doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Kontakty

466 036 208
jiri.kubes@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3217-4887

Pracoviště

Fakulta filozofická
Fakulta filozofická (10)

Děkan
dean

Fakulta filozofická
Ústav historických věd (10130)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KCJ/DCJ1 (2021) G - - -
KCJ/DCJ2 (2021) G - - -
KCJ/DCJ3 (2021) G - - -
KFR/DEFIL (2021) G - - -
UHV/ARIS (2021) G PR - -
UHV/ARISM (2021) G - - -
UHV/ASHIB (2021) G - - -
UHV/BARIS (2021) G PR - -
UHV/BCPR (2021) G PR - -
UHV/BKAZ2 (2021) G - - -
UHV/BKUD2 (2021) G PR - -
UHV/CZS1A (2021) G - - -
UHV/CZS1B (2021) G - - -
UHV/CZS2A (2021) G - - -
UHV/CZS2B (2021) G - - -
UHV/DIPR (2021) G - - SE
UHV/DISE (2021) - - - SE
UHV/EHCL1 (2021) G - - -
UHV/EPIKM (2021) G - - -
UHV/EPIKO (2021) G - - -
UHV/KAZ2 (2021) G PR - -
UHV/MHIP (2021) G - - -
UHV/MMHIP (2021) G - - -
UHV/MSCZ2 (2021) G - - -
UHV/MSTRB (2021) G PR - -
UHV/MSYM (2021) G - - -
UHV/PABS1 (2021) G - - -
UHV/PABS2 (2021) G - - -
UHV/PMHIV (2021) G - - -
UHV/PRAXE (2021) G - - -
UHV/PTPV1 (2021) G - - -
UHV/PTPV2 (2021) G - - -
UHV/PTPV3 (2021) G - - -
UHV/PTPV4 (2021) G - - -
UHV/SBCP (2021) - - - SE
UHV/SCR (2021) G - - -
UHV/SLECH (2021) G - - -
UHV/SRRI (2021) G - - -
UHV/STRB (2021) G PR - -
UHV/VPRED (2021) G - - -
UHV/ZSTAZ (2021) G - - -
UHV/ZSTUP (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KUBEŠ, J. - BAKEŠ, M. Imperial Chapels and Chaplains: A Comparative Study of Copenhagen, Stockholm, and Dresden in the Later Seventeenth Century. In Confessional Diplomacy in Early Modern Europe. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2020. 22 s. ISBN: 978-1-00-308099-2.
KUBEŠ, J. Šlechta českých zemí v barokní diplomacii. In Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020. 17 s. ISBN: 978-80-87890-31-8.
KUBEŠ, J. Ceremoniál přijetí císařských vyslanců na dvoře anglických králů (1660-1740). In Symbolické jednání v kultuře raného novověku : věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 13 s. ISBN: 978-80-7422-666-3.
KUBEŠ, J. Spory o český kurfiřtský hlas na volbách říšského panovníka (1519, 1619 a 1742). In Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 3 s. ISBN: 978-80-7380-562-3.
KUBEŠ, J. The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the First Half of the 18th Century: A New Recipe for Staying Powerful RES GESTAE : czasopismo historyczne, 2018, vol. 6, no. neuvedeno, s. 186-196. ISSN: 2450-4475.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. - MAREK, P. - HRBEK, J. - HAVLÍK, J. - BAKEŠ, M. - MICHALICOVÁ, N. - BURIÁNKOVÁ, M. - KRUMMHOLZ, M. - MARŠÁLKOVÁ, L. V zastoupení císaře. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 639 s. ISBN: 978-80-7422-574-1.
KUBEŠ, J. Misja dyplomatyczna Hermana Jakuba Czernina z Chudenic w 1695 r. Cesarski ambasador i Rzeczpospolita u schyłku panowania Jana III Sobieskiego Kronika zamkowa : roczniki, 2017, vol. 3(69), no. neuvedeno, s. 131-156. ISSN: 0239-4898.
KUBEŠ, J. Ubytovací možnosti dvořanů. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 3 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Readmise (1708). In Encyklopedie českých právních dějin. Sv. 10 (R-Ř). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7380-671-2.
KUBEŠ, J. Karel z Harrachu ve městě nad Seinou (1681-1682). K roli pařížského pobytu ve výchově šlechty z habsburské monarchie ve druhé polovině 17. století. In Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 13 s. ISBN: 978-80-7560-088-2.
KUBEŠ, J. Slavnostní vjezdy císařských velvyslanců a jejich veřejné audience. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Diplomaté ve službách barokních Habsburků. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 5 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Každodenní život císařských diplomatů. In Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 4 s. ISBN: 978-80-7422-572-7.
KUBEŠ, J. Hermann Jakob Czernin von Chudenitz’ Diplomatic Mission in Warsaw in 1695. A contribution towards the travel arrangements of Imperial diplomats Theatrum historiae, 2016, vol. 19, no. prosinec, s. 171-203. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Sports of the Aristocracy as Recorded in Their Diary Entries. In Sport as a Symbol in the Fine Arts. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2016. 9 s. ISBN: 978-80-7467-090-9.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Aristokratický sport v deníkových záznamech. In Sport jako symbol ve výtvarném umění. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2016. 9 s. ISBN: 978-80-7467-089-3.
KUBEŠ, J. Jan Marek z Clary a Aldringenu jako vyslanec Leopolda I. u saského kurfiřtského dvora na konci 17. století Český časopis historický, 2015, vol. 113, no. 2, s. 346-380. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Kaple císařských vyslanců v Drážďanech v druhé půli 17. století Folia Historica Bohemica, 2015, vol. 30, no. 1, s. 127-156. ISSN: 0231-7494.
BAKEŠ, M. - KUBEŠ, J. Johann Franz Count von Würben and His Diary Entries from 1662 Theatrum historiae, 2015, vol. 2015, no. 17, s. 143-211. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. České země a římsko-německá říše v raném novověku. In Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 5 s. ISBN: 978-80-7380-562-3.
KUBEŠ, J. Der jüngste Sohn auf Kavalierstour: Philipp Sigmund von Dietrichsteins Reise zu hohen Ämtern bei Hofe in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Bohemia, 2014, vol. 54, no. 2, s. 319 - 347. ISSN: 0523-8587.
KUBEŠ, J. Volba a korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711 Český časopis historický, 2013, vol. 111, no. 4, s. 805-841. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683 Folia Historica Bohemica, 2013, vol. 28, no. 1, s. 105-150. ISSN: 0231-7494.
KUBEŠ, J. Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). 1. vyd. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 463 s. ISBN: 978-80-7415-071-5.
KUBEŠ, J. Die Dienerschaft der Aristokraten in den böhmischen Ländern in den Jahren 1550-1750. In Die kirchliche und weltliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert / A Cseh királyság a Magyar királyság egyházi és világi elitje a Bécsi udvarban a 16.-17. században. 1. vyd. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2013. 27 s. ISBN: 978-615-5389-08-5.
KUBEŠ, J. Konstrukce maskulinity na kavalírských cestách české a rakouské šlechty v druhé polovině 17. století: mezi ideálem a realitou. In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 15 s. ISBN: 978-80-7422-218-4.
KUBEŠ, J. Christoph Wenzel von Nostitz (1648-1712). In Schlesische Lebensbilder XI. 1. vyd. Insingen: Verlag Degener & Co., 2012. 9 s. ISBN: 978-3-7686-3513-4.
KUBEŠ, J. „Votre Excellence est trop philosophe“. Pobyt Františka Antonína Šporka u císařského dvora v roce 1727 Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 25-43. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. "Ad Breuneriana gehörig". Studien und Schicksale des Philipp Friedrich Breuner von Stübing (1606-1638) in stürmischen Zeiten Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 2011, vol. 119, no. 1.II, s. 91-115. ISSN: 0073-8484.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747 Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 9-23. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana Theatrum historiae, 2011, vol. 6, no. 9, s. 174 - 181. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. Ze Španělska až do Horního Slezska. Osudy Verdugů v habsburské monarchii v raném novověku. In Šlechtic v horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 18 s. ISBN: 978-80-7368-936-0.
KUBEŠ, J. Tři pohledy na kavalírskou cestu Franze Julia hraběte Verduga v letech 1681-1683 Folia Historica Bohemica, 2010, vol. 25, no. 2, s. 29-65. ISSN: 0231-7494.
KUBEŠ, J. Staatliches Gebietsarchiv in Zamrsk (Státní oblastní archiv v Zámrsku). In Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. 1. vyd. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2010. 6 s. ISBN: 978-3-486-58878-1.
KUBEŠ, J. Friendship, Admiration, or Hatred? The Image of the United Provinces in the Travel Diaries of the Czech Nobility (1650-1750) Theatrum historiae, 2009, vol. 4, no. 1, s. 215-233. ISSN: 1802-2502.
KUBEŠ, J. Palác rodu Colloredů z Wallsee na Malé Straně v první polovině 18. století Documenta Pragensia, 2009, vol. 28, no. 2010, s. 171-191. ISSN: 0231-7443.
KUBEŠ, J. Vývoj obytné jednotky v sídlech vyšší šlechty z českých zemí (1550-1750) Svorník, 2009, vol. 6, no. 1, s. 79-90. ISSN: 1802-8128.
KUBEŠ, J. Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír Němec: Veduta, 2009. 327 s. ISBN: 978-80-86829-43-2.
KUBEŠ, J. Rodová paměť a "sebe-představení" v podání Kryštofa Václava z Nostic (1648-1712): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty (spoluautoři Marie Marešová a Pavel Panoch). In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300 - 1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2009. s. 347-374 s. ISBN 978-80-7035-396-7.
KUBEŠ, J. Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723-1725) Sborník prací východočeských archivů, 2007, vol. 11, no. neuvedeno, s. 37-63. ISSN: 0231-6307.
KUBEŠ, J. Rudolf Joseph Colloredo von Wallsee und sein Studium in Salzburg 1723-1725. In Salzburg Archiv. 1. vyd. Salzburg: Freunde der Salzburger Geschichte, 2007. 24 s. ISBN: 3-9500712-6-1.
KUBEŠ, J. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu.. In Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů. Fontes historiae Pagi Pardubicensis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 25 s. ISBN: 978-80-7194-929-9.
KUBEŠ, J. Rudolf Josef Colloredo z Wallsee a jeho studium v Salcburku v letech 1723-1725.. In Šlechtic na cestách v 16.-18. století. Sborník příspěvků ze 3. adventního kulatého stolu na téma Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 163-192 s. ISBN 978-80-7194-928-2.
KUBEŠ, J. Hlavní sál - sebereflexe šlechty ve výzdobě společenských místností venkovských rezidencí (na příkladě českých zemí 17. a první poloviny 18. století) Česko-slovenská historická ročenka, 2006, vol. 2005, no. neuvedeno, s. 31-59. ISSN: 1214-8334.
KUBEŠ, J. Fragmenty písemností z kavalírské cesty hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727. In Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 26 s. ISBN: 80-7194-857-8.
KUBEŠ, J. Sídelní strategie knížat z Lobkovic ve Vídni v raném novověku (1624-1734) Porta Bohemica. Sborník historických prací, 2005, no. 3, s. 86-119. ISSN: 1213-6557.
KUBEŠ, J. Diplomatické cesty, kariéra a cestovní deníky v době okolo roku 1700 na příkladech cest Kryštofa Václava z Nostic a Leopolda Antonína Šlika. In Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v Novoveku, ktorá se konala v dňoch 3. - 5. novembra 2003 v Bratislave. Bratislava: Historický ústav SAV Bratislava ? Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Universität Wien, 2005. s. 134-142 s. ISBN 80-88880-62-9.
KUBEŠ, J. Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. neuvedeno. vyd. Praha: Scriptorium, 2004. 384 s. ISBN: 80-86197-36-0.
KUBEŠ, J. POLLEROß, Friedrich B., Tradition und Recreation. Die Residenzen der österreichischen Habsburger in der Frühen Neuzeit (1490-1780) Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 246-248.
KUBEŠ, J. Rosenbergica 3. Mezi hlavní městskou a venkovskou rezidencí. Komunikace Petra Voka z Rožmberka s pražskými hospodáři (1594-1611) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 43-53. ISSN: 1211-6629.
KUBEŠ, J. Edith ULFERTS, Große Säle des Barock. Die Residenzen in Thüringen, Michaela VÖLKEL, Das Bild vom Schloß. Darstellung und Selbstdarstellung deutscher Höfe in Architekturstichserien 1600-1800 Český časopis historický, 2003, vol. 101, no. 1, s. 172-174. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. HRDLIČKA, Josef, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 243-246.
KUBEŠ, J. TERSCH, Harald, Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (1400-1650). Eine Darstellung in Einzelbeiträgen Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 240-243.
KUBEŠ, J. Antje STANNEK, Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts Český časopis historický, 2003, vol. 101, no. 3, s. 719-720. ISSN: 0862-6111.
KUBEŠ, J. Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 55-87. ISSN: 1211-6629.
KUBEŠ, J. PAVLÍČKOVÁ, Radmila, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695 Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 248-253.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Support for scientific and presentation activities of students of the doctoral programme in history and the master's programme in cultural history Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Support of the scientific and creative activities of the students of the study programmes History (Ph.D.) and Cultural history (MA) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2020-01-01 2020-12-31
Support of the scientific and creative activities of the students of the study programmes History (Ph.D.) and Cultural history (MA) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
The support of student scientific and presentation activities in the doctoral program History and master`s program Cultural History: research trends and current research methods in modern and contemporary history. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
The support of student scientific and presentation activities in the doctoral program History and master`s program Cultural History: research trends and current research methods in modern and contemporary history. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The support of student scientific and presentation activities in the doctoral program History and master`s program Cultural History: research trends and current research methods in modern and contemporary history. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The promotion of the English-language teaching in Humanities at the Faculty of Arts and Philosophy - 1st stage (2016) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
The support of student scientific and presentation activities in the doctoral program History and master`s program Cultural History: research trends and current research methods in modern and contemporary history. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
The support of student scientific and presentation activities in the doctoral program History and master`s program Cultural History: research trends and current research methods in modern and contemporary history. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian habsburgs (1640-1740) Standard projects Grantová agentura ČR 2013-02-01 2017-12-31
Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 - komentář vědecké edice The research grant projects for juniors Akademie věd ČR 01.01.2009 30.04.2012
Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do redakčního zpracování mezinárodní prezentace témat dlouhodobého základního výzkumu FF UPa Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 2008-04-01 2008-11-30
Mezinárodní seminář studentů doktorských programů a mladých badatelů zaměřených na 18. století pořádáný FF UPa ve spolupráci s ISECS/SIEDS, Voltaire Foundation Oxford Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 01.04.2008 30.11.2008
Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750) Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2008-01-01 2010-12-31
History of Central Europe. An Introduction - nový semestrální kurz pro zahraniční studenty Priority No. 4 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-11-30
Podpora a příprava založení Vydavatelství Univerzity Pardubice 11. Programme to support the elimination of the weaknesses and reinforcements of the strengths of the university Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Inovace formy a obsahu výuky historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Measure 3.2 Promoting Tertiary Education, Research and Development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-07-01 2008-06-30
Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II HEDF - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-01-01 2006-12-31
Šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných členů a edice pramenů Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-11-30
Prameny k dějinám cestování v raném novověku Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2006 české dějiny Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740)
Mgr. 1998 dějepis - anglický jazyk Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Kuchyně a zásobování rožmberských sídel (Příspěvek ke komunikaci ve společnosti aristokratického dvora Petra Voka z Rožmberka v jeho vedlejší, dočasných a příležitostných rezidencích v letech 1592 až 1602)
doc. 2011 České a československé dějiny Univerzita Pardubice Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent Univerzita Pardubice
2006 - 2011 odborný asistent Univerzita Pardubice
2000 - 2006 asistent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Historická fakulta Univerzity J. M. Koperníka v Toruni Toruň Polsko 1
2005 Filozofická fakulta Technické univerzity v Saské Kamenici Saská Kamenice Německo 1
2004 Ústav dějin Vídeňské univerzity Vídeň Rakousko 2

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost pro výzkum 18. století
Nyní Sdružení historiků ČR - Historický klub 1872