Ing. Barbora Hábová | Univerzita Pardubice

Ing. Barbora Hábová

Kontakty

466 036 006
barbora.habova@upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ANTONOVÁ, B. The Long-Term Development of Transport Emissions in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 424-429 s.
ANTONOVÁ, B. - CHOCHOLÁČ, J. - POJKAROVÁ, K. - DRAHOTSKÝ, I. Vliv klimatických podmínek na cyklistickou dopravu v Pardubicích a okolí s vazbou na udržitelnost tohoto dopravního módu Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 1, s. 6-21. ISSN: 1801-674X.
ANTONOVÁ, B. - CHOCHOLÁČ, J. - DRAHOTSKÝ, I. Analýza závislosti silniční dopravní infrastruktury a přepravních výkonů ve vazbě na HDP České republiky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 36, no. 1, s. 5-16. ISSN: 1211-555X.
CHOCHOLÁČ, J. - ANTONOVÁ, B. - DRAHOTSKÝ, I. Komparace vybraných metod pro stanovení velikosti pojistné zásoby a jejich aplikace v potravinářském průmyslu Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 3, s. 67-79. ISSN: 1801-674X.
HYRŠLOVÁ, J. - ANTONOVÁ, B. - DRAHOTSKÝ, I. Transportation in the Czech Republic in the period 2009 to 2014 – Development of land and pipeline transportation. In SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Book 2, volume 4. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 897-904 s. ISBN 978-619-7105-75-9.
ANTONOVÁ, B. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. Highway infrastructure in the Czech Republic and its influence on GDP growth rate. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 357-364 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
ANTONOVÁ, B. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - DRAHOTSKÝ, I. Greenhouse gas emissions in the context of sustainable transport in the Czech Republic. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 12-23 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
ANTONOVÁ, B. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. Employment of PPP as an innovative approach to implementation of transport infrastructure projects in the Czech Republic. In Innovation Management and Corporate Sustainability: proceedings of the 3rd International Conference. Praha: Oeconomica, 2015. s. 4-13 s. ISBN 978-80-245-2092-6.
ANTONOVÁ, B. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. CO2 emissions as an indicator of sustainable transport development in the Czech Republic. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 91-98 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
KUČERA, T. - ANTONOVÁ, B. - DRAHOTSKÝ, I. Development of selected environmental indicator (CO2) in the context of sustainable transport. In LOGI 2015: conference proceedings. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 128-134 s. ISBN 978-80-7468-095-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Dopravní technika, technologie a řízení (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018