Ing. Numan Almonasy, Ph.D.

466 038 500, 466 038 006
numan.almonasy@upce.cz
Vědecký pracovník
Oddělení technologie organických látek (30323)
Fakulta chemicko-technologická
FCHT
Kopírovat adresu odkazu
UOCHT/C855 Agrochemie 2018/2019 G    Cv  Se  
UOCHT/C566 Funkční barviva 2018/2019 G    Cv  Se  
UOCHT/C046A Intermediates for Chemical Specialities 2018/2019 G   Cv  Se  
UOCHT/C051A Production of Chemical Specialities 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KLIKAR, M. - SEINTIS, K. - POLYZOS, I. - PYTELA, O. - MIKYSEK, T. - ALMONASY, N. - FAKIS, M. - BUREŠ, F. Star-Shaped Push-Pull Molecules with a Varied Number of Peripheral Acceptors: An Insight into Their Optoelectronic Features ChemPhotoChem, 2018, vol. 2, no. 6, s. 465-474. ISSN: 2367-0932.
HLOUŠKOVÁ, Z. - TYDLITÁT, J. - KONG, M. - PYTELA, O. - MIKYSEK, T. - KLIKAR, M. - ALMONASY, N. - DVOŘÁK, M. - JIANG, Z. - RŮŽIČKA, A. - BUREŠ, F. Structure-Catalytic Activity in a Series of Push-Pull Dicyanopyrazine/Dicyanoimidazole Photoredox Catalysts ChemistrySelect, 2018, vol. 3, no. 16, s. 4262-4270. ISSN: 2365-6549.
ZÁRYBNICKÁ, L. - BAČOVSKÁ, R. - NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ALMONASY, N. - SYROVÝ, T. Application of Fluorescent Label in Polymer Nanofibers Advances in Materials Science and Engineering, 2017, vol. 2017, no. 2017, s. "7583245-1"-"7583245-6". ISSN: 1687-8434.
STANĚK, T. - DVOŘÁK, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - ŠLOUFOVA, I. - MICHL, M. Formation of planarized intramolecular charge-transfer state in dichlorotriazinyl-pyrene fluorescent probe: TD-DFT and resonance Raman study Dyes and Pigments, 2017, vol. 141, no. June, s. 121-127. ISSN: 0143-7208.
SEINTIS, K. - AGATHANGELOU, D. - CVEJN, D. - ALMONASY, N. - BUREŠ, F. - GIANNETAS, V. - FAKIS, M. Femtosecond to nanosecond studies of octupolar molecules and their quadrupolar and dipolar analogues Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, vol. 19, no. 25, s. 16485-16497. ISSN: 1463-9076.
PODLESNÝ, J. - DOKLÁDALOVÁ, L. - PYTELA, O. - URBANEC, A. - KLIKAR, M. - ALMONASY, N. - MIKYSEK, T. - JEDRYKA, J. - KITYK, I. - BUREŠ, F. Structure–property relationships and third-order nonlinearities in diketopyrrolopyrrole based D–π–A–π–D molecules Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2017, vol. 13, no. 9, s. 2374–2384. ISSN: 1860-5397.
MELÁNOVÁ, K. - BENEŠ, L. - SVOBODA, J. - ZIMA, V. - TRCHOVÁ, M. - VLČEK, M. - ALMONASY, N. Cerium (IV) phenylphosphonates and para – substituted phenylposphonates: preparation and characterization Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2017, vol. 87, no. 3-4, s. 331-339. ISSN: 1388-3127.
DOUŠOVÁ, H. - ŠIMŮNEK, P. - ALMONASY, N. - RŮŽIČKOVÁ, Z. Synthesis, NMR, X-ray and UV/Vis characterization and preliminary luminescence study of some boron beta-iminoenolates having 6-aminocoumarin moiety Journal of Organometallic Chemistry, 2016, vol. 802, no. January, s. 60-71. ISSN: 0022-328X.
CVEJN, D. - MICHAIL, E. - SEINTIS, K. - KLIKAR, M. - PYTELA, O. - MIKYSEK, T. - ALMONASY, N. - LUDWIG, M. - GIANNETAS, V. - FAKIS, M. - BUREŠ, F. Solvent and branching effect on the two-photon absorption properties of push-pull triphenylamine derivatives RSC Advances, 2016, vol. 6, no. 16, s. 12819-12828. ISSN: 2046-2069.
ALMONASY, N. - ALAFID, F. - PŘICHYSTALOVÁ, H. - LATTIF, A. New Chitosan Fluorescent Derivatives. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 295-296 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
ALMONASY, N. - PŘICHYSTALOVÁ, H. - NEPRAŠ, M. - BUREŠ, F. - MICHL, M. - ČERMÁK, J. - GRAMPP, G. Novel 1-and 9-aminoanthracene/3-aminobenzanthrone bichromophores exhibiting through-bond excitation energy transfer Dyes and Pigments, 2015, vol. 118, no. July 2015, s. 183-191. ISSN: 0143-7208.
CVEJN, D. - MICHAIL, E. - POLYZOS, I. - ALMONASY, N. - PYTELA, O. - KLIKAR, M. - MIKYSEK, T. - GIANNETAS, V. - FAKIS, M. - BUREŠ, F. Modulation of (non)linear optical properties in tripodal molecules by variation of the peripheral cyano acceptor moieties and the pi-spacer Journal of Materials Chemistry C, 2015, vol. 3, no. 28, s. 7345-7355. ISSN: 2050-7526.
PŘICHYSTALOVÁ, H. - ALMONASY, N. - LATTIF, A. - ABDEL-RAHMAN, R. - FOUDA, M. - VOJTOVA, L. - KOBERA, L. - SPOTZ, Z. - BURGERT, L. - JANCAR, J. Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives International Journal of Biological Macromolecules, 2014, vol. 65, no. april, s. 234-240. ISSN: 0141-8130.
DOKLÁDALOVÁ, L. - BUREŠ, F. - KUZNIK, W. - KITYK, I. - WOJCIECHOWSKI, A. - MIKYSEK, T. - ALMONASY, N. - RAMAIYAN, M. - PADĚLKOVÁ, Z. - KULHÁNEK, J. - LUDWIG, M. Dicyanobenzene and dicyanopyrazine derived X-shaped charge-transfer chromophores: comparative and structure-property relationship study Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, vol. 12, no. 29, s. 5517-5527. ISSN: 1477-0520.
PIPPIG, F. - MIKYSEK, T. - RAMAIYAN, M. - PYTELA, O. - KULHÁNEK, J. - VYTŘAS, K. - ALMONASY, N. - BUREŠ, F. Spectral, electrochemical and calculated properties of quadrupolar chromophores based on tetrafluorobenzene Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 221-228. ISSN: 1211-5541.
ALMONASY, N. - BUREŠ, F. - NEPRAŠ, M. - PŘICHYSTALOVÁ, H. - GRAMPP, G. N,N-dimethylamino-phenylene-acetylene scaffolding: Structure-property relationships Dyes and Pigments, 2014, vol. 108, no. 9, s. 50-56. ISSN: 0143-7208.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. Stabilizace kovalentně vázanými stabilizátory. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 107-109 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. - MELÁNOVÁ, K. Potvrzení struktury polymeru pomocí fluorescenčního značení. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3554-3559 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. Fluorescenční značení polymeru. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 110-111 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
MOHAMED, F. - SOLIMAN, A. - ABDEL-MOTALEB, R. - ABDEL-RAHMAN, R. - LATTIF, A. - FOUDA, M. - ALMONASY, N. - MOHAMED, A. Synthesis and antibacterial activity of 3-arylidene chromen-2,4-dione derivatives Life Science Journal, 2013, vol. 10, no. 4, s. 840-846. ISSN: 1097-8135.
PŘICHYSTALOVÁ, H. - ALMONASY, N. - NEPRAS, M. - BUREŠ, F. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - ČERMÁK, J. - BURGERT, L. N-Triazinyl Derivatives of 1-and 9-aminoanthracene: Synthesis and Photo-Physical Properties Journal of Fluorescence, 2013, vol. 23, no. 3, s. 425-437. ISSN: 1053-0509.
ELSEDIK, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - BUREŠ, F. - ČERMÁK, J. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - HRDINA, R. Biochromophores bearing s-triazinyl ring spacer: A role of charge transfer states on fluorescence quenching of excitation energy acceptor moieties Dyes and Pigments, 2013, vol. 97, no. 2, s. 250-257. ISSN: 0143-7208.
ELSEDIK, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - BUREŠ, F. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - ČERMÁK, J. - HRDINA, R. Synthesis, absorption and fluorescence properties of N-triazinylderivatives of 2-aminoanthracene Dyes and Pigments, 2012, vol. 92, no. 3, s. 1126-1131. ISSN: 0143-7208.
JOSEFÍK, F. - SVOBODOVÁ, M. - BERTOLASI, V. - ŠIMŮNEK, P. - MACHÁČEK, V. - ALMONASY, N. - ČERNOŠKOVÁ, E. A new bicyclic oxazaborines with a bridged nitrogen atom, their thermic rearrangement and fluorescence properties Journal of Organometallic Chemistry, 2012, vol. 699, no. February, s. 75-81. ISSN: 0022-328X.
ALMONASY, N. - BUREŠ, F. - KULHÁNEK, J. - MACHALICKÝ, O. Z-E photoisomerisation of styrene- and stilbene-derived push-pull systems bearing 4,5-dicyanoimidazole unit. Journal of Materials Science and Engineering A, 2011, vol. 5, no. 2, s. 146-151. ISSN: 2161-6213.
DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - LADD, N. - FIDLER, V. Fluorescence Anisotropy of Branched Molecules Containing 1-Aminopyrene Chromophores Journal of Fluorescence, 2011, vol. 21, no. 3, s. 971-974. ISSN: 1053-0509.
NEPRAŠ, M. - ALMONASY, N. - BUREŠ, F. - KULHÁNEK, J. - DVOŘÁK, J. - MICHL, M. Fluorescence and photophysical properties of D-pi -A push-pull systems featuring a 4,5-dicyanoimidazole unit Dyes and Pigments, 2011, vol. 91, no. 1, s. 466-473. ISSN: 0143-7208.
ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - HYKOVÁ, Š. - LYČKA, A. - ČERMÁK, J. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. The Synthesis of N-derivatives of 3-Aminoperylene and their Absorption and Fluorescence Properties Dyes and Pigments, 2009, vol. 82, no. 2, s. 164-170. ISSN: 0143-7208.
ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - HYKOVÁ, Š. - LYČKA, A. - ČERMÁK, J. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. The synthesis of bi- and trichromophoric dyes bearing an s-triazinyl ring spacer Dyes and Pigments, 2009, vol. 82, no. 3, s. 416-421. ISSN: 0143-7208.
LYČKA, A. - FREBORT, Š. - ALMONASY, N. A 15N NMR study of tautomerism in dimethyl dihydro-1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate Tetrahedron Letters, 2008, vol. 49, no. květen, s. 4213-4215. ISSN: 0040-4039.
FREBORT, S. - ALMONASY, N. - HRDINA, R. - LYČKA, A. - LÍSA, M. - HOLČAPEK, M. Synthesis and Characterizanion of Dialkyl Esters of 1,2,4,5-Tetrazine-3,6-Dicarboxylic Acid Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2008, vol. 73, no. 1, s. 107-115. ISSN: 0010-0765.
ŠOUSTEK, P. - MICHL, M. - ALMONASY, N. - MACHALICKÝ, O. - DVOŘÁK, M. - LYČKA, A. The synthesis and fluorescence of N-substituted 1- and 2-aminopyrenes Dyes and Pigments, 2008, vol. 78, no. 2, s. 139-147. ISSN: 0143-7208.
ALMONASY, N. - HYKOVÁ, Š. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - NEPRAŠ, M. The synthesis and spectral properties of N-derivatives of 3-aminoperylene. In Central European Conference on Photochemistry. Bad Hofgastein, Austria: 2008.
EDRAH, S. - ALMONASY, N. - HRDINA, R. - BURGERT, L. New complex dyes for wool.. In Colours 2008, July 2008, Évora, Portugal.. Évora, Portugal: 2008.
HOLČAPEK, M. - LÍSA, M. - VOLNÁ, K. - ALMONASY, N. - PŘIKRYL, J. Occurrence of Radical Molecular Ions in Atmospheric Pressure Chemical Ionization Mass Spectra of Heterocyclic Compounds Journal of Mass Spectrometry, 2007, vol. 42, no. 12, s. 1645-1648. ISSN: 1076-5174.
HOLČAPEK, M. - LÍSA, M. - VOLNÁ, K. - ALMONASY, N. - PŘIKRYL, J. Occurrence of radical molecular ions in atmospheric pressure chemical ionization mass spectra of heterocyclic compounds Journal of Mass Spectrometry, 2007, vol. 42, no. 12, s. 1645-16481645-1648. ISSN: 1076-5174.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza, fotofyzikální a fotochemická charakterizace nových organických chromoforů Rakousko - AKTION Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2015
Výzkum pro výrobu monolinuronu Smluvní výzkum 01.01.2014 31.07.2014
Organické push-pull molekuly: Všestranné materiály pro optoelektroniku (spoluřešitel) Standardní projekty (řešení od 1.2.2013) Grantová agentura ČR 01.02.2013 31.12.2015
Synthesis and kinetics investigations of new organic photoactive systems Rakousko - AKTION Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.2012 31.12.2012
Syntéza, charakterizace, reaktivita a aplikace nových organických sloučenin: užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010