doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

Obrázek uživatele maad1025

Kontakty

466 037 001
martin.adam@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5497-0534

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra analytické chemie (30330)

Docent
associate professor

Fakulta chemicko-technologická
Ediční referent FChT (31040)

Ediční referent
senior editor
Kopírovat adresu odkazu
KALCH/C513 Laboratoř analýzy potravin 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C719P Laboratoře z analytické chemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C719E Laboratoře z analytické chemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C719 Laboratoře z analytické chemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C049 Pokročilá instrumentální analýza 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C523 Pokročilá instrumentální analýza 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C646 Pokročilá instrumentální analýza pro bioanalytiky 2018/2019 G   Cv  Se  
KALCH/C506 Základy potravinářských technologií 2018/2019 G    Cv  Se  
KALCH/C629 Základy potravinářských technologií II 2018/2019 G    Cv  Se  
KALCH/C364 Základy toxikologie pro potravináře 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ADAM, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Modified QuEChERS Approach for Analysis of Synthetic Food Dyes in Jellies and Smarties Food analytical methods, 2018, vol. 11, no. 6, s. 1619-1626. ISSN: 1936-9751.
PSOTA, V. - MUSILOVÁ, M. - SACHAMBULA, L. - HORÁKOVÁ, V. - PŘINOSIL, A. - ŠMÍD, F. - ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. Malting Quality of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Kvasný průmysl, 2018, vol. 64, no. 6, s. 302-313. ISSN: 0023-5830.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - PETERKA, O. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Determination of amines using HPLC with fluorescence detection. In Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 533-537 s. ISBN 978-80-7560-136-0.
JOKLÍKOVÁ, M. - ADAM, M. Analýza hořkých kyselin ve chmelových peletách. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 73–78 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
SACHAMBULA, L. - PSOTA, V. - MUSILOVÁ, M. - HORÁKOVÁ, V. - PŘINOSIL, A. - ŠMÍD, F. - ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. Sladovnická kvalita odrůd jarní pšenice Kvasný průmysl, 2017, vol. 63, no. 6, s. 314-322. ISSN: 0023-5830.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - KUČEROVÁ, R. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Optimization of SPME for determination of nitro compounds using GC-MS. In Proceedings of the 20th Seminar on new Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 569-573 s. ISBN 978-80-7560-056-1.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - POREDA, A. - JONAS, T. - MONIKA, C. Determination of Bitter Acids in Various Hop Species and Evaluation of their Contents in Beer Prepared by So-Called Dry Hoping. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017. s. 21 s.
ŠUHAJOVÁ, D. - ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza sirných sloučenin v česneku s využitím mikroextrakce na míchací tyčince Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, no. 1, s. 45-48. ISSN: 2336-7202.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Two Ultrasonic Systems with Different Settings for Extraction of Capsaicinoids from Chili Peppers International Journal of Food Engineering, 2016, vol. 12, no. 6, s. 567-576. ISSN: 2194-5764.
PETERKA, O. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. Stanovení aminů pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 139-144 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza biologicky aktivních sloučenin ve sladech ječného a pšeničného původu. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-13 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
ŠUHAJOVÁ, D. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Využití sorpční extrakce z headspace při analýze těkavých sirných sloučenin v česneku. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 197-202 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimisation of Analytical Method for Extraction and Chromatographic Analysis of Phenolic Compounds in Brewing Malts. In 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016. s. 1-5 s. ISBN 978-86-7031-415-3.
ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of Solid Phase Microextraction and Headspace Sorptive Extraction Methods for Analysis of Sulphur Volatile Substances in Garlic. In ExTech 2016 - ISSS 2016 : book of abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2016. s. 105 s. ISBN nemá.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza biologicky aktivních látek v pivovarském sladu různého původu. In Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2016. s. 100 s. ISBN 978-80-227-4556-7.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Using Headspace Solid-Phase Microextraction for Comparison of Volatile Sulphur Compounds of Fresh Plants Belonging to Families Alliaceae and Brassicaceae Journal of Food Science and Technology - Mysore, 2015, vol. 52, no. 9, s. 5727-5735. ISSN: 0022-1155.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Kvalitativní analýza vzorků koření oregano s využitím metody mikroextrakce tuhou fází. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 25-31 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
KAŠPAROVÁ, M. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Ultrazvuková extrakce kyseliny chlorogenové a neochlorogenové ze vzorků kávy pražené do 120 °c. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Utilization of Solid Phase Microextraction for Aromaprofile Analysis of Brewer‘s Malt. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 224-232 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Volatile Compounds Forming the Moravian Fruit Spirits Aroma. In 7th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS: Book of Abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 239 s. ISBN 978-80-7080-934-1.
ŠILAROVÁ, P. - ADAM, M. Analýza aromaprofilu bylinných čajů metodou HS-SPME/GC-MS s využitím více sorpčních teplot v jednom extrakčním kroku. In Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. Olomouc: Česká společnost pro hnotnostní spektrometrii, 2015. s. 80 s. ISBN 978-80-905045-4-7.
ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - VENTURA, K. Evaluation of Solid Phase Microextraction Method Using Two Temperature Sorption Approach for Aromaprofile Analysis of Barley and Wheat Malts. In 7th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS: Book of Abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 239 s. ISBN 978-80-7080-934-1.
ADAM, M. - EISNER, A. - ADÁMKOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Two Temperature Sorption Strategy for Screening of Volatile Compounds in Barley and Wheat Malts by Method Based on Solid Phase Microextraction. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 193 s. ISBN nemá.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Qualitative Analysis of Compounds in Commercial Fragrance Mixture of Essential Oils (Rose Josephine) for Preparation of the Perfume Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 202 s. ISBN nemá.
BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of various techniques for the extraction and determination of antioxidants in plants Journal of Separation Science, 2014, vol. 37, no. 7, s. 835-844. ISSN: 1615-9306.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - VENTURA, K. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii s hmotnostní detekcí CHEMagazín, 2014, vol. 24, no. 3, s. 24-25. ISSN: 1210-7409.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Fast Determination of 2-Ethylhexyl Nitrate in Diesel Oils by Infrared Spectrometry Fuel, 2014, vol. 117, no. January, s. 911-916. ISSN: 0016-2361.
ADÁMKOVÁ, K. - KREMR, D. - ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza aromaprofilu u vzorků ječného a pšeničného sladu Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 4, s. s207-s210. ISSN: 0009-2770.
ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ. In Analýza organických látek. 1. vyd. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2014. 27 s. ISBN: 978-80-260-7085-6.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Optimalizace metody QuEChERS pro analýzu potravinářských barviv. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-359-0.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - KREMR, D. - VENTURA, K. Analýza těkavých složek oregana s využitím metod mikroextrakce tuhou fází a mikrodestilace. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 19-24 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
ADÁMKOVÁ, K. - KREMR, D. - ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení těkavých látek u vzorků ječného a pšeničného sladu. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
BAJER, T. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimisation of Headspace Solid-Phase Microextraction Method for Identification of Volatile Compounds in Sulphur-Containing Vegetables. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 180 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. The First Experience with Analysis of Perfume. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 312 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Method: Application to Essential Oils Analysis in Real Samples of Herbal Beverages. In Proceedings of the 10th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 53 s. ISBN 978-80-7444-030-4.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Analysis of Essential Oils in Herbal Teas by means of Dispersive Liquid – Liquid Microextraction Method. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 41 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
ADAM, M. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Screening of Volatile Compounds in Herbal Teas by HS-SPME/GC-MS Using Two Temperatures in the Same Extraction Procedure. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 128 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - KREMR, D. - ADAM, M. - VENTURA, K. Pressurized Hot Water Extraction of Alkaloids from Tobacco. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 207 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, A. - EISNER, A. - VENTURA, K. Solid-Phase Microextraction Based Method for Determination of Essential Oils Components in Herbal Beverages Journal of Separation Science, 2013, vol. 36, no. 4, s. 764-772. ISSN: 1615-9306.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza syntetických potravinářských barviv s využitím metody QuEChERS. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 21-28 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - ČÍŽKOVÁ, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Microextraction by Packed Sorbent (MEPS) as a Suitable Selective Method for L-Ascorbic Acid Determination in Beverages Food Chemistry, 2012, vol. 135, no. 3, s. 1613–1618. ISSN: 0308-8146.
SUCHÁNKOVÁ, P. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analýza syntetických potravinářských barviv s využitím extrakce metodou QuEChERS Chemické listy, 2012, vol. 106, no. S1, s. s128-s132. ISSN: 0009-2770.
FRYŠ, O. - ČESLA, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimization of Focused Ultrasonic Extraction of Propellant Components Determined by Gas Chromatography/Mass Spectrometry Talanta, 2012, vol. 99, no. September, s. 316–322. ISSN: 0039-9140.
BAJEROVÁ, P. - TÝČOVÁ, K. - EISNER, A. - ADAM, M. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Determination of Amphotericin B in Rat Blood Plasma. Comparison of Antifungal Activity and Pharmacokinetics Profile of Conventional Amphotericin B and its Conjugate with Poly(Ethylene Glycol) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 5-16. ISSN: 1211-5541.
ČÍŽKOVÁ, A. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza silic v nápojích s využitím metody mikroextrakce tuhou fází. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 33-39 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analýza složek silic v bylinných nápojích s využitím metody mikroextrakce jednou kapkou Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 13, s. 13-15. ISSN: 0009-2770.
ČÍŽKOVÁ, A. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Aplikace metody mikroextrakce jednou kapkou pro stanovení složek silic v nápojích. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza významných antioxidantů v bylinných nápojích s využitím disperzní kapalinové mikroextrakční techniky. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 103-110 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
JEŽKOVÁ, K. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza kyseliny L-askorbové v nápojích s využitím techniky MEPS Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 13, s. 17-19. ISSN: 0009-2770.
BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - FISCHER, J. Supercritical fluid extraction of piceid, resveratrol and emodin from Japanese knotweed Journal of Supercritical Fluids, 2010, vol. 51, no. 3, s. 325-330. ISSN: 0896-8446.
VENTURA, K. - PAVLÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - ADAM, M. Aplikace dynamické mikroextrakce jednou kapkou pro analýzu bylinných silic Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 16, s. 771-774. ISSN: 0009-2770.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - BEŇOVÁ, B. - VENTURA, K. Comparison of Pressurised Fluid and Ultrasonic Extraction Methods for Analysis of Plant Antioxidants and their Antioxidant Capacity Central European Journal of Chemistry, 2010, vol. 8, no. 1, s. 87-95. ISSN: 1895-1066.
MLEJOVÁ, V. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Aplikace mikroextrakce tuhou fází pro analýzu bylinných silic Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 3, s. 166-171. ISSN: 0009-2770.
VENTURA, K. - ADAM, M. Aplikace extrakčních technik pro analýzu organických látek Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 16, s. 504-513. ISSN: 0009-2770.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Izolace a analýza významných silic v nealkoholických nápojích. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XII., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 107-114 s. ISBN 978-80-7395-350-8.
BEŇOVÁ, B. - BORDOVSKÁ, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - KRÁLOVSKÝ, J. Stanovení přírodních antioxidantů v nápojích technikou HPLC s CoulArray detektorem. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 303-306 s.
ADAM, M. - EISNER, A. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Dynamická mikroextrakce jednou kapkou a její využití při analýze bylinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 210-213 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza vitaminu C v nealkoholických nápojích a jejich antioxidační kapacita. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 251-254 s.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. - VENTURA, K. Izolace a stanovení vybraných antioxidantů v rostlinách s využitím metod extrakce v Soxhletově extraktoru a SFE. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 206-209 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza silic v bylinných nápojích s využitím techniky mikroextrakce jednou kapkou. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 466-466 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Essential Oils Analysis in Herbal Beverages Using Single-Drop Microextraction Technique. In 16th International Symposium on Separation Science : book of abstracts. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 2010. s. 169-169 s.
VENTURA, K. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. Analysis of Essential Oils in Herbal Infusions by Means of Single-Drop Microextraction Technique. In 10th International Nutrition & Diagnostics Conference : abstract book and final programme. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 118-118 s. ISBN 978-80-7395-257-0.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Využití extrakce nadkritickou tekutinou a extrakce v Soxhletově extraktoru pro izolaci a stanovení vybraných antioxidantů v bylinách. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 573-573 s.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of Solid-Phase and Single-Drop Microextractions for Headspace Analysis of Herbal Essential Oils Central European Journal of Chemistry, 2009, vol. 7, no. 3, s. 303-311. ISSN: 1895-1066.
EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Combustible Products from Propellants Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 12, s. 57-61. ISSN: 1211-5541.
MLEJOVÁ, V. - ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení rostlinných silic Chemické listy, 2009, vol. 103, no. 14, s. 189-192. ISSN: 0009-2770.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extraction of Antioxidants from Plants Using Ultrasonic Methods and their Antioxidant Capacity Journal of Separation Science, 2009, vol. 32, no. 2, s. 288-294. ISSN: 1615-9306.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of Various Methods for Determination of Water in White Yoghurts Food Chemistry, 2009, vol. 115, no. 3, s. 1069-1073. ISSN: 0308-8146.
ADAM, M. - ČERVENKA, L. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Determination of Water Content in Meat Pâté by Karl Fischer Titration and its Moisture Sorption Characteristics Italian Journal of Food Science, 2009, vol. 21, no. 1, s. 89-95. ISSN: 1120-1770.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Different Extraction Methods Comparison for Herbal Essential Oils Analysis. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 61-64 s. ISBN N.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Porovnání moderních extrakčních technik při analýze antioxidantů v rostlinách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 81-88 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analysis of L-Ascorbic Acid in Beverages by Means of MEPS Technique. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 69-73 s. ISBN N.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Application of Selected Extraction Techniques for Isolation of Herbal Isoflavonoids. Łódź, Poland: Drukarnia MEZA, Łódź, Poland, 2009. ISBN N.
BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Supercritical Fluid and Soxhlet Extractions for the Isolation of Nitrocompounds from Soils Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 8, s. 1408-1414. ISSN: 1615-9306.
BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. - ONDERKOVÁ, K. - KRÁLOVSKÝ, J. - KRAJÍČEK, M. Analysis of Selected Stilbenes in Polygonum Cuspidatum by HPLC Coupled with CoulArray Detection Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 13, s. 2404-2409. ISSN: 1615-9306.
MIKULČÍKOVÁ, P. - TICHÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of Anabolic Steroids in Creatine Nutritional Supplements after Supercritical Fluid Extraction Microchimica Acta, 2008, vol. 160, no. 1-2, s. 113-118. ISSN: 0026-3672.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Headspace Single-drop Microextraction of Herbal Essential Oils Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 2, s. 356-363. ISSN: 1615-9306.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - POLAN, V. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Analýza kyselosti a umělých sladidel v tmavých pivech. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-11 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of Herbal Antioxidants. In 4th International Student Conference: Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 70-76 s. ISBN 978-80-903103-2-2.
EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Additives Explosive Materials from Various Matrices. In Proceedings of the 11th conference New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 500-507 s. ISBN 978-80-7395-066-8.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití fluidních extrakcí pro izolaci a stanovení přírodních antioxidantů. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 30-33 s.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakční techniky, SFE a PFE. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 29-38 s.
VENTURA, K. - SVACHOUČKOVÁ, P. - JANDOVÁ, I. - ADAM, M. Problematika toxicity malorážového střeliva. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí X.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 289-294 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Pressurized Fluid Extraction and Ultrasonic Extractions of Antioxidants from Plants. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 50-54 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - KORČÁKOVÁ, J. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání mikroextrakčních technik pro headspace analýzu rostlinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 297-300 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza antioxidantů v rostlinách a jejich antioxidační aktivita. In Analytická chemie - MERCK 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 52-57 s. ISBN 978-80-86238-53-1.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza antioxidantů v rostlinách a jejich antioxidační aktivita. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 142-149 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - POLAN, V. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Analýza kyselosti a umělých sladidel v tmavých pivech. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-12 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
ŘEZKOVÁ, S. - ADAM, M. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - ČERVENKA, L. Determination of HMF, Glucose and Fructose Contents in Various Honey Samples Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, vol. 13, no. 1, s. 35-45. ISSN: 1211-5541.
BAJER, T. - ADAM, M. - GALLA, L. - VENTURA, K. Comparison of Various Extraction Techniques for Isolation and Determination of Isoflavonoids in Plants Journal of Separation Science, 2007, no. 30, s. 122-127. ISSN: 1615-9306.
FARKOVÁ, A. - ŘEZKOVÁ, S. - ADAM, M. - KRÁLOVSKÝ, J. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu, glukózy a fruktózy v medovinách.. In Analytická chemie - MERCK 2007. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. 15-19 s. ISBN 978-80-86238-03-6.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. Izolace aminokyselin z medu. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 232-234 s.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakce silic z bylin mikroextrakcí jednou kapkou (SDME) a mikroextrakcí tuhou fází (SPME). In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí IX. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 111-120 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, L. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Application of Headspace Single-drop Microextraction for Herbal Essential Oils Analysis. In 13th International Symposium on Separation Sciences. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. M01: 1-4 s. ISBN 978-80-227-2698-6.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, L. - DOBIÁŠ, P. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití mikroextrakce jednou kapkou pro izolaci a stanovení rostlinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 246-249 s.
DOBIÁŠ, P. - KOUDELKOVÁ, H. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Srovnání vybraných extrakčních technik pro izolaci antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich stanovení metodou HPLC. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 306-309 s.
MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití extrakce nadkritickou tekutinou pro stanovení anabolických steroidů v potravinových doplňcích. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 103-106 s.
ČÍŽKOVÁ, L. - ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - VENTURA, K. Aplikace vybraných mikroextrakčních technik na headspace analýzu silic.. In Analytická chemie - MERCK 2007. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. 10-14 s. ISBN 978-80-86238-03-6.
EISNER, A. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Compounds after Combustion of Propellants. In 13th International Symposium on Separation Sciences. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. G03: 1-4 s. ISBN 978-80-227-2698-6.
DOBIÁŠ, P. - KOUDELKOVÁ, H. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Application of Ultrasonic Extractions for Isolation of Antioxidants from Plants. In YISAC 07 Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 158-166 s. ISBN 978-80-7194-969-5.
ČERVENKA, L. - ADAM, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Determination of water content by Karl-Fischer titration method in chicken meat paste and its moisture sorption characteristics. In ICE-V, The 5th International Conference on Electrochemistry. Qena, Egypt: South Valley University, 2006. s. 36-37 s.
VENTURA, K. - ADAM, M. Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek.. In Sborník přednášek z kurzu Odběry vzorků. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 215-228 s. ISBN 80-86380-33-5.
BAJER, T. - ADAM, M. - GALLA, L. - VENTURA, K. Extrakce isoflavonoidů ze sójové mouky pomocí ultrazvukového homogenizátoru SONOPULS. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 15-21 s. ISBN 80-7194-903-5.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Možnosti stanovení obsahu vody v bílých jogurtech infračervenou spektroskopií.. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 7-13 s. ISBN 80-7194-903-5.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - ADAM, M. - ŠVÉBIŠOVÁ, I. Stanovení HMF v medu a medových výrobcích metodou HPLC s UV detekcí.. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 233-238 s. ISBN 80-7194-903-5.
ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. - ADAM, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Metallocene Complexes as Driers for Air Drying Coatings. In Conference Papers. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 64-65 s. ISBN nemá.
BAJER, T. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení capsaicinu a dihydrocapsaicinu v potravinářské paprice. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 50-53 s.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - ADAM, M. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v medových produktech v závislosti na různých technologických postupech při jejich zpracování.. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 425-428 s.
ADAM, M. - KOBLÍŽKOVÁ, O. - BAJER, T. - ŘEZKOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití mikroextrakce jednou kapkou pro analýzu silic v bylinách. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 81-84 s.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - ČERVENKA, L. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Srovnání vybraných analytických metod pro stanovení vody v bílých jogurtech. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 334-337 s.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. První zkušenosti s mikroextrakcí jednou kapkou rozpouštědla (SDME). In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 19-28 s. ISBN 80-86380-36-X.
JEŽOVÁ, V. - FOJTÍK, T. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Application of supercritical fluid extraction for the isolation of nitrocompounds.. In 8th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 613-617 s. ISBN 80-7194-758-X.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Comparison of Three Different Solid-phase Microextraction Fibres for Analysis of Essential Oils in Yacon (Smallanthus sonchifolius) Leaves Journal of Chromatography A, 2005, vol. 1084, no. 1-2, s. 2-6. ISSN: 0021-9673.
PAULIŠ, P. - KOPECKÝ, S. - NOVÁK, F. - ŠEVCŮ, J. - ADAM, M. Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2005, vol. N, no. 13, s. 249-250. ISSN: 1211-0329.
PAULIŠ, P. - NOVÁK, F. - ŠEVCŮ, J. - ŠKODA, R. - NĚMEC, Z. - ADAM, M. Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rýchlebských horách Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2005, vol. N, no. 13, s. 179-185. ISSN: 1211-0329.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - ŘEZKOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza silic v bylinách s využitím mikroextrakce tuhou fází. In Sborník příspěvků - XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha 2005, 2005. s. 65-68 s. ISBN 80-86909-01-8.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. Extraction methods for isolation of selected phytochemicals from plants. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 140-141 s. ISBN 80-7194-748-2.
BAJER, T. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extrakce fytoestrogenů z rostlinného materiálu a jejich stanovení. In Sborník příspěvků - Chiranal 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 61 s. ISBN 80-244-0984-4.
DELIJANNISOVÁ, A. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakce isoflavonoidů a jejich stanovení pomocí plynové chromatografie. In Sborník prací 8. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 12-17 s. ISBN 80-85238-43-1.
ZDRÁHALOVÁ, Z. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Isoflavonoidy, jejich izolace pomocí metody SFE a stanovení HPLC-UV/VIS. In Sborník prací 8. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 78-81 s. ISBN 80-85238-43-1.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - ADAM, M. Determination of saccharides with the HPLC-ELSD method. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 138 s. ISBN 80-7194-748-2.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - ŘEZKOVÁ, S. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití SPME pro analýzu silic v mátě. In Sborník přednášek ? Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-9 s. ISBN 80-7194-817-9.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. Testování různých SPE kolonek pro záchyt vybraných isoflavonoidů. In Sborník přednášek ? Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-9 s. ISBN 80-7194-817-9.
ADAM, M. - BAJER, T. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. Comparison of selected extraction techniques for isolation of isoflavones from plants. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 62 s. ISBN 80-7194-748-2.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - EISNER, A. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití mikroextrakce tuhou fází pro stanovení silic v bylinách. In 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 256 s.
BAJER, T. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. Metody extrakce isoflavonoidů z rostlin. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 257 s.
EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, A. - JEŽOVÁ, V. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení aditiv explozivních materiálů ve vzorcích životního prostředí. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 261-262 s.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - ADAM, M. - KAHOUN, D. - BAJER, T. Kapalinová chromatografie aminokyselin. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 284-285 s.
ADAM, M. - VENTURA, K. Příprava vzorků k analýze - extrakční techniky, SFE a PFE. In Sborník přednášek z kurzů ?Analýzy organických látek? 2005. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2005. s. 15-24 s. ISBN 80-86380-29-7.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. Možnosti extrakce isoflavonoidů z rostlin a jejich stanovení pomocí HPLC. In Sborník příspěvků - XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha 2005, 2005. s. 116-119 s. ISBN 80-86909-01-8.
ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - KAHOUN, D. - MOLÍKOVÁ, M. - ADAM, M. Kapalinová chromatografie organických kyselin. In Sborník příspěvků - XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha 2005, 2005. s. 50-52 s. ISBN 80-86909-01-8.
NOVÁK, F. - PAULIŠ, P. - HYKŠ, J. - BUREŠ, B. - ADAM, M. Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, no. 12, s. 140-142. ISSN: 1211-0329.
PAULIŠ, P. - NOVÁK, F. - KOPECKÝ, S. - ŠEVCŮ, J. - ADAM, M. Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice a Žďáru nad Sázavou Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, no. 12, s. 153-155. ISSN: 1211-0329.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Determination of Acrylonitrile in materials in contact with foodstuffs Central European Journal of Public Health, 2004, vol. N, no. 12, s. S86-S89. ISSN: 1210-7778.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza rostlinných extraktů se zaměřením na fytoestrogeny Chemické listy, 2004, vol. N, no. 98, s. 677. ISSN: 0009-2770.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu silic v listech jakonu Chemické listy, 2004, vol. N, no. 98, s. 521,521. ISSN: 0009-2770.
TÁBORSKÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - ŠTĚPÁNEK, M. - BUNČEKOVÁ, S. - BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. Stanovení látek s aminoskupinou v potravinách metodou RP -HPLC s využitím činidla 1,2 - NBI - SO2Cl. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 237-240 s. ISBN 80-902671-8-1.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Charakterizace vybraných fytochemikálií v rostlinném materiálu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-22 s. ISBN 80-7194-722-9.
ADAM, M. - ČERVENKA, L. - HOLASOVÁ, R. - TÁBORSKÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Stanovení vodní aktivity a obsahu vody metodou dle Karl Fischera v drůbežích paštikách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 7-12 s. ISBN 80-7194-722-9.
BAJER, T. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Isoflavonoidy v rostlinných materiálech. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-22 s. ISBN 80-7194-722-9.
EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - ADAM, M. - GOLLOVÁ, L. - VENTURA, K. GC/MS analýza reziduí po spálení střelivin v laboratorní bombě. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 49-54 s. ISBN 80-7194-722-9.
EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - GOLLOVÁ, L. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of compounds after combustion of propellants. In Proceedings of the 12th International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry". Slovensko, Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2004. s. J01,J01 s.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání použití různých SPME vláken pro analýzu významných silic v listech jakonu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 13-18 s. ISBN 80-7194-722-9.
EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. - JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. Analysis after combustion of propellants. In New trend in research of energetic materials - proceedings of the VII. seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 472-475 s. ISBN 80-7194-651-6.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza isoflavonoidů v rostlinném materiálu. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 229-232 s. ISBN 80-902671-8-1.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Stanovení obsahu vody a vodní aktivity v drůbežích paštikách metodou dle Karl Fischera. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 249-252 s. ISBN 80-902671-8-1.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Comparison of Three Different SPME Fibres for Analysis of Essential Oils in Yacon (Smallanthus sonchifolius) Leaves. In Proceedings of the 12th International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry". Slovensko, Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2004. s. K09/1-K09/2 s.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analysis of plant materials with direction to determination of isoflavonoids. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 159,159 s. ISBN 80-7194-644-3.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Stanovení akrylonitrilu v materiálech přicházejících do styku s potravinami. In Sborník přednášek průmyslové toxikologie a ekotoxikologie 2004. Brno: Ekoline s.r.o, 2004. s. 115-125 s. ISBN N.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza silic v listech jakonu pomocí mikroextrakce tuhou fází. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 225-228 s. ISBN 80-902671-8-1.
TÁBORSKÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - SEDLÁČKOVÁ, V. - ADAM, M. Stanovení organických kyselin v medu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 273-280 s. ISBN 80-7194-722-9.
VENTURA, K. - ADAM, M. - DOSTÁLEK, J. Comparison of Modern Extraction Techniques in Analysis of Soil Contamined with Fuel and Crude Oil Spills Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2003, vol. 26, no. 2, s. 243-255. ISSN: 1082-6076.
ADAM, M. - VENTURA, K. - EISNER, A. Application of Pressurised Fluid Extraction to Sample Preparation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 35-46. ISSN: 1211-5541.
EISNER, A. - VENTURA, K. - ADAM, M. Application of Supercritical Fluid Extraction to Isolation of Additives from Smokeless Gunpowders Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 47-63. ISSN: 1211-5541.
KAŠPAROVÁ, E. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení chmelových silic metodou SPME-GC. In ANALYTICKÁ CHEMIE - MERCK 2003. Praha: Česká chemická společnost, 2003. s. 34-38 s. ISBN N.
EISNER, A. - VENTURA, K. - ADAM, M. Stanovení obsahu akrylonitrilu v plastech. In 15th International Conference, Chromatographic methods and human health. Bratislava: Slovenská chemická společnost při SAV, Bratislava, 2003. s. 41-42 s. ISBN N.
EISNER, A. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. - KOUBA, M. First Experience with Analysis After Liquidation of Smokeless Powders. In 6th seminar "New trend in research of energetic materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 108-111 s. ISBN 80-7194-543-9.
TÁBORSKÁ, S. - ADAM, M. - EISNER, A. - KRUMNIKLOVÁ, P. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Stanovení vody v sýrech a rostlinných tucích metodou dle Karl Fischera. In Sborník příspěvků XXXIV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. CZ: CR, 2003. s. 211 s. ISBN 80-902671-6-5.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Stanovení akrylonitrilu v materiálech přicházejících do styku s potravinami. In Sborník abstrakt 8. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 61 s. ISBN N.
ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Charakterizace chmele pomocí moderních extrakčních technik. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 7-11 s. ISBN 80-7194-617-6.
TÁBORSKÁ, S. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Stanovení vody v potravinách dle Karl Fischera. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 219-223 s. ISBN 80-7194-617-6.
ADAM, M. Využití zrychlené extrakce rozpouštědlem pro stanovení esterů kyseliny ftalové a polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a říčních sedimentech Chemické listy, 2001, vol. 2001, no. 95, s. 318-318. ISSN: 0009-2770.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Zavedení nové úlohy do předmětu C513 - Laboratoř analýzy potravin Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Modernizace úloh předmětu ?Laboratoř analýzy potravin? Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Progresívní metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin" - zavedení úlohy "Analýza kyselosti a antioxidačních vlastností vína" FRVŠ - F6 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Analýza významných silic v mátových čajích s využitím moderní mikroextrakce jednou kapkou. (spoluřešitel) FRVŠ - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin"-zavedení úlohy "Stanovení obsahu fenolických látek a antioxidačních vlastností potravin" (spoluřešitel) FRVŠ - F6 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Využití moderních extrakčních technik při analýze potravin - izolace a stanovení silic Doktorské granty Grantová agentura ČR 01.09.2002 31.08.2004

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1997 Analytická chemie Univerzita Pardubice Superkritická fluidní extrakce VII - Uhlovodíky a neionické tenzidy
Ph.D. 2001 Analytická chemie Univerzita Pardubice Zrychlená extrakce rozpouštědlem
doc. 2009 Analytická chemie Univerzita Pardubice MODERNÍ EXTRAKČNÍ METODY V ANALÝZE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Docent FChT UPa
2001 - 2009 Odborný asistent FChT UPa

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2001 Univerzita v Lublani Lublaň Slovinsko 1
2005 Salisbury - Twin English Centre Salisbury Spojené království 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost chemická

Aplikace extrakčních a mikroextrakčních technik při analýze organických látek

Člen akademického senátu FChT UPa

Člen oborové komise G4 FRVŠ