doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Kontakty

466 036 208
jiri.kubes@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3217-4887

Pracoviště

Fakulta filozofická
Fakulta filozofická (10)

Děkan
dean

Fakulta filozofická
Ústav historických věd (10130)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KCJ/DCJ1 (2022) G - - -
KCJ/DCJ2 (2022) G - - -
KCJ/DCJ3 (2022) G - - -
KFR/DEFIL (2022) G - - -
UHV/ARIS (2022) G - - -
UHV/ARISM (2022) G - - -
UHV/ASHIB (2022) G - - -
UHV/BARIS (2022) G - - -
UHV/BCPR (2022) G - - -
UHV/BKAZ2 (2022) G - - -
UHV/BKUD2 (2022) G PR - -
UHV/CZS1A (2022) G - - -
UHV/CZS1B (2022) G - - -
UHV/CZS2A (2022) G - - -
UHV/CZS2B (2022) G - - -
UHV/DIPR (2022) G - - -
UHV/EHCL1 (2022) G - - -
UHV/EPIKM (2022) G - - -
UHV/EPIKO (2022) G - - -
UHV/KAZ2 (2022) G PR - -
UHV/MHIP (2022) G - - -
UHV/MMHIP (2022) G - - -
UHV/MSCZ2 (2022) G - - -
UHV/MSTRB (2022) G PR - -
UHV/MSYM (2022) G - - -
UHV/PABS1 (2022) G - - -
UHV/PABS2 (2022) G - - -
UHV/PMHIV (2022) G - - -
UHV/PRAXE (2022) G - - -
UHV/PTPV1 (2022) G - - -
UHV/PTPV2 (2022) G - - -
UHV/PTPV3 (2022) G - - -
UHV/PTPV4 (2022) G - - -
UHV/SBCP (2022) - - - SE
UHV/SCR (2022) G - - -
UHV/SLECH (2022) G - - -
UHV/STRB (2022) G - - -
UHV/VPRED (2022) G - - -
UHV/ZSTAZ (2022) G - - -
UHV/ZSTUP (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KUBEŠ, J. Zum größeren Ruhme des Geschlechts Thun. Frà Franz Siegmund von Thun (1639–1702) in Wien am Ende des 17. Jahrhunderts Frühneuzeit-Info, 2021, vol. 32, no. November, s. 231-257. ISSN: 2409-4277.
KUBEŠ, J. Ceremoniál přijetí císařských vyslanců na dvoře anglických králů (1660-1740). In Symbolické jednání v kultuře raného novověku : věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 13 s. ISBN: 978-80-7422-666-3.
KUBEŠ, J. Spory o český kurfiřtský hlas na volbách říšského panovníka (1519, 1619 a 1742). In Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 3 s. ISBN: 978-80-7380-562-3.
KUBEŠ, J. The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the First Half of the 18th Century: A New Recipe for Staying Powerful RES GESTAE : czasopismo historyczne, 2018, vol. 6, no. neuvedeno, s. 186-196. ISSN: 2450-4475.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. - MAREK, P. - HRBEK, J. - HAVLÍK, J. - BAKEŠ, M. - MICHALICOVÁ, N. - BURIÁNKOVÁ, M. - KRUMMHOLZ, M. - MARŠÁLKOVÁ, L. V zastoupení císaře. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 639 s. ISBN: 978-80-7422-574-1.
KUBEŠ, J. Misja dyplomatyczna Hermana Jakuba Czernina z Chudenic w 1695 r. Cesarski ambasador i Rzeczpospolita u schyłku panowania Jana III Sobieskiego Kronika zamkowa : roczniki, 2017, vol. 3(69), no. neuvedeno, s. 131-156. ISSN: 0239-4898.
KUBEŠ, J. Ubytovací možnosti dvořanů. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 3 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Readmise (1708). In Encyklopedie českých právních dějin. Sv. 10 (R-Ř). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7380-671-2.
KUBEŠ, J. Karel z Harrachu ve městě nad Seinou (1681-1682). K roli pařížského pobytu ve výchově šlechty z habsburské monarchie ve druhé polovině 17. století. In Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 13 s. ISBN: 978-80-7560-088-2.
KUBEŠ, J. Slavnostní vjezdy císařských velvyslanců a jejich veřejné audience. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Diplomaté ve službách barokních Habsburků. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 5 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Každodenní život císařských diplomatů. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Hermann Jakob Czernin von Chudenitz’ Diplomatic Mission in Warsaw in 1695. A contribution towards the travel arrangements of Imperial diplomats Theatrum historiae, 2016, vol. 19, no. prosinec, s. 171-203. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Sports of the Aristocracy as Recorded in Their Diary Entries. In Sport as a Symbol in the Fine Arts. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2016. 9 s. ISBN: 978-80-7467-090-9.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Aristokratický sport v deníkových záznamech. In Sport jako symbol ve výtvarném umění. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2016. 9 s. ISBN: 978-80-7467-089-3.
KUBEŠ, J. Jan Marek z Clary a Aldringenu jako vyslanec Leopolda I. u saského kurfiřtského dvora na konci 17. století Český časopis historický, 2015, vol. 113, no. 2, s. 346-380. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Kaple císařských vyslanců v Drážďanech v druhé půli 17. století Folia Historica Bohemica, 2015, vol. 30, no. 1, s. 127-156. ISSN: 0231-7494.
BAKEŠ, M. - KUBEŠ, J. Johann Franz Count von Würben and His Diary Entries from 1662 Theatrum historiae, 2015, vol. 2015, no. 17, s. 143-211. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. České země a římsko-německá říše v raném novověku. In Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 5 s. ISBN: 978-80-7380-562-3.
KUBEŠ, J. Der jüngste Sohn auf Kavalierstour: Philipp Sigmund von Dietrichsteins Reise zu hohen Ämtern bei Hofe in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Bohemia, 2014, vol. 54, no. 2, s. 319 - 347. ISSN: 0523-8587.
KUBEŠ, J. Volba a korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711 Český časopis historický, 2013, vol. 111, no. 4, s. 805-841. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683 Folia Historica Bohemica, 2013, vol. 28, no. 1, s. 105-150. ISSN: 0231-7494.
KUBEŠ, J. Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). 1. vyd. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 463 s. ISBN: 978-80-7415-071-5.
KUBEŠ, J. Die Dienerschaft der Aristokraten in den böhmischen Ländern in den Jahren 1550-1750. In Die kirchliche und weltliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert / A Cseh királyság a Magyar királyság egyházi és világi elitje a Bécsi udvarban a 16.-17. században. 1. vyd. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2013. 27 s. ISBN: 978-615-5389-08-5.
KUBEŠ, J. Konstrukce maskulinity na kavalírských cestách české a rakouské šlechty v druhé polovině 17. století: mezi ideálem a realitou. In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 15 s. ISBN: 978-80-7422-218-4.
KUBEŠ, J. Christoph Wenzel von Nostitz (1648-1712). In Schlesische Lebensbilder XI. 1. vyd. Insingen: Verlag Degener & Co., 2012. 9 s. ISBN: 978-3-7686-3513-4.
KUBEŠ, J. „Votre Excellence est trop philosophe“. Pobyt Františka Antonína Šporka u císařského dvora v roce 1727 Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 25-43. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. "Ad Breuneriana gehörig". Studien und Schicksale des Philipp Friedrich Breuner von Stübing (1606-1638) in stürmischen Zeiten Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 2011, vol. 119, no. 1.II, s. 91-115. ISSN: 0073-8484.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747 Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 9-23. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana Theatrum historiae, 2011, vol. 6, no. 9, s. 174 - 181. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. Ze Španělska až do Horního Slezska. Osudy Verdugů v habsburské monarchii v raném novověku. In Šlechtic v horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 18 s. ISBN: 978-80-7368-936-0.
KUBEŠ, J. Tři pohledy na kavalírskou cestu Franze Julia hraběte Verduga v letech 1681-1683 Folia Historica Bohemica, 2010, vol. 25, no. 2, s. 29-65. ISSN: 0231-7494.
KUBEŠ, J. Staatliches Gebietsarchiv in Zamrsk (Státní oblastní archiv v Zámrsku). In Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. 1. vyd. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2010. 6 s. ISBN: 978-3-486-58878-1.
KUBEŠ, J. Friendship, Admiration, or Hatred? The Image of the United Provinces in the Travel Diaries of the Czech Nobility (1650-1750) Theatrum historiae, 2009, vol. 4, no. 1, s. 215-233. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. Palác rodu Colloredů z Wallsee na Malé Straně v první polovině 18. století Documenta Pragensia, 2009, vol. 28, no. 2010, s. 171-191. ISSN: 0231-7443.
KUBEŠ, J. Vývoj obytné jednotky v sídlech vyšší šlechty z českých zemí (1550-1750) Svorník, 2009, vol. 6, no. 1, s. 79-90. ISSN: 1802-8128.
KUBEŠ, J. Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír Němec: Veduta, 2009. 327 s. ISBN: 978-80-86829-43-2.
KUBEŠ, J. Rodová paměť a "sebe-představení" v podání Kryštofa Václava z Nostic (1648-1712): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty (spoluautoři Marie Marešová a Pavel Panoch). In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300 - 1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2009. s. 347-374 s. ISBN 978-80-7035-396-7.
KUBEŠ, J. Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723-1725) Sborník prací východočeských archivů, 2007, vol. 11, no. neuvedeno, s. 37-63. ISSN: 0231-6307.
KUBEŠ, J. Rudolf Joseph Colloredo von Wallsee und sein Studium in Salzburg 1723-1725. In Salzburg Archiv. 1. vyd. Salzburg: Freunde der Salzburger Geschichte, 2007. 24 s. ISBN: 3-9500712-6-1.
KUBEŠ, J. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu.. In Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů. Fontes historiae Pagi Pardubicensis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 25 s. ISBN: 978-80-7194-929-9.
KUBEŠ, J. Rudolf Josef Colloredo z Wallsee a jeho studium v Salcburku v letech 1723-1725.. In Šlechtic na cestách v 16.-18. století. Sborník příspěvků ze 3. adventního kulatého stolu na téma Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 163-192 s. ISBN 978-80-7194-928-2.
KUBEŠ, J. Hlavní sál - sebereflexe šlechty ve výzdobě společenských místností venkovských rezidencí (na příkladě českých zemí 17. a první poloviny 18. století) Česko-slovenská historická ročenka, 2006, vol. 2005, no. neuvedeno, s. 31-59. ISSN: 1214-8334.
KUBEŠ, J. Fragmenty písemností z kavalírské cesty hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727. In Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 26 s. ISBN: 80-7194-857-8.
KUBEŠ, J. Sídelní strategie knížat z Lobkovic ve Vídni v raném novověku (1624-1734) Porta Bohemica. Sborník historických prací, 2005, no. 3, s. 86-119. ISSN: 1213-6557.
KUBEŠ, J. Diplomatické cesty, kariéra a cestovní deníky v době okolo roku 1700 na příkladech cest Kryštofa Václava z Nostic a Leopolda Antonína Šlika. In Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v Novoveku, ktorá se konala v dňoch 3. - 5. novembra 2003 v Bratislave. Bratislava: Historický ústav SAV Bratislava ? Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Universität Wien, 2005. s. 134-142 s. ISBN 80-88880-62-9.
KUBEŠ, J. Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. neuvedeno. vyd. Praha: Scriptorium, 2004. 384 s. ISBN: 80-86197-36-0.
KUBEŠ, J. POLLEROß, Friedrich B., Tradition und Recreation. Die Residenzen der österreichischen Habsburger in der Frühen Neuzeit (1490-1780) Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 246-248.
KUBEŠ, J. Rosenbergica 3. Mezi hlavní městskou a venkovskou rezidencí. Komunikace Petra Voka z Rožmberka s pražskými hospodáři (1594-1611) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 43-53. ISSN: 1211-6629.
KUBEŠ, J. Edith ULFERTS, Große Säle des Barock. Die Residenzen in Thüringen, Michaela VÖLKEL, Das Bild vom Schloß. Darstellung und Selbstdarstellung deutscher Höfe in Architekturstichserien 1600-1800 Český časopis historický, 2003, vol. 101, no. 1, s. 172-174. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. HRDLIČKA, Josef, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 243-246.
KUBEŠ, J. TERSCH, Harald, Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (1400-1650). Eine Darstellung in Einzelbeiträgen Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 240-243.
KUBEŠ, J. Antje STANNEK, Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts Český časopis historický, 2003, vol. 101, no. 3, s. 719-720. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 55-87. ISSN: 1211-6629.
KUBEŠ, J. PAVLÍČKOVÁ, Radmila, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695 Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 248-253.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu Historie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu kulturní dějiny Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu středověku, novověku a současných dějin. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Podpora anglojazyčné výuky v humanitních oborech na Fakultě filozofické - 1. etapa (2016) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640 - 1740) Standardní projekty (řešení od 1.2.2013) Grantová agentura ČR 01.02.13 31.12.17
Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 - komentář vědecké edice Juniorské badatelské grantové projekty Akademie věd ČR 01.01.09 30.04.12
Mezinárodní seminář studentů doktorských programů a mladých badatelů zaměřených na 18. století pořádáný FF UPa ve spolupráci s ISECS/SIEDS, Voltaire Foundation Oxford Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 01.04.08 30.11.08
Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do redakčního zpracování mezinárodní prezentace témat dlouhodobého základního výzkumu FF UPa Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 01.04.08 30.11.08
Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750) postdoktorské grantové projekty (řešení od 1.1.08) Grantová agentura ČR 01.01.08 31.12.10
History of Central Europe. An Introduction - nový semestrální kurz pro zahraniční studenty Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.07 30.11.07
Podpora a příprava založení Vydavatelství Univerzity Pardubice 11. Program na podporu odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Inovace formy a obsahu výuky historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.06 30.06.08
Šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných členů a edice pramenů Vnitřní granty FF Univerzita Pardubice 01.01.06 30.11.06
Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Prameny k dějinám cestování v raném novověku Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.05 31.12.05

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2006 české dějiny Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740)
Mgr. 1998 dějepis - anglický jazyk Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Kuchyně a zásobování rožmberských sídel (Příspěvek ke komunikaci ve společnosti aristokratického dvora Petra Voka z Rožmberka v jeho vedlejší, dočasných a příležitostných rezidencích v letech 1592 až 1602)
doc. 2011 České a československé dějiny Univerzita Pardubice Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent Univerzita Pardubice
2006 - 2011 odborný asistent Univerzita Pardubice
2000 - 2006 asistent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Historická fakulta Univerzity J. M. Koperníka v Toruni Toruň Polsko 1
2005 Filozofická fakulta Technické univerzity v Saské Kamenici Saská Kamenice Německo 1
2004 Ústav dějin Vídeňské univerzity Vídeň Rakousko 2

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost pro výzkum 18. století
Nyní Sdružení historiků ČR - Historický klub 1872