prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. | Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Kontakty

466 036 527
petr.vorel@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6452-479X

Pracoviště

Fakulta filozofická
Ústav historických věd (10130)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UHV/BNUMI (2022) G - - -
UHV/BREG (2022) G PR - SE
UHV/CZS1A (2022) G - - -
UHV/CZS1B (2022) G - - -
UHV/MEPR (2022) G - - -
UHV/MMVYZ (2022) G PR - SE
UHV/MSCZ1 (2022) G - - -
UHV/MVYZ1 (2022) G - - -
UHV/MVYZ2 (2022) G - - -
UHV/NUMI (2022) G - - -
UHV/REG1 (2022) G - - -
UHV/REG2 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
VOREL, P. Emperor´s Insolvency and the Economic causes of Beginning of the "Bohemian War" in 1618 Comenius : Journal of Euro - American Civilization, 2021, vol. 8, no. 2, s. 217-226. ISSN: 2333-4142.
VOREL, P. Vývoj panství Nový Bydžov v pernštejnském období 1516-1547 (Edice urbáře novobydžovského panství z let 1516-1517) Východočeský sborník historický, 2021, vol. 40, no. neuvedeno, s. 5-78. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy). 3. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2021. 356 s. ISBN: 978-80-87950-91-3.
VOREL, P. Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546-1547. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2021. 538 s. ISBN: 978-80-7560-362-3.
VOREL, P. Economical and political consequences of limiting of the statutory maximum interest rate in Central Europe from 10% to 6% since 1543. In A History of the Credit Market in Central Europe : The Middle Ages and Early Modern Period. 1. vyd. London: Routledge, 2021. 11 s. ISBN: 978-0-367-40418-5.
VOREL, P. How the word “tolar” became a general term for European silver coins in the 16th century Comenius : Journal of Euro - American Civilization, 2020, vol. 7, no. 2, s. 173-188. ISSN: 2333-4142.
VOREL, P. Zahájení „české války“ v kontextu vládního bankrotu roku 1615 Český časopis historický, 2020, vol. 118, no. 4, s. 893-963. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. - WÁGNEROVÁ, V. Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 189 s. ISBN: 978-80-7560-288-6.
VOREL, P. Instytucje kościelne na ziemiach czeskich i w Polsce jako emitenci monet w XVI-XVII wieku. In Kościól w społeczenstwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej. 1. vyd. Krakov: Wydawnictvo Naukowe Akademii Ignatium v Krakowe, 2020. 9 s. ISBN: 978-83-7614-466-5.
VOREL, P. Z Jáchymova do celého světa 1520-2020 (500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů). In 500 let Jáchymovského tolaru 1520 - 2020 : sborník přednášek. 1. vyd. Karlovy Vary: Muzeum Karlovy Vary, 2020. 15 s. ISBN: 978-80-87458-21-1.
VOREL, P. Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách v kontextu říšských a papežských dějin (Tažení křesťanského vojska k Budínu roku 1542) Český časopis historický, 2019, vol. 117, no. 4, s. 935-991. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Evropa, Království české a Kutná Hora v době rudolfínské. In Rudolfinská Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2019. 10 s. ISBN: 978-80-88148-41-8.
VOREL, P. European merchant trading firms and the export of the precious metals from the Kingdom of Bohemia during the 16th century. In Mercantilism, account keeping and the periphery-core relationship. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2019. 12 s. ISBN: 978-1-84893-605-8.
VOREL, P. The consequences of the Schmalkaldic War (1546-1547) in regard to the modification of the tax system in the Kingdom of Bohemia Historia Slavorum Occidentis, 2018, vol. 2018, no. 3, s. 46-63. ISSN: 2084-1213.
VOREL, P. Historická věda a její bodové hodnocení v České republice za období 2013-2015 Český časopis historický, 2018, vol. 116, no. 1, s. 131-157. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Major developments in silver trade in Central and Eastern Europe in 16th and 17th century (The comparison of function of Bohemian and Polish coins in monetary circulation abroad) Comenius : Journal of Euro - American Civilization, 2018, vol. 5(2018), no. 1, s. 29-42. ISSN: 2333-4142.
VOREL, P. Funding of the Papal Army´s Campaign to Germany during the Schmalkaldic War (Edition of the original accounting documentation "Conto de la Guerra de Allemagna" kept by the Pope's accountant Peter John Aleotti from 22 June 1546 to 2 September 1547), Theatrum historiae, 2018, vol. 2017, no. 21, s. 9-96. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. - PÁNEK, J. - PEŠEK, J. Český historik Josef Petráň Český časopis historický, 2018, vol. 116, no. 2, s. 361-401. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Za obnovu řádu v říši a pravé víry (Dočasné politické a rodinné spojenectví císaře Karla V. a papeže Pavla III. při vojenském tažení do Německa roku 1546). In Dějiny - Umění - Jazyk = History - Art - Language. 1. vyd. Praha: Učená společnost České republiky, 2018. 146 s. ISBN: 978-80-905088-4-2.
VOREL, P. La documentazione contabile della Camera Apostolica come fonte per la storia del XVI e XVII secolo. In Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma. 1. vyd. Řím: Istituto di Storia dell´Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, 2018. 11 s. ISBN: 978-80-7286-328-0.
VOREL, P. Чешская налоговая реформа 1615 года и экономический фон начала «чешской войны» (1618 г.). In Tri daty tragičeskogo pjatiděsjatiletija Jevropy (1598-1618-1648) : Rossija i Zapad v gody Smuty, religioznych konfliktov i Tridcatiletněj vojny. 1. vyd. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk, 2018. 13 s. ISBN: 978-5-94067-489-4.
VOREL, P. Podwójny ślub księżniczek habsburskich na Sejmie Rzeszy w Ratyzbonie w 1546 roku (Córki królewskie jako narzędzie politycznej dyplomacji drugiej ćwierci XVI wieku). In Swiat kobiet v Czechah i w Polsce v sredniowieczu i w epoce novozytnej. 1. vyd. Krakov: Wydawnictvo Naukowe Akademii Ignatium v Krakowe, 2018. 10 s. ISBN: 978-83-7614-374-3.
VOREL, P. Češskaja nalogovaja reforma 1615 goda i ekonomičeskij fon načala «češskoj vojny». In Tri daty tragičeskogo pjatiděsjatiletija Jevropy (1598-1618-1648) : Rossija i Zapad v gody Smuty, religioznych konfliktov i Tridcatiletněj vojny. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk, 2018. s. 74-86 s. ISBN 978-5-94067-489-4.
VOREL, P. Conditions for Integration of Central Europe at the End of the Middle Ages (1356-1495) Comenius : Journal of Euro - American Civilization, 2017, vol. 4, no. 2, s. 173-196. ISSN: 2333-4142.
VOREL, P. Jaroslav Pánek a dějiny raného novověku na přelomu tisíciletí Český časopis historický, 2017, vol. 115, no. 1, s. 25-46. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Vlivné ženy a dívky Království českého v předvečer českého stavovského povstání (Královský dámský banket na Pražském hradě v lednu roku 1616). In Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 20 s. ISBN: 978-80-7560-088-2.
VOREL, P. The activities of the Roman Mint at the end of the pontificate of Urban VIII. and rolling of Papal gold, silver and copper coins during the years 1634-1644. In XV International Numismatic Congress Taormina 2015 : proceedings. Řím: Grazia Salamone, 2017. s. 1294-1298 s. ISBN 978-88-948203-1-7.
VOREL, P. Hodnocení výsledků vědy a výzkumu v oboru „Historie“ v České republice v letech 2013-2016 Historický časopis, 2016, vol. 2016, no. 4, s. 699-712. ISSN: 0018-2575.
VOREL, P. Východočeské panství Zdechovice v berním rejstříku z roku 1620 v kontextu majetko-právního vývoje tohoto dominia v letech 1607-1641 Východočeský sborník historický, 2016, vol. 2016, no. 29, s. 117-175. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Česká účast-neúčast na volbě římského krále Maxmiliána I. ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1486. In Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 16 s. ISBN: 978-80-7422-355-6.
VOREL, P. Elita polityczna i jej komunikacja z innymi warstwami społecznymi w Czechach w dobie powstania stanowego w 1547 roku. In Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. 11 s. ISBN: 978-83-8061-250-1.
VOREL, P. Polska i książęta śląscy w okresie wojny szmalkaldzkiej w cesarstwie w latach 1546-1547. In Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem : średniowiecze i wczesna epoka nowożytna (materialy międzynarodowej konferencji naukowej). 1. vyd. Varšava: Wydawnictwo DiG, 2016. 10 s. ISBN: 978-83-7181-945-2.
VOREL, P. Die Münztätigkeit der Herren von Rosenberg im 15. und 16. Jahrhundert. In Die Rosenberger : eine mitteleuropäische Magnatenfamilie. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2016. 10 s. ISBN: 978-80-87890-08-0.
VOREL, P. Politická komunikace české stavovské opozice roku 1547 (Regionální aspekt a role „Přátelského snešení“ ve stavovském odboji) Theatrum historiae, 2015, vol. 2014, no. 15, s. 51-96. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Fortuna Volubilis na pardubickém lokálním platidle z roku 2013 Numismatické listy, 2015, vol. 69 (2014), no. 3-4, s. 180-183. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. Sankce vůči českým královským městům roku 1547 v kontextu habsburské politiky první poloviny 16. století („Gentský ortel“ v politické propagandě stavovského odboje) Theatrum historiae, 2015, vol. 2015, no. 16, s. 41-60. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. The War of the Princes: The Bohemian Lands and the Holy Roman Empire 1546-1555. 1. vyd. Saint Helena: Helena History Press LLC, 2015. 274 s. ISBN: 978-1-943596-03-4.
VOREL, P. Český velmocenský komplex pozdního středověku. In Velmocenské ambice v dějinách. 1. vyd. praha: Učená společnost České republiky, 2015. 43 s. ISBN: 978-80-905088-1-1.
VOREL, P. Drobne monety na obszarze czesko-austriacko-śląskim jako przedmiot działalności menniczej hrabiów Hardeków w Ziemi Kłodzkiej na początku XVI wieku. In Moneta czasów kryzysu – moneta czasów pomyślności. 1. vyd. Nowa Sol: Muzeum Miejskie w Nowej Soli, 2015. 13 s. ISBN: 978-83-60681-20-6.
VOREL, P. Political symbolism on the coins of the Holy Roman Empire in the mid-sixteenth century. In Pieniadz a propaganda : wspólne dziedzictwo Europy. 1. vyd. Varšava: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2015. 13 s. ISBN: 978-83-85057-96-3.
VOREL, P. Papežský měnový systém za Urbana VIII. (Pramenná sonda do světových dějin měny v 17. století). In Ad fontes : Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19. – 21. století. 1. vyd. Praha: Český historický ústav v Římě, 2015. 8 s. ISBN: 978-80-7286-251-1.
VOREL, P. Vymřelý východočeský rod Andělů z Ronovce v 15. - 17. století (Fikce a fakta při "nalézání potomků" historické české šlechty) Východočeský sborník historický, 2014, vol. 26, no. neuveden, s. 35-134. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Majetkoprávní důsledky panovnických sankcí roku 1547 pro pozemkový majetek rodu Tluksů Vrábských z Vrábí Folia Historica Bohemica, 2014, vol. 29, no. 2, s. 201-255. ISSN: 0231-7494.
VOREL, P. Die Fiskal- und Währungsstrategie der böhmischen Stände in den Jähren 1609-1618. In Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. 1. vyd. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014. 8 s. ISBN: 978-3-515-10609-2.
VOREL, P. Francouzské "luiginy" a jejich severoitalské napodobeniny v peněžním oběhu Osmanské říše v 60. letech 17. století Theatrum historiae, 2013, vol. 2013, no. 13, s. 77-92. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Finanční přínos svatopolských barokních poutí v Přelouči Východočeský sborník historický, 2013, vol. 23, no. Neuveden, s. 159-174. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Sňatkový projekt Pernštejnů se saskými Wettiny z roku 1529 Východočeský sborník historický, 2013, vol. 24, no. Neuveden, s. 81-98. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Jáchymovské tolary z roku 1527 se jménem Jeronýma Šlika a jejich význam pro stanovení chronologie jáchymovských ražeb Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 1-2, s. 56-69. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. Státoprávní vyčlenění českých zemí ze Svaté říše římské (Důsledky říšské reformy Maxmiliána I.) Český časopis historický, 2013, vol. 111, no. 4, s. 743-804. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L´attivita della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d´argento pontificie degli anni 1634-1644). Roma: Istituto Storico Ceco di Roma, 2013. 249 s. ISBN: 978-80-7286-224-5.
VOREL, P. From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century). New York: Columbia University Press, 2013. 191 s. ISBN: 978-0-88033-705-2.
VOREL, P. Koncese na hledání pokladů u Kutné Hory pro Jana Vyskytenského z Vyskytné z roku 1538 Numismatické listy, 2012, vol. 67, no. 2, s. 49-57. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. Císařská volba a korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1612 a česká účast na těchto událostech Theatrum historiae, 2012, vol. 10, no. 1, s. 59-166. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Zdechovický poklad Hynka Tluksy Vrábského z Vrábí z roku 1594 a finanční potenciál české venkovské šlechty koncem 16. století Východočeský sborník historický, 2012, vol. 22, no. 1, s. 137-208. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Česká historiografie ve světle sjezdů historiků v letech 1993-2011 / Die tschechische Historiographie im Lichte der Historikertage in den Jahren 1993-2011 Český časopis historický, 2012, vol. 110, no. 3-4, s. 403-466. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy). Praha: Rybka Publishers, 2012. 342 s. ISBN: 978-80-87067-21-5.
VOREL, P. Mince Hrabství kladského ve 13. - 19. století. In Kladsko - Dějiny regionu. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. 29 s. ISBN: 978-80-7286-191-0.
VOREL, P. Pernstein. In Höfe und Residenzen im Spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren. 1. vyd. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2012. 6 s. ISBN: 978-3-7995-4525-9.
VOREL, P. Zwycięzcy i pokonani w walce o spłatę długów władcy w Czechach w 1615 roku. In Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. 9 s. ISBN: 978-83-7638-073-5.
VOREL, P. Páni z Pernštejna. In Pernštejnové a jejich doba: výběrový katalog a stručný průvodce výstavou. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2012. 14 s. ISBN: 978-80-87104-90-3.
VOREL, P. Urbáře panství Zdechovice z let 1517 a 1608 a jejich pramenná hodnota pro výzkum hospodářského vývoje malých východočeských dominií Východočeský sborník historický, 2011, vol. 2011, no. 19, s. 105-146. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Slezský vládní haléř z vratislavské mincovny z roku 1532 Numismatické listy, 2011, vol. 66, no. 1, s. 27-35. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prologomena) Český časopis historický, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 193-217. ISSN: 0862-6111.
VOREL, P. Reforma vídeňských feniků Maxmiliána I. na počátku 16. století a její vliv na měnový systém českých zemí Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 8, s. 17-42. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. - PÁNEK, J. Historik české kultury Josef Petráň Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 2011, vol. 50, no. 2010, s. 153-182. ISSN: 0487-5648.
VOREL, P. Nález aglického půlšilinku z roku 1569 Numismatické listy, 2011, vol. 66, no. 2011, s. 63-66. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. - KOLÁŘSKÝ, Z. - BINKOVÁ, T. - HORÁČEK, P. Zdeněk Kolářský - mezi orlem a pannou : výběr z díla českého sochaře a medailéra. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 367 s. ISBN: 978-80-7395-373-7.
VOREL, P. Mincovní činnost pánů z Rožmberka v 15. - 16. století. In Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. 18 s. ISBN: 978-80-85033-31-1.
VOREL, P. Nationality and confession in the political life under the Jagiellonian dynasty (Contribution by Vilém of Pernštejn to the formation of a new societal model). In Confession and nation in the era of reformations: Central Europe in comparative perspective. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 10 s. ISBN: 978-80-7286-180-4.
VOREL, P. Die Länder der böhmischen Krone und das Heilige Römische Reich in der Frühen Neuzeit. In Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens. Magdeburg: Meine Verlag, 2011. s. 21-32 s. ISBN 978-3-941305-19-9.
VOREL, P. Země Koruny české a Svatá říše římská v raném novověku Theatrum historiae, 2010, vol. 7, no. 2010, s. 289-302. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Pozůstatky plužiny zaniklé středověké vsi Crkáň na Pardubicku Východočeský sborník historický, 2010, vol. 17, no. 2010, s. 37-74. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Peníze a peněžní početní jednotky v 16. století Theatrum historiae, 2010, vol. 6, no. 2010, s. 219-233. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Ražba mincí ve východočeském Kladsku hrabaty z Hardeka na počátku 16. století Východočeský sborník historický, 2010, vol. 18, no. 2010, s. 159-222. ISSN: 1213-1733.
VOREL, P. Czech Roots of the American Dollar Czechoslovak and Central European journal, 2010, vol. 23, no. 2, s. 32-42. ISSN: 1056-005X.
VOREL, P. Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 302 s. ISBN: 978-80-7395-335-5.
VOREL, P. Od srebrnego talara do światowego dolara (narodziny talara i jeho droga w europejskim i światowym obiegu pieniężnym w XVI-XX wieku). 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. 266 s. ISBN: 978-83-7611-812-3.
VOREL, P. Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století. 1.. vyd. Praha: Rybka publishers, 2009. 400 s. ISBN: 978-80-87067-51-2.
VOREL, P. Depictions of Johann Amos Comenius on Czechoslovak and Czech legal tender of the 20th century. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 1.. vyd. Praha: Academia, 2009. 11 s. ISBN: 978-80-200-1700-0.
VOREL, P. Důsledky tzv. Šmalkaldské války z let 1546-1547 pro vývoj měnové integrace Evropy Theatrum historiae, 2008, vol. N, no. 3, s. 47-64. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Dějiny evropského světa 1453-1576 (Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584). Praha: Rybka Publishers, 2008. 288 s. ISBN: 978-80-87067-77-2.
VOREL, P. - RYANTOVÁ, M. Čeští králové. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2008. 53 s. ISBN: 978-80-7185-940-6.
VOREL, P. Zlatý věk českého rybníkářství - Vodní hospodářství v ekonomice 16. století. Dějiny a současnost, 2007, no. 8, s. 32-33. ISSN: 0418-4129.
VOREL, P. Nacionalita a konfese v politickém životě jagellonských Čech (Utváření nového modelu společenské normy prostřednictvím Viléma z Pernštejna). Theatrum historiae, 2007, no. 2, s. 71-79. ISSN: 1802-2502.
VOREL, P. Rodové heraldické pověsti jako prostředek mezigeneračního přenosu informace ve šlechtickém prostředí českých zemí v 16. století.. In Paměť urozenosti. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 7 s. ISBN: 978-80-7106-928-7.
VOREL, P. Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age ? Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573).. Pardubice: Univerzita Pardubice ? Filozofická fakulta, 2006. 212 s. ISBN: 80-7194-827-6.
VOREL, P. Navštivte Pardubický kraj.. . vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice ? Filozofická fakulta, 2006. 36 s. ISBN: 80-7194-827-6.
VOREL, P. Jáchymovský mincmistr Mikuláš (Klaus) Kraus a jeho působení v obchodě s českým stříbrem v letech 1530-1535.. In Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.. . vyd. Pardubice: Katedra historických věd FF UPCE, 2006. 22 s. ISBN: 80-7194-857-8.
VOREL, P. Vilém z Pernštejna (První bankéř markrabství).. In Osobnosti moravských dějin. Brno: Matice moravská, 2006. s. 177-192 s. ISBN 80-86488-38-1.
VOREL, P. Hrabství kladské a finanční politika krále Ferdinanda I. ve druhé třetině 16. století Východočeský sborník historický, 2005, vol. 12, no. neuveden, s. 3-14.
VOREL, P. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VII. 1526-1618. neuveden. vyd. Praha a Litomyšl: Paseka, 2005. 639 s. ISBN: 80-7185-648-7.
VOREL, P. Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618. neuveden. vyd. Pardubice: neuveden, 2005. 207 s. ISBN: 80-86046-74-5.
VOREL, P. Money in the Political Culture of 16th Century Central Europe. In Political Culture in Central Europe (10th-20th Century),Part I. neuveden. vyd. Prague: Institute of History, AV ČR, 2005. 23 s. ISBN: 80-7286-073-9.
VOREL, P. Místodržitelský dvůr arciknížete Ferdinanda Habsburského v Praze roku 1551 ve světle účetní dokumentace. In Folia historica Bohemica. neuveden. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005. 60 s. ISBN: 80-7286-076-3.
VOREL, P. Panovnická reprezentace na českých středověkých mincích. In Lesk královského majestátu ve středověku (pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitých 85. narozeninám). neuveden. vyd. Praha: Paseka, 2005. 7 s. ISBN: 80-7185-773-4.
VOREL, P. Praha a české země ve finančním systému baroka. In Olga Fejtová ? Václav Ledvinka ? Jiří Pešek ? Vít Vlnas [red.], Barokní Praha ? Barokní Čechie 1620-1740 (Sborník příspěvků z vědecké konfgerence o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a. Praha: Archiv hlavního města Prahy + Scriptorium 2004, 2005. s. 341-347 s. ISBN 80-86852-06-7.
VOREL, P. Univerzální vitrína k instalaci numismatického materiálu a její aplikace v numismatické expozici ?Peníze v Čechách 1520-1620? ve Východočeském muzeu v Pardubicích. In Eduard Šimek (red.), Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993-2003) ? Sborník příspěvků ze semináře numismatiků ? Pardubice 19. ? 20. listopadu 2003. Praha - Pardubice: neuveden, 2005. s. 121-128 s. ISBN 80-86046-79-6.
VOREL, P. Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích). Praha: Havran, 2004. 577 s. ISBN: 80-86515-40-0.
VOREL, P. The Money in Bohemia 1520-1620. . vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2004. 32 s. ISBN: 80-86046-69-9.
VOREL, P. Zkoušky kvality kutnohorských stříbrných rud a kyzů v roce 1615. In Vlast a rodný kraj v díle historika (Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi). Praha: Historický ústav AV ČR, 2004. 26 s. ISBN: 80-7286-064-X.
VOREL, P. Aristokratische Residenzstädte im regionalen Kontext (Die böhmischen Länder während der Frühen Neuzeit. In Städtelandschaft ? Réseau Urbain ? Urban Network (Städte im regionalen Kontext in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit). . vyd. Köln ? Weimar ? Wien: Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, 2004. 15 s. ISBN: 3-412-17803-9.
VOREL, P. Královská věnná města v systému českých měst 16. století. In Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova. Mělník: Regionální muzeum v Mělníku, 2004. s. 16-21 s. ISBN 80-903453-1-X.
VOREL, P. Pardubické pivovarnictví v 16.-17. století Historik zapomenutých dějin (Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi), 2003, vol. neuveden, no. neuveden, s. 284-298.
VOREL, P. Císařská titulatura na mincích Ferdinanda I. Habsburského Muzejní a vlastivědná práce ? Časopis Společnosti přátel starožitností, 2003, vol. 41/111, no. 3, s. 148-156. ISSN: 0027-5255.
VOREL, P. Medaile Univerzity Pardubice / Z. Kolářský Numismatické listy, 2003, vol. 58, no. 3, s. 76-77. ISSN: 0029-6074.
VOREL, P. Od českého tolaru ke světovému dolaru (Zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století). Praha: Rybka Publ., 2003. 334 s. ISBN: 80-86182-71-1.
VOREL, P. Landesfinanzen und Währung in Böhmen (Finanz- und Münzpolitik im Spannungsfeld von Ständen und Königtum während der Regierung Ferdinands I. und Maximilians II.). In Finanzen und Herrschaft (Zu den materiellen Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischer Reich im 16. Jahrhundert). München / Wien: Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 2003. 29 s. ISBN: 3-7029-0472-7.
VOREL, P. Dítě na aristokratickém dvoře na počátku raného novověku podle představ Viléma z Pernštejna ("Naučení rodičům" a jeho obsahová interpretace). In Dítě a dětství napříč staletími. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 13-48 s. ISBN 80-7194-515-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618) Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.22 31.12.24
CTTZ udržitelnost Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 31.12.20
HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 31.12.22
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu kulturní dějiny Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Realizace systému vnitřního hodnocení výsledků VaV na UPa Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 31.12.19
CTTZ udržitelnost Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 31.12.19
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu středověku, novověku a současných dějin. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
udržitelnost funkčnosti CTTZ Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.18
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Letní škola "Discover Bohemia" Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Podpora internacionalizace "Int. Office" Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Institucionální rozvojový program 2017 Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Podpora rozvoje zahraničních vztahů (včetně Podpora India Platform) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Projektová podpora (ORMV) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Institucionální rozvojový program 2016 Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Podpora rozvoje zahraničních vztahů (včetně Podpora India Platform) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Válka knížat a země Koruny české (1546-1555) - Hospodářské a politické dějiny střední Evropy v polovině 16. století Standardní projekty (řešení od 1.1.2012) Grantová agentura ČR 01.01.12 31.12.15
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje X. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.12 31.12.12
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IX. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VIII. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Současné technologie v kulturním dědictví - problematika vývoje a možné směry budoucího rozvoje - vise budoucnosti Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 01.04.09 30.11.09
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.09 31.12.09
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Pomocné vědecké síly na FF UPa v roce 2007 Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 01.04.07 30.11.07
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Rozvoj nově akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice 04. Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.07 31.12.09
Historická věda v České republice v roce 2006 (obrazová dokumentace a internetová presentace IX. sjezdu historiků ČR s následnou presentací mezinárodní) Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 29.03.06 30.11.06
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Dvouoborové bakalářské studium hisotrických věd "Historie-Slavistika Evropské unie" Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Dvouoborové bakalářské studium historických věd "Historie-Archeologie" Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje III. FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.05 31.12.05
Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku (Pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury 16. století) Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.03 21.12.05

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1986 - 2000 historik, vedoucí oddělení dokumentace (od 1994); správce numismatické sbírky Východočeské museum v Pardubicích
2006 - 2007 proděkan pro vědu a výzkum Univerzita Pardubice
2000 - 2006 vedoucí Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzita Pardubice
2007 - 2015 děkan, Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
2015 - 2020 prorektor Univerzita Pardubice
2020 - aktuální profesor Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Český národní komitét historiků
Nyní Collegium Carolinum
Nyní Učená společnost České republiky
Nyní Sdružení historiků České republiky