Mgr. Emil Minčev, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Emil Minčev, Ph.D.

Mgr. Emil Minčev, Ph.D.

Kontakty

emil.mincev@upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MINČEV, E. Лудвик Стрибърни – един забравен военен доктор, преживял три войни. In Европейско културно-историческо наследство. Доклади от студентските конференции в Пловдив 2012-2013 г.. Plovdiv: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014. s. 285 - 301 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
MINČEV, E. Čeští hudebníci v bulharském městě Plovdivu v letech 1878 - 1936. In Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014. s. 171 - 181 s. ISBN 978-80-7478-645-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Bc. 2011 Slavistická studia zemi EU + Historie Univerzita Pardubice Rodina Stříbrných v Bulharsku
Mgr. 2013 Kulturně-historická slavistika Univerzita Pardubice Češi v Plovdivu
Ph.D. 2016 Historie Univerzita Pardubice Češi v Sofii

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Referent mezinarodních vztahů Univerzita Pardubice