Ing. Michal Schmid | Univerzita Pardubice

Ing. Michal Schmid

Kontakty

michal.schmid@student.upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Národní centrum kompetence Josefa Brožka (50680)

Externista

Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (50670)

Externista

Studia

Název programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Název oboru: Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SCHMIDOVÁ, E. - PAŠČENKO, P. - CULEK, B. - SCHMID, M. Premature Failures of Railway Axles after Repeated Pressing Engineering Failure Analysis, 2021, vol. 123, no. 29.1.2021, s. 105253-105265. ISSN: 1350-6307.
SCHMIDOVÁ, E. - M R, S. - SCHMID, M. - BOZKURT, F. Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds Engineering Failure Analysis, 2020, vol. 116, no. october 2020, s. nestránkováno. ISSN: 1350-6307.
SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - CULEK, B. - KLEJCH, F. - SCHMID, M. Dynamic Strength and Anisotropy of DMLS Manufactured Maraging Steel Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 3, s. 35-39. ISSN: 1335-4205.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - VOLTR, P. - MALINSKÝ, J. - BOZKURT, F. - SCHMID, M. Dynamická pevnost a lomové chování vybraných materiálů. neuveden. 23 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18