Ing. Monika Vejchodová | Univerzita Pardubice

Ing. Monika Vejchodová

Ing. Monika Vejchodová,

Kontakty

466 036 417
monika.vejchodova@upce.cz

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost (91300)

Vedoucí
head
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
8.00 - 16.30
,
Úterý: 
8.00 - 16.30
,
Středa: 
8.00 - 16.30
,
Čtvrtek: 
8.00 - 16.30
,
Pátek: 
8.00 - 16.30
Konzultace:
Pondělí: 
8.00 - 16.30
,
Úterý
8.00 - 16.30 ,
Středa: 
8.00 - 16.30
,
Čtvrtek
8.00 - 16.30 ,
Pátek: 
8.00 - 16.30
-
po předchozí domluvě
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Digitalizace studijních Agend, Nové TechnologiE, systémy a přístupy k výuce na UPCE (DANTE) - část A4 Národní plán obnovy - SC A Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.22 30.06.24
Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O7C. Podpora provozu a rozvoj služeb International Office Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O8A. Udržitelný rozvoj strategického řízení internacionalizace směrem ven Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O5A. Podpora činnosti a rozvoj služeb PP Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
INVENTHEI - INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs HE - Kolaborativní projekty Evropská unie 01.07.21 30.06.23
Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.21 31.12.21
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možnost jejich rozvoje na vysokých školách Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.21 31.12.21
Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice II Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.20 30.06.23
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 31.12.20
Intercultural and international networking II (3uni interNET II) Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 31.12.20
projektová podpora ORMV Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 31.12.20
Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice (KAPR) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.05.19 31.12.22
KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!! Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 31.12.19
DPP!!! VŠ - Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.18
projektová podpora (ORMV) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.18
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.21
Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.11.17 31.08.19
INCENTIVE - Informační CENtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA INTER-INFORM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.17 31.12.20
Partnerství projektového prostředí vysokých škol Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Projektová podpora (ORMV) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Podpora pro "Industrial doctoral school" Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Projektová podpora (ORMV) Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Podpora pro "Industrial doctoral school" Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
MObility for Development of UniversitieS (MODUS) Institucionální projekty mobilit Dům zahraničních služeb 01.07.15 30.06.16
Placement at the Gjovik University College Individuální mobilita Dům zahraničních služeb 01.03.15 14.03.15
Projektová podpora ORMV Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.15 31.12.15
Projektová podpora Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.14 31.12.14
Podpora centralizovaných činností - OP na ORMV Rozvojové programy MŠMT 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.13
Centrum transferu technologií a znalostí UPa Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.12 31.03.15
Příprava a realizace projektů Rozvojové programy MŠMT 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.12 31.12.12
Grant Office - cesta k úspěšným projektům Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.08.11 31.07.14
Regionální informační a kontaktní centrum pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu EUPRO II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.12.14
CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.10.15
Centrum projektové podpory 7. Program na podporu přípravy projektů do OP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Centrum projektové podpory 3. Program na podporu přípravy projektů do operačních programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (TEAM CMV) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.08.09 31.07.12
International Week 2008 Dotace z fondu volného času Magistrát města Pardubice 01.01.08 30.04.08
International Week 2008 Podpora spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí Pardubický kraj 01.01.08 31.12.08
Centrum projektové podpory (část ORMV) 1a) mezinárodní spolupráce VŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Navázání a rozvoj spolupráce s Girne American University na Kypru Priorita č. 3 Univerzita Pardubice 15.02.07 31.12.07
Pokračování Regionálního informačního a kontaktního centra v Pardubicích (RIKoC Pardubice) EUPRO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 03.01.07 31.12.11
Virtuální projektová kancelář - příprava projektů pro strukturální fondy 11. Program na podporu odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Rozvoj spolupráce s Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Německo Podpora spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí Pardubický kraj 01.06.06 30.11.06
Rozvoj a posílení spolupráce s Université d´Orléans a s Université Francois Rabelais de Tours Podpora spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí Pardubický kraj 01.05.06 31.12.06
Mezinárodní mobilita studentů Univerzity Pardubice Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Centrum managerských dovedností ve vědě a výzkumu Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 25.10.05 24.10.07
Pokračování Regionálního informačního a kontaktního centra v Pardubicích pro 6.RP.EU a EUROATOM EUPRO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.03 31.12.06

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1999 Ekonomika a veřejná správa Univerzita Pardubice Mikroregion Holicko

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1989 - 1991 Referentka zlepšovacích návrhů Magnet a.s., Pardubice
Nyní Vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzita Pardubice
1995 - 2002 Osoba samostatně výdělečně činná Osoba samostatně výdělečně činná
1993 - 1997 Tlumočnice, překladatelka FP FORMAGRAU Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1992 Volkshochschule Hannover Hannover Německo 13

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
1993 - 1994 Akademický senát Univerzity Pardubice

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (aklivně)
Německý jazyk (aktivně, zkouška Deutsche Mittelstufe Prüfung)
Ruský jazyk (pasivně)
Španělština (začátečník)
Absolvované odborné kurzy:
2011 (40 hodin) ... IPMA - příprava na certifikaci projektových manažerů
2009 - 2011 (76 hodin) ... Manažerské vzdělávání (Týmová práce a spolupráce, Management lidských zdrojů, Procesně orientované řízení, Etika a interkulturní spolupráce, Image osobnosti, Vyjednávání)
2007 ... Integrovaný přístup k Public Relations pro 21. století (mezinárodní certifikát London School of Public Relations)
2007 (48 hodin) ... Management projektů ve veřejné správě
2006 ... Business English