Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Kontakty

466 037 800
jan.pospichal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5680-7124

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
8:00 - 11:00
,
Čtvrtek
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
FZS/AECG (2020) G - - -
FZS/AIP1 (2020) G - - -
FZS/AIP2 (2020) G - - -
FZS/AIP3 (2020) G - - -
FZS/AIP4 (2020) G - - -
KKO/K1AID (2020) G - - -
KKO/K1PPM (2020) G - - -
KKO/K3VLS (2020) - - CV -
KKO/K5VLS (2020) - - CV -
KKO/K9KAO (2020) - - CV -
KKO/P1AID (2020) G - - -
KKO/P1PPM (2020) G - - -
KKO/P3INT (2020) G - CV -
KKO/P3OPZ (2020) G PR CV -
KKO/P3VLS (2020) G - CV -
KKO/P4INT (2020) G - - -
KKO/P5INT (2020) G - CV -
KKO/P5VLS (2020) G - CV -
KKO/P6BPP (2020) G - - -
KKO/P6BPR (2020) G - - -
KKO/V5SBP (2020) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HOLEKOVÁ, J. - KALUŽOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Efektivita rozložení sil dvou zachránců během resuscitace: Simulační studie Urgentní medicína, 2018, vol. 20, no. 3, s. 17 - 21. ISSN: 1212-1924.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - BOBÁK, M. - MATĚJKA, J. A comparison of health-related quality of life and disease severity in patients with stable coronary artery disease Kontakt, 2018, vol. 20, no. 3, s. 256-262. ISSN: 1212-4117.
POSPÍCHAL, J. - POSPÍCHALOVÁ, K. - VOJTÍŠEK, P. POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 3, no. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1339-5920.
BLANAŘ, V. - POSPÍCHAL, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů Profese on-line, 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-4330.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic Malta Journal of Health Sciences, 2016, vol. 3, no. 2, s. 46-51. ISSN: 2312-5705.
POSPÍCHAL, J. - DOČEKALOVÁ, K. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7414-993-1.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 124 - 129 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu pomocí imunochemických testů. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89544-76-9.
DOČEKALOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - MATĚJKA, J. Quality of life in patients with stable coronary artery disease: a qualitative study. In Exploring new horizons in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2015. ISBN nemá.
POSPÍCHAL, J. - JEDLINSKÁ, M. Přítomnost vybraných rizikových faktorů pádu u hospitalizovaných geriatrických pacientů Praktický lékař, 2013, vol. 93, no. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Determinants Impacting the Students´ Stress Levels Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2020 28.02.2023
Innovation of subjects focused on high fidelity simulations Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
International Conference of Students? Ph.D. Study Programmes in Nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2012 - 2013 Všeobecná sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nyní vedoucí Katedry klinických oborů Univerzita Pardubice
2007 - 2012 Všeobecná sestra Mělnická zdravotní a.s.

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Univerzita aplikovaných věd Vaasa Vaasan Ammattikorkeakoulu Finsko 4

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká kardiologická společnost
Nyní Česká resuscitační rada
Nyní Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester