Ing. Miroslav Novák, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Kontakty

466 037 250
miroslav.novak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0749-204X

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - MEBS, S. - BECKMANN, J. - JAMBOR, R. From Monomeric Tin(II) Hydride to Nonsymmetric Distannyne Organometallics, 2019, vol. 38, no. 12, s. 2403-2407. ISSN: 0276-7333.
RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. - NOVÁK, M. Spontaneous Hydrosilylation of Substituted C=N Imines European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, vol. Neuveden, no. 28, s. 3335-3342. ISSN: 1434-1948.
VESELÝ, D. - NOVÁK, M. - JAMBOR, R. GBOX – systém na zvýšení kluznosti skelných a polyethylenových (PE) povrchů. CZ: Univerzita Pardubice.
MOŽDIAK, O. - NOVÁK, M. N,N- a N,N,O-chelatované komplexy zinku jako iniciátory ring-opening polymerací L-laktidu. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 156-162 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
NOVÁK, M. - MIKYSEK, T. - RŮŽIČKA, A. - DOSTÁL, L. - JAMBOR, R. Electrochemical and Reactivity Studies of N→Sn Coordinated Distannynes Chemistry - A European Journal, 2018, vol. 24, no. 5, s. 1104-1111. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - LUTTER, M. - JURKSCHAT, K. - TUREK, J. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Role of the Trichlorostannyl Ligand in Tin-Ruthenium Arene Complexes: Experimental and Computational Studies European Journal of Inorganic Chemistry, 2017, vol. 6, no. 9, s. 1292-1300. ISSN: 1434-1948.
NOVÁK, M. - HOŠNOVÁ, H. - DOSTÁL, L. - GLOWACKI, B. - JURKSCHAT, K. - LYČKA, A. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Hydrosilylation of RN=CH Imino-Substituted Pyridines without a Catalyst Chemistry - A European Journal, 2017, vol. 23, no. 13, s. 3074-3083. ISSN: 0947-6539.
HOŠNOVÁ, H. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Hydrosilylation in imino-substituded N- or C-monoanionic ligands Inorganica Chimica Acta, 2016, vol. 453, no. November, s. 457-462. ISSN: 0020-1693.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - TUREK, J. - ALONSO, M. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Spontaneous Double Hydrometallation Induced by NM Coordination in Organometallic Hydrides of Group 14 Elements Chemistry - A European Journal, 2016, vol. 22, no. 16, s. 5620-5628. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - HOFFMANN, A. - HERRES-PAWLIS, S. - JAMBOR, R. Less Is More: Three-Coordinate C,N-Chelated Distannynes and Digermynes Chemistry - A European Journal, 2015, vol. 21, no. 21, s. 7820-7829. ISSN: 0947-6539.
BOUŠKA, M. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - MIKYSEK, T. - METELKA, R. - JAMBOR, R. Oxidative Addition of Diorgano Disulfides to Distannyne [{2,6-(Me2NCH2)(2)C6H3}Sn](2) European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 310-318. ISSN: 1434-1948.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Organotin(IV) compounds containing N,C,O-chelating ligand Inorganica Chimica Acta, 2014, vol. 410, no. January, s. 20-28. ISSN: 0020-1693.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JURKSCHAT, K. - DIETZ, C. - RŮŽIČKA, K. - FULÉM, M. - LYČKA, A. - JAMBOR, R. Organohydridosilanes containing Y,C,Y-chelating ligands: Reactivity and vapour pressure studies Journal of Organometallic Chemistry, 2014, vol. 772-773, no. December, s. 1-6. ISSN: 0022-328X.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Intramolecularly C,N-Coordinated Homo- and Heteroleptic Organostannylenes Organometallics, 2014, vol. 33, no. 23, s. 6778–6784. ISSN: 0276-7333.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - ALONSO, M. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKA, A. - LYČKA, A. - JAMBOR, R. Hydrosilylation Induced by N! Si Intramolecular Coordination: Spontaneous Transformation of Organosilanes into 1-Aza- SiloleType Molecules in the Absence of a Catalyst Chemistry - A European Journal, 2014, vol. 20, no. 9, s. 2542-2550. ISSN: 0947-6539.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Synthesis and Properties Study of Macromolecular and Supramolecular Materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2020-01-01 2020-12-31
Auto-ionizated Main Group Cations as Catalysts for Ring-Opening Polymerization reactions Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2020 31.12.2022
Electrochemical study on new artificial enzymes and their role in sensing of neurotransmitters Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study and preparation of macromolecular and supramolecular structures of materials for smart and high tech technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017