prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. | Univerzita Pardubice

prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

Kontakty

466 036 564
vlastimil.melichar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8232-1614

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení ekonomiky a managementu (50212)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
FES/DVSMP (2020) G - - -
FES/HVSMP (2020) G - - -
KDMML/APHIP (2020) G - - -
KDMML/ASVDK (2020) G - - -
KDMML/ASVDP (2020) G - - -
KDMML/PEDPK (2020) G - - -
KDMML/PEDPP (2020) G - - -
KDMML/PEPOK (2020) G - - -
KDMML/PEPOP (2020) G - - -
KDMML/PZPOK (2020) G - - -
KDMML/PZPOP (2020) G - - -
KDMML/VPHIP (2020) G - - -
KDMML/VVPM3 (2020) G - - -
KIT/IZEK (2020) G - - -
KIT/IZKMA (2020) G - - -
KIT/IZMAR (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KMETÍK, M. - HRUŠKA, R. - MELICHAR, V. Využitie metódy rozhodovacej matice pri preprave ropných produktov vnútrozemskou vodnou nákladnou dopravou Perner´s Contacts, 2019, vol. 14, no. 3, s. 41-48. ISSN: 1801-674X.
KANIS, J. - KMETÍK, M. - DOLINAYOVÁ, A. - MELICHAR, V. Marketingový prieskum kvality služieb IC vlakov v podmienkach SR Svet dopravy, 2019, vol. 2019, no. 1, s. 4-14. ISSN: 1338-9629.
KAJTMAN, J. - MELICHAR, V. DEREGULACE A LIBERALIZACE LETECKÉ DOPRAVY Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 3, s. 90-101. ISSN: 1801-674X.
MILENKOVIĆ, M. - ŠVADLENKA, L. - BOJOVIĆ, N. - MELICHAR, V. Railway Investment Appraisal Techniques. In Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation Engineering. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2016. 32 s. ISBN: 978-1-5225-0084-1.
OBORILOVÁ, I. - MELICHAR, V. STRATEGIC DOCUMENTS IN TRANSPORT AND THEIR IMPORTANCE FOR STRATEGIC ANALYSIS OF TRANSPORT COMPANIES. In Sborník ze 7. mezinárodní konference, CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 302-312 s. ISBN 978-80-554-1265-8.
HEŘMÁNKOVÁ, L. - MELICHAR, V. Air Transport Demand and Population: Case Study from Germany. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2, vol. 5. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 19-25 s. ISBN 978-619-7105-76-6.
HEŘMÁNKOVÁ, L. - MELICHAR, V. Airport Competition in the Czech Republic and Neighboring Areas. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2, vol. 5. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 27-34 s. ISBN 978-619-7105-76-6.
MILENKOVIĆ, M. - BOJOVIĆ, N. - ŠVADLENKA, L. - MELICHAR, V. A stochastic model predictive control to heterogeneous rail freight car fleet sizing problem Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 2015, vol. neuveden, no. 82, s. 162-198. ISSN: 1366-5545.
MILENKOVIĆ, M. - ŠVADLENKA, L. - MELICHAR, V. - BOJOVIĆ, N. - AVRAMOVIĆ, Z. SARIMA modelling approach for railway passenger flow forecasting Transport, 2015, vol. 33, no. 5, s. 1113-1120. ISSN: 1648-4142.
OBORILOVÁ, I. - MYŠKOVÁ, R. - MELICHAR, V. Risks Associated with the Human Resources Management in Transport Companies. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 352-359 s.
OBORILOVÁ, I. - MELICHAR, V. Economic Impacts of Transport Policy Measures of the Czech Republic in terms of Transport Enterprises. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 211-218 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
OBORILOVÁ, I. - LUSTIGOVÁ, K. - DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. What-If Analysis as a Tool Used in the Decision Making and Risk Management. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 405-414 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
MELICHAR, V. - ŠVADLENKA, L. - JAROŠ, J. The Use of the Econometric Model in Planning Efficient Capital Structure of the Transport Enterprise. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014. s. 413-417 s.
JAROŠ, J. - MELICHAR, V. - ŠVADLENKA, L. MANAGING EMPLOYEES' PERFORMANCE IN THE STATE ADMINISTRATION. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume I, "Political Sciences, Law". Sofia: SGEM, 2014. s. 225-231 s. ISBN 978-619-7105-25-4.
JAROŠ, J. - MELICHAR, V. - ŠVADLENKA, L. Impact of the Financial Crisis on Capital Markets and Global Economic Performance. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014. s. 431-434 s.
JAROŠ, J. - MELICHAR, V. - ŠVADLENKA, L. Optimal capital structure as a tool of company competitiveness. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 527-534 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
OBORILOVÁ, I. - MELICHAR, V. Analysis and Comparison of the Transport Situation in Norway and in the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference. London: SCIEMCEE, 2014. s. 52-55 s. ISBN 978-0-9928772-2-4.
MYŠKOVÁ, I. - MELICHAR, V. Využití fuzzy logiky při rozhodování managementu. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 50-58 s. ISBN 978-80-87952-04-7.
MYŠKOVÁ, I. - MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Strategic Objectives of Transport Enterprise in Relation to the Requirements of Transport Policy in the Application of the Balanced Scorecard Method. In Proceedings of the 1st CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: SCIEMCEE, 2014. s. 36-39 s. ISBN 978-0-9928772-0-0.
OBORILOVÁ, I. - MELICHAR, V. Využití EHP a Norských fondů pro rozvoj dopravy v České republice. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1067-1076 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
STEIGEROVÁ, K. - TICHÝ, L. - ČÁP, J. - MELICHAR, V. Využití metody Lean Six Sigma v praxi. In LOGI 2013 - Conference Proceeding. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 58-63 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
ČÁP, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. - MELICHAR, V. Možnosti a způsoby zvyšování hodnoty přepravní služby pro zákazníka. In Sborník příspěvků ze semináře Telč 2013 Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 12-26 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
STEIGEROVÁ, K. - TICHÝ, L. - ČÁP, J. - MELICHAR, V. Synchronizace výroby a dodávek s využitím CRM. In LOGI 2013 - Conference Proceeding. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 393-399 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
MYŠKOVÁ, I. - MELICHAR, V. Podnikání v dopravě. In Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi: zborník z virtuálnej MVK organizovanej při príležistosti Týždňa vedy. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. s. 188-195 s. ISBN 978-80-225-3754-4.
MELICHAR, V. - DĚKAN, T. Využití termovize pro urychlení toku cestujících při bezpečnostních kontrolách na mezinárodních letištích. In Air Transport Security 2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 2013. s. 16-20 s. ISBN 978-80-86841-44-1.
MELICHAR, V. - ŠEDIVÝ, J. Public transport in the rural areas of the Pilsen region. In Berichte des Instituts Verkehr und Raum: Transport and mobility in rural areas in the context of demographic change. Erfurt: Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt, 2013. s. 95-104 s. ISBN 000-0-000-00000-0.
MELICHAR, V. - HOŠEK, P. A systems approach to training security personal in civil aviation. In Air Transport Security 2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 2013. s. 26-30 s. ISBN 978-80-86841-44-1.
MELICHAR, V. - NAJDEKR, D. Možnosti a význam hodnocení proměnlivosti doby cestování. In LOGI 2012 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2012. s. 264-277 s. ISBN 978-80-263-0336-7.
MELICHAR, V. - HOŠEK, P. Odbavením cestujících ochrana v letecké dopravě pouze začíná. In Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security): mezinárodní vědecká konference (sborník příspěvků). Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 2012. s. 65-67 s. ISBN 978-80-86841-40-3.
ČÁP, J. - BAKEŠOVÁ, B. - MELICHAR, V. - TICHÝ, L. Štíhlá výroba jako prvek procesního řízení. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 45-48 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
ČÁP, J. - BAKEŠOVÁ, B. - MELICHAR, V. - TICHÝ, L. Plechovka jako obalový materiál vrámci Supply Chain Management. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 37-44 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Minimalizace logistických nákladů s využitím pravidla druhé odmocniny Produktivita a inovácie, 2011, vol. 12, no. 4/2011, s. 35-36. ISSN: 1335-5961.
NAJDEKR, D. - MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Interoperabilita v železniční dopravě. In Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 74-83 s. ISBN 978-80-210-5629-9.
MELICHAR, V. - NAJDEKR, D. Vliv jízdného dopravního podniku na hodnotu dorpavní služby pro zákazníka a rentabilitu dopravního podniku. In Uživatel v dopravním systému a tvorba hodnoty dopravních služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 15-26 s. ISBN 978-80-7395-449-9.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - BARTHELDI, A. Analysing of the Road and Rail Transport Charging System – Expectation Contra Reality Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, vol. Neuveden, no. 59, s. 89-102. ISSN: 1640-6818.
JEŽEK, J. - MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. Fare significance and effects on passenger public transport. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 379-385 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
MELICHAR, V. - NAJDEKR, D. Vliv doby cestování na hodnotu služby veřejné dopravy. In Uživatel v dopravním systému a hodnota dopravních služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 131-142 s. ISBN 978-80-7395-330-0.
KUDLÁČKOVÁ, N. - MELICHAR, V. Možnosti využití elektrické energie v silniční osobní dopravě z pohledu uživatele. In Elektromobilita v silniční dopravě v 21. století. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 62-69 s. ISBN 978-80-01-04557-2.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Účinky příjmu a vlastnictví automobilu na poptávku po veřejné dopravě Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 6, s. 22-30. ISSN: 0012-5520.
DRAHOTSKÝ, I. - JEŽEK, J. - MELICHAR, V. Možnosti a současné přístupy k hodnocení externích nákladů znečištění ovzduší vyvolaného dopravním provozem Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 2, s. 10-16. ISSN: 0012-5520.
MELICHAR, V. - BĚLA, R. - ROUDNÁ, J. The Survey of Possible Aproaches to Price Elasticity in Public Passanger Transport Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 37-46. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Project for the Support of Transport Service in the Czech Republic Zeszyty naukowe, 2009, vol. 535/2009, no. 535, s. 615-632. ISSN: 1640-6818.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Analýza faktorů působení na hodnotu času ve veřejné dopravě. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 61-87 s. ISBN 978-80-7395-181-8.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. Support of the Transport Services in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 13 (2007), no. N, s. 47-58. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Ocenění externích účinků a nákladů kongesce Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 234-245. ISSN: 1801-674X.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - KAMPF, R. - KAMPF, R. - JEŽEK, J. - BÁRTOVÁ, P. - CHLAŇ, A. - BECKOVÁ, H. - LEJSKOVÁ, P. - PRŮŠA, P. - KUNHART, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Modelování vlivu sociálních a ekonomických faktorů rozvoje a omezení dopravního systému. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 195 s. ISBN: 978-80-7399-640-6.
MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. - JEŽEK, J. Modelování elasticity výkonů nákladní dopravy a hlavních indikátorů vývoje ekonomiky v ČR. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 12 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. Comparison of the Czech Republic Central State Budget Incomes from the Road and Rail Users in 2006. In Euro-Trans 2008. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa (Warsaw School of Economics), 2008. s. 21-27 s.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. The Micro and Macroeconomic Effects of Transport System Managing in the Czech Republic. In Nowoczesne instrumenty zarządzania. Warszaw: Szkoła Główna Handlowa, 2008. s. 158-168 s. ISBN 978-83-7378-373-7.
MELICHAR, V. Význam a vývoj evropské železniční legislativy pro podporu interoperability a liberalizace trhu v železniční dopravě. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 182-192 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Ekonomický růst a nákladní doprava. In Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 22-29 s. ISBN 978-80-01-04053-9.
CHMELAŘ, M. - MELICHAR, V. Verkehrsverbünde und Grundsätze der Finanzierung im Öffentlichen Verkehr in Österreich Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 12, no. 1, s. 151-161. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - BĚLA, R. Cenová elasticita a dopravní management - aktuální přístupy k problematice cenové elasticity při rozhodování ve veřejné osobní dopravě. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 27-37 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - ČÁP, J. Faktory ovlivňující náklady uživatele osobní dopravy. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 110-117 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Modelování vztahu ekonomického růstu a nákladní dopravy. In INFOTRANS 2007: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 205-210 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Význam a úloha dopravy v ekonomické činnosti. In Národohospodářské aspekty dopravního systému: sborník ze 7. vědecké mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 1-21 s. ISBN 978-80-01-03706-5.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. Koncepce podpory dopravní obslužnosti v České republice. In Zborník zo 4. konferencie CMDTUR 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 19-21 s. ISBN 978-80-8070-759-0.
MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. - JEŽEK, J. Modelování rovnováhy dopravního systému a ekonomiky. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 185-193 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Future Mobility Development In Passenger Transport Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2006, vol. 2006, no. 11, s. 89-100. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Factors of Development and Modelling of Future Mobility in Passenger Transport Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, 2006, vol. 73, no. 73, s. 68-79. ISSN: 1234-8872.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. Předpoklady vývoje železniční dopravy a její šance v konkurenčním prostřední. In EURNEX-Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". EDIS - vydavateľstvo ŽU Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU Žilina, 2006. s. 27-29 s. ISBN 80-8070-551-8.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - BARTHELDI, A. Structural and Cohesion Funds in Czech Rail Sector: 2007 ? 2013 Perspective. In EURNEX-Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". EDIS - vydavateľstvo ŽU Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU Žilina, 2006. s. 225-230 s. ISBN 80-8070-550-X.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Hlavní zásady a dopady reformy evropských železnic. In Mezinárodní vědecká konference Manažment v železničnej doprave 2006. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. s. 93-101 s. ISBN 80-8070-613-1.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Modelování prostorové cenové rovnováhy v dopravě. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké koference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 183-189 s. ISBN 80-7194-880-2.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Možnosti netradičního financování veřejné osobní dopravy. In 6. mezinárodní vědecká konference: "Financování dopravy - Možnosti a realita". FD ČVUT, Praha: Katedra ekonomiky a managementu dorpavy a telekomunikací, FD, 2006. s. 48-54 s. ISBN 80-01-03493-3.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. Finanční zdroje k zajištění základní dopravní obslužnosti. In Rozvoj dopravních systémů na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 26-29 s. ISBN 80-7194-904-3.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. FUTURE MOBILITY DEVELOPMENT IN PASSENGER TRANSPORT Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. neuveden, no. 11, s. 89 - 100. ISSN: 1211-6610.
FREIMANN, F. - KAMPF, R. - MELICHAR, V. Analýza přístupu k rozvoji dopravní infrastruktury Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2005, vol. 47, no. 1, s. 21-23. ISSN: 0012-5520.
MELICHAR, V. - ZAWADA, T. - CHMELAŘ, M. Zarzadzanie autobusowym transportem regionalnym w Czechach Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inžinierow i Technikow Kumunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddzial w Krakowie, 2005, vol. 2005, no. 68, s. 109-123. ISSN: 1231-9155.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. - SALAVA, D. Vývoj mobility v osobní dopravě v České republice do roku 2020 a její struktury. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 135-153 s. ISBN 80-7194-797-0.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Faktory vývoje a modelování budoucí mobility v osobní dopravě. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 122-134 s. ISBN 80-7194-797-0.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Faktory ovlivňující podnikatelské prostředí v železniční dopravě. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 201-208 s. ISBN 80-7194-805-5.
MELICHAR, V. Podmínky podnikání v železniční dopravě v České republice po vstupu do Evropské unie. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Management v železničnej doprave 2005. 2005. s. 123 - 130 s. ISBN 80-8070-456-2.
MELICHAR, V. Rozvoj mobility a její vliv na městskou dopravu. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. s. 46 s. ISBN 80-01-03249-3.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. Význam modelování cenové elasticity poptávky jako nástroje managementu mobility ve veřejné osobní městské dopravě. In Medzinárodná konferencia "Modelovanie procesov manažmentu 2005". Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 156 - 162 s. ISBN 80-8070-447-3.
MELICHAR, V. - ŠARADÍN, P. - TILKERIDIS, D. Significance ane Evaluation of Transportation Role for Regional Development. In Translog 2004. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersitetu Szczecinskiego, 2004. s. 205-210 s. ISBN 83-89142-32-5.
MELICHAR, V. - TILKERIDIS, D. Přístupy k modelování dopravní poptávky v osobní dopravě. In Faktory trvale udržitelné mobility a přístupnosti k dopravním službám. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 114-131 s. ISBN 80-7194-713-X.
MELICHAR, V. - TILKERIDIS, D. Cenotvorba přístupu k dopravní infrastruktuře z pohledu udržitelné dopravy. In Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2004. s. 101-105 s. ISBN 80-01-02988-3.
MELICHAR, V. Udržitelná doprava a dopravní politika. In Nová dopravní politika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 36- 40 s. ISBN 80-7194-606-0.
MELICHAR, V. - TILKERIDIS, D. Význam a základní aspekty modelování dopravní poptávky. In Manažment v železničnej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 104-111 s. ISBN 80-8070-297-7.
MELICHAR, V. Cenová elasticita poptávky ve veřejné dopravě Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. B, 2003, vol. , no. 8/2002, s. 5-38.
MELICHAR, V. Analýza cenové elasticity poptávky ve veřejné osobní městské hromadné dopravě. In Konference Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. ČVUT Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2003. s. 181-186 s. ISBN 80-01-02741-4.
MELICHAR, V. - BUCHÁČKOVÁ, P. Analýza vyučovacích metod v managementu a příklad využití metody výuky na katedře DMML DFJP Univerzity Pardubice. In Teória a prax manažmentu vo výučbe ´03. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 136-143 s. ISBN 80-8070-060-5.
MELICHAR, V. - CHLAŇ, A. Demand Price Elasticity Modelling in Public Passenger Transport. In Sborník příspěvků Třetí věděcké konference. Pardubice: 2003. s. 7-13 s. ISBN 80-7194-566-8.
MELICHAR, V. Analýza cenové elasticity poptávky ve veřejné osobní městké hromadné dopravě. In Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: 2003. s. 181-186 s. ISBN 80-01-02741-4.
MELICHAR, V. - CHLAŇ, A. Demand Price Elasticity Modelling in Public Passenger Transport. In Third Scientific Conference, Part II. Pardubice: University of Pardubice, 2003. s. 7-15 s. ISBN 80-7194-566-8.
MELICHAR, V. Cenová elasticita poptávky ve veřejné osobní dopravě Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2002, vol. 2002, no. 8, s. 5-38. ISSN: 1211-6610.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Transport Sciences and Engineering in Conditions of the Developed Society of the 21st Century (Dopravní technika a výzkum v podmínkách rozvinuté společnosti 21.století) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 15.02.2010 31.12.2010
HERMES - High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2011
Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy Standard projects Grantová agentura ČR 2009-01-01 2011-12-31
Prostorová lokalizace veřejných logistických center Support of Sustainable Transport Development Ministerstvo dopravy 01.04.2007 31.12.2009
Theory of Transport Systems Research plans for years 2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2011
Theory of Transport Systems Research plans for years 2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2011
Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti Standard projects Grantová agentura ČR 2004-01-01 2006-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1973 Provoz a ekonomika železniční dopravy Vysoká škola dopravní Žilina