doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Kontakty

466 038 049
tomas.weidlich@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9664-6468

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení chemického inženýrství (30351)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
FCH/SB055 (2020) G - - -
UECHI/CA227 (2020) G - - -
UECHI/CD227 (2020) G - - -
UECHI/C043 (2020) G PR - SE
UECHI/C090 (2020) G - - -
UECHI/C090 (2020) - - CV -
UECHI/C140 (2020) G - - -
UECHI/C160 (2020) G - - -
UECHI/C254 (2020) G - - -
UECHI/C256 (2020) G - - -
UECHI/C307 (2020) G PR - SE
UECHI/C413 (2020) G PR - -
UECHI/C449 (2020) G PR CV -
UECHI/C453 (2020) G - - -
UECHI/C896 (2020) G - - -
UECHI/C942 (2020) G PR - -
UECHI/SM011 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - WEIDLICH, T. Sorption and biosorption of Gd-based contrast agents in the water environment Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 12, s. 2995-3003. ISSN: 2585-7290.
KAMENICKÁ, B. - BARTÁŠKOVÁ, A. - ŠVANCARA, I. - WEIDLICH, T. Applicability of voltammetric determination of Diclofenac at carbon paste electrodes to the analysis of aqueous solutions purified by adsorption and/or ionic liquids based ion-exchange Monatshefte fur Chemie, 2019, vol. 150, no. 3, s. 429-437. ISSN: 0026-9247.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. Recycling of Spent Hydrodehalogenation Catalysts - Problems Dealing with Separation of Aluminium Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, vol. 43, no. 1, s. 177-182. ISSN: 1640-4920.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Srovnání účinnosti odstraňování barviva Mordant Blue 9 použitého jako modelového AOX kontaminantu z vod adsorpcí na uhlíkatých sorbentech a iontovou výměnou s využitím iontových kapalin. In Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2019. s. 133-138 s. ISBN 978-80-85990-33-1.
FILIPI, M. - WEIDLICH, T. Utilization of activated carbon in combination with ionic liquids for removal of halogenated dyes growing parameter AOX from model waste water. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 351-355 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. APLIKACE KVARTÉRNÍCH AMONIOVÝCH SOLÍ V INTENZIFIKACI PROCESU SORPCE CHLOROVANÝCH KYSELÝCH BARVIV V ADSORPČNÍCH KOLONÁCH. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 451-452 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
WEIDLICH, T. Poloprovozní ověření technologie recyklace barvících lázní. CZ: PLEAS, a.s..
WEIDLICH, T. Protokol z poloprovozního ověření technologie aplikace kapalného iontoměniče pro reaktivaci sorbentu. CZ: Výzkumný ústav organických syntéz, a.s..
KAMENICKÁ, B. - DOLEŽAL, Z. - WEIDLICH, T. REMOVAL OF ACID DYE PROCION SAPPHIRE H-EXL FROM MODEL DYEING BATH, COMPARISON OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE TREATMENT METHODS. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 83 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
OLEJNÍK, R. - WEIDLICH, T. IZOLACE BARVIV Z ODPADNÍCH VOD Z BARVENÍ BAVLNY A MOŽNOSTI JEJICH DALŠÍHO POUŽITÍ V DROGISTICKÝCH VÝROBCÍCH CHEMagazín, 2018, vol. 28, no. 6, s. 2-4. ISSN: 1210-7409.
PÉRKO, J. - KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Degradation of the antibacterial agents triclosan and chlorophene using hydrodechlorination by Al-based alloys Monatshefte fur Chemie, 2018, vol. 149, no. 10, s. 1777-1786. ISSN: 0026-9247.
BENDOVÁ, H. - WEIDLICH, T. Application of diffusion dialysis in hydrometallurgical separation of nickel from spent Raney Ni catalyst Separation Science and Technology, 2018, vol. 53, no. 8, s. 1218-1222. ISSN: 0149-6395.
WEIDLICH, T. IONTOVÉ KAPALINY A MOŽNOSTI JEJICH TECHNOLOGICKÉHO POUŽITÍ CHEMagazín, 2018, vol. 28, no. 2, s. 2-4. ISSN: 1210-7409.
WEIDLICH, T. - FULÍNOVÁ, T. - KOVÁŘOVÁ, D. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. Treatment of model wastewater contaminated with reactive acid dyes using ionic liquids Waste Forum, 2018, vol. 11, no. 2, s. 108-116. ISSN: 1804-0195.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Alternative method for exhausted dye bath recycling based on removal of residual dissolved reactive anionic dyes Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 3, s. 37-42. ISSN: 1335-0617.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Vliv použitého kovu na reduktivní degradaci bromovaných fenolů. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 1-2 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Effect of reducing agent on the removal of halogenated organic biocides Triclosan and bromoxynil from water. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. 451-455 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Využití kationaktivních tenzidů pro separaci 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny z odpadních vod. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2018. s. 66-71 s. ISBN 978-80-88238-09-6.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Vliv použitého kovu na reduktivní degradaci biocidních sloučenin na bázi AOX.. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 79-84 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. - BARTÁŠKOVÁ, A. - ŠVANCARA, I. Sledování obsahu Diklofenaku v modelových vzorcích vod čištěných adsorpcí nebo iontovou výměnou a možnosti spojení s voltametrickým stanovením na chemicky modifikované uhlíkové pastové elektrodě. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 119-123 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
BARTÁŠKOVÁ, A. - KAMENICKÁ, B. - ŠVANCARA, I. - WEIDLICH, T. Diklofenak: Elektrochemické chování na uhlíkové pastové elektrodě a možnosti voltametrického stanovení v environmentálních vzorcích. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 15-19 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
WEIDLICH, T. Ověřená technologie snižování znečištění technologických vod kontaminovaných organickými sloučeninami včetně adsorbovatelných organických halogenderivátů (AOX). CZ: Univerzita Pardubice.
PÉRKO, J. - HANSEN, H. - WEIDLICH, T. Triclosan degradation by electro-Fenton process using electrolytic unit with titanium electrodes coated with mixed IrO2/RuO2 Waste Forum, 2017, vol. 2017, no. 3, s. 116-124. ISSN: 1804-0195.
WEIDLICH, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. - ŠIMEK, M. REMOVAL OF ACID DYES FROM AQUEOUS EFFLUENTS BY ACTION OF IONIC LIQUIDS. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 557-562 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
PÉRKO, J. - WEIDLICH, T. CHLORINATED AROMATICS – OCCURRENCE, USAGE AND METHODS OF DEGRADATION. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 540-544 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. Efektivní postup odstraňování perzistentních AOX z vod. In TVIP 2017 : sborník příspěvků konference Odpadové fórum 2017. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017. s. 1081-1084 s. ISBN 978-80-85990-30-0.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. Chlorované bifenyly a možnosti jejich destrukce chemickými metodami za běžných reakčních podmínek. In Sanační technologie XX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2017. s. 74-78 s. ISBN 978-80-88238-01-0.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Regenerace deaktivovaného niklového katalyzátoru v procesu odbourávání halogenovaných biocidů. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 75-80 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
KAMENICKÁ, B. - PÉRKO, J. - WEIDLICH, T. Using metal alloys for dehalogenation of antibacterial agents triclosan, chlorophene and dichlorophene. In 44th International conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2017. s. 1-6 s. ISBN 978-80-89597-58-1.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. - MASÁROVÁ, P. Recycling of Spent Nickel Catalyst Used in Hydrodechlorin of Hazardous Chlorinated Aromatic Compounds. In Proceedings of 20th International Conference on Waste Recycling. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2017. s. 9-12 s. ISBN 978-80-89883-04-2.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Možnosti využití iontových kapalin pro separaci biocidů na bázi halogenovaných organických kyselin z vod. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 47-54 s. ISBN 978-80-214-5489-7.
WEIDLICH, T. ZDROJE AOX A MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ VE FIRMĚ TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE, s.r.o.. 1. 15 s.
WEIDLICH, T. VÝZKUMNÁ ZPRÁVA O MOŽNOSTECH SNIŽOVÁNÍ OBSAHU AOX V ODPADNÍCH VODÁCH PO DEAMONIZACI CHBČOV. 1. 42 s.
DUŠEK, L. - WEIDLICH, T. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PIGMENTU YELLOW 183. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017. s. 121 s.
WEIDLICH, T. Možnosti odstraňování pesticidních přípravků a jejich reziduí na bázi halogenovaných aromatických sloučenin z kontaminovaných vod Rostlinolékař, 2016, vol. 27, no. 1, s. 27-30. ISSN: 1211-3565.
WEIDLICH, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. Removal of acid dyes from aqueous effluents using ionic liquids Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 219-223. ISSN: 1335-0617.
ŠIMEK, M. - MIKULÁŠEK, P. - KALENDA, P. - WEIDLICH, T. Possibilities for removal of chlorinated dye Mordant Blue 9 from model waste water Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 4, s. 470-476. ISSN: 0366-6352.
ŠIMEK, M. - WEIDLICH, T. - VYŇUCHAL, J. Alternative bromination method - Utilization of Wastewater from the Production of Fine Chemicals. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 393-396 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Effective destruction of (poly)chlorinated aromatic compounds using aluminium alloys. In 43rd International Conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2016. s. 112-117 s. ISBN 978-80-89597-35-2.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. - ŠVRČEK, J. COMPARISON OF OXIDATION AND REDUCTION METHODS APPLICABLE FOR REMOVAL OF RECALCITRANT AOX FROM AQUEOUS EFFLUENTS. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 388-392 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
ŠIMEK, M. - WEIDLICH, T. REGENERATION OF IONIC LIQUIDS DURING THE PRECIPITATION OF 2-NAPHTHALENESULFONIC ACID FROM AQUEOUS SOLUTION. In 43rd International Conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2016. s. 406-409 s. ISBN 978-80-89597-35-2.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - WEIDLICH, T. Separation Cd2+ by Oxycelluloses and Active Pulp. In 43rd International Conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2016. s. 441-448 s. ISBN 978-80-89597-35-2.
BENDOVÁ, H. - DVOŘÁKOVÁ, H. - WEIDLICH, T. Hydrometallurgical separation of nickel from spent Raney Ni catalyst using diffusion dialysis for recycling of sulphuric acid. In Proceedings of the 4th International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Separation Science : Theory and Practice 2016. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2016. s. 75 s. ISBN 978-83-7493-949-2.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. VLIV MODERNÍCH DEKONTAMINAČNÍCH ČINIDEL NA BÁZI ŽELEZA NA ODSTRAŇOVÁNÍ (POLY)CHLOROVANÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN Z KONTAMINOVANÝCH VOD. In Sanační technologie XIX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 72-76 s. ISBN 978-80-86832-92-0.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. - PROKEŠ, L. APPLICATION OF REDUCTIVE DEHALOGENATION FOR SIMPLE DEGRADATION OF AROMATIC CHLORINATED COMPOUNDS TO THE CORRESPONDING DEHALOGENATION PRODUCTS WITH THEIR SUBSEQUENT BIODEGRADATION Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 191-195. ISSN: 1805-0182.
WEIDLICH, T. Možnosti použití dialkyl-karbonátů při acylačních, alkylačních a dehydratačních reakcích Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 8, s. 594-599. ISSN: 0009-2770.
WEIDLICH, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. - JAŠÚREK, B. - SOCHA, F. Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv CHEMagazín, 2015, vol. XXV, no. 2, s. 8-10. ISSN: 1210-7409.
WEIDLICH, T. - OPRŠAL, J. - KREJČOVÁ, A. - JAŠÚREK, B. Effect of glucose on lowering Al–Ni alloy consumption in dehalogenation of halogenoanilines Monatshefte fur Chemie, 2015, vol. 146, no. 4, s. 613-620. ISSN: 0026-9247.
ŠIMEK, M. - MIKULÁŠEK, P. - WEIDLICH, T. Application of ionic liquids for the precipitation of Mordant Blue 9 textile dye from model waste water. In Proceedings 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2015. s. 571-574 s. ISBN 978-80-89475-14-8.
WEIDLICH, T. - LACINA, P. Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktů. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 117-121 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
ŠIMEK, M. - VYŇUCHAL, J. - WEIDLICH, T. Využití iontových kapalin při výrobě bromaminové kyseliny. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 1301-1306 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - VLČEK, M. THE ROLE OF ADDED GLUCOSE IN HYDRODEHALOGENATION OF HALOGENATED ANILINES USING Al-Ni ALLOY. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 1291-1296 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
WEIDLICH, T. - FRANTÍKOVÁ, M. Alternativní postupy odstraňování biocidů na bázi halogenovaných aromatických a heterocyklických karboxylových kyselin z vod. In CHISA 2015: sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015. s. PC011-PC014 s. ISBN neuvedeno.
ŠIMEK, M. - WEIDLICH, T. Problematika odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod, ekonomické srovnání tří testovaných metod. In CHISA 2015: sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015. s. V511-V516 s. ISBN neuvedeno.
ŠIMEK, M. - WEIDLICH, T. The issue of application Ionic Liquids for the precipitation of Mordant Blue 9 from model waste water. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 382-387 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. - JAŠÚREK, B. - ŠKOLA, O. Impact of anion type on effectivity of iron-arene photoinitiator. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-5 s.
WEIDLICH, T. - MARTINKOVÁ, Š. EXPERIMENTÁLNÍ SROVNÁNÍ OXIDACE MODELOVÝCH A REÁLNÝCH ODPADNÍCH VOD S VYUŽITÍM ŽELEZANU DRASELNÉHO. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 160-164 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
VYŇUCHAL, J. - JOSKOVÁ, L. - WEIDLICH, T. Modern production of organic colorants by technology producing the waste free of AOX. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
WEIDLICH, T. VYUŽITÍ IONTOVÝCH KAPALIN PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KYSELÝCH AROMATICKÝCH HALOGENDERIVÁTŮ Z KONTAMINOVANÝCH VOD. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 115-119 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
WEIDLICH, T. NON-CONVENTIONAL METHODS FOR AOX REMOVAL. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-5 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
WEIDLICH, T. - FULÍNOVÁ, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, D. Použití iontových kapalin v kombinaci s anorganickými koagulanty pro odstraňování kyselých barviv z odpadních vod. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2014. s. 38-41 s.
WEIDLICH, T. ODSTRAŇOVÁNÍ CHSK Z ODPADNÍCH VOD, VÝZKUMNÁ ZPRÁVA KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VÝZKUMU PRO FIRMU EXPLOSIA, a.s.. 1. 38 s.
WEIDLICH, T. VYUŽITÍ ŽELEZANU DRASELNÉHO PRO CHEMICKOU OXIDACI ORGANICKÝCH LÁTEK VE VODĚ II. Neuveden. 29 s.
ŠIMEK, M. - VYŇUCHAL, J. - WEIDLICH, T. Recycling of copper used in Ullmann reaction. In EMEC 15 Book of Abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 104 s. ISBN 978-80-214-5073-8.
WEIDLICH, T. - ROZINEK, R. Využití železanu pro snižování CHSK ve vodách znečištěných organickými polutanty Innovative remediation technologies - research and experience, 2013, vol. 5, no. 1, s. 112-116. ISSN: 1805-0182.
POLEDNOVÁ, H. - WEIDLICH, T. VYUŽITÍ HUMINOVÝCH KYSELIN JAKO SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Innovative remediation technologies - research and experience, 2013, vol. 5, no. 1, s. 169-171. ISSN: 1805-0182.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Hydrodebromination of 2,4,6-tribromophenol in aqueous solution using Devarda's alloy Monatshefte fur Chemie, 2013, vol. 144, no. 2, s. 155-162. ISSN: 0026-9247.
VÁCLAVÍKOVÁ, J. - WEIDLICH, T. - MUSILOVÁ, I. Stanovení BSK5 u modelové odpadní vody Innovative remediation technologies - research and experience, 2013, vol. 5, no. 1, s. 22-25. ISSN: 1805-0182.
WEIDLICH, T. - PROKEŠ, L. - POSPÍŠILOVÁ, D. Debromination of 2,4,6-tribromophenol coupled with biodegradation Central European Journal of Chemistry, 2013, vol. 11, no. 6, s. 979-987. ISSN: 1895-1066.
POLEDNOVÁ, H. - WEIDLICH, T. Využití sorbentů pro čištění odpadních vod z výroby rentgenokontrastních látek. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 1391-1394 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
MUSILOVÁ, I. - WEIDLICH, T. Odstraňování organocíničité sloučeniny využitelné jako fluorační činidlo z odpadních vod. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 501-504 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
FULÍNOVÁ, T. - MARTINKOVÁ, J. - WEIDLICH, T. Využití iontových kapalin pro srážení organických kyselin z vod. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 161-167 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
WEIDLICH, T. - RŮŽIČKA, A. Využití dialkylkarbonátů pro získávání alkoxybenzonitrilů z příslušných hydroxybenzaldoximů. In Aprochem 2013 = Odpadové fórum 2013: sborník příspěvků na CD. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013. s. 1131-1135 s. ISBN 978-80-85990-22-5.
WEIDLICH, T. - KRCHOVÁ, L. - NOVÁKOVÁ, B. - POSPÍŠILOVÁ, D. - PROKEŠ, L. Možnosti využití reduktivní dehalogenace pro destrukci aromatických halogenderivátů. In Aprochem 2013 = Odpadové fórum 2013: sborník příspěvků na CD. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013. s. 2241-2245 s. ISBN 978-80-85990-22-5.
WEIDLICH, T. - HOLÝ, P. Využití odpadního jodu z procesu jodace s použitím ICl pro získávání 1,4-dijodbenzenu. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 1081-1084 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
WEIDLICH, T. - HOLÝ, P. Recycling of iodine produced as by-product in production of X-ray contrast agents. In 17th International Conference on Waste Recycling. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2013. s. 126-128 s. ISBN 978-80-970034-6-3.
WEIDLICH, T. Vliv použitých redukčních činidel na účinnost reduktivní dehalogenace halogenovaných anilinů a fenolů ve vodě. In CHISA 2013. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013. s. 581-584 s. ISBN 978-80-02-02500-9.
MARTINKOVÁ, J. - WEIDLICH, T. Aplikace iontových kapalin pro odstraňování kyselých barviv z modelových vod. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 1181-1186 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
WEIDLICH, T. VYUŽITÍ ŽELEZANU DRASELNÉHO PRO CHEMICKOU OXIDACI ORGANICKÝCH LÁTEK VE VODĚ I. 1. 45 s.
WEIDLICH, T. - DUŠEK, L. - VYSTRČILOVÁ, B. - EISNER, A. - ŠVEC, P. - RŮŽIČKA, A. C,N-chelated organotin(IV) compounds as catalysts for transesterification and derivatization of dialkyl carbonates Applied Organometallic Chemistry, 2012, vol. 26, no. 6, s. 293-300. ISSN: 0268-2605.
WEIDLICH, T. - MARTÍNKOVÁ, J. Application of tetraphenyl- and ethyltriphenylphosphonium salts for separation of reactive dyes from aqueous solution Separation Science and Technology, 2012, vol. 47, no. 9, s. 1310-1315. ISSN: 0149-6395.
WEIDLICH, T. Problematika odstraňování halogenovaných benzoových kyselin z vod. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 306-309 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
WEIDLICH, T. - PROKEŠ, L. SROVNÁNÍ KOVOVÝCH SLITIN S OBSAHEM HLINÍKU NA CHEMICKOU DEGRADACI HALOGENOVANÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 162-169 s. ISBN 978-80-86832-68-5.
WEIDLICH, T. Reduktivní degradace halogenovaných fenolů ve vodném prostředí. In ODPADOVÉ FÓRUM 2012. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-85990-20-1.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Possibilities of Copper Removal from Aqueous Filtrate Obtained from Ullmann Biaryl Synthesis. In 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 263-268 s. ISBN 978-80-248-2688-2.
MUSILOVÁ, I. - WEIDLICH, T. Modifikovaná huminová kyselina. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 146-150 s. ISBN 978-80-86832-68-5.
MARTÍNKOVÁ, J. - WEIDLICH, T. Porovnání účinnosti srážení reaktivních azobarviv použitím iontové kapaliny a následná flokulace azobarviv s Al2(SO4)3.18H2O s úpravou pH. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 34-40 s. ISBN 978-80-86832-68-5.
WEIDLICH, T. - PROKEŠ, L. Facile dehalogenation of halogenated anilines and their derivatives using Al-Ni alloy in alkaline aqueous solution Central European Journal of Chemistry, 2011, vol. 9, no. 4, s. 590-597. ISSN: 1895-1066.
ŠVEC, P. - PADĚLKOVÁ, Z. - RŮŽIČKA, A. - WEIDLICH, T. - DUŠEK, L. - PLASSERAUD, L. C,N-chelated Organotin(IV) Trifluoroacetates. Instability of the Mono- and Diorganotin(IV) Derivatives Journal of Organometallic Chemistry, 2011, vol. 696, no. 3, s. 676-686. ISSN: 0022-328X.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Možnosti aplikace Devardovy a Raneyovy Al-Ni slitiny pro reduktivní dehalogenaci halogenovaných anilinů a fenolů ve vodném prostředí. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 87-92 s. ISBN 978-80-905035-0-2.
WEIDLICH, T. - MARTÍNKOVÁ, J. - MUSILOVÁ, I. Možnosti využití Devardovy a Raneovy slitiny pro dehalogenaci halogenovaných organických sloučenin. In Odpadové fórum 2011: sborník příspěvků na CD. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 31-37 s. ISBN 978-80-85990-18-8.
WEIDLICH, T. Snižování obsahu AOX u vod kontaminovaných halogenovanými aromatickými sloučeninami chemickou redukcí. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 391-394 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
MARTÍNKOVÁ, J. - WEIDLICH, T. - MIKULÁŠEK, P. Srovnání aplikace huminových kyselin a aktivního uhlí pro odstraňování kyselých barviv z vod. In Odpadové fórum 2011: sborník příspěvků na CD. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 22-30 s. ISBN 978-80-85990-18-8.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - KAZMÍŘOVÁ, M. - WEIDLICH, T. Hybrid Photoinitiator Sensitization. In RadTech Europe 11. Hannover: Vincentz Network, 2011. s. 1-6 s.
WEIDLICH, T. - PROKEŠ, L. - RŮŽIČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. Condensation of aromatic aldehydes with N,N-dimethylacetamide in presence of dialkyl carbonates as dehydrating agents Monatshefte fur Chemie, 2010, vol. 141, no. 2, s. 205-211. ISSN: 0026-9247.
SOPHA, H. - BALDRIANOVÁ, L. - TESAŘOVÁ, E. - GRINCIENĖ, G. - WEIDLICH, T. - ŠVANCARA, I. - HOČEVAR, S. A New Type of Bismuth Electrode for Electrochemical Stripping Analysis Based on the Ammonium Tetrafluorobismuthate Bulk-Modified Carbon Paste Electroanalysis, 2010, vol. 22, no. 13, s. 1489-1493. ISSN: 1040-0397.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Problematika zpracování Raneyova niklu použitého v procesu chemické redukce vod kontaminovaných AOX Odpady, 2010, vol. 10, no. 9, s. 24-28. ISSN: 1335-7808.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Study of dehalogenation of halogenoanilines using Raney Al-Ni alloy in aqueous medium at room temperature Monatshefte fur Chemie, 2010, vol. 141, no. 9, s. 1015-1020. ISSN: 0026-9247.
WEIDLICH, T. - STOČES, M. - ŠVANCARA, I. Possibilities and Limitations of Ionic Liquids in Electrochemical and Electroanalytical Measurements. In Sensing in Electroanalysis Vol. 5. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 24 s. ISBN: 978-80-7395-348-5.
WEIDLICH, T. - SOCHA, F. Modifikované huminové kyseliny jako sorbenty. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 394-397 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
WEIDLICH, T. - SOCHA, F. Odstraňování rozpustných organických látek z kontaminovaných vod s využitím huminových kyselin. In Odpadové fórum 2010. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2010. s. 30-35 s. ISBN 978-80-85990-12-6.
JAŠÚREK, B. - KAZMÍŘOVÁ, M. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. SENSITIZATION OF PHOTOINITIATORS FOR UV POLYMERISATION. In Proceedings - The Fifth International Symposium GRID 2010. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2010. s. 27-31 s. ISBN 978-86-7892-294-7.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Study of Reactivity of 4-Halogenoanilines with Metals and Metallic Alloys in Alkaline Aqueous Solution at Room Temperature Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 2009, no. 1, s. 129-136. ISSN: 1211-5541.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Reduktivní degradace halogenovaných aromatických sloučenin redukcí Raneyovou slitinou hliníku s niklem Waste Forum, 2009, vol. 2, no. 2, s. 117-124. ISSN: 1804-0195.
PADĚLKOVÁ, Z. - WEIDLICH, T. - CÍSAŘOVÁ, I. - RŮŽIČKA, A. Hydrolysis of C,N-chelated diorganotin(IV) chlorides and catalysis of transesterification reactions Applied Organometallic Chemistry, 2009, vol. 23, no. 7, s. 253-257. ISSN: 0268-2605.
WEIDLICH, T. Dehalogenace halogenovaných anilinů působením kovových slitin. In Odpadové fórum 2009. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2009. s. 3366-3368 s. ISBN 978-80-02-02108-7.
WEIDLICH, T. Produkty reakcí hydroxybenzaldehydů s dialkylkarbonáty v polárních aprotických rozpouštědlech. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1223-1225 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
JAŠÚREK, B. - BENDÁKOVÁ, N. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Cationic and free-radical polymerization of glycidylmethacrylate by hybrid photoinitiator HP1. In Proceedings of the IX. Seminar in Graphic Arts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 110-115 s. ISBN 978-80-7395-200-6.
WEIDLICH, T. Využití huminových kyselin při čištění vodných výluhů kontaminovaných halogenovanými aromatickými sloučeninami. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2009. s. 107-109 s. ISBN 978-80-86832-45-6.
WEIDLICH, T. Odstraňování kationaktivních tenzidů z odpadních vod. In Sborník 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. s. 177-177 s. ISBN 978-80-86059-51-8.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - REMENÁROVÁ, K. - WEIDLICH, T. ORGANOMETALLIC CATIONIC PHOTOINITIATORS Chemické listy, 2008, vol. 102, no. Neuveden, s. 1026-1028. ISSN: 0009-2770.
JAŠÚREK, B. - SYROVÝ, T. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Investigation of Decomposition of Photoinitiators Chemické listy, 2008, vol. 102, no. Neuveden, s. 1057-1060. ISSN: 0009-2770.
NÁDVORNÍK, M. - LANGER, V. - JIRÁSKO, R. - HOLČAPEK, M. - WEIDLICH, T. - LYČKA, A. - POPKOV, A. Syntheses, X-ray, MSn, NMR and CD structure determination of nickel(II) complexes of Schiff bases of (S)-N-(2-benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide and aromatic α-amino acids. Polyhedron, 2008, vol. 27, no. 17, s. 3477-3483. ISSN: 0277-5387.
ŠVEC, P. - EISNER, A. - KOLÁŘOVÁ, L. - WEIDLICH, T. - PEJCHAL, V. - RŮŽIČKA, A. Use of C,N-chelated di-n-butyltin(IV) fluoride for the synthesis of acyl fluorides, fluoroformates and fluorophosgene Tetrahedron Letters, 2008, vol. 49, no. 44, s. 6320-6323. ISSN: 0040-4039.
WEIDLICH, T. - PROKEŠ, . - SOCHA, . - VAREČKA, . Ethylace fenolů s použitím diethylkarbonátu, recyklace rozpouštědel a nakládání s odpadními vodami. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 1292-1294 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
DUŠEK, L. - WEIDLICH, T. - CHÝLKOVÁ, J. Čištění odpadních vod z oplachů při odlakovávání Al slitin. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2375-2378 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
WEIDLICH, T. - HARSOVÁ, . - MATUROVÁ, . Odstraňování 4-bromanilinu a kationaktivních tenzidů z vod s použitím redukce a huminových kyselin. In Sborník přednášek konference Odpadové forum 2008. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2008. s. 4215-4216 s. ISBN 978-80-02-02013-4.
DUŠEK, L. - WEIDLICH, T. - CHÝLKOVÁ, J. Chemická předúprava oplachových odpadních vod z odlakovávácího procesu Al slitin. In Sborník přednášek Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2008. s. 146-148 s. ISBN 978-80-86832-37-1.
WEIDLICH, T. Aplikace diethylkarbonátu jako alkylačního činidla a dehydratačního činidla. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 1080 s.
WEIDLICH, T. - DUŠEK, L. - HARSOVÁ, . - SOCHA, . Mohou huminové kyseliny účinně odstraňovat kationaktivní tenzidy z odpadních vod?. In Sborník přednášek Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2008. s. 158 s. ISBN 978-80-86832-37-1.
PADĚLKOVÁ, Z. - WEIDLICH, T. - EISNER, A. - KOLÁŘOVÁ, L. - ZEVACO, T. - CÍSAŘOVÁ, I. - RŮŽIČKA, A. - HOLEČEK, J. Products of Hydrolysis of C,N chelated Triorganotin(IV) Chlorides and Use of Products as Catalysts in Transesterification Reaction Journal of Organometallic Chemistry, 2007, vol. 692, no. 692, s. 5633-5645. ISSN: 0022-328X.
WEIDLICH, T. - POKORNÝ, . - PADĚLKOVÁ, . - RŮŽIČKA, A. Aryl ethyl ethers prepared by ethylation using diethyl carbonate Green Chemistry Letters and Reviews, 2007, vol. 1, no. 1, s. 53-59. ISSN: 1751-7192.
PADĚLKOVÁ, Z. - WEIDLICH, T. - EISNER, A. - KOLÁŘOVÁ, L. - ZEVACO, T. - CÍSAŘOVÁ, I. - RŮŽIČKA, A. - HOLEČEK, J. Products of Hydrolysis of C,N chelated Triorganotin(IV) Chlorides and Use of Products as Catalysts in Transesterification Reaction Journal of Organometallic Chemistry, 2007, vol. 692, no. 692, s. 5633-5645. ISSN: 0022-328X.
VAREČKA, P. - DUŠEK, L. - WEIDLICH, T. Nový postup syntézy N,N-dimehylamidů skořicových kyselin a využití huminových látek při čištění vznikajících odpadních vod Chemické listy, 2007, no. 11, s. 979-980. ISSN: 0009-2770.
WEIDLICH, T. - VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. Odstraňování aromatických halogenderivátů reduktivní dehalogenací. In Sborník přednášek konference Odpadové fórum 2007. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2007. s. 3189-3193 s. ISBN 978-80-02-01894-0.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - REMENÁROVÁ, K. - WEIDLICH, T. Organometallic Complexes as Initiators for the UV Printing Inks. In Conference Proceedings on CD (RadTech Europe 07). Hannover: Vincentz Network, 2007. s. 1-6 s. ISBN N.
WEIDLICH, T. - VALIŠ, J. - JAŠŮREK, B. Facile nucleophilic displacement of halogen on hapto6-bound chlorobenzene used for preparation of cationic photoinitiators. In XVII. EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry. Sofia, Bulgaria: 2007. s. 178-178 s. ISBN N.
WEIDLICH, T. - VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. Výzkum aplikace sloučenin s vazbou aromát-železnatý ion pro katalýzu fotopolymerací. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2182-2185 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Hybrid Photoinitiators Based on arene-iron complex and a-hydroxy alkyl phenone. In Conference Proceedings on CD (RadTech Europe 07). Hannover: Vincentz Network, 2007. s. 1-6 s. ISBN N.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Hybrid Photoinitiator for Radical and Cationic Polymerization. In Sborník přednášek/Conference Proceedings (VIII. Polygrafický seminář). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 171-178 s. ISBN 978-80-7194-991-6.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - WEIDLICH, T. - REMENÁROVÁ, K. Cationic Photoinitiators Based on Organometallic Complexes. In Sborník přednášek/Conference Proceedings (VIII. Polygrafický seminář). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 221-226 s. ISBN 978-80-7194-991-6.
POKORNÝ, M. - WEIDLICH, T. Ethylace fenolů působením diethylkarbonátu Chemické listy, 2006, no. 11, s. 1045-1046. ISSN: 0009-2770.
WEIDLICH, T. - CHÝLKOVÁ, J. Využití solí huminových kyselin pro odbourávání chlorovaných sloučenin. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha, Česká republika: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2419-2422 s. ISBN 80-02-01812-5.
WEIDLICH, T. - VEČEŘOVÁ, L. - CHÝLKOVÁ, J. Využití solí huminových kyselin pro odbourávání chlorbutanů. In TOP 2006, Sborník přednášek. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 523-525 s. ISBN 80-227-2436-X.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - OTÁHALOVÁ, L. - KNOBLOCH, J. - WEIDLICH, T. Organometalic Cationic Initiators for UV Inks. In Book of Abstracts (+ Conference Proceedings CD). Ljubljana, Slovenia: Univerza v Ljubljani, 2006. s. 142 s. ISBN 961-6045-35-0.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. - OTÁHALOVÁ, L. Hybrid Photoinitiators. In Book of Abstracts (+ Conference Proceedings CD). Ljubljana, Slovenia: Univerza v Ljubljani, 2006. s. 140 s. ISBN 961-6045-35-0.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - WEIDLICH, T. Organometalic Photoinitiators for UV Printing Inks. In Conference Proceedings Book. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg State University of Technology and Design, 2006. s. 62-64 s. ISBN nemá.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Hybrid Photoinitiators for Printing Inks. In Conference Proceedings Book. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg State University of Technology and Design, 2006. s. 82-85 s. ISBN nemá.
RŮŽIČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. - WEIDLICH, T. Products of Hydrolysis of C,N-Chelated Triorganotin(IV) Chlorides and Thein Use in. In XXII. International Conference on Organometallic Chemistry. Zaragoza: Univerzity of Zaragoza, 2006. s. 455 s. ISBN 80-210-2053-9.
RŮŽIČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. - WEIDLICH, T. Products of Hydrolysis of C,N-chelated Tri- and Diorganotin(IV) Chlorides and Their Use. In XXXVIIIth Symposium on Catalysis. Praha: Akademie věd ČR, 2006. s. 20 s. ISBN 80-210-2053-9.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - WEIDLICH, T. Arene-Iron Complexes as Initiators for Photopolymerization Chemické listy, 2005, vol. 99 (S), no. Symposia, s. 483-484. ISSN: 0009-2770.
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - WEIDLICH, T. Organokovové iniciátory UV polymerací. In VII. Polygrafický seminář, Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, FCHT, Katedra polygrafie a fotofyziky, 2005. s. 183-185 s. ISBN 80-7194-793-8.
JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. Hybridní fotoiniciátory pro UV polymeraci. In VII. Polygrafický seminář, Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, FCHT, Katedra polygrafie a fotofyziky, 2005. s. 179-182 s. ISBN 80-7194-793-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Increasing of resistivity of textile face covers by impregnation using virucidal preparation Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2020-07-01 2020-12-31
Removal of dangerous compounds from contaminated waste applicable for recycling according to the circular economy Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2020-02-01 2022-01-31
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Preparation of study course ?Sustainable Chemistry? for students of Faculty of Chemical Technology Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
VaV aktivity v oblasti biotechnologie HYDAL Smluvní výzkum 01.09.2019 30.11.2019
Vývij technologie v barvicích lázních s cílem recyklaca vod Smluvní výzkum 01.07.2019 31.12.2019
Výzkum a vývoj aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal Smluvní výzkum 01.03.2019 31.05.2019
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Spolupráce v oblasti odstraňování AOX z průmyslových vod. Smluvní výzkum 01.01.2018 31.08.2018
Vývoj inovativní reduktivní technologie pro rychlou degradaci látek v kontaminovaných vodách Smluvní výzkum 01.01.2018 31.07.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Vypracování výzkumné zprávy o snižování AOX ve vodách Smluvní výzkum 01.01.2017 30.09.2017
Odstraňování AOX z průmyslových vod. Smluvní výzkum 01.01.2017 30.11.2017
Application of cuvette tests - smart solution for simple analyses of decontamination efficiency for waste waters produced in labs by practice in ecological aspects of chemical technologies Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Efficient removal of aromatic halogenderivatives (AOX) from the local industrial sources EPSILON Technologická agentura České republiky 2016-11-01 2019-12-31
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Effective method for the removal of crucial contaminants from technological wastes and effluents Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2016-01-01 2018-12-31
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Odstraňování CHSK z odpadních vod Smluvní výzkum 01.01.2014 31.12.2014
Study materials for education of Ecological Aspects of Chemical Technologies Part 1 and 2 Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Smlouva o provedení výzkumu Smluvní výzkum 01.01.2014 31.12.2014
Výzkumné a vývojové práce dle smlouvy Smluvní výzkum 01.02.2013 31.12.2013
Development of education in the field of water protection-creation of laboratory exercises for analysis of biochemical oxygen demand in waters HEDF - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Intermediates for non-ionic X-ray contrast media - application of principles of "Green Chemistry" Progressive technology, materials and systems Technologická agentura České republiky 2011-01-01 2013-12-31
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace laboratoří z ekologických aspektů chemických technologií HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Využití oxidu uhličitého jako C1 syntonu organických sloučenin za katalýzy sloučeninami kovů Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Čištění kontaminovaných vod redukcí s použitím bimetalických slitin a huminových kyselin Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2007-01-01 2009-12-31
Podpora vědecko-výzkumné činnnosti studentů DFJP a FCHT v instrumentální analýze konstrukčních materiálů, provozních hmot pro dopravní prostředky a nových druhů sorbentů. Priority No. 7 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Chemické modifikace huminových kyselin a jejich využití Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006-11-01 2011-12-31