Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Kontakty

466 037 723, 466 670 313
jana.skvrnakova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1583-7060

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství (70140)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9.00 - 11.00 po předchozí domluvě ,
Čtvrtek
12.00 - 14.00 po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KKO/K5CHI (2022) G - CV -
KKO/K5OPJ (2022) G - - -
KKO/K6OPJ (2022) G - - -
KKO/K9OPS (2022) - - CV -
KKO/P2INP (2022) G - - -
KKO/P2IPR (2022) G - - -
KKO/P2IPZ (2022) G - - -
KKO/P5CHI (2022) G - CV -
KKO/P5OPJ (2022) G - - -
KKO/P6OPJ (2022) G - - -
KOS/K7MKO (2022) G PR CV -
KOS/K7PME (2022) G PR CV -
KOS/K8FVO (2022) G - - -
KOS/K9MKO (2022) G PR CV -
KOS/P3MKO (2022) G - - -
KOS/P7MKO (2022) G - - -
KOS/V1MKO (2022) G - - -
KOS/V7MKO (2022) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
WICHSOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Key Skill Management in Operating Room - Evaluation of Perioperative Nurse's Skills Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2021, vol. 13, no. 2, s. 78-89. ISSN: 2066-7329.
BLANAŘ, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - VODIČKA, J. - PRAISLER, J. - BOHÁČOVÁ, E. - DRŠATA, J. - ŠENKEŘÍK, M. - CHROBOK, V. Effectiveness of Neonatal Hearing Screening System: A 12-Year Single Centre Study in the Czech Republic Journal of Pediatric Nursing, 2021, vol. 59, no. July–August 2021, s. e32-e37. ISSN: 0882-5963.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BENEŠOVÁ, I. - PELLANT, A. Hodnocení kvality života a hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2020, vol. 10, no. 2, s. 48-54. ISSN: 1338-6263.
BENEŠOVÁ, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Změny normotermie během operačních výkonů Rozhledy v chirurgii, 2020, vol. 99, no. 9, s. 397-402. ISSN: 0035-9351.
MEJZLÍK, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HEGEROVÁ MATULOVÁ, P. Ošetřovatelská péče a prevence onemocnění očnice. In Chirurgie očnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2020. 9 s. ISBN: 978-80-7311-198-4.
KOTLÁŘOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Kvalita života u pacientů v predialýze a s peritoneální dialýzou Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2019, vol. 9, no. 2, s. 49-54. ISSN: 1338-6263.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - TEICHMANOVÁ, L. - BÁRTOVÁ, I. How patients with laryngeal cancer evaluate their quality of life Kontakt, 2019, vol. 21, no. 3, s. 240-247. ISSN: 1212-4117.
PELLANT, A. - DRŠATA, J. - BLANAŘ, V. - BENDOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - CHROBOK, V. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu oboustranné vrozené ztráty sluchu Listy klinické logopedie, 2019, vol. 3, no. 2, s. 75-79. ISSN: 2570-6179.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - KOTULEK, M. Ošetřovatelská péče o pacienta s OSA. In Porucha dýchání ve spánku – chirurgická léčba. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2019. 9 s. ISBN: 978-80-7311-197-7.
WICHSOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ŠRAJEROVÁ, R. - HORÁKOVÁ, A. - BENEŠOVÁ, A. Bezpečná perioperační péče-projekt Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice. In Nové trendy v ošetrovateľstve V : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. ISBN 978-80-568-0151-2.
BENEŠOVÁ, I. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Hodnocení polykání, hlasu a kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu. In XIII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 21-21 s. ISBN 978-80-7560-140-7.
BENEŠOVÁ, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Hodnocení normotermie u operačních výkonů na ORL pracovišti.. In Nové trendy v ošetrovateľstve V : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. s. 14-16 s. ISBN 978-80-568-0151-2.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - UNGROVÁ, P. - BLANAŘ, V. Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy. In Závratě. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2017. 11 s. ISBN: 978-80-7311-165-6.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BUREŠOVÁ, R. - HLAVÁČKOVÁ, E. Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích Pediatrie pro praxi, 2016, vol. 17, no. 4, s. 263-266. ISSN: 1213-0494.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Diagnostika poruch polykání - z pohledu sestry. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2016. 132 s. ISBN: 978-80-271-0158-0.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. VYUŽITÍ OSMIPOLOŽKOVÉ METODY PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 138-144 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
CEJNAROVÁ, S. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. SCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ V SOUVISLOSTI S RIZIKOVÝMI FAKTORY. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 22-23 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BOHÁČOVÁ, E. - SLANINÁKOVÁ, M. - DOSTÁLOVÁ, D. OSM LET NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU SLUCHU V PARDUBICÍCH. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016. s. 159-160 s.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BUREŠOVÁ, R. SCREENING SLUCHU NOVOROZENCŮ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI Otorinolaryngologie a foniatrie, 2015, vol. 64, no. 3, s. 153-156. ISSN: 1210-7867.
HLAVÁČKOVÁ, E. - URBANOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Herní terapie v českých nemocnicích Pediatrie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 3, s. 198-200. ISSN: 1213-0494.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. - PELLANT, A. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test – Revised: a Cross-Sectional Czech Study Acta Medica (Hradec Králové), 2015, vol. 58, no. 2, s. 49-55. ISSN: 1211-4286.
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče po operaci a aktinoterapii dutiny ústní a hltanu. In Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-7311-153-3.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Assessing patients with multiple sclerosis for dysphagia: Is a simple nursing neurological screening test the answer?. In II Congresso Internacional de Enfermagem em Esclerose Múltipla: Melhor Prática, Mais Qualidade de Vida. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 2015. s. 15-15 s.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BUREŠOVÁ, R. - BOHÁČOVÁ, E. - PELLANT, A. Screening sluchu u novorozenců. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 103-105 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PRAISLER, J. - LUKÁŠKOVÁ, P. Hodnocení hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 2, no. 2, s. 78-84. ISSN: 2336-3517.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PRAISLER, J. - KOLLOVÁ, K. - MIŠÍKOVÁ, D. Hodnocení hlasových potíží pomocí standardizovaného nástroje VHI Otorinolaryngologie a foniatrie, 2014, vol. 63, no. 2, s. 153-154. ISSN: 1210-7867.
MANDYSOVÁ, P. - PETRŽÍLKOVÁ, K. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. An analysis of subjective assessment of swallowing function in older adults using the EAT-10 questionnaire Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 2, s. 72-77. ISSN: 2336-3517.
MEJZLÍK, J. - DVOŘÁKOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. Ošetřovalská péče při endoskopiských operacích spodiny lební, prevence komplikací. In Transnazální endoskopická chirurgie spodiny lební. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2014. 14 s. ISBN: 978-80-7311-139-7.
PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Is the sense of smell important in nursing as well?. 2014. s. 142-142 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. The development of a dysphagia screening tool: a multidisciplinary approach. 2014. s. 51-51 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Nurse-led dysphagia screening: implementing an eight-item screening tool in clinical practice. 2014. s. 99-99 s.
SKLÁDALOVÁ, M. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MICHÁLEK, R. POTÍŽE V KOMUNIKACI A VYBRANÉ PSYCHICKÉ OBLASTI (NAPĚTÍ, OBAVY, PODRÁŽDĚNÍ, DEPRIMACE) U NEMOCNÝCH S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM HRTANU A SLINNÝCH ŽLÁZ Profese on-line, 2013, vol. 6, no. říjen, s. 30-35. ISSN: 1803-4330.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Čich a význam čichu v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, vol. 1, no. 1, s. 5-7. ISSN: 1336-183X.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - KARÁSKOVÁ, L. - MANDYSOVÁ, P. ZMĚNY V POLYKÁNÍ U SENIORŮ Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, vol. 6, no. 6, s. 14-16. ISSN: 1336-183X.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MICHÁLEK, R. - MEJZLÍK, J. - ŠILLER, J. Všeobecná sestra a tracheostomie Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, vol. 62, no. 3, s. 145-148. ISSN: 1210-7867.
ZELENÍKOVÁ, R. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S MIMOJÍCNOVÝMI PROJEVY REFLUXNÍ CHOROBY. In Mimojícnové projevy refluxní choroby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2013. 12 s. ISBN: 978-80-7311-138-0.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - KARÁSKOVÁ, L. PORUCHY POLYKÁNÍ. In Nové trendy ve zdravotnických vědách. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 142-143 s. ISBN 978-80-7414-614-5.
SVATOŇOVÁ, K. - FAITLOVÁ, H. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. HODNOCENÍ ÚROVNĚ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U NEMOCNÝCH PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. In XXXVII. Brněnské onkologické dny: sborník abstrakt. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2013. s. 83 s. ISBN 978-80-904596-9-4.
PETRŽÍLKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. Subjektivní hodnocení polykací funkce u seniorů: využití zahraničního nástroje EAT-10 Kontakt, 2012, vol. 14, no. 3, s. 261-268. ISSN: 1212-4117.
VEJROSTOVÁ, H. - PÁNKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Subjektivně pociťované potíže při polykání: výzkumné šetření pomocí nástroje EAT-10 Profese on-line, 2012, vol. 5, no. 1, s. 31-34. ISSN: 1803-4330.
KARÁSKOVÁ, L. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, P. ZJIŠŤOVÁNÍ SUBJEKTINÍCH ZMĚN V POLYKÁNÍ U SENIORŮ Geriatrie a gerontologie, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-23. ISSN: 1805-4684.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - KOTULEK, M. Tvorba osmipoložkového testu pro screening poruch polykání sestrou Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2012, vol. 2, no. 2, s. 45-50. ISSN: 1338-6263.
SKLÁDALOVÁ, M. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MICHÁLEK, R. NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMUNIKACÍ S NEMOCNÝM SE ZHOUBNÝMI NÁDORY HLAVY A KRKU Florence, 2012, vol. 8, no. 5, s. 32-35. ISSN: 1801-464X.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Porušené polykání: opomíjená ošetřovatelská diagnóza? Profese on-line, 2011, vol. 4, no. 1, s. 16-20. ISSN: 1803-4330.
BENEŠOVÁ, P. - MIKULAJOVÁ, P. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Polykací funkce u seniorů Sestra, 2011, vol. 2011, no. 10, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. ZMĚNA KOMUNIKACE JE U PACIENTŮ S TRVALOU TRACHEOSTOMIÍ NEJVĚTŠÍM HENDIKEPEM Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, vol. 60, no. 2, s. 85-90. ISSN: 1210-7867.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test in the Czech Republic Nursing and Health Sciences, 2011, vol. 13, no. 4, s. 388-395. ISSN: 1441-0745.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PREISLER, J. Ošetřovatelská péče ve foniatrii a fonochirurgii. In Foniatrie - hlas. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2011. 6 s. ISBN: 978-80-7311-116-8.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MICHÁLEK, R. TRVALÁ TRACHEOSTOMIE OVLIVŇUJE PACIENTA V PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ OBLASTI. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 353-365 s. ISBN 978-80-89544-00-4.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Zamyšlení nad významem čichu pro diagnostiku v medicíně. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: SAMEDI, s.r.o., 2011. s. 39-39 s.
MANDYSOVÁ, P. - PETRŽÍLKOVÁ, K. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - KARÁSKOVÁ, L. Subjektivně pociťované potíže s polykáním: využití nástroje EAT-10. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. S118-S119 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - PRUSEK, O. Osmipoložkový nástroj pro skríning polykací funkce u pacientů s neurologickým onemocněním. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. 17-17 s.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ošetřování zevního zvukovodu Medicína po promoci, 2010, vol. 11, no. 4, s. 27-32. ISSN: 1212-9445.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Creation of a 13-Item Bedside Dysphagia Screening Test Online Journal of Health and Allied Sciences, 2010, vol. 9, no. 4, s. časopis nečísluje strany. ISSN: 0972-5997.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Základní vyšetření polykací funkce sestrou Diagnóza v ošetřovatelství, 2010, vol. 6, no. 1, s. 20-22. ISSN: 1801-1349.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. Ovlivňuje tracheostomie polykání?. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve a v pôrodnej asistencii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. s. 722-729 s. ISBN 978-80-88866-61-9.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2008, vol. 6, no. 4, s. 20-23. ISSN: 0972-5997.
MEJZLÍK, J. - VALENTOVÁ, M. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Dispenzarizace chirurgicky nebo kombinovaně léčených onkologických nemocných. Florence, 2008, vol. 1, no. 1, s. 20-21. ISSN: 1801-464X.
MEJZLÍK, J. - VALENTOVÁ, M. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Dispenzarizace chirurgicky nebo kombinovaně léčených onkologických nemocných na ORL klinice Krajské nemocnice Pardubice Florence, 2008, vol. 4, no. 1, s. 20-21. ISSN: 1801-464X.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VALENTOVÁ, M. - MEJZLÍK, J. Kvalita života u onkologicky nemocných po totální laryngektomii Florence, 2008, vol. 4, no. 2, s. 79. ISSN: 1801-464X.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou. In Program a sborník abstrakt - XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. česko-slovenský foniatrický kongres. Pardubice: Tobiáš, 2008. s. 30-31 s. ISBN 978-80-7311-106-9.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Vysokoškolské vzdělání v nelékařských oborech na univerzitě. In III. Pardubické ošetřovatelské dny a III. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví. Univerzita Pardubice: 2008. s. 35-36 s. ISBN 978-80-7395-069-9.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ušní maz známý i neznámý. Sestra, 2007, vol. 17, no. 5, s. 24-25. ISSN: 1210-0404.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2007, vol. 6, no. 4, s. 1-4. ISSN: 0972-5997.
MEJZLÍK, J. - POKORNÝ, K. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Zevní zvukovod.. 1. vyd. Praha: Galén s.r.o., 2007. 270 s. ISBN: 978-80-7311-092-5.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ovlivňuje Kompartment syndrom hojení ran v oblasti krku?. In Ošetrovateľstvo teoria, výskum a vzdelávanie. Martin: Osveta, 2007. s. 324-327 s. ISBN 978-80-8886-643-5.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Jak lze zlepšit komfort trvalých nosičů tracheostomické kanyly. In Nové trendy v ošetřovatelství VI.. České Budějovice: 2007. s. 386-390 s. ISBN 978-80-7040-992-3.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. Účast studentů na klinickém výzkumu kompartment syndromu.. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí - VI. Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 279-288 s. ISBN 978-80-7040-992-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Ovlivňuje uspokojování psychických a sociálních potřeb kvalitu života u trvalých nosičů tracheostomické kanyly?. In Ošetřovatelství, teorie, výzkum a vzdělávávní. Martin: 2007. s. 486-489 s. ISBN 978-80-88866-43-5.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Péče o zvukovod a odstraňováni cerumina Florence, 2006, vol. 2, no. 9, s. . ISSN: 1801-464X.
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - CHROBOK, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Drenáž a pooperační komprese rány jako důležité faktory prevence vzniku kompartment syndromu v oblasti krku. Florence, 2006, vol. 2, no. 3, s. 33-35. ISSN: 1801-464X.
HLAVÁČKOVÁ, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Mezinárodní mobility studentů a jejich význam pro ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 121-124 s. ISBN 80-7040-884-7.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. Ošetřovatelská péče o dusícího se nemocného Ošetřovatelství: teorie a praxe moderního ošetřovatelství, 2005, vol. , no. 1-2, s. 31-33. ISSN: 1212-723X.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Adenotomie a ošetřovatelská péče. In Záněty hltanu. . vyd. Havlíčkův Brod, nakladatel Tobiáš: V. Chrobok, 2005. 9 s. ISBN: 70-731-064-4..
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Tonzilektomie a ošetřovatelská péče. In Záněty hltanu. . vyd. Havlíčkův Brod, nakladatel Tobiáš: V. Chrobok, 2005. 10 s. ISBN: 70-7311-064-4..
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Kompartment-syndrom krční krajiny z pohledu ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství IV. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí IV.. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovivích, 2005. s. 291-295 s. ISBN 80-7040-791-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Studentská vědecká konference jako významný prvek bakalářského studia ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. s. 434-440 s. ISBN 80-7040-791-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. Ošetřovatelské diagnózy vycházející z psychosociálních potřeb u trvalých nosičů tracheostomické kanyly. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárská fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva SR, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství ČR, 2005. s. 193-196 s. ISBN 80-88866-32-4.
PELLANT, A. - ASTL, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - A SPOL., . Ošetřovatelská péče o nemocného s tracheostomií. In Tracheostomie a koniotomie. první. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 16 s. ISBN: 80-7345-031-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MOSEROVÁ, V. - PELLANT, A. Bakalářský studijní program na Univerzitě Pardubice, první zkušenosti s organizací odborné blokové praxe Ošetřovatelství: teorie a praxe moderního ošetřovatelství, 2003, vol. 5, no. 3-4, s. 84-86. ISSN: 1212-723X.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - ASTL, . Tracheostomovaný nemocný z pohledu ošetřovatelské péče.. In Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003. s. 104 s. ISBN 80-86225-37-2.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MOSEROVÁ, V. - MADĚROVÁ, J. - BERÁNKOVÁ, S. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství na Univerzitě Pardubice, první zkušenosti s organizací odborné blokové praxe.. In Současné problémy ve vzdělávání sester a porodních asistentek. Ústí nad Labem: Ústav zdravotnických studií, Univerzity J.E.Purkyně, 2003. s. 52 s. ISBN 80-7044-481-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Průzkum diagnostických a prognostických markerů pro včasnou detekci a sledování léčby u pacientů s nádory orofaryngu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Implementace metodiky screeningu sluchu u rizikových novorozenců v klinickém prostředí Pardubické nemocnice Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
My Operating Room Nurse Coach ERASMUS+ Evropská unie 01.09.20 31.08.23
Bezpečná ošetřovatelská péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Bezpečná perioperační péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Klíčové dovednosti na operačním sále ERASMUS+ Evropská unie 01.09.16 31.08.19
Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Management diagnostiky a terapie poruch polykání Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ III (2010 - 2015) Ministerstvo zdravotnictví 01.04.12 31.12.15
Hodnocení hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.12 31.12.13
Technické prostředky a přístroje pro výuku nelékařských oborů 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Dispenzární péče o ORL nemocné se zhoubnými nádory hlavy a krku Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Screeningové metody a posouzení kvality poskytované péče ve vybraných klinických oborech Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 15.02.10 31.12.10
Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.09 31.12.09
Využití moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj studijních programů ošetřovatelství Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Příprava nelékařského studijního oboru Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Rozšíření nabídky distanční formy studia v oblasti zdravotnictví ? ošetřovatelství Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Výzkum v oblasti psycho-sociálních potřeb u pacientů s poruchou hlasu a trvalých nosičů tracheostomické kanyly. Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.05 31.12.05

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
1981 - 1989 Nemocnice Pardubice Okresní ústav národního zdraví
1989 - 2003 Střední a Vyšší zdravotnická škola v Pardubicích Střední a Vyšší zdravotnická škola v Pardubicích

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká asociace sester
Nyní Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií
Nyní Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
2013 - 2019 Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Prezentace na odborných konferencích v České a Slovenské republice.
Přednášky na univerzitách v Norsku, Španělsku, Portugalsku a na Slovensku.