PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Obrázek uživatele ivri0384
466 036 223
ivo.riha@upce.cz
Odborný asistent
Katedra literární kultury a slavistiky (10180)
Fakulta filozofická
FF
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8247-045X
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
13:30 - 15:00 (EA-12036)
-
platí pro letní zkouškové období 2018
KLKS/PROZA Česká drobná próza mezi světovými válkami 2018/2019 G   Cv  Se 
KLKS/CL19 Česká literární kultura 19. století 2018/2019 G    Cv  Se 
KLKS/CL20 Česká literární kultura 20. století - do roku 1989 2018/2019 G    Cv  Se 
KLKS/CELI1 Česká literatura v proměnách století I 2018/2019 G   Cv  Se  
KLKS/CELI2 Česká literatura v proměnách století II 2018/2019 G   Cv  Se  
KLKS/CMRO Český meziválečný román 2018/2019 G   Cv  Se 
UHV/DISE Diplomový seminář 2018/2019 G   Cv  Se 
KLKS/DPKP Dramaturgie a produkce kulturního pořadu 2018/2019 G   Cv  Se  
KLKS/LIFI1 Literatura ve filmu I 2018/2019 G   Cv  Se 
KLKS/LIFI2 Literatura ve filmu II 2018/2019 G   Cv  Se  
KLKS/SBCP Seminář k bakalářské práci 2018/2019 G   Cv  Se 
UHV/SSE2 Specializační seminář II 2018/2019 G   Cv  Se 
KLKS/TPLIK Teorie a praxe tvůrčího psaní v literárněhistorických kontextech českého písemnictví 19.-21. století 2018/2019 G   Cv  Se  
KLKS/TRAD Tradice a individuální talent 2018/2019 G   Cv  Se  
UHV/UCS19 Úloha českého spisovatele ve společnosti 19. století 2018/2019 G    Cv  Se  
KLKS/ZCL19 Žena v české literatuře 19. století 2018/2019 G   Cv  Se 
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŘÍHA, I. - LENDEROVÁ, M. Kuchařské knihy a nakladatelská praxe. In "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 33 s. ISBN: 978-80-7465-298-1.
ŘÍHA, I. - KOUBA, M. - KOZÁR, A. Struktura a funkce kuchařských knih. In "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 38 s. ISBN: 978-80-7465-298-1.
KOUBA, M. - KOZÁR, A. - ŘÍHA, I. Struktura a funkce kuchařských knih. In "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 38 s. ISBN: 978-80-7465-298-1.
ŘÍHA, I. Proměny reflexe českého národního obrození. In "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 47 s. ISBN: 978-80-7465-298-1.
ŘÍHA, I. Autorský subjekt v paratextech českých kuchařských knih první poloviny 19. století. In Krajiny prostřených i prázdných stolů II : evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 24 s. ISBN: 978-80-7560-087-5.
KOZÁR, A. - ŘÍHA, I. - KOUBA, M. Struktura a funkce kuchařských knih. In "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 38 s. ISBN: 978-80-7465-298-1.
ŘÍHA, I. Svůj i cizí Jáchym Topol Studia Slavica, 2015, vol. XIX/2, no. 2, s. 73-82. ISSN: 1803-5663.
ŘÍHA, I. Recepce tvorby Petry Hůlové v českém kritickém diskurzu. In Sedm statečných a spol.: próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 27 s. ISBN: 978-80-7395-959-3.
ŘÍHA, I. Topolovo hledání (V)východu. In Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola.. 1. vyd. Praha: Torst, 2013. 6 s. ISBN: 978-80-7215-451-7.
ŘÍHA, I. Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů). In Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola.. 1. vyd. Praha: Torst, 2013. 10 s. ISBN: 978-80-7215-451-7.
ŘÍHA, I. Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 240 s. ISBN: 978-80-7465-035-2.
ŘÍHA, I. Kontexty propagandy. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 350 s. ISBN: 978-80-7395-515-1.
ŘÍHA, I. Milostný motiv ve službách národně-výchovné tendence (K české próze 2. poloviny 19. století). In Kontexty propagandy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-7395-515-1.
ŘÍHA, I. Východoevropská tematika v díle Jáchyma Topola Slavia Occidentalis, 2011, vol. 68, no. podzim 2011, s. 81-85. ISSN: 0081-0002.
ŘÍHA, I. Recepce próz Karoliny Světlé aneb „Dobře se to čte“ Český jazyk a literatura, 2011, vol. 61, no. 3, s. 112-117. ISSN: 0009-0786.
ŘÍHA, I. Účel světí prostředky – mystifikace a pravda. In Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 8 s. ISBN: 978-80-7106-988-1.
ŘÍHA, I. Karolina Světlá a „ženská otázka“. In Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 9 s. ISBN: 978-80-7106-988-1.
ŘÍHA, I. Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. (Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů) Tahy, literárně-kulturní ročenka, 2008, vol. 2, no. 1, s. 100-108. ISSN: 1802-8195.
ŘÍHA, I. Pitínského Babička - jaká snad mohla být, ale není Tahy, literárně-kulturní ročenka, 2008, vol. 2, no. 1, s. 123-126. ISSN: 1802-8195.
ŘÍHA, I. Diskuse nejen o Babičce (Sborník o době, životě a díle Boženy Němcové). Dějiny a současnost, 2007, vol. N, no. 3, s. 8. ISSN: 0418-5129.
ŘÍHA, I. Hledání interpretačního klíče (Nella Mlsová: Člověk na rozhraní. Příspěvek k interpretaci prozaického díla Jaroslava Havlíčka). Tahy, literárně-kulturní ročenka, 2007, vol. N, no. 1, s. 162-164. ISSN: 1802-8195.
ŘÍHA, I. Zpráva o realitě a tvůrčí osobnost (K otázce podílu tradovaného vyprávění na genezi raných próz Karoliny Světlé). In Perla v hrubé kazajce. Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19. století. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2005. s. 21-25 s. ISBN 80-239-5468-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Inovace forem výuky ve studijních předmětech oboru Historicko-literární studia Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Podpora anglojazyčné výuky v humanitních oborech na Fakultě filozofické - 1. etapa (2016) (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Druhá výroční konference- The Comenius Academic Club (název programu MPM - Program podpory kultury) Dotace z rezervy Rady města, primátorky a náměstků Magistrát města Pardubice 13.06.2014 15.06.2014
The Second Annual Conference - The comenius Academic Club Small Grants Program U.S. Embassy Prague 13.06.2014 15.06.2014
Kuchařské knihy v kontextu české literární kultury a každodennosti 19. století Standardní projekty (řešení od 1.1.2014) Grantová agentura ČR 01.01.2014 31.12.2016
History of Central Europe. An Introduction - nový semestrální kurz pro zahraniční studenty (spoluřešitel) Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.2007 30.11.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Mgr. 2001 Český jazyk a literatura Univerzita Karlova v Praze
Ph.D. 2009 Dějiny a teorie literatury Univerzita Karlova v Praze
PhDr. 2004 Dějiny české literatury Univerzita Karlova v Praze

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní asistent, resp. odborný asistent Univerzita Pardubice
2000 - 2006 učitel Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2012 Opolská univerzita Opole Polsko 1
2013 Univerzita v Lublani Lublaň Slovinsko 1
2015 Bělehradská univerzita Bělehrad Srbsko 1
2008 Univerzita v Lublani Lublaň Slovinsko 1
2016 Opolská univerzita Opole Polsko 1

Člen komory akademických pracovníků Akademického senátu Univerzity Pardubice (2017-2019) 

Člen ediční rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vedoucí odborný redaktor knižní Edice TAHY.

Editorská činnost (externí spolupráce s nakladatelstvím TORST).

Odborné přednášky pro veřejnost (Krajská knihovna Pardubice aj.).