Ing. Jana Košťálová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Kontakty

466 037 789
jana.kostalova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8261-1205

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (30390)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEMCH/C130 (2020) - - - SE
KEMCH/C233 (2020) G - - -
KEMCH/C239 (2020) G PR - SE
KEMCH/C459 (2020) G - - -
KEMCH/C462 (2020) - - - SE
KEMCH/C463 (2020) - - CV -
KEMCH/C716 (2020) - - - SE
KEMCH/C772 (2020) - PR - SE
KEMCH/C779 (2020) - - - SE
KEMCH/C832 (2020) - - - SE
KEMCH/C901A (2020) - PR - -
KEMCH/C923A (2020) G PR - -
KEMCH/C924A (2020) - PR - SE
KEMCH/C925A (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOŠŤÁLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - BERGEROVÁ, V. Application of the elements of the Industry 4.0 concept in chemical industry and comparison with other industrial areas in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2020, vol. 26, no. September, s. 255-268. ISSN: 1211-5541.
VLČEK, D. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Economic Analysis of the Chemical Industry of the Czech Republic in the Period of Economic Growth. In HRADEC ECONOMIC DAYS 2020, VOL 10, PT 1. HRADEC KRALOVE 3: UNIV HRADEC KRALOVE, 2020. s. 848-860 s. ISBN 978-80-7435-776-3.
MCGRATH, J. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Project Management Trends and New Challenges 2020+. In Hradec Economic Days. Vol. 10. Part 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 534-542 s. ISBN 978-80-7435-776-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TÁBORSKÝ, O. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍZENÍ VÝVOJOVÝCH PROJEKTŮ V CHEMICKÉM PODNIKU. In Czech Chemical Society Symposium Series. Vol. 18. Praha: Česká společnost chemická, 2020. s. 119 s.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - GLAZAROVÁ, M. Modern trends in human resource management in the czech chemical companies Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 141-156. ISSN: 1211-5541.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Analýza pracovního trhu chemického průmyslu České republiky Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 11, s. 691-696. ISSN: 0009-2770.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TÁBORSKÝ, O. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 248-255 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Implementace integrovaných nástrojů územní dimenze v programovém období 2014 – 2020. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 256-263 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
TÁBORSKÝ, O. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Rozdíly v řízení výzkumných projektů v chemickém průmyslu mezi veřejnou a soukromou sférou. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 229-234 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - PATÁK, M. Project management education in metallurgical companies in the Czech Republic Business, Management and Education, 2018, vol. 16, no. 1, s. 54-64. ISSN: 2029-7491.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Spolufinancování CSR aktivit cukrovarnických podniků: možnosti podpory ze zdrojů Evropské unie v České republice Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, vol. 134, no. 4, s. 156-158. ISSN: 1210-3306.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Proposal and verification of project management methods and tools oriented maturity model Revista de Gestão e Projetos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 1-23. ISSN: 2236-0972.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Spolufinancování projektů chemických firem v ČR ze zdrojů EU Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 11, s. 790-794. ISSN: 0009-2770.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - PATÁK, M. The required competencies of project managers in metallurgical companies in the Czech Republic Metalurgija, 2018, vol. 57, no. 1-2, s. 131-134. ISSN: 0543-5846.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - HALAMOVÁ, D. Diversity management in the Context of Corporate Social Responsibility. In Business and Management 2018. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2018. s. 245-252 s. ISBN 978-609-476-119-5.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Project Management Methods and Tools by Chemical Industry Companies in the Czech Republic. In Business and Management 2018. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2018. s. 323-332 s. ISBN 978-609-476-119-5.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. Project Management Methods in Projects Co-financed by EU Funds Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 3, s. 301-310. ISSN: 1392-2785.
TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2017. 224 s. ISBN: 978-80-271-0285-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Project Management Methods Usable in the Implementation Phase from the Perspective of Selected Chemical Companies. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 130-135 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
KOŠŤÁLOVÁ, J. Use of Financial Instruments in the Czech Republic within the European Structural and Investment Funds in the Programming Period 2014-2020. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 415-422 s. ISBN 978-80-248-4138-0.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VOSTŘEZOVÁ, M. Trends in Human Resource Information Systems and their Impact in Practice. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 549-557 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Supporting CSR Activities of Metallurgical Companies in the Czech Republic from EU Sources. In METAL 2017 : 26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 2200-2205 s. ISBN 978-80-87294-79-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Net Present Value as a Project Management Tool - Theoretical Basis and Practical Consequences. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 441-447 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Project Management Education in Chemical Companies in the Czech Republic. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, Vol. 1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 999-1006 s. ISBN 978-619-7105-70-4.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Tools Affecting Organizational Aspects of Project Management - Recommendations for Practice of Metallurgical Companies. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 1863-1868 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of project management methods and tools with respect to the project life cycle and the project type. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016. s. 1-8 s. ISBN 978-609-457-921-9.
KOŠŤÁLOVÁ, J. Comparison of business support by the European structural and investment funds in the Czech republic in the programming periods 2007 - 2013 and 2014 - 2020. In Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 362-370 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Využití S-LCA v kontextu CSR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 35-42 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. THE SYSTEM OF SUPPORT FOR PROJECTS CO-FINANCED BY EU FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2015, vol. 45 E, no. June, s. 97-115. ISSN: 1842-2845.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Suppport from European Structural and Investment Funds in the Czech Republic in the Programming Period 2014 - 2020: Comparison with the Programming Period 2007 - 2013. In Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 566-573 s. ISBN 978-80-248-3865-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Support of Project Management Methods by Project Management Information System. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 96-104 s.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Project Management and its Tools in Practice in the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 678-689 s.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Project Management and Project Financed from the European Structural Funds Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 299-308. ISSN: 1211-5541.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Triple Helix Model and Partnerships of Technical Faculties of Universities. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 89-94 s. ISBN 978-960-474-323-0.
TETŘEVOVÁ, L. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Partnerships and Social Responsibility of Enterprises and Universities. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 95-100 s. ISBN 978-960-474-323-0.
KOŠŤÁLOVÁ, J. Hodnocení dosavadního průběhu čerpání ESF fondů v rámci České republiky. In Revue mladých vedcov. 1. vyd. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. 4 s. ISBN: 978-80-554-0560-5.
TETŘEVOVÁ, L. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Problems with Application of the Triple Helix in the Czech Republic. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 41-46 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
KOŠŤÁLOVÁ, J. Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech. In Projektový management 2011. 1. vyd. Brno: CERM, 2011. 10 s. ISBN: 978-80-7204-770-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research in Significant Areas of Environmental Engineering and Sustainable Innovation Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Programme for exchange of best practices in social responsibility Bilaterální iniciativa z Fondu pro bilaterální vztahy (Fondy EHP a Norska 2014-2021) Ministerstvo financí 29.07.2020 31.08.2021
Multi-disciplinary innovation for social change from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 2020-07-15 2023-10-02
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP Institucionální projekty spolupráce Dům zahraničních služeb 01.08.2019 31.10.2020
Innovation of Enterprise Resource Planning system and Logistics for newly accredited study programmes at the Department of Economy and Management of Chemical and Food Industries Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
Economic, social and environmental aspects of collaborative economy from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 01.01.2019 23.03.2021
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support for Pedagogical Work of Academic Staff of the Department of Economics and Management of Chemical and Food Industry and Innovation of Selected and Preparation of New Economic Courses in English Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Ensuring a level of innovated study programmes "Economics and Management of Chemical and Food Enterprises" at the University of Pardubice Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1994 Provoz a ekonomika Česká zemědělská univerzita

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní asistent Univerzita Pardubice
2009 - 2013 finanční manažer projektu Univerzita Pardubice
1994 - 1998 obchodní manažer Derby, a.s.
1998 - 2000 projektový manažer Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
1994 - 1994 studijní stáž Agrobanka, a.s.

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Společnost pro projektové řízení