doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.

Kontakty

466 038 018
robert.matyas@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8049-0315

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav energetických materiálů (30480)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UENM/CA172 (2020) G - - -
UENM/CD172 (2020) G - - -
UENM/C096 (2020) - PR - SE
UENM/C097 (2020) - - CV -
UENM/C097 (2020) G - - -
UENM/C203 (2020) - - CV -
UENM/C208A (2020) G PR - SE
UENM/C209 (2020) G PR - SE
UENM/C687 (2020) - - CV -
UENM/C689 (2020) G PR - SE
UENM/C690 (2020) - PR - SE
UENM/C964A (2020) G - - -
UENM/C966A (2020) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MARADEN, A. - STOJAN, P. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. Impact of initial grain temperature on the activation energy and the burning rate of cast double-base propellant Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 137, no. 1, s. 185-191. ISSN: 1388-6150.
ZAHÁLKA, M. - PELIKÁN, V. - MATYÁŠ, R. Influence of graphite content on ESD sensitiveness in potassium 4,6-dinitrobenzofuroxane (KDNBF) Science and Technology of Energetic Materials, 2019, vol. 80, no. 2, s. 28-30. ISSN: 1347-9466.
VODOCHODSKÝ, O. - JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - NOVOTNÁ, M. Determination of Triacetone Triperoxide and Hexamethylene Triperoxide Diamine in Various Matrices Using Infrared Spectroscopy Applied Spectroscopy, 2019, vol. 73, no. 2, s. 195-202. ISSN: 0003-7028.
JANČÍK, M. - JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - SKÁCEL, R. - HONCOVÁ, P. Evaluation of lithium salts as propellant components Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 127-139. ISSN: 1211-5541.
ZAHÁLKA, M. - PELIKÁN, V. - MATYÁŠ, R. Investigation of electrostatic discharge sensitiveness of 4,6-dinitrobenzofuroxane complexes (with selected monovalent metals). In Proceedings of the 22nd Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 769-772 s. ISBN 978-80-7560-210-7.
MATYÁŠ, R. Vliv rekrystalizace NTO z různých alkoholů na vlastnosti NTO. 1. 14 s.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - KÜNZEL, M. - KUČERA, J. Netradiční nitroestery jako improvizované výbušiny. In International Meeting of Pyrotechnicians (INMEP2019) : elektronický sborník příspěvků. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2019. ISBN nemá.
MARADEN, A. - STOJAN, P. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. APPROPRIATENESS OF BURNING RATE MEASURING TECHNIQUE WITH THE MEASURING CONDITIONS AND REQUESTED DATA International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, 2018, vol. 17, no. 4, s. 287-302. ISSN: 2150-766X.
MARADEN, A. - STOJAN, P. - ZIGMUND, J. - MATYÁŠ, R. BuNENA-DNDA57 combined energetic plasticizer for modified cast double base propellants Central European Journal of Energetic Materials, 2018, vol. 15, no. 3, s. 485-500. ISSN: 1733-7178.
ZAHÁLKA, M. - PELIKÁN, V. - MATYÁŠ, R. Characterization and optimalization of electrostatic discharge (ESD) sensitiveness of potassium 4,6-dinitrobenzofuroxane. In Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 1093-1097 s. ISBN 978-80-7560-136-0.
MATYÁŠ, R. Výzkum možností přípravy necitlivé trhaviny II. 1. 14 s.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. Prepartion of 15N-labelled nitrate esters. 1. 12 s.
MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. Improvizovaná výbušina ETN. 2018.
MUSIL, T. - MATYÁŠ, R. - ZEMAN, S. - RŮŽIČKA, A. - LYČKA, A. - MAJZLÍK, J. - VALA, R. - KNOTEK, P. 4,6-Diazido-N-(2,4,6-trinitrophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine (TNADAzT) and Its Silver Salt - Synthesis and Characterization Central European Journal of Energetic Materials, 2017, vol. 14, no. 2, s. 304-320. ISSN: 1733-7178.
KÜNZEL, M. - VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - PACHMAN, J. - MAIXNER, J. Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V) Central European Journal of Energetic Materials, 2017, vol. 14, no. 1, s. 169-183. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - PELIKÁN, V. - SZALA, M. - CUDZILO, S. - TRZCINSKI, W. - GOZIN, M. Explosive Properties and Thermal Stability of Urea-Hydrogen Peroxide Adduct Propellants Explosives Pyrotechnics, 2017, vol. 42, no. 2, s. 198-203. ISSN: 0721-3115.
MARADEN, A. - STOJAN, P. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. Ballistic testing and thermal behavior of cast double-base propellant containing BuNENA Huozhayao Xuebao/Chinese Journal of Explosives and Propellants, 2017, vol. 40, no. 6, s. 23-28. ISSN: 1007-7812.
MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. Výzkum možností přípravy necitlivé trhaviny. 1. 18 s.
JALOVÝ, Z. - DUBSKÁ, L. - MATYÁŠ, R. Příprava málo rozpustných dusičnanů. 2. 17 s.
JALOVÝ, Z. - RŮŽIČKA, A. - MATYÁŠ, R. - SÁDOVSKÁ, G. - RYŠAVÝ, J. - JAROSLAV, M. Structure of tetrazene. 7. 15 s.
MARADEN, A. - STOJAN, P. - MATYÁŠ, R. Burning behaviour with respect to initial grain temperature: Stojan Vessel in comparison with subscale rocket motor. In Proceedings of the The 6th International Symposium on Energetic Materials and their Application (ISEM2017). Tokyo: Japan Explosives Society, 2017.
ZAHÁLKA, M. - PELIKÁN, V. - MATYÁŠ, R. Influence of graphite content on ESD sensitivenes in potassium 4,6-dinitrobenzofuroxane (KDNBF). In Proceedings of the The 6th International Symposium on Energetic Materials and their Application (ISEM2017). Tokyo: Japan Explosives Society, 2017.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. Homemade plastic explosives based on TATP and HMTD – properties and analysis. 2017.
MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - JALOVÝ, Z. Improvizované výbušiny TACN a TACP. 2017.
MATYÁŠ, R. - LYČKA, A. - JIRÁSKO, R. - JALOVÝ, Z. - MAIXNER, J. - MIŠKOVÁ, L. - KÜNZEL, M. Analytical Characterization of Erythritol Tetranitrate, an Improvised Explosive Journal of Forensic Sciences, 2016, vol. 61, no. 3, s. 759-764. ISSN: 0022-1198.
ŠELEŠOVSKÁ, R. - SOKOLOVÁ, R. - MATYÁŠ, R. - JANÍKOVÁ, L. Voltammetric behavior of explosive potassium salt of 2,4-dinitrobenzofuroxan on electrodes with mercury surface. In XXXVI Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2016. s. 232-236 s. ISBN 978-80-905221-4-5.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. Náhrady třaskavin nevyhovujících z aplikačního hlediska. 1. 23 s.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. Improvizované výbušiny na bázi TATP a HMTD. 2016. s. 1 s.
MATYÁŠ, R. - KÜNZEL, M. - RŮŽIČKA, A. - KNOTEK, P. - VODOCHODSKÝ, O. Characterization of Erythritol Tetranitrate Physical Properties Propellants Explosives Pyrotechnics, 2015, vol. 40, no. 2, s. 185-188. ISSN: 0721-3115.
PILAŘ, R. - PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. - HONCOVÁ, P. - HONC, D. Comparison of heat capacity of solid explosives by DSC and group contribution methods Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, vol. 121, no. 2, s. 683-689. ISSN: 1388-6150.
YAN, Q. - MUSIL, T. - ZEMAN, S. - MATYÁŠ, R. - SHI, X. - VLČEK, M. - PELIKÁN, V. Preparation, morphologies and thermal behavior of high nitrogen compound 2-amino-4,6-diazido-s-triazine and its derivatives Thermochimica Acta, 2015, vol. 604, no. březen, s. 106-114. ISSN: 0040-6031.
KÜNZEL, M. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MATYÁŠ, R. Characterization of tetraamminecopper salts. In 18th Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials“: proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 664-669 s. ISBN 978-80-7395-891-6.
PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - PINC, L. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Výcvikový materiál, zejména vhodný pro výcvik psů k detekci výbušin. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 28306,
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Výbušinářské vlastnosti trhavin na bázi vysoce koncentrovaného peroxidu vodíku. V1/2015. 29 s.
VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - PEDDIE, R. Safety aspects regarding tetraaminecopper dinitrate. 2015.
MATYÁŠ, R. - HAVLÍKOVÁ, L. - IHNÁT, L. - NOVÁKOVÁ, L. - ŠATÍNSKÝ, D. Degradation study of nitroaromatic explosives 2-diazo-4,6-dinitrophenol and picramic acid using HPLC and UHPLC-ESI-MS/MS Analytical Methods, 2014, vol. 6, no. 13, s. 4761-4768. ISSN: 1759-9660.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Decreasing friction sensitivity for primary explosives Journal of Energetic Materials, 2014, vol. 32, no. 2, s. 88-94. ISSN: 0737-0652.
KÜNZEL, M. - YAN, Q. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - ZEMAN, S. - MATYÁŠ, R. Thermal behavior and decomposition kinetics of ETN and its mixtures with PETN and RDX Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 115, no. 1, s. 289-299. ISSN: 1388-6150.
PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. - KÜNZEL, M. Study of TATP: blast characteristics and TNT equivalency of small charges Shock Waves, 2014, vol. 24, no. 4, s. 439-445. ISSN: 0938-1287.
MUSIL, T. - MATYÁŠ, R. - VALA, R. - RŮŽIČKA, A. - VLČEK, M. Silver salt of 4,6-diazido-N-nitro-1,3,5-triazine-2-amine – characterization of this primary explosive Propellants Explosives Pyrotechnics, 2014, vol. 39, no. 2, s. 251-259. ISSN: 0721-3115.
MATYÁŠ, R. Úvod do výbušnin. In Policejní pyrotechnika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 56 s. ISBN: 978-80-7380-510-4.
PINC, L. - MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Nevýbušné pachové vzorky pro výcvik psů k detekci výbušin.
MATYÁŠ, R. Triaceton triperoxid ? nechvalně známá výbušina Chemické listy, 2013, vol. 107, no. 4, s. 277-282. ISSN: 0009-2770.
KÜNZEL, M. - NĚMEC, O. - MATYÁŠ, R. Erythritol Tetranitrate as a Sensitizer in Ammonium Nitrate Based Explosives Central European Journal of Energetic Materials, 2013, vol. 10, no. 3, s. 351-358. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MUSIL, T. Decreasing the Friction Sensitivity of TATP, DADP and HMTD Central European Journal of Energetic Materials, 2013, vol. 10, no. 2, s. 263-275. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - CHÝLKOVÁ, J. Study of TATP: Method for determination of residual acids in TATP Forensic Science International, 2013, vol. 228, no. 1-3, s. 170-173. ISSN: 0379-0738.
PINC, L. - MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Schopnost speciálně vycvičených psů detekovat nitromethan ve směsi se zcitlivovadly Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, vol. N, no. N, s. 347-354. ISSN: 1801-8211.
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. Primary Explosives. Heidelberg: Springer, 2013. 338 s. ISBN: 978-3-642-28435-9.
PILAŘ, R. - PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Heat Capacity of Selected Explosive Materials. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 249-252 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
MATYÁŠ, R. - MUSIL, T. Iniciační látka zejména pro průmyslové rozbušky s dobou zpoždění výbuchu do 9000 ms od iniciace a průmyslová elektrická rozbuška a průmyslová neelektrická rozbuška. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 25680,
MUSIL, T. - MATYÁŠ, R. - LYČKA, A. - RŮŽIČKA, A. Characterization of 4,6-diazido-N-nitro-1,3,5-triazine-2-amine Propellants Explosives Pyrotechnics, 2012, vol. 37, no. 3, s. 275-281. ISSN: 0721-3115.
JALOVÝ, Z. - PADĚLKOVÁ, Z. - JIRÁSKO, R. - MATYÁŠ, R. - HOLČAPEK, M. - NĚMEC, O. - NOVOTNÁ, M. - MIŠKOVÁ, L. Syntheses, crystal structures and properties of copper(II) complexes of 1-amidinoisourea and biguanide nitrates Polyhedron, 2012, vol. 44, no. 1, s. 88-100. ISSN: 0277-5387.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MUSIL, T. Sensitivity to friction for primary explosives Journal of Hazardous Materials, 2012, vol. 213-214, no. 2, s. 236-241. ISSN: 0304-3894.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MUSIL, T. Study of TATP: Mass loss and friction sensitivity during aging Central European Journal of Energetic Materials, 2012, vol. 9, no. 3, s. 251-260. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MUSIL, T. The sensitivity to friction of improvised primary explosives and method of their desensitization. In Proceedings of the 38th International Pyrotechnic Seminar. Denver: IPSUSA Seminars (International Pyrotechnics Society), 2012. s. 562-568 s. ISBN 978-0-9851037-0-5.
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. - MUSIL, T. Výzkum možnosti laboratorní a technologické přípravy dinolu III, AgDANT, CuDANT a acetylidu dusičnanu stříbrného; rešerše na téma acetylid dusičnan stříbrný a azid stříbrný. N. 93 s.
PACHMÁŇ, J. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - KÜNZEL, M. - MATYÁŠ, R. Blast wave parameters and TNT equivalency of improvised explosives: Urea nitrate. In Proceedings of the 22nd MABS. Bourges: ENSI de Bourges (L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges), 2012. s. 1-10 (P140) s. ISBN 000-0-000-00000-0.
KÜNZEL, M. - NĚMEC, O. - MATYÁŠ, R. Erythritol Tetranitrate as a Sensitizer of Bulk Explosives. In 2nd Korean International Symposium on High Energy Materials KISHEM: book of abstracts. Incheon: High Energy Material Research Center - Inha University, 2012. s. 38-38 s. ISBN 000-0-000-00000-0.
MATYÁŠ, R. - DUDEK, K. - KÜNZEL, M. Detonation parameters of methylnitrate mixtures. In International Conference on Science for Defense & Security: book of abstracts. Gebze: Gebze Institute of Technology (GIT), 2012. s. 56-56 s. ISBN 000-0-000-00000-0.
PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. Study of TATP: Stability of TATP solutions Forensic Science International, 2011, vol. 207, no. 1-3, s. 212-214. ISSN: 0379-0738.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - JALOVÝ, Z. - ROHÁČOVÁ, J. Synthesis and Characterization of Polyethylene Glycol Dinitrates Central European Journal of Energetic Materials, 2011, vol. 8, no. 3, s. 145-155. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - JIRÁSKO, R. - LYČKA, A. - PACHMÁŇ, J. Study of TATP: Formation of new chloroderivates of triacetone triperoxide Propellants Explosives Pyrotechnics, 2011, vol. 36, no. 3, s. 219-224. ISSN: 0721-3115.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - OTTIS, J. - RŮŽIČKA, A. - ŠIMŮNEK, P. - POLÁŠEK, M. Synthesis and properties of acetamidinium salts Chemistry Central Journal, 2011, vol. 5, no. 1, s. 84-84. ISSN: 1752-153X.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - MUSIL, T. Using of the probit analysis for sensitivity tests – sensitivity curve and reliability. In Proceedings of the 14th Seminar New Trends of Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 963-967 s. ISBN 978-80-7395-390-4.
DUDEK, K. - MATYÁŠ, R. - DORAZIL, T. DIEPE – Detection and Identification of Explosive. In Proceedings of the 14th Seminar New Trends of Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 595-600 s. ISBN 978-80-7395-390-4.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - LORENC, S. Pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 22613,
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - LORENC, S. Palivo do pyrotechnické slože a pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 22614,
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. Study of TATP: Influence of reaction conditions on product composition Propellants Explosives Pyrotechnics, 2010, vol. 35, no. 1, s. 31-37. ISSN: 0721-3115.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - KLASOVITÝ, D. - ZEMAN, S. Contribution to the Synthesis of 4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclo[5.5.0.05,903,11]dodecane (TEX) Central European Journal of Energetic Materials, 2010, vol. 7, no. 3, s. 189-196. ISSN: 1733-7178.
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. - ANG, H. Spontaneous transformation of TATP to DADP(full paper) Propellants Explosives Pyrotechnics, 2009, vol. 34, no. 6, s. 484-488. ISSN: 0721-3115.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Power of TATP based explosives Journal of Hazardous Materials, 2009, vol. 165, no. 1-3, s. 95-99. ISSN: 0304-3894.
ŠELEŠOVSKÝ, J. - MATYÁŠ, R. Decomposition kinetics of urea nitrate. In Proceedings of the 12th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 861-868 s. ISBN 978-80-7395-156-6.
ZIGMUND, J. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Pyrotechnické slože pro předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů na bázi dusičnanů bis(1-amidino-O-alkylmočovina) měďnatých. Pardubice. Univerzita Pardubice 19514,
MATYÁŠ, R. - BARTEI, C. - ZEMAN, S. Explosive mixtures based on TATP: An Introduction to the relation between the thermal reactivity and the performance. In Proccedings of the 6th International Armament Konference. Warszava: Wojskowa Akademia Techniczna, 2006. s. 720-730 s. ISBN 83-89399-27-X.
MATYÁŠ, R. Influence of Oil on Sensitivity and Thermal Stability of Triacetone Triperoxide and Hexamethylenetriperoxide diamine. In Proceedings of The VIII. Seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2005. s. 687-692 s. ISBN 80-7194-758-X.
MATYÁŠ, R. - PACHMÁŇ, J. Thermal stability of Triacetone Triperoxide. In CD verze sborníku 2th International Symposium. Tokio, Japonsko: ISEM, 2005. s. 0 s. ISBN 0.
PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. Stability of ACP and TATP. In Gordon Research Conference - Energetic Materials(konference bez sborníku). neuvedeno: neuveden, 2004. s. neuvedno s. ISBN neuvedno.
MATYÁŠ, R. Improvizované výbušiny. In Sborník referátů ?2. mezinárodní pyrotechnický seminář?. Praha: neuveden, 2003. s. 100-109 s. ISBN 0.
MATYÁŠ, R. Možnosti snížení citlivosti organických peroxidů při jejich likvidaci. In Zborník príspevkov ?4. pyrotechnickej konferencie s medzinárodnou účasťou?. Záhorie: VTSÚ, 2003. s. 54-58 s. ISBN 0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vliv rekrystalizace NTO z různých alkoholů na vlastnosti NTO Smluvní výzkum 01.10.2019 31.12.2019
Chemistry and advanced technology of new organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, functional characteristics and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Příprava necitlivé trhaviny Smluvní výzkum 01.09.2018 31.12.2018
Propellants with increased a specific impulse EPSILON Technologická agentura České republiky 2018-01-01 2021-12-31
Advanced organic chemistry and technology of new and perspective compounds ? synthesis, characterization, reactivity, utility properties and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Výzkum možnosti přípravy necitlivé trhviny Smluvní výzkum 01.01.2017 31.12.2017
Perspective organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, properties, new technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Advanced chemical gas generators, not only for the automotive industry. P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.09.2016 31.12.2019
Chemistry and technology of advanced organic compounds - synthesis, characterization, reactivity, properties, promising technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Advanced Organic Compounds ? Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value, Promising Technology and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Advanced Chemistry and Technology of Promising Organic Compounds - Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Řešení výzkumného projektu znecitlivění hnojiv Smluvní výzkum 01.01.2014 30.04.2015
Performace of concrete under severe loading conditions Standard projects Grantová agentura ČR 01.02.2013 31.12.2015
OPTIMEX - Optical measurement explosion Progressive technology, materials and systems (starting in 2012) Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2015
Nové organické sloučeniny: syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Research of improvised explosives detection by dogs Departmental research and development Ministerstvo vnitra 2010-10-01 2014-12-31
Syntéza, charakterizace, reaktivita a aplikace nových organických sloučenin: užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Detection and identification of explosive prekursors and explosives Action grants Evropská unie 01.01.2010 31.12.2012
EXTENDED METHODS OF INVESTIGATION OF EXPLOSIVE PROPERTIES OF ENERGETIC COMPOUNDS CONSIDERING ALSO ANTITERRORIST ACTIVITIES Poland Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2009