Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Kontakty

466 036 015
miloslava.kasparova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3934-165X

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Čtvrtek
od 9 do 11 h -
Ve zkouškovém období po předchozí dohodě
Předmět (Rok) Role
USII/ADM1 (2020) G - - -
USII/ATWS (2020) G - - -
USII/CDM1 (2020) G - - -
USII/CMNB (2020) G PR - -
USII/CTI1 (2020) G - - -
USII/EDM1 (2020) G - - -
USII/EDM2 (2020) - - CV -
USII/ETI1 (2020) G - - -
USII/FDM1 (2020) G - - -
USII/FGAN (2020) G PR CV -
USII/FMNB (2020) G - - -
USII/FTI1 (2020) G - - -
USII/FZZV (2020) G PR CV -
USII/KTWS (2020) G - - -
USII/PDM1 (2020) G PR CV -
USII/PPIN (2020) G - - -
USII/PTWS (2020) G - - -
USII/PZDM (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MANDYS, J. - KAŠPAROVÁ, M. - SEDLÁK, P. - MAŠTÁLKA, M. - KNĚZÁČKOVÁ, R. - SOBOTKA, M. - KŘUPKA, J. - ŠÁNDOROVÁ, Z. - ŠANDA, M. - SYNKOVÁ, H. Dostupnost bydlení v Pardubicích. neuvedeno. 117 s.
KAŠPAROVÁ, M. - BARVA, J. Data Analysis of European Union states: youth behavior in digital world Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 26, no. 44, s. 102-113. ISSN: 1211-555X.
JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - MANDYS, J. - CHLUMECKÝ, V. Selected Aspects of Quality of Life in Information Society: Regional Study Focused on Hearing-impaired Citizens. In Vision 2020 : Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2018. s. 6694-6705 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
KAŠPAROVÁ, M. - PILC, M. Data Analysis From Area of Strategic Planning Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 37, s. 60-70. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. Region to Region Comparison of Selected Social Services for Senior Citizens. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 275-283 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. - BARVA, J. - KŘUPKA, J. - MANDYS, J. Data Analysis of Senior Computer Literacy. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. 541-550 s. ISBN 978-80-7552-249-8.
JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Modelling of Municipal Debt in the Pardubice Region. In Proceedings of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 117-125 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Comparison of Regional Competitiveness Models on the Basis of Cluster Analysis. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 123-130 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Modelling of Associations in Students’ Characteristics by Web Site Use as Learning Resources. In DIVAI 2014 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference proceedings. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014. s. 589-599 s. ISBN 978-80-7478-497-2.
MANDYS, J. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. Stáří jako předmět zájmu obecní sociální politiky. In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 180-192 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. - MANDYS, J. - FERYNOVÁ, L. - DUPLINSKÝ, J. Metodologie měkkých systémů a rozhodování v systému komunitního plánování Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 29, s. 86-97. ISSN: 1211-555X.
KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, M. - LANGER, J. Standards of living modeling based on objective indicators with using cluster analysis International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2013, vol. 7, no. 8, s. 782-792. ISSN: 1998-0140.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - KNÍŽKOVÁ, I. Regression predictive models analysis of municipal waste International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2013, vol. 7, no. 2, s. 111-120. ISSN: 1998-0140.
MANDYS, J. - DUPLINSKÝ, J. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. Kvalita života jako využitelný indikátor pro potřeby regionální sociální politiky. In Kvalita života 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 86–96 s. ISBN 978-80-7494-006-4.
KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - LANGER, J. - KAŠPAROVÁ, M. Standards of living indices modelling in European monetary union members countries. In Recent Advances in Economics and Business Administration: Proceedings of the International Conference on Economics and Business Administration 2013 (EBA 2013). Stevens Point: WSEAS Press, 2013. s. 129-136 s. ISBN 978-1-61804-198-2.
KAŠPAROVÁ, M. - HORČIČKA, M. - KŘUPKA, J. Analysis of the Web Sites Use as Learning Resources. In Proceedings of the 2013 International Conference on Education and Educational Technologies (EET 2013). Atény: WSEAS Press, 2013. s. 205 - 211 s. ISBN 978-1-61804-203-3.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - SOUŠEK, R. Analysis of Selected Cluster Methods in Area of Road Accidents Data. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2013. s. 201 - 205 s.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. - JIRAVA, P. Quality of Life Modelling on the Basis of Qualitative and Quantitative Data. In Advanced Topics in Applied Operations Management. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2012. 24 s. ISBN: 978-953-51-0345-5.
KŘUPKA, J. - KNÍŽKOVÁ, I. - KAŠPAROVÁ, M. Data Analysis of Municipal Solid Waste Models. In Recent researches in environmental and geological sciences. Stevens Point: WSEAS Press, 2012. s. 217-222 s. ISBN 978-1-61804-110-4.
KŘUPKA, J. - FERYNOVÁ, L. - KAŠPAROVÁ, M. Metodologie měkkých systémů v systému komunitního plánování. In Veřejná správa 2012: sborník příspěvků z vědecké konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 60-71 s. ISBN 978-80-7395-533-5.
KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. - MANDYS, J. - MEZERA, F. - KAŠPAROVÁ, M. Possibilities of Analysis of Selected Sustainable Development Regional Indicators International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011, vol. 5, no. 8, s. 1372-1379. ISSN: 1998-0140.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. - MANDYS, J. Quality of Life Modeling at the Regional Level. In Environmental Modeling for Sustainable Regional Development : System Approaches and Advanced Methods. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2011. 24 s. ISBN: 978-1-60960-156-0.
KŘUPKA, J. - MANDYS, J. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. Problematika věkové diskriminace v kontextu rozhodovacích procesů veřejné správy na regionální úrovni. In Systémové konflikty. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 14 s. ISBN: 978-80-7395-441-3.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Air Quality Modeling and Metamodeling Approach. In Environmental Modeling for Sustainable Regional Development : System Approaches and Advanced Methods. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2011. 18 s. ISBN: 978-1-60960-156-0.
JIRAVA, P. - MANDYS, J. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Modelování kvality života s využitím objektivně měřitelných dat. In Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 7 s. ISBN: 978-80-7395-424-6.
JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. Analysis of data on hearing-handicapped people at the regional level. In Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution. Atény: WSEAS Press, 2011. s. 55-60 s. ISBN 978-1-61804-012-1.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. - JIRAVA, P. Modeling of Health State Quality in Regions International journal of applied mathematics and informatics, 2010, vol. 4, no. 3, s. 74-81. ISSN: 2074-1278.
JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Application of Rough Sets Theory in Air Quality Assessment Lecture Notes in Computer Science, 2010, vol. Neuveden, no. říjen 2010, s. 371-379. ISSN: 0302-9743.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. Modelování kvality života pomocí rozhodovacích stromů E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 3, s. 130-146. ISSN: 1212-3609.
JIRAVA, P. - MANDYS, J. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. System Approach to Determinants of Quality of Life within a Region WSEAS Transactions on Systems, 2010, vol. 9, no. 3, s. 243-252. ISSN: 1109-2777.
JIRAVA, P. - MANDYS, J. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Quality of Life Modelling for Persons with Health Disability in the Context of Regional Strategic Documents Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 76-86. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - CHÝLKOVÁ, J. Comparison of Cluster Analysis Algorithms for Heavy Metals Contamination in Atmospheric Precipitation WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2010, vol. 7, no. 3, s. 341-350. ISSN: 1790-0832.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. Modelling of Selected Attributes in the Region. In Proceeding of the Conference Regional features of the functioning and interaction of the recreation industry and industrial sector. Sochi: Optima, 2010. s. 8-16 s. ISBN 978-5-91789-024-1.
JIRAVA, P. - MANDYS, J. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Modelování kvality života u osob se zdravotním postižením v kontextu regionálních strategických dokumentů. In Sborník příspěvků z vědecké konference Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 36-45 s. ISBN 978-80-7395-299-0.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. - JIRAVA, P. Approach to Synthesis of Health and Environmental Model. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 388-393 s. ISBN 978-960-474-231-8.
JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. Analysis of Quality of Life for People with Disabilities. In Development, Energy, Environment, Economics. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 363-366 s. ISBN 978-960-474-253-0.
KAŠPAROVÁ, M. - BARTŮŇKOVÁ, K. - KŘUPKA, J. Environment - Attitude of Citizens and Municipalities of Pardubice Region Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 15, s. 81-92. ISSN: 1211-555X.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Modelování konkurenceschopnosti regionů v podmínkách globalizace Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. Spec.Ed., s. 113-124. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. - JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. Analýza dat pro modely kvality života Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 78-90. ISSN: 1211-555X.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Predictive Modelling on the Regional Level Tiltai (Bridges), 2009, vol. N, no. 39, s. 150-158. ISSN: 1648-3979.
JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Air Quality Modelling by Means of Rough and Fuzzy Sets. In Modelling of Selected areas of Sustainable Development by Artificial Intelligence and Soft Computing - Regional level. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 16 s. ISBN: 978-80-247-3167-4.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. Air Quality Modelling by Decision Trees. In Modelling of Selected areas of Sustainable Development by Artificial Intelligence and Soft Computing - Regional level. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 18 s. ISBN: 978-80-247-3167-4.
KŘUPKA, J. - OBRŠÁLOVÁ, I. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. Assessment of Investment Alternatives in Environmental System based on Multiple Criteria Decision Making. In Modelling of Selected areas of Sustainable Development by Artificial Intelligence and Soft Computing - Regional level. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 17 s. ISBN: 978-80-247-3167-4.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - CHÝLKOVÁ, J. Heavy Metals Contamination Analysis in Selected Czech Localities by Cluster Analysis. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT. Atény: WSEAS Press, 2009. s. 240-245 s. ISBN 978-960-474-142-7.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. Case-Based Reasoning Model in Process of Emergency Management. In Man-Machine Interactions. Berlin: Springer, 2009. s. 77-84 s. ISBN 978-3-642-00562-6.
KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - MANDYS, J. Quality of Life Investigation Case Study in the Czech Republic. In 6th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery 2009. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2009. s. 264-268 s. ISBN 978-0-7695-3735-1.
MANDYS, J. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Determinants of Quality of Life within a Region. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT. Atény: WSEAS Press, 2009. s. 229-234 s. ISBN 978-960-474-142-7.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. Approaches to Air Quality Assessment in Locality of the Pardubice Region. In Book of Proceedings of the 5th International Conference EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 1-12 s. ISBN 978-80-7414-124-9.
KŘUPKA, J. - MANDYS, J. - KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. Approaches for the Comparison of the Quality of Life Investigation. In Book of Proceedings of the 5th International Conference EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 1-11 s. ISBN 978-80-7414-124-9.
JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Air Quality Modelling by Decision Trees and Hybrid Rough Sets - Decision Trees Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 52-63. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - PÍRKO, J. Modelování spokojenosti občanů ve vztahu k regionálnímu rozvoji a kvalitě života Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 109-120. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - JIRAVA, P. Application of Decision Trees in Problem of Air Quality Modelling in the Czech Republic Locality WSEAS Transactions on Systems, 2008, vol. 10, no. 10, s. 1166-1175. ISSN: 1109-2777.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Planning the Deployment of the Digital Business Ecosystem: a Regional Case Study Report Tiltai Bridges-Brucken, 2008, vol. 44, no. 3, s. 119-132. ISSN: 1392-3137.
JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. System Modelling based on Rough and Rough-Fuzzy Approach WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2008, vol. 5, no. 10, s. 1438-1447. ISSN: 1790-0832.
KAŠPAROVÁ, M. - SOCKELOVÁ, I. The System Approach to Revenues of the Czech Municipalities and Decision Making Process in Distribution of Grants WSEAS Transactions on Systems, 2008, vol. 10, no. 10, s. 1155 - 1165. ISSN: 1109-2777.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Air Quality Modelling by Decision Trees in the Czech Republic Locality. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC'08). Atény: WSEAS Press, 2008. s. 196-201 s. ISBN 978-960-6766-94-7.
KAŠPAROVÁ, M. The System Approach to Grants and Tax Revenues of the Czech Municipalities. In New Aspects of System Theory and Scientific Computation. Atény: WSEAS Press, 2008. s. 69-74 s. ISBN 978-960-6766-96-1.
KAŠPAROVÁ, M. Rozhodovací proces v problematice financování obcí. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
KAŠPAROVÁ, M. - MIKULKOVÁ, P. Přidělování dotací obcím Pardubického kraje. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
PETR, P. - KRAFTOVÁ, I. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Definování vstupních parametrů modelu povzbudivého růstu regionu na základě systémového přístupu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Je možné využít myšlenku digitálního ekosystému pro podnikání v krizovém managementu?. In Krizový management 2008: sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 47-52 s. ISBN 978-80-7395-105-4.
KAŠPAROVÁ, M. - JIRAVA, P. - KŘUPKA, J. Hybrid Approach For Modelling of Internal Human Population Migration Classifiers. In Proceedings of the Twelfth IASTED International Conference on Artificial Intelligence & Soft Computing. Calgary: ACTA Press, 2008. s. 50-54 s. ISBN 978-0-88986-756-7.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Modelling of Internal Human Population Migration Classifiers by Fuzzy Inference System and Its Hierarchical Structure WSEAS Transactions on Systems, 2007, vol. 6, no. 3, s. 461-467. ISSN: 1109-2777.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. OBNOVA MAJETKU ÚZEMNÍCH JEDNOTEK POSTIŽENÝCH ŽIVELNOU POHROMOU A ZNALOSTI. In Sborník z konference Krizový management 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 32-36 s. ISBN 978-80-7194-951-0.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Analysing of Artificial Intelligence Methods. In 4th International Conference on Information Systems and Technology Management, TECSI-FEA USP. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2007. s. 574-585 s. ISBN 978-85-99693-02-5.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Multimediální pomůcka k předmětu Teorie systémů I. In Informatika XX/2007. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2007. s. 1-2 s. ISBN 978-80-7302-134-4.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Přístup k řešení přidělování dotací obcím na obnovu obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
KAŠPAROVÁ, M. - MACÁKOVÁ, Z. Analýza pracovních příležitostí územních celků. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
KAŠPAROVÁ, M. Prediction Models Analysis of Financing of Basic Transport Services WSEAS Transactions on Systems, 2006, vol. 1, no. 1, s. 211-218. ISSN: 1109-2777.
KAŠPAROVÁ, M. - PETR, P. The Model of Municipalities? Classification by Using of Decision Trees WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2006, vol. 1, no. 4, s. 704-711. ISSN: 1790-0832.
KAŠPAROVÁ, M. Prediction Models Analysis of Financing of Basic Transport Services WSEAS Transactions on Systems, 2006, vol. 1, no. 1, s. 211-218. ISSN: 1109-2777.
KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Classification and Prediction Models for Internal Population Migration in Districts WSEAS Transactions on Systems, 2006, vol. 5, no. 7, s. 1540-1547. ISSN: 1109-2777.
KAŠPAROVÁ, M. Prediction Model For financing of Basic transport services Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 1, s. 74-80. ISSN: 1211-555X.
PETR, P. - KAŠPAROVÁ, M. The Result Analysis of the Cluster Methods by the Classification. In Preoceedings of the 5th WSEAS International Conferences on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering nad Data Bases (AIKED'06). Atény: WSEAS Press, 2006. s. 406-410 s. ISBN 960-8457-41-6.
KAŠPAROVÁ, M. Modelling of Internal Population Migration in Districts of the Czech Republic by Selected Methods. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Neural Networks (NN '06). Atény: WSEAS Press, 2006. s. 114-119 s. ISBN 960-8457-46-7.
KŘUPKA, J. - KAŠPAROVÁ, M. Classification Models Analysis of Internal Human Population Migration in Districts. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED'06]. Atény: WSEAS Press, 2006. s. 206-210 s. ISBN 960-8457-56-4.
SLAVÍKOVÁ, M. - KOPÁČKOVÁ, H. - KOMÁRKOVÁ, J. - BARTONÍČKOVÁ, M. Utilization of Geographic Information Systems for Pre-Processing of Data for Optimization Tasks in Waste Management WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005, vol. 2, no. 1, s. 20 ? 25. ISSN: 1790-0832.
BARTONÍČKOVÁ, M. - KŘUPKA, J. Využití výukového systému MOODLE v předmětu Teorie systémů Technológia vzdělávania, 2005, vol. 13, no. 7, s. 11-13. ISSN: 1335-003X.
KAŠPAROVÁ, M. Principles of Effectiveness and Transparency in Public Administration by Financing of Basic Transport Services.. In WSEAS Environment, Ecosystems and Development (EED' 05). Atény: WSEAS Press, 2005. s. neuvedeno s. ISBN 960-8457-37-8.
BARTONÍČKOVÁ, M. Návrh predikčního modelu pomocí dopředných neuronových sítí v prostředí Clementine. In Sobrník konference KOGNICE 2005. Hradec Králové: GAUEDEAMUS, 2005. s. 10 s. ISBN 80-7041-523-1.
BARTONÍČKOVÁ, M. Modelování shluků obcí pro potřeby dopravních úřadů pomocí metody K-Means. In Sborník konference Aktuální otázky rozvoje regionů. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 19-24 s. ISBN 80-7194-777-6.
BARTONÍČKOVÁ, M. Modeling of revenues in public transport ? draft of new variables.. In 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 217-222 s. ISBN 80-8070-412-0.
BARTONÍČKOVÁ, M. Prediction of month revenues of bus carriers on the basis of neural network and regression analysis.. In 11th International conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 184-189 s. ISBN 80-214-2961-5.
BARTONÍČKOVÁ, M. - KŘUPKA, J. Využití learning management systemu MOODLE v předmětu Teorie systémů I distanční formy studia. In DIVAI 2005. Nitra: Katedra Informatiky FPV UKF v Nitre, 2005. s. 44 s. ISBN 80-8050-828-3.
KŘUPKA, J. - BARTONÍČKOVÁ, M. Teorie systémů ve studijním programu systémové inženýrství a informatika. In Informatika XVI/2005. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2005. s. 100-108 s. ISBN 80-7302-083-1.
BARTONÍČEK, T. - BARTONÍČKOVÁ, M. Modelování tržeb ve veřejné linkové autobusové dopravě Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 6-13. ISSN: 1211-555X.
BARTONÍČEK, T. - KAŠPAROVÁ, M. Využití internetových technologií při finacování základní dopravní obslužnosti území Ekonomika a management, 2004, vol. 2, no. 2, s. 20-28. ISSN: 1802-3975.
BARTONÍČKOVÁ, M. Možnosti aplikace umělé inteligence v komunikaci občana a veřejné správy. In Informačné systémy verejnej správy. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2004. 9 s. ISBN: 80-225-1910-3.
KAŠPAROVÁ, M. The Usage of Decision Support System in the Financing of Basic Transport Services. In Európske financie - Teória, politika a prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. 6 s. ISBN 80-8055-968-6.
KOPÁČKOVÁ, H. - KOMÁRKOVÁ, J. - BARTONÍČKOVÁ, M. - SLAVÍKOVÁ, M. Utilization of Geographic Information Systems for Pre-Processing of Data for Optimization Tasks in Waste Management. In WSEAS on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'04). Puerto De La Cruz: WSEAS Press, 2004. s. 1-6 s. ISBN 960-8457-06-8.
KAŠPAROVÁ, M. - JANÁKOVÁ, H. Komparace využití webovských technologií v oblasti krizového řízení vybranými městy Pardubického kraje. In Krizový management v dopravě a státní správě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 45-51 s. ISBN 80-86530-10-8.
KAŠPAROVÁ, M. Možnosti využití umělých neuronových sítí ve veřejné správě. In Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti. Bratislava: FHI EU v Bratislave, 2003. s. 80-83 s. ISBN 80-225-1700-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Intelligent self-diagnostics Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.2020 31.12.2022
Support of academic staff education with focus on multimedia in corporate practice Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Research and development of intelligent systems for management of urban taxi and social transportations Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 20.04.2017 19.04.2020
Innovation of group courses focused on the datamining Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Models Synthesis and Analysis for Implementation Support of Smart Cities and Regions Concept Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek HEDF - F1 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2012
Multimediální podpora výuky skupiny předmětů Rozhodovací procesy HEDF - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Model řízení povzbudivého růstu regionu Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Modelování procesů přidělování dotací ve veřejné správě Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2008-01-01 2010-12-31
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím , ekonomikou a sociálními souvislostmi Environment and natural resources protection (National Research Programme) Ministerstvo životního prostředí 01.08.2007 30.11.2011
Predikce populačních jevů a procesů na vymezeném území pomocí neuronových sítí Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 2006-04-28 2006-11-30
Usability Test Center Priority No. 1 Univerzita Pardubice 01.03.2006 31.12.2006
Použitelnost portálů a webových stránek VS Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 01.01.2006 30.11.2006