Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Kontakty

466 036 196
tomas.brunclik@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9505-7605

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení ochrany životního prostředí (30352)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C605 (2019) - PR - SE
UECHI/AGISK (2019) G - - -
UECHI/AGISP (2019) G - - -
UECHI/AXGSE (2019) G - - -
UECHI/AXGSP (2019) G - - -
UECHI/C004 (2019) G PR - SE
UECHI/C148 (2019) G PR - SE
UECHI/C253 (2019) G - - -
UECHI/C410 (2019) G - - -
UECHI/C841 (2019) G PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BRUNCLÍK, T. - DANQUAH, K. Relativní radiometrická normalizace pro monitoring chlorofylu-a ve vodách pomocí družice Sentinel-2 Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 12, s. 866-869. ISSN: 0009-2770.
DANQUAH, K. - BRUNCLÍK, T. Band ratio model for remotely estimating water quality parameters in small inland water bodies based on Landsat ETM data Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 167-185. ISSN: 1211-5541.
HORÁKOVÁ, M. - BRUNCLÍK, T. Monitoring parametrů kvality vody v malých vodních plochách s využitím DPZ. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 29-39 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
CHÝLKOVÁ, J. - BRUNCLÍK, T. - OBRŠÁLOVÁ, I. - DANQUAH, K. - ŠELEŠOVSKÁ, R. Possible Causes of Elevated Ambient CO2 Concentration in the City of Pardubice and its Surroundings WSEAS Transactions on Environment and Development, 2012, vol. 8, no. 3, s. 84-93. ISSN: 1790-5079.
BRUNCLÍK, T. - DANQUAH, K. Model of chlorophyll-a concentrations in inland water bodies based on Landsat data. In Advances in Remote Sensing, Finite Differences and Information Security. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 115-118 s. ISBN 978-1-61804-127-2.
CHÝLKOVÁ, J. - OBRŠÁLOVÁ, I. - ŠELEŠOVSKÁ, R. - BRUNCLÍK, T. - DANQUAH, K. The Issue of Nitrates in Drinking Water and their Removal WSEAS Transactions on Environment and Development, 2011, vol. 7, no. 4, s. 114-123. ISSN: 1790-5079.
CHÝLKOVÁ, J. - BRUNCLÍK, T. - OBRŠÁLOVÁ, I. - FLÉGL, M. - ŠELEŠOVSKÁ, R. Monitoring of Air Pollution Concentrations of CO2 in Densely Populated Area of Eastern Bohemia – City of Pardubice. In Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 158-163 s. ISBN 978-1-61804-012-1.
BRUNCLÍK, T. Workflow for Chlorophyll Concentration Modeling Using Multispectral Satellite Data. In GIS Ostrava 2011, Eight International Symposium, Proceedings. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 363-373 s. ISBN 978-80-248-2406-2.
CHÝLKOVÁ, J. - OBRŠÁLOVÁ, I. - ŠELEŠOVSKÁ, R. - BRUNCLÍK, T. - COSTA JORDAO, T. Monitoring of nitrate content in local sources of drinking water in eastern Bohemia.. In Development, Energy, Environment, Economics. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 301-304 s. ISBN 978-960-474-253-0.
CHÝLKOVÁ, J. - MACHALÍKOVÁ, J. - OBRŠÁLOVÁ, I. - BRUNCLÍK, T. - BAŤA, R. Monitoring of methane and CO2 from selected sources in the environment in the Czech Republic. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT. Atény: WSEAS Press, 2009. s. 96-103 s. ISBN 978-960-474-142-7.
BRUNCLÍK, T. Výpočet rozptylu emisí v atmosféře v prostředí geografického informačního systému. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
BRUNCLÍK, T. Aggregating and Fine Tuning Remote Map Services with Local Cascading WMS Server WSEAS Transactions on Computer Research, 2007, vol. 2, no. 2, s. 321-326. ISSN: 1991-8755.
BRUNCLÍK, T. Aggregating Remote Map Services with Local Cascading WMS Server. In Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. Atény: WSEAS Press, 2007. s. 250-254 s. ISBN 978-960-8457-59-1.
BRUNCLÍK, T. Výpočet rozptylových studií v prostředí ArcView. In Sborník referátů konference GIS Seč 1999. Litomyšl: Invence Litomyšl, 1999. s. 141-144 s. ISBN 80-86143-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Innovation of Equipment for Water Sampling and Analysis Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support of practical trainings for students of the ÚEnviChI Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Support to acquire practical experience for students IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Support for student internships IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření