Ing. Hana Theer Vítková | Univerzita Pardubice

Ing. Hana Theer Vítková

Kontakty

466 037 722
hana.theervitkova@upce.cz

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Tajemník FZS (76000)

Tajemník fakulty
faculty secretary
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
IDePa - Implementace Dětské Paliativní péče do výuky na FZS UPCE Vzdělávání, síťování, budování kapacit a zvyšování povědomí o dětské paliativní péči Nadace rodiny Vlčkových 01.10.22 31.12.23
Doktorský studijní program Ošetřovatelství Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.17 30.09.22
Klíčové dovednosti na operačním sále ERASMUS+ Evropská unie 01.09.16 31.08.19
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.13 30.09.15