Mgr. Klára Václavíková, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Klára Václavíková, Ph.D.

Mgr. Klára Václavíková, Ph.D.

Kontakty

466 037 731
klara.vaclavikova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3379-7621

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství (70140)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
9:00 - 13:00
-
Na konzultace se hlaste e-mailem.
Předmět (Rok) Role
KKO/P1PPM (2022) - - CV -
KOS/K1KOI (2022) G PR CV -
KOS/K2KOI (2022) G - - -
KOS/P1KIP (2022) G PR - -
KOS/P1KMI (2022) G PR CV -
KOS/P1KOI (2022) G PR CV -
KOS/P1KOM (2022) G PR - -
KOS/P1KOP (2022) G PR - -
KOS/P1PVS (2022) G - CV -
KOS/P2ANP (2022) - - CV -
KOS/P2ANZ (2022) - - CV -
KOS/P2KIP (2022) G PR - -
KOS/P2KOI (2022) G PR - -
KOS/P2KOM (2022) G PR - -
KOS/P2KOP (2022) G PR - -
KOS/P6PVS (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - MARKOVÁ, I. - KOPECKÝ, M. - OCHTINSKÁ, H. - JEŘÁBKOVÁ, V. Hand hygienic disinfection of nurse - knowledge and its practical use Pielegniarstwo XXI Wieku, 2021, vol. 20, no. 1, s. 10-14. ISSN: 1730-1912.
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - KOPECKÝ, M. - MARKOVÁ, I. - BROŽKOVÁ, M. Komunikačně náročné situace v přednemocniční péči. In Sborník abstraktů. Ústí nad Labem: BOS, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - RŮŽIČKOVÁ, P. - RYBA, L. Zatížení a prevence bolestí zad u sester v klinické praxi. In XIX. kongres české spoldylochirurgické společnosti : sborník abstraktů. Ústí nad Labem: BOS, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-88347-05-7.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - RŮŽIČKOVÁ, P. - SEMENCOVÁ, V. Motivace studentek pro výber profese všeobecné sestry. In AWHP 2020 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. s. 152-161 s. ISBN 978-80-01-06783-3.
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - KOPECKÝ, M. Copingové strategie u všeobecných sester. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - OCHTINSKÁ, H. Pohled studentů a motivace při výběru nelékařských oborů. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Matině, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - RŮŽIČKOVÁ, P. - SEMENCOVÁ, V. Prevence přetížení krční a bederní páteře u studentů nelékařských zdravotnických oborů. In Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-494-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Psychologická charakteristika studentů FZS UPCE Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 28.02.27
Sestry a jejich vnímání vlastního zdraví ? vliv úrovně hardiness na zdraví sester Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.21 31.05.23

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2022 Ošetřovatelství Ostravská univerzita, Lékařská fakulta Mobbing zdravotnických pracovníků

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2004 - 2010 všeobecná sestra-JIP interního odd. Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
2008 - 2010 odborná učitelka VOŠZ a SZŠ HK
2011 - 2015 odborná učitelka VOŠZ SŘMR Praha
2016 - 2017 všeobená sestra - hemato-onkologické odd. FN HK
2015 - 2019 odborná učitelka VOŠZ A SZŠ HK
2017 - dosud asistent UPCE, FZS

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2018 Univerzita Bielsko-Biala Bielsko-Biala Polsko 0
2020 Satakunta University of Applied Sciences Pori Finsko 0