Ing. Martin Šustr | Univerzita Pardubice

Ing. Martin Šustr

Ing. Martin Šustr,

Kontakty

martin.sustr@student.upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4370-254X

Pracoviště

Studia

Název programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Název oboru: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
Pouze po e-mailové dohodě
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ROZOVÁ, D. - ŠUSTR, M. - ŠOHAJEK, P. Continuity of activities for railway undertaking. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 1508-1511 s.
NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŠUSTR, M. - MULLEROVÁ, J. - NĚMEC, V. - ENDRIZALOVÁ, E. - SOUŠEK, R. - ŘEHA, D. Assessment of materials used in aircraft interiors. In 2019 New Trends in Aviation Development (NTAD). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019. s. 135-138 s. ISBN 978-1-72814-078-0.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Metodika výcviku na simulátoru obsahující sestavené postupy výcviku.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Metodika stanovující postup pro budoucí implementaci změn do výcviku/tréninku hasičů týkajících se leteckých nehod.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Software zajišťující podporu výcviku hasičů na připravovaných simulátorech. 2019,
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. E-learningový software pro výuku hasičů pro hasící a záchranářské práce při leteckých nehodách. 2019,
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Simulace zásahů u leteckých nehod. Neuveden. 537 s.
ROZOVÁ, D. - ŠUSTR, M. Continuity of Activities During the Crisis Situations on Railway Transport Branch Transport Technic and Technology, 2018, vol. 14, no. 2, s. 1-8. ISSN: 2585-8084.
SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - FUCHS, P. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MÜLLEROVÁ, J. Evaluation of risks in air transport. In WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : proceedings, vol. 3. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systemics, 2018. s. 149 - 153 s. ISBN 978-1-941763-91-9.
ŠOHAJEK, P. - ŠUSTR, M. - ŠTĚPÁNOVÁ, M. - ČÁP, J. Planning of rail freight unit train operation in the liberalized environment – instrument for dynamic assignment of paths on railway network. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 72-79 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
FUCHS, P. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - ROZOVÁ, D. - ŠOHAJEK, P. Critical infrastructure in the railway transport system. In WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : proceedings. Volume 1. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systemics, 2018. s. 182-186 s. ISBN 978-1-941763-81-0.
ROZOVÁ, D. - ŠUSTR, M. - ALWICKER, A. - PLUHAŘ, M. Methods for Evaluation of business continuity management system in transport. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 118-124 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
ROZOVÁ, D. - ŠUSTR, M. - SOUŠEK, R. - ŠOHAJEK, P. Crisis management in the railway transport and their additions. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 1043-1049 s.
ŠUSTR, M. - PAVEL, V. Nový vývoj v problematice vlastního krajského dopravce v České Republice. In Krizové řízení a řešení krizových situací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. s. 191-200 s. ISBN 978-80-7454-821-5.
PLUHAŘ, M. - ŠUSTR, M. Railway Lockouts in the Czech Republic and Possibility od their Optimization. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 878-880 s.
SOUŠEK, R. - ROZOVÁ, D. - NĚMEC, V. - ŠUSTR, M. Business continuity management system in the transport. In WMSCI 2017 - 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systematic, 2017. s. 185 - 190 s. ISBN 978-1-941763-64-3.
VISKUP, P. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. Provision of technical protection of the railroads in crisis situations by the private construction companies. In WMSCI 2017 - 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systematic, 2017. s. 191 - 196 s. ISBN 978-1-941763-64-3.
ŠUSTR, M. - VISKUP, P. Transport services in the NUTS 3 regions, provided by own bus operator. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 212-217 s.
PLUHAŘ, M. - ŠUSTR, M. Model dopravy na Frýdlantsku za povodňového stavu Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 1, s. 144-155. ISSN: 1801-674X.
DYBAL, J. - ENGLICH, J. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. Extension of the New Temporary Railway Bridge in the Czech Republic, Draft of the Reinforcement. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. s. 1051-1057 s.
ŠUSTR, M. - SOUŠEK, R. - KOLONIČNÝ, A. - NĚMEC, V. Transport Modelling of Citizens Evacuation. In ICTTE 2016 : proceedings of the 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering. Bělehrad: City Net Scientific Research Center, 2016. s. 1026-1030 s. ISBN 978-86-916153-3-8.
ŠUSTR, M. - VISKUP, P. - FUCHS, P. Monetary Costs of Transport Process Members, in the Railway Transport Caused by Irregularity. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. s. 1058-1063 s.
ŠUSTR, M. - PLUHAŘ, M. - SOUŠEK, R. - FUCHS, P. - NEDELIAKOVÁ, E. Methodologies for the Crisis states in the Czech Republic. In The 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2016. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systemics, 2016. s. 242-246 s. ISBN 978-1-941763-46-9.
HRDÝ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - ŠUSTR, M. - PRŮŠA, P. The new intermodal unit for the trimodal use. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-152 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
ŠUSTR, M. - SOUŠEK, R. Metodiky pro krízové stavy v Českej Republike. In GeoSpatial Visions. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 55-56 s. ISBN 978-80-554-1113-2.
FUCHS, P. - NĚMEC, V. - SOUŠEK, R. - SZABO, S. - ŠUSTR, M. - VISKUP, P. The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. s. 418 - 424 s.
DYBAL, J. - ENGLICH, J. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. Draft of the New Temporary Railway Bridge in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. s. 712 - 716 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Air transport branch founding on the Faculty of Transport Engineering Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 31.12.2019
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Simulation of interventions in air accidents Security Research Ministerstvo vnitra 01.10.2017 30.09.2019

Výzkumné zaměření