Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Kontakty

466 036 625
ondrej.sikora@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3069-4966

Pracoviště

Fakulta filozofická
Oddělení filosofie (10175)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KFI/AJFI1 (2020) G - - -
KFI/BAF20 (2020) G - - -
KFI/BANTR (2020) G - - -
KFI/BANT1 (2020) - - - SE
KFI/BANT2 (2020) G - - -
KFI/BFI18 (2020) G PR - SE
KFI/BNE1 (2020) G - - -
KFI/BNE2 (2020) G - - -
KFI/CADE1 (2020) G - - -
KFI/CADE2 (2020) G - - -
KFI/DISES (2020) G - - -
KFI/EPHAN (2020) G - - -
KFI/FIHB1 (2020) G - - -
KFI/FIHB2 (2020) G - - -
KFI/FIHM1 (2020) G - - -
KFI/FIHM2 (2020) G - - -
KFI/FIL2 (2020) G - - -
KFI/FPA1 (2020) G - - -
KFI/FPA2 (2020) G - - -
KFI/HIPH2 (2020) G - - -
KFI/ILFT1 (2020) - - - SE
KFI/KAFI1 (2020) G - - -
KFI/KAFI2 (2020) G - - -
KFI/MDIS1 (2020) G - - -
KFI/MDIS2 (2020) G - - -
KFI/MINT (2020) G - - -
KFI/MMET1 (2020) - PR - SE
KFI/MMET2 (2020) G - - -
KFI/MOMY1 (2020) G - - -
KFI/MSOFI (2020) - PR - SE
KFI/PHAN (2020) G - - -
KFI/SOFI (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SIKORA, O. Zbožnost, nápodoba a připodobnění. In Platónův dialog Euthyfrón. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2019. 18 s. ISBN: 978-80-7298-283-7.
SIKORA, O. Mezi autonomií a heteronomií. Lévinas a Kant. In Lévinas v konfrontaci. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2019. 28 s. ISBN: 978-80-7298-268-4.
SIKORA, O. Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu Reflexe : filosofický časopis, 2018, vol. 54, no. červenec 2018, s. 105-126. ISSN: 0862-6901.
SIKORA, O. Ctnost jako bytí v dialogu Filosofický časopis, 2018, vol. 66, no. Mimořádné číslo 2/2018, s. 36-58. ISSN: 0015-1831.
SIKORA, O. Pravda, poznání a jednání u Friedricha Nietzscheho. In Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2018. s. 48-52 s. ISBN 978-80-973092-0-6.
SIKORA, O. Kantova praktická metafyzika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. 309 s. ISBN: 978-80-246-3663-4.
SIKORA, O. Zvrácenost srdce a autonomie. In Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2017. 1. vyd. Praha: Togga, 2017. 17 s. ISBN: 978-80-7476-130-0.
SIKORA, O. Kantovo chápanie bytnosti slobody a metafyzika. In Heidegger a novoveká metafyzika. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. 40 s. ISBN: 978-80-8152-580-3.
SIKORA, O. Teorie, praxe a metafyzika u Kanta. In (Meta) Filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016. s. 115-121 s. ISBN 978-80-970303-7-7.
SIKORA, O. Teorie postulátů a rozumová víra Reflexe : Filosofický časopis, 2014, vol. 46, no. podzim 2014, s. 51-75. ISSN: 0862-6901.
SIKORA, O. Autonomie a druhý Filosofický časopis, 2014, vol. 62, no. 4, s. 523-538. ISSN: 0015-1831.
SIKORA, O. K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky Studia neoaristotelica, 2013, vol. 10, no. 3, s. 72-90. ISSN: 1214-8407.
SIKORA, O. Kant a metafyzika. K reakci Stanislava Sousedíka na článek "K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky" Studia neoaristotelica, 2013, vol. 10, no. 3, s. 99-108. ISSN: 1214-8407.
SIKORA, O. Bezmeznost, moc a vznešenost přírody. In Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-244-3023-2.
SIKORA, O. Metafyzika čistého praktického rozumu. In Návrat metafyziky? : diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2009. 32 s. ISBN: 978-80-7007-327-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Support of the research activities of PhD. and master students of Philosophy programme Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Scientific and Organizing Activities of the Branch of Philosophy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Autonomy and Alterity. Kant in Dialogue. Standard projects Grantová agentura ČR 2019-01-01 2021-12-31
Scientific and Organizing Activities of the Branch of Philosophy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support of Scientific and Organizing Activities of the Branch of Philosophy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
"The Inovation of the Course Philosophical Anthropology at Facutly of Arts and Philosophy, University Pardubice" - 2. phase (2017) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Grant of the PhD and Mgr students in their scholarly, scientific and presentation activities, program Philosophy, department Philosophy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The Inovation of the Course "Philosophical Anthropology" at Facutly of Arts and Philosophy, University Pardubice - 1. Phase (2016) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31