Ing. Roman Hruška, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Kontakty

466 036 378
roman.hruska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7052-6804

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení logistiky a poštovních služeb (50213)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KDMML/ALG2K (2020) G - - -
KDMML/ALG2P (2020) G - - -
KDMML/LOGBE (2020) G - - -
KDMML/PFIBK (2020) G - - -
KDMML/PFIBP (2020) G - - -
KDMML/PLDTK (2020) G - - -
KDMML/PLDTP (2020) G - - -
KDMML/PLG1K (2020) G PR - -
KDMML/PLG1P (2020) G PR CV -
KDMML/PLG2K (2020) G - - -
KDMML/PLG2P (2020) G - - -
KDMML/PLOGK (2020) G PR - -
KDMML/PLOGP (2020) G PR CV -
KDMML/PLVSP (2020) G - - -
KDMML/PZMAK (2020) G - - -
KDMML/PZMAP (2020) G - - -
KDMML/PZMEP (2020) G - - -
KDMML/XALG1 (2020) G PR CV -
KDMML/XALG2 (2020) G - - -
KDMML/YALG1 (2020) G PR - -
KDMML/YALG2 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - MACHALÍK, S. - HRUŠKA, R. Freight transport emissions calculators as a tool of sustainable logistic planning Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 4, s. 43-50. ISSN: 1335-4205.
HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. - JURÁNKOVÁ, P. Challenges for automatic identification systems in the supply chain International Journal of Learning and Change, 2019, vol. 11, no. 3, s. 252-267. ISSN: 1740-2875.
KMETÍK, M. - HRUŠKA, R. - MELICHAR, V. Využitie metódy rozhodovacej matice pri preprave ropných produktov vnútrozemskou vodnou nákladnou dopravou Perner´s Contacts, 2019, vol. 14, no. 3, s. 41-48. ISSN: 1801-674X.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. Service quality of the urban public transport companies and sustainable city logistics Open Engineering, 2019, vol. 10, no. 1, s. 86-97. ISSN: 2391-5439.
HRUŠKA, R. - KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. - MACHALÍK, S. - CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. Smart City Concept of Selected Cities in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 279-284 s.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. The development of collective transport modes share in total inland passenger transport performance of selected European countries from the perspective of sustainable city logistics. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 77-82 s.
HRUŠKA, R. Logistické trendy v dodavatelských řetězcích Perner´s Contacts, 2018, vol. 13, no. 1, s. 39-44. ISSN: 1801-674X.
KMETÍK, M. - HRUŠKA, R. Analýza prepráv ropných produktov železničnou nákladnou dopravou Perner´s Contacts, 2018, vol. 13, no. 3, s. 47-58. ISSN: 1801-674X.
HAŠEK, J. - HRUŠKA, R. - VASILIAUSKAS, A. Potencial valuation of route Prague – Trutnov after D11 completion LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 2017, vol. 8, no. 2, s. 33-40. ISSN: 2336-3037.
ŠEBA, J. - HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. - DOBRODOLAC, M. Analysis of radio field requiment for RFID systems use in warehouses LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 2017, vol. 8, no. 2, s. 90-98. ISSN: 2336-3037.
HRUŠKA, R. Využití ABC analýzy v oblasti řízení zásob Perner´s Contacts, 2017, vol. 12, no. 1, s. 48-53. ISSN: 1801-674X.
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. - HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. - MACHALÍK, S. - KOMÁRKOVÁ, J. - KŘUPKA, J. Kalkulátor logistických emisí "KALEMIS" - etapa I.. 1. 13 s.
HRUŠKA, R. Detekování poštovní přepravní klece při průchodu RFID bránou Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 3, s. 60-66. ISSN: 1801-674X.
ŠEBA, J. - HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. Analysis of automatic identification and data capture systems use in logistics LOGI Scientific Journal on Transport and Logistics, 2016, vol. 7, no. 1, s. 124-135. ISSN: 1804-3216.
ŠEBA, J. - HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. Načítání UHF pasivních tagů H86a1w. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 229-241 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
JURÁNKOVÁ, P. - HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. Měření přesnosti čtení UHF pasivních tagů (ALN-9640) Perner´s Contacts, 2015, vol. 38, no. 1, s. 75-85. ISSN: 1801-674X.
CHOCHOLÁČ, J. - JURÁNKOVÁ, P. - HRUŠKA, R. - ŠVADLENKA, L. Simulace reálného poštovního provozu s využitím RFID technologie Perner´s Contacts, 2015, vol. 40, no. 3, s. 32-43. ISSN: 1801-674X.
HRUŠKA, R. - JEŽEK, J. Development of road freight transport in the Czech Republic in the period 2005 - 2014. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 153-159 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
JEŽEK, J. - HRUŠKA, R. Vývoj železniční nákladní dopravy v ČR v letech 2005 – 2014. In LOGI 2015: conference proceedings. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 16 - 22 s. ISBN 978-80-7468-095-3.
HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. - BABIČ, D. The use of AHP method for selection of supplier Transport, 2014, vol. 29, no. 2, s. 195-203. ISSN: 1648-4142.
HRUŠKA, R. Systémy pro vychystávání materiálu. In LOGI 2014 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2014. s. 68-72 s. ISBN 978-80-263-0860-7.
BROŽOVÁ, P. - HRUŠKA, R. - ŠOUREK, D. Necessary infrastucture chages for development of Flavia corridor Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 281-296. ISSN: 1211-6610.
HRUŠKA, R. Scoring model as effictive tool for supplier evaluation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 17, no. 2012, s. 97-104. ISSN: 1211-6610.
ZITRICKÝ, V. - HRUŠKA, R. - ČERNÁ, L. Význam Sekcie VSP Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. v medzinárodnej preprave tovaru. In Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 325-330 s. ISBN 978-80-86530-90-1.
HRUŠKA, R. Globalizace a podnikatelské prostředí. In LOGI 2013 - Conference Proceeding. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 188-193 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
NACHTIGALL, P. - BROŽOVÁ, P. - BULÍČEK, J. - ŠOUREK, D. - HRUŠKA, R. Projekt FLAVIA ve světle nákladních koridorů. In Automatizace železničního provozu: ŽelAktuel 2012. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2012. s. 65-67 s. ISBN 978-80-86530-80-2.
HRUŠKA, R. - NACHTIGALL, P. Akční plán pro odstranění úzkých hrdel v logistických řetězcích - plány pro legislativu. In LOGI 2012 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2012. s. 146-151 s. ISBN 978-80-263-0336-7.
NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - HRUŠKA, R. FLAVIA - way to improvement of intermodal cargo flow. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 170-174 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
HRUŠKA, R. Hodnocení dodavatele Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 4, s. 117-121. ISSN: 1801-674X.
HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. Purchasing in the company Scientific papers Horizons of railway transport, 2011, vol. 1, no. 1, s. 42-48. ISSN: 1338-287X.
HRUŠKA, R. Rozhodování o dodavateli Železničná doprava a logistika, 2011, vol. 7, no. 3, s. 28-32. ISSN: 1336-7943.
HRUŠKA, R. Stanovení vah kritérií pro hodnocení dodavatele. In LOGI 2011 - Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2011. s. 8-16 s. ISBN 978-80-263-0094-6.
HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. The use of AHP method in the investment activities of company Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 141-148. ISSN: 1211-6610.
POJKAROVÁ, K. - HRUŠKA, R. Transport Volume in Regions of the Czech Republic in Relation to the Production of Waste. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 425-429 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
HRUŠKA, R. Nebezpečný odpad v České republice. In LOGI 2010 : conference proceeding. Brno: Tribun EU, 2010. s. 345-350 s. ISBN 978-80-7399-205-7.
HRUŠKA, R. Economic aspects of purchasing logistics. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport : abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 293-297 s. ISBN 978-80-7395-244-0.
POJKAROVÁ, K. - HRUŠKA, R. Srovnávání odpadů s využitím indexů Transport and Logistics, 2009, vol. 2009, no. 6/2009, s. 184-187. ISSN: 1451-107X.
HRUŠKA, R. Materials Management - Purchasing. In Transcom 2009 (sborník příspěvků, Section 2, Part 1). Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 133-136 s. ISBN 978-80-554-0041-9.
HRUŠKA, R. Organizace nákupu v podniku. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 65-69 s. ISBN 978-80-86530-58-1.
HRUŠKA, R. Problematika odpadů v České republice. In LOGI 2009. Brno: Tribun EU, 2009. s. 57-63 s. ISBN 978-80-7399-893-6.
PRŮŠA, P. - HRUŠKA, R. - FRANSSILA, T. Logistic Centre and Information Technology Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 13, no. 13, s. 69-78. ISSN: 1211-6610.
PRŮŠA, P. - HRUŠKA, R. Determination of the Optimal Delivery Supply Machines, Technologies, Materials, 2008, vol. 6-7, no. 6-7, s. 55-57. ISSN: 1313-0226.
DRAHOTSKÝ, I. - HRUŠKA, R. Objektivní evaluace posuzovaných faktorů v dopravních službách. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). první. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 6 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
HRUŠKA, R. Nákup jako podniková funkce. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 163-166 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
HRUŠKA, R. Logistic Centre - 21st Century. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 209-213 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
HRUŠKA, R. Vendor Managed Inventory. In 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 45-47 s. ISBN 978-80-8070-869-6.
HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. Moderní informační technologie využívané ve veřejných logistických centrech. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 38-42 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
PRŮŠA, P. - HRUŠKA, R. RFID Technology Železničná doprava a logistika, 2007, vol. 2, no. 2, s. 44-47. ISSN: 1336-7943.
DRAHOTSKÝ, I. - HRUŠKA, R. Subjektivní evaluace posuzovaných faktorů v dopravních službách. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 36-39 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
PRŮŠA, P. - HRUŠKA, R. - SAVAGE, C. Podnikový informační systém. In Aktuální problémy v dopravě 2007 - Sborník příspěvků. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 103-107 s. ISBN 80-86530-38-8.
HRUŠKA, R. Logistic centres. In Outsourcing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 186-189 s. ISBN 978-80-7395-022-4.
HRUŠKA, R. Outsourcing v logistice. In Sborník příspěvků LOGI 2007. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 64-66 s. ISBN 80-86530-35-3.
HRUŠKA, R. Materiálový a informační tok v logistice. In Aktuální problémy v dopravě 2007 - Sborník příspěvků. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 36-39 s. ISBN 80-86530-38-8.
PRŮŠA, P. - HRUŠKA, R. Logistická centra. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 160-164 s. ISBN 80-8070-549-6.
HRUŠKA, R. Informační technologie a logistika. In 4th International Scientific Conference Challenges in Transport and Communication. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 37-39 s. ISBN 80-7194-880-2.
HRUŠKA, R. Outsourcing a logistika. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 27-28 s. ISBN 80-7194-921-3.
HRUŠKA, R. Uplatnění marketingu v dodavatelském řetězci. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2005 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 173-174 s. ISBN 80-7194-818-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Improving the educational process at FoTE in accordance with the required profile of the graduates of the study programs within the subjects Logistics I and II and Green logistics through the interaction of theory and practice (stage 2) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020
Improving the educational process at FoTE in accordance with the required profile of the graduates of the study programs within the subjects Logistics II and Green logistics through the interaction of theory and practice Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
The innovation of the courses Forwarding Business, Logistics, Logistics I and Logistics II for study branches Transport Management, Marketing and Logistics; Management, Marketing and Logistics in Communications; Transport Technology and Control: Logistics Technologies and Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
The innovation of the courses Logistics, Logistics I, Logistics II, Technology and management of the postal operation, Mechanization and Automatization of Postal Services, Technology and Management of Express and Courier Services by interaction of theory and practice within the modernization of the AIDC Laboratory Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The innovation of the courses Logistics II, Logistics I in the DMML field of study and Technology and management of the postal operation, Mechanization and Automatization of Postal Services in the MEKPS field of study within the modernization of the AIDC Laboratory Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
The innovation of the courses Technology and management of the postal operation in the MEKPS field of study and Logistics I in the DMML field of study using the system for the collection and evaluation of data Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Sustainability of Master Study as a Theory and Practise Interaction project solved at Jan Perner Transport Faculty Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Freight and Logistics Advancement in Central Europe - Validation of processe, Improvements, Applicaton of Cooperation INTERREG III Evropská unie 01.03.2010 30.04.2013
Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích Support of Sustainable Transport Development Ministerstvo dopravy 01.01.2009 31.12.2010
Účast na 6. mezinárodní konferenci studentů v Žilině Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Příprava a realizace předmětu Management a jeho modulů v anglickém jazyce Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2007 30.11.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2011 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Interakce nových informačních technologií a logistiky
Ing. 2005 Dopravní marketing, management a logistika Univerzita Pardubice Uplatnění marketingu v dodavatelském řetězci

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2014 Gateway School of English Gateway School of English Malta 1
2006 Vienna University of Technology Vienna University of Technology Rakousko 6

V roce 2011 úspěšně ukončil Doplňující pedagogické studium na Univerzitě Pardubice.