doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Kontakty

466 036 281
ales.prazny@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5318-6246

Pracoviště

Fakulta filozofická
Oddělení filosofie (10175)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KFR/ASKO (2022) G - - -
KFR/BADAP (2022) G - - -
KFR/BETI1 (2022) G PR - -
KFR/BFIVY (2022) G PR - -
KFR/BFI19 (2022) G - - -
KFR/BFVH (2022) G PR - -
KFR/BPOLF (2022) G PR - -
KFR/BREL1 (2022) G - - -
KFR/BREL2 (2022) G - - -
KFR/DEFI (2022) G - - -
KFR/DEFIL (2022) G - - -
KFR/DFDP1 (2022) G - - -
KFR/ETH1 (2022) G - - -
KFR/ETIC (2022) G - - -
KFR/ETIKA (2022) G - - -
KFR/FIDE (2022) G - - -
KFR/FIKOV (2022) G - - -
KFR/FIPRH (2022) G - - -
KFR/FITE1 (2022) G - - -
KFR/FITE2 (2022) G - - -
KFR/FIVYH (2022) G PR - -
KFR/FIVY1 (2022) G - - -
KFR/FIVY2 (2022) G - - -
KFR/FVKO (2022) G - - -
KFR/HIPH1 (2022) G - - -
KFR/KOLO1 (2022) G - - -
KFR/KOLO2 (2022) G - - -
KFR/KOLO3 (2022) G - - -
KFR/KOLO4 (2022) G - - -
KFR/KOME (2022) G - - -
KFR/KOMEM (2022) G - - -
KFR/MAP1 (2022) G - - -
KFR/MDIP (2022) G - - -
KFR/METI3 (2022) G PR - -
KFR/MFIV (2022) G - - -
KFR/MFPB (2022) G - - -
KFR/MPOM1 (2022) - - - SE
KFR/MPOM4 (2022) G - - -
KFR/PADI (2022) G - - -
KFR/PADIM (2022) G - - -
KFR/PDFD (2022) G - - -
KFR/PEDA (2022) G - - -
KFR/PEDA1 (2022) G - - -
KFR/PEDA2 (2022) G - - -
KFR/PEDA3 (2022) G - - -
KFR/PEDA4 (2022) G - - -
KFR/POFI (2022) G - - -
KFR/SOFIN (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PRÁZNÝ, A. New Education and Dewey´s Pragmatism Pragmatism Today, 2021, vol. 12, no. 1, s. 91-98. ISSN: 1338-2799.
PRÁZNÝ, A. Karel Hrubý - spiritus agens politického a kulturního zápasu Philosophica Critica, 2021, vol. 7, no. 2, s. 5-16. ISSN: 1339-8970.
PRÁZNÝ, A. Nietzsche jako vychovatel: výchova proti duchu doby Filosofický časopis, 2018, vol. 2/2018, no. prosinec, s. 113-130. ISSN: 0015-1831.
PRÁZNÝ, A. Duch, věda a vzdělání v Jaspersových úvahách o univerzitě Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2017, vol. 57, no. 3-4, s. 6-20. ISSN: 1210-3691.
PRÁZNÝ, A. Světová politika malého národa: česká otázka jako úkol vzdělanosti. In Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017. s. 263-288 s. ISBN 978-80-7007-505-0.
PRÁZNÝ, A. Comenius´ Concept of Politics. In Gewalt sei ferne den Dingen! : Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius.. 1. vyd. Wiesbaden: Springer VS, 2015. 11 s. ISBN: 978-3-658-08260-4.
PRÁZNÝ, A. Dějiny a jednání u Jana Patočky. In Patočka a dejiny filozofie. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-8152-353-3.
PRÁZNÝ, A. Univerzita jako republika učenců. Idea univerzity u Karla Jasperse. In Moderní univerzita: ideál a realita. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2015. 47 s. ISBN: 978-80-7007-419-0.
PRÁZNÝ, A. O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 202 s. ISBN: 978-80-7395-843-5.
PRÁZNÝ, A. The Man of Comenius’ Labyrinth. In Jan Amos Comenius Unchanging Legacy in Changing Society. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. 9 s. ISBN: 978-80-7414-792-0.
PRÁZNÝ, A. Radim Palouš - komeniolog ve světověku. In Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 14 s. ISBN: 978-80-7395-703-2.
PRÁZNÝ, A. Svoboda a politika v myšlení H. Arendtové. In Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2013. 10 s. ISBN: 978-80-7325-331-8.
PRÁZNÝ, A. Univerzita, věda, společnost. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 60-62 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
PRÁZNÝ, A. Božena Komárková. Na cestě k osvobození člověka Filosofický časopis, 2012, vol. 2, no. mimořádné číslo 2012, s. 167-175. ISSN: 0015-1831.
PALOUŠ, R. - PRÁZNÝ, A. Odpovědnost. Praha: Karolinum, 2012. 123 s. ISBN: 978-80-246-2083-1.
HEJDUK, T. - GRYGAR, F. - PRÁZNÝ, A. - PELCOVÁ, N. - PALOUŠ, R. - HERMANN, T. Úvod do filosofie. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje.
HEJDUK, T. - GRYGAR, F. - PRÁZNÝ, A. - PELCOVÁ, N. - HERMANN, T. - PALOUŠ, R. Pracovní listy pro pedagogy - filosofie, ISBN 978-80-7395-260-0. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje.
PRÁZNÝ, A. Comenius - The Thinker of Crisis. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 2009. vyd. Praha: Academia, 2009. 7 s. ISBN: 978-80-200-1700-0.
PRÁZNÝ, A. Mundus sub specie educationis. In Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 10 s. ISBN: 978-80-7395-221-1.
PRÁZNÝ, A. Ekologie a ekofilie?. In Vědění a participace : teoretická východiska environmentálního vzdělání. Praha: Karolinum, 2009. 5 s. ISBN: 978-80-246-1656-8.
PRÁZNÝ, A. Science and the Crisis of Culture Philosophy of education : special issue, 2008, vol. 2008, no. 1, s. 143-151. ISSN: 1811-0916.
PRÁZNÝ, A. Hodnoty mezi reflexí a vzmachem. In Hodnoty ve výchově, umění a sportu.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 45-49 s. ISBN 80-7290-272-5.
PRÁZNÝ, A. - PALOUŠ, R. Pedagogické založení filosofie u Jana Patočky Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 2007, vol. 2007, no. 2, s. 108-113. ISSN: 0031-3815.
PRÁZNÝ, A. Výchova jako přehodnocování hodnot. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 190 s. ISBN: 978-80-7194-990-9.
PRÁZNÝ, A. Rozmanitost kultur a jednota vědy. In Multikuturní výchova. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. 6 s. ISBN: 80-7290-277-6.
PRÁZNÝ, A. Výchova jako konflikt. K filosofii výchovy Jana Patočky. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1.-2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2007. s. 102-106 s. ISBN 978-80-86254-16-6.
PRÁZNÝ, A. Dějiny a hermeneutika Český časopis historický, 2006, vol. 104, no. 3, s. 593-605. ISSN: 0862-6111.
PRÁZNÝ, A. K Nietzschově pojetí ženy. In Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2007.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 417-425 s. ISBN 80-7194-920-5.
PRÁZNÝ, A. Věda a náboženství ve vitalismu. In Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 230-239 s. ISBN 80-7194-876-4.
PRÁZNÝ, A. Filosofie a teologie jako výpověď o "negativitě". In Čeští svědkové promýšlené víry : filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů. 2005. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2005. 8 s. ISBN: 80-7325-077-2.
PRÁZNÝ, A. Pojem "Züchtung" v Nietzscheho úvahách o výchově. In Nietzsche a člověk : kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. s. 137-145 s. ISBN 80-239-5355-9.
PRÁZNÝ, A. Několik poznámek k podobenství o jeskyni. In Výchova téma k promýšlení. . vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 2004. 3 s. ISBN: 80-7290-178-8.
PRÁZNÝ, A. Vzdělání a svoboda Společenské vědy a policie. Sborník k 10. výročí PA ČR, 2003, vol. neuveden, no. neuveden, s. 16-19.
PRÁZNÝ, A. Fundamentalismu jinak Dingir, 2003, vol. 6, no. 3, s. 74-75. ISSN: 1212-1371.
PRÁZNÝ, A. Nihilismus - Nietzschova kritika metafyziky. In Filosofická skepse. . vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003. 7 s. ISBN: 80-902997-2-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Recalling Masaryk's The Czech Question on the Threshold of the 21st Century Státní fond kultury Ministerstvo kultury 01.09.21 31.12.21
Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Podpora vědeckých a organizačních činností oboru filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Inovace předmětu filosofie výchovy Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Podpora vědeckých, prezentačních a organizačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
?Česká otázka? a dnešní doba u příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky Rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Pardubický kraj 01.01.15 30.11.15
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Vybudování knihovny PhDr. Jana Kohouta Rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Pardubický kraj 05.06.12 31.12.12
Idea univerzity Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.12 31.12.14
Komenský - filosof výchovy Rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Pardubický kraj 01.01.08 30.04.09
Studentská konference: Filosofie jako výchova - představení studia Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 25.03.07 30.11.07
Multimediální zpracování přednášek o křesťanství FRVŠ - F5 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2016 Filosofie Universita Karlova O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové
Ph.D. 2005 Filosofie Univerzita Karlova v Praze Friedrich Nietzsche a jeho filosofie výchovy
Mgr. 2000 Teologie, religionistika, filosofie Univerzita Karlova v Praze Etický motiv Masarykovy filosofie

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2002 - 2005 asistent Univerzita Pardubice
2005 - 2017 odborný asistent Univerzita Pardubice
Nyní docent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2013 Univerzita Edinburk Edinburk Spojené království 1
2014 Univerzita Edinburk Edinburk Spojené království 1
2004 Univerzita Basilej Basilej Švýcarsko 6