Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Kontakty

466 036 679
zdenek.brodsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9777-7507

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
Po předchozí dohodě.
,
Čtvrtek
7,30 -8,00 12,30-14,00 -
Možno On-line v MS TEAMS. V jiných časech po předchozí dohodě e-mailem.
Předmět (Rok) Role
UPEM/ARLZ (2022) G - - -
UPEM/ARLZ1 (2022) G - - -
UPEM/COBP (2022) G PR - -
UPEM/CODPM (2022) G PR - -
UPEM/CRLZ (2022) G PR - -
UPEM/CSBPE (2022) G PR - SE
UPEM/EMAN (2022) G - - -
UPEM/FOBP (2022) G PR - -
UPEM/FODPE (2022) - - - SE
UPEM/FODPM (2022) G - - -
UPEM/FODPM (2022) - - - SE
UPEM/FRLZ (2022) G PR - SE
UPEM/FSBPE (2022) G PR - SE
UPEM/KEPO (2022) G - - -
UPEM/KMEN1 (2022) G - - -
UPEM/KPER (2022) G - - -
UPEM/KRLZ (2022) G - - -
UPEM/KRLZ1 (2022) G - - -
UPEM/KSAM (2022) G - - -
UPEM/PEPO (2022) G - - -
UPEM/PMEN1 (2022) G - - -
UPEM/PPER (2022) G - - -
UPEM/PRLZ (2022) G - - -
UPEM/PRLZ1 (2022) G - - -
UPEM/PSAM (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LORINCOVÁ, S. - LIŽBETINOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. Social Networks as a Tool for Job Search Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 25, no. 42, s. 140-151. ISSN: 1211-555X.
FUKA, J. - KOPÁČKOVÁ, Z. - BRODSKÝ, Z. Communication within the Selected Labour Office. In Vision 2020 : Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2018. s. 3371-3378 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
LEŠÁKOVÁ, P. - ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. Relationship Between Economic Growth And the Environment In the Czech Regions. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 562-573 s. ISBN 978-80-7454-653-2.
HONKOVÁ, I. - BRODSKÝ, Z. - FUKASOVÁ, J. Burnout: the real threat not only for top managers. In Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 258-265 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
ŠATEROVÁ, P. - BRODSKÝ, Z. - ŠATERA, K. - LEŠÁKOVÁ, P. The Approach of Czech Organisations to Educating Employees. In Proceedings of IAC-MEM 2016. Vestec: Czech Institute of Academic Education z.s., 2016. s. 214-217 s. ISBN 978-80-905791-8-7.
FUKA, J. - KUBÍKOVÁ, Z. - BRODSKÝ, Z. Role of Municipal Police in Providing of Security in Selected Municipality in Czech Republic. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2016. s. 1636 - 1643 s. ISBN 978-0-9860419-8-3.
HONKOVÁ, I. - KUBĚNKA, M. - BRODSKÝ, Z. - ČINČALOVÁ, S. The bookkeeping of enterprising natural persons. In 10th Anniversary International Conference INPROFORUM 2016 : „Threatened Europe? „Socio-Economic and Environmental Changes“. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 53-60 s. ISBN 978-80-7394-607-4.
CHLÁDKOVÁ, P. - BRODSKÝ, Z. - PAKOSTA, J. Age Management v českém podniku Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 35, no. 3, s. 55-67. ISSN: 1211-555X.
BRODSKÝ, Z. - ENACHE, I. A conceptual framework for using marketing models for sustainable development Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2015, vol. 8, no. 1, s. 41-46. ISSN: 2065-2194.
ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. - LEŠÁKOVÁ, P. Reflection of Human Resources Management in the Attitude of Czech Organizations to Employees Training. In Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague. Praha: MAC Prague Consulting, 2015. s. 299-306 s. ISBN 978-80-88085-03-4.
ŠKOLUDOVÁ, J. - BRODSKÝ, Z. Current Trends of Selected Aspects of Human Resource Management in the Czech Republic. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 603-608 s.
BRODSKÝ, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. Současné trendy přijímání pracovníků v ČR. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 11 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
PAKOSTA, J. - BRODSKÝ, Z. - NIEDOSTADEK, A. Přenos znalostí mezi univerzitou a veřejnou správou a ochrana duševního vlastnictví v kontextu evropského pohledu. In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 26-35 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
ENACHE, I. - BRODSKÝ, Z. Euro Adoption in Romania: Facts and Perceptions Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2013, vol. 1, no. 2013, s. 37-40. ISSN: 2065-2194.
DYTRT, Z. - MYŠKOVÁ, R. - DUSPIVA, P. - BRODSKÝ, Z. - ŠATERA, K. Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 84 s. ISBN: 978-80-87023-27-3.
ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. Education of Employees in Czech Organizations. In Mathematics and Computers in Contemporary Science: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA '13). Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE '13). Atény: WSEAS Press, 2013. s. 60-65 s. ISBN 978-1-61804-152-4.
DYTRT, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. - BRODSKÝ, Z. - DUSPIVA, P. - ZEMANOVÁ, B. - JONOVÁ, L. - LAUDOVÁ, L. - STŘÍTESKÁ, M. - PŘIBYL, M. - KOŽENÁ, M. - MYŠKOVÁ, R. - TETUROVÁ, V. - ŠATERA, K. - FINK, Z. - VEDLICH, J. - SVÁTEK, J. - VESELÁ, R. Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - BŘEZINOVÁ, O. - DANĚK, O. - DIATKA, C. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BARTOŠÍKOVÁ, M. - FINK, Z. - GREGELOVA STEIGROVÁ, L. - HARVEY, J. - HOLÁTOVÁ, D. - KLEINWASSER, S. - KOZÁK, V. - KOŽENÁ, M. - KRATOCHVÍLOVÁ, H. - MÁLEK, O. - PETŘÍČKOVÁ, I. - PŘIBYL, M. - SLÁMEČKA, V. - STAŇKOVÁ, P. - STŘÍTESKÁ, M. - TOMANCOVÁ, L. - SOKOL, P. - SVÁTEK, J. - ŠATERA, K. - ŠTAMBERA, D. - TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. - VEDLICH, J. - WAGNER, U. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 205 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
BRODSKÝ, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. Komparace přístupu k řízení lidských zdrojů. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 12 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
BRODSKÝ, Z. Možnosti využívání personálních činností v organizacích. In Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 6 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
BRODSKÝ, Z. - TETUROVÁ, V. Value Preferences of Higher Education Students. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 207-212 s. ISBN 978-1-61804-123-4.
BRODSKÝ, Z. - ENACHE, I. Student Behaviour and Student Satisfaction – A Marketing Approach Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. XVI, no. 21, s. 43-52. ISSN: 1211-555X.
BRODSKÝ, Z. - KUČERA, L. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců u České pošty, s.p.. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 9 s. ISBN: 978-80-89401-27-7.
BRODSKÝ, Z. - KUČERA, L. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců u České pošty, s.p.. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 9 s. ISBN: 978-80-89401-27-7.
BRODSKÝ, Z. - KUČERA, L. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců u České pošty,s.p.. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. s. 7-15 s. ISBN 978-80-89401-27-7.
BRODSKÝ, Z. Komparace nákupních možností ve Spolkové republice Německo a České republice. In Manažerská etika. Díl 8, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 6 s. ISBN: 978-80-7318-941-9.
BRODSKÝ, Z. Teaching SME at the Faculty of Economics and Administration University of Pardubice. In Enterprise, constituent element of national competitiveness. 1. vyd. Košice: Elfa s.r.o., 2010. 9 s. ISBN: 978-80-8086-139-1.
BRODSKÝ, Z. - MYŠKOVÁ, R. Internet - Global Information System Supporting the Collection of Labour Market Information. In Latest Trends on Communications. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 225-228 s. ISBN 978-960-474-200-4.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - MYŠKOVÁ, R. - STŘÍTESKÁ, M. Manažerská etika VI. díl - Dilema managementu. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2009. 175 s. ISBN: 978-80-86771-33-5.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - STŘÍTESKÁ, M. - ŠATERA, K. Manažerská etika VII. díl. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2009. 180 s. ISBN: 978-80-86771-32-8.
BRODSKÝ, Z. Diversity Management současný trend řízení Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 23-27. ISSN: 1211-555X.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - STŘÍTESKÁ, M. - PLATKOVÁ, G. Etika v manažmente. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 206 s. ISBN: 978-80-8068-813-4.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - MYŠKOVÁ, R. - STŘÍTESKÁ, M. Manažerská etika V. díl - Problematika etiky ve veřejné správě. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 149 s. ISBN: 978-80-86771-27-4.
BRODSKÝ, Z. - DYTRT, Z. - STŘÍTESKÁ, M. - ŠATERA, K. Manažerská etika VI. díl. 1. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 170 s. ISBN: 978-80-86771-33-5.
BRODSKÝ, Z. Demografický a hospodářský vývoj v ČR - předpoklad diversity managementu. In Manažerská etika V. díl - inspirace pro 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 6 s. ISBN: 978-80-86771-27-4.
BRODSKÝ, Z. The New Goal of the Human Resources Management - the Diversity Management. In Sborník příspěvků 5. mezinárodní konference Manažment ludského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. s. 17-20 s. ISBN 978-80-228-1871-1.
BRODSKÝ, Z. - KORNFELDOVÁ, M. Manažerská etika a získávání pracovníků aplikované v rámci východočeského regionu Human Resources Management and Ergonomics, 2007, vol. 4, no. 1, s. 63-68. ISSN: 1337-0871.
MYŠKOVÁ, R. - BRODSKÝ, Z. Development of Corporate (Ir)Responsible Behaviour over Time Management, 2007, vol. 15, no. 2, s. 14-17. ISSN: 1822-3133.
BRODSKÝ, Z. Corporate Culture a jeho vliv na řízení lidských zdrojů. In Sborník příspěvků 4. mezinárodní konference Manažment ľudského potenciálu v podniku 2007. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2007. s. 15-19 s. ISBN 978-80-8070-672-2.
BRODSKÝ, Z. Negativní jevy při řízení lidských zdrojů. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi '07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 5-8 s. ISBN 978-80-8070-873-3.
BRODSKÝ, Z. Přístupy k řízení lidských zdrojů v organizacích ve východočeském regionu Manažment priemyselných podnikov, 2006, vol. 3, no. 2, s. 13-17. ISSN: 1336-5592.
BRODSKÝ, Z. - KORNFELDOVÁ, M. Společenská odpovědnost firmy a etické kodexy Manažment priemyselných podnikov, 2006, vol. 3, no. 3, s. 47-52. ISSN: 1336-5592.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOPÁČKOVÁ, H. Research Report I - Podniková restrukturalizace a její regionální aspekty. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 110 s. ISBN: 80-7194-837-3.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - MYŠKOVÁ, R. Etika v podnikatelském prostředí. 1.. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 196 s. ISBN: 80-247-1589-9.
BRODSKÝ, Z. - MYŠKOVÁ, R. The practical application of mathematical expression of worker´s satisfaction in czech companies. In Business Development Possibilities in the new European Area. Vilnius: Vilnius University, 2006. s. 326-333 s. ISBN 9986-19-937-9.
BRODSKÝ, Z. - HITKA, M. - NÁBĚLKOVÁ, E. Štatistická analýza motivačných faktorov ako objektivizačno-kvantifikačný predpoklad zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov v podniku. In Controlling a manažerstvo kvality v podnikov. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita ve Zvoleně, 2006. s. 161-168 s. ISBN 80-228-1683-3.
BRODSKÝ, Z. - KOCMAN, J. - NEBŘENSKÁ, Z. - KORNFELDOVÁ, M. Etické aspekty v řízení lidských zdrojů. Reearch report. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2005. 44 s. ISBN: 80-7194-729-6.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Selected Areas of Corporate Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 282-286 s. ISBN 9986-19-783-X.
BRODSKÝ, Z. Činnosti v řízení lidských zdrojů organizací ve východočeském regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 34-37 s. ISBN 80-7194-777-6.
BRODSKÝ, Z. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Transformation and Corporate Restructuring in the Czech Republic. In Proceeding of the twelfth annual South Dakota International Business Conference. Aberdeen, South Dakota: NSU Press, 2005. s. 84-103 s. ISBN 1-883120-27-6.
BRODSKÝ, Z. Řízení lidských zdrojů v organizacích ve východočeském regionu. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 15-18 s. ISBN 80-8070-483-X.
BRODSKÝ, Z. Psychologické a sociologické aspekty v managementu E+M Ekonomie a Management, 2004, vol. 7, no. 3, s. 42-46. ISSN: 1212-3609.
BRODSKÝ, Z. Motivace v řízení lidských zdrojů Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-555X.
BRODSKÝ, Z. - KRÁTKÝ, J. Způsoby motivace v managementu veřejné správy. In Regionálny manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 7-12 s. ISBN 80-8070-177-6.
BRODSKÝ, Z. Motivace a stimulace u regionálního managemetnu. In Regionální rozvoj z pohledu integračních procesů 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 7-9 s. ISBN 80-7194-719-9.
BRODSKÝ, Z. Motivace u regionálního managementu. In Public administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 15-18 s. ISBN 80-7194-684-2.
BRODSKÝ, Z. Comparison of management motivation in public administration and enterprises. In Zborník z mezinarodnej konference Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita ve Zvoleně, 2004. s. 285-287 s. ISBN 80-228-1330-3.
JONÁŠOVÁ, H. - BRODSKÝ, Z. E-government I.díl Marketing magazine, 2003, no. 3, s. 40-41. ISSN: 1211-7315.
JONÁŠOVÁ, H. - BRODSKÝ, Z. E-government II.díl Marketing magazine, 2003, no. 4, s. 40-41. ISSN: 1211-7315.
BRODSKÝ, Z. Efektivnost propagace u průmyslových podniků. In Vědecké spisy VUT, Edice PhD Thesiss. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. 28 s. ISBN: 80-214-2426-5.
MYŠKOVÁ, R. - BRODSKÝ, Z. Lze zvyšovat výkonnost zemědělského podniku zkvalitněním marketingového procesu? Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2002, vol. 4, no. 3, s. 15-20. ISSN: 1212-9453.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.21 31.05.23
Informační prostředí chytrých měst a regionů z hlediska konkurenceschopnosti, efektivity a bezpečnosti Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Řízení zdravotnických organizací OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ústecký kraj 01.10.12 31.03.14
Realizace akce "Týden setkání praxe a teorie v ekonomice" Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.02.07 31.12.07
Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU Ministerstvo práce a sociálních věcí 07.06.06 07.06.07
Dofinancování účasti na konferenci Business Development Possibilities in the new European Area - Vilnius Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 24.05.06 30.11.06
Analýza zavedení manažerské hry do vybraných předmětů bakalářského studia studijního oboru Management podniku Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.06 31.12.06
Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory FRVŠ - F5 b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1999 ekonomicko - správní Univerzita Pardubice
Ph.D. 2003 Ekonomika a řízení podniku Vysoké učení technické v Brně

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Odborný asistent Univerzita Pardubice