Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.

Kontakty

466 036 126
veronika.linhartova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1270-0744

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav ekonomických věd (40580)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Středa: 
10:00 – 11:00
-
Online formou přes MS Teams. Jiný čas po předchozí dohodě e-mailem.
Předmět (Rok) Role
UEV/CESL (2020) G PR - -
UEV/CETVS (2020) G PR - -
UEV/CEVV (2020) G PR - -
UEV/FESL (2020) G PR - SE
UEV/FETVS (2020) G PR - SE
UEV/FEVV (2020) G PR - SE
UEV/FMAK2 (2020) - - - SE
UEV/FMIE1 (2020) - - - SE
UEV/FMIK2 (2020) - - - SE
UEV/PIAK (2020) - PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LINHARTOVÁ, V. The effect of government expenditure on human capital in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2020, vol. 28, no. 2, s. 1056. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. - OWUSU, E. ECONOMIC CONSEQUENCES OF CORRUPTION IN TRANSITION ECONOMIES The IIOAB journal : a journal of multidisciplinary science and technology, 2019, vol. 10, no. 3, s. 161-169. ISSN: 0976-3104.
LINHARTOVÁ, V. Regional Corruption Variability in the European Countries Global journal of business, economics and management : current issues, 2019, vol. 9, no. 3, s. 156-164. ISSN: 2301-2579.
LINHARTOVÁ, V. CURBING CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR BY UTILIZING ELECTRONIC PUBLIC ADMINISTRATION Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 4, s. 1039-1048. ISSN: 1211-8516.
LINHARTOVÁ, V. - TVRDÍKOVÁ, V. Elektronizace veřejné správy jako nástroj omezování korupce Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2019, vol. 27, no. 2, s. 102-113. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW IN THE CZECH REPUBLIC Acta academica karviniensia, 2018, vol. 18, no. 1, s. 36-46. ISSN: 1212-415X.
LINHARTOVÁ, V. - TVRDÍKOVÁ, V. E-Government as an anti-corruption strategy in EU countries. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 927-934 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
LINHARTOVÁ, V. - OWUSU, E. ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT DETERMINANTS IN THE SELECTED COUNTRY. In 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. s. 786-793 s.
LINHARTOVÁ, V. - MACHÁČKOVÁ, A. EFFECTIVENESS OF THE REVIEW OF PUBLIC PROCUREMENTS IN SELECTED COUNTRY. In 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. s. 529-538 s.
MALINOVÁ, R. - LINHARTOVÁ, V. QUALITY OF GOVERNMENT - ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SELECTED ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 136-144 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
LINHARTOVÁ, V. - STEJSKAL, J. Public libraries´ services and their economic evaluation Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 90-101. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. The role of e-Government in mitigating corruption Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 40, s. 120-131. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. - KUVÍKOVÁ, H. - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. - LINHARTOVÁ, V. Teorie a praxe veřejných služeb. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. 259 s. ISBN: 978-80-7552-726-4.
LINHARTOVÁ, V. - STEJSKAL, J. Impact of Corruption on V4 Countries Economic Growth. In Public Economics and Administration 2017 : proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 201-207 s. ISBN 978-80-248-4131-1.
LINHARTOVÁ, V. - VÁVROVÁ, D. Corruption and Its Impact on Foreign Direct Investment. In New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Kyrenia: SciencePark Research, Organization and Counseling, 2017. s. 379-390 s.
LINHARTOVÁ, V. - ŽIDOVÁ, E. The impact of corruption on economic growth in OECD countries Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 37, s. 83-94. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. Corruption and its impact on the economic performance of regions of the Czech Republic Acta academica karviniensia, 2016, vol. 16, no. 1, s. 70-82. ISSN: 1212-415X.
LINHARTOVÁ, V. Sub-National Evaluation of the Corruption Variability WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, vol. 13, no. 13, s. 64-73. ISSN: 1109-9526.
LINHARTOVÁ, V. Restriction of the official’s discretion competence as an anti-corruption tool. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 155-163 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
LINHARTOVÁ, V. Hodnocení kvality správy na regionální úrovni. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 28-33 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
LINHARTOVÁ, V. - ŽIDOVÁ, E. Corruption as an obstacle to economic growth of national economies. In Economic and Social Development : 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society” : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2016. s. 772-780 s.
LINHARTOVÁ, V. - PICHOVÁ, S. - STEJSKAL, J. - ŽIDOVÁ, E. An economic evaluation of public libraries´s services – case of the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 164-172 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
LINHARTOVÁ, V. - NĚMEČEK, L. Analysis od Municipal Indebtedness Acta academica karviniensia, 2015, vol. 4, no. 15, s. 54-66. ISSN: 1212-415X.
LINHARTOVÁ, V. Snižování korupce prostřednictvím omezování diskreční pravomoci úředníků Acta academica karviniensia, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 82-94. ISSN: 1212-415X.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Quantifying Corruption at a Subnational Level E+M Ekonomie a Management, 2015, vol. 18, no. 2, s. 25-39. ISSN: 1212-3609.
LINHARTOVÁ, V. Vliv korupce na ekonomickou výkonnost regionů ČR. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 145-151 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
LINHARTOVÁ, V. - PULTAROVÁ, M. Cross-Regional Comparison of Corruption. In Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science. Řím: WSEAS Press, 2015. s. 118-124 s. ISBN 978-1-61804-348-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Macro-economic Aspects of Corruption. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2014. 72 s. ISBN: 978-3-659-52992-4.
LINHARTOVÁ, V. Kvantifikace korupce na subnacionální úrovni. In Advances in Informatics, Management and Economics: Pokroky v informatice, managementu a ekonomii. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 18 s. ISBN: 978-80-7395-811-4.
LINHARTOVÁ, V. Korupce v regionech soudržnosti ČR. In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 170-179 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Impact of Accession to the EU on Corruption in the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 (ICEI 2014). Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 763-770 s. ISBN 978-80-248-3388-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Quantification of Corruption at Subnational Level. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 457-464 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption Trends in the V4 Countries Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 27, s. 84-95. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. Indebtedness of Czech Households Acta academica karviniensia, 2013, vol. XIII, no. 3, s. 44-55. ISSN: 1212-415X.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - LINHARTOVÁ, V. - ŘÍZEK, Z. Analýza vzájemného vlivu Indexu vnímání míry korupce a vybraných ukazatelů v zemích Evropské Unie Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 26, s. 30-39. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. Problematika korupce ve veřejné správě. In Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 177-190 s. ISBN 978-80-86530-90-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Anti-Corruption Policy in the Czech Republic. In Conference Proceedings X. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 316-324 s. ISBN 978-80-7248-788-2.
LINHARTOVÁ, V. Korupce a její možné determinanty. In Conference Proceedings The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration IMEA 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 355-364 s. ISBN 978-80-7395-696-7.
KNĚZÁČKOVÁ, R. - LINHARTOVÁ, V. The Economic Opennes and its Influence on the Level of Corruption in the Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 114-125 s. ISBN 978-80-248-3095-7.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Impact of Corruption on Soundness of Banking Sector. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 199-208 s. ISBN 978-80-7454-246-6.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Impact of Corruption on the Banking Sector. In Experience, problems and prospects of consumer market development. Samara: Samara Institute of the Russian State University, 2013. s. 131-136 s. ISBN 978-5-903878-49-9.
LINHARTOVÁ, V. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Impact of e-Government at the Level of Corruption. In 7th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2013. s. 621-630 s. ISBN 978-80-86175-87-4.
LINHARTOVÁ, V. - ČERNOHORSKÁ, L. - TEPLÝ, P. - ŠINKA, M. The Role of Private Equity during Global Crises World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. Neuveden, no. 65, s. 783-787. ISSN: 2010-376X.
LINHARTOVÁ, V. Analýza vývoje korupčního trendu v zemích Visegrádu Podniková ekonomika a manažment, 2012, vol. Neuveden, no. Mimořádné číslo, s. 440-447. ISSN: 1336-5878.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - LELEK, T. - LINHARTOVÁ, V. Analysis of the EU Cohesion in Terms of Selected Macroeconomic Indicators. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 24-29 s. ISBN 978-1-61804-123-4.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Development of Loans and Savings of Households in the Czech Republic. In Topical Issues of Science, Economy and Education in the XXI Century. Samara: Samara Institute of the Russian State University, 2012. s. 391-403 s. ISBN 978-5-903878-29-1.
LINHARTOVÁ, V. - ŘÍZEK, Z. Vliv korupce na selhávání států - interakce vybraných indexů v Evropské a Africké unii. In Nové trendy 2012 - New trends 2012. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 149-156 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
LINHARTOVÁ, V. Možnosti komparace míry korupce mezi státy. In IMEA 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 250-254 s. ISBN 978-80-7435-185-3.
LINHARTOVÁ, V. Available Methods of Measuring Corruption. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7454-138-4.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. Analýza zadluženosti domácností Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 16, no. 22, s. 31-43. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Účinnost protikorupční politiky v České republice. In Nové trendy - nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2011. s. 222-232 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Information environment of smart cities and regions in terms of competitiveness, efficiency and security Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Economic Aspects´ Dynamic of Public Policies in Efficiency and Sustainability Context Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The process of digital transformation of economies at subnational level Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
Digital economy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Administration and management of the environment of the industrial revolution 4.0 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015