Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Kontakty

466 037 754
725 410 310
marketa.moravcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1246-9442

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Proděkan pro studium a vzdělávací činnost (72000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce (70150)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:00 - 12:00
,
Čtvrtek
8:00 - 10:00 -
Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné pouze po předchozí domluvě.
Předmět (Rok) Role
FZS/AGOP (2022) G - - -
FZS/AIM1 (2022) G - - -
FZS/AIM2 (2022) G - - -
FZS/AIM3 (2022) G - - -
FZS/AIM4 (2022) G - - -
KOS/P1IPO (2022) G PR CV -
KPZ/K10PP (2022) G - CV -
KPZ/K9OPP (2022) G - CV -
KPZ/P2PA1 (2022) G - - -
KPZ/P3PA1 (2022) G - CV -
KPZ/P3POR (2022) G PR - -
KPZ/P5ONP (2022) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GLAJCHOVÁ, A. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Job satisfaction of general nurses in standard and intensive care units: "The nurse is a jack-of-all-trades!" Kontakt, 2021, vol. 23, no. 4, s. 289-296. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. - FISCHER, J. - VLTAVSKÁ, K. - MAZOUCH, P. Manažer kompetencí. 2021,
HORÁČKOVÁ, K. - GRYMOVÁ, R. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - PILNÝ, J. - DĚRŇAROVÁ, L. Surgery in the Theresienstadt Jewish ghetto CHIRURGIA : a Journal on Surgery, 2020, vol. 33, no. 3, s. 150-156. ISSN: 0394-9508.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
WELGE, E. - MORAVCOVÁ, M. REGULACE PORODNÍCH ASISTENTEK VE VELKÉ BRITÁNII A V ČESKÉ REPUBLICE Logos Polytechnikos, 2020, vol. 11, no. 1, s. 13-26. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - WELGE, E. Modelové situace jako metoda ve výuce porodní asistence Praktický lékař, 2020, vol. Suplement., no. 100, s. 33-37. ISSN: 0032-6739.
HORÁČKOVÁ, K. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - LÁSKOVÁ, M. - DERŇAROVÁ, L. CONSEQUENCES OF HOLOCAUST ON PHYSICAL HEALTH OF SURVIVORS: BIBLIOGRAPHY REVIEW Central European Journal of Public Health, 2020, vol. 28, no. 3, s. 237–244. ISSN: 1210-7778.
BUBENÍKOVÁ, Š. - MORAVCOVÁ, M. - PROCHÁZKA, M. Změny a adaptace v těhotenství. In Porodní asistence. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. 8 s. ISBN: 978-80-7345-618-4.
MORAVCOVÁ, M. Porodní poranění. In Porodní asistence. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. 11 s. ISBN: 978-80-7345-618-4.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. Coping strategies in midwife care for women with labour pain Kontakt, 2019, vol. 21, no. 3, s. 298 - 305. ISSN: 1212-4117.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kulturních specifik při poskytování ošetřovatelské péče. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 61-62 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - BINDER, T. Péče o ženu s porodní bolestí. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 58-60 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 197-212. ISSN: 1804-3682.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Medical Documentation in the Care for a Minority Group Member. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-70 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. The Model of Cultural Competences in Czech nursing practice. In The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 152-152 s.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - NOVÁKOVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. Využití modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi: literární přehled Logos Polytechnikos, 2017, vol. 8, no. 2, s. 210-222. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
BEINHOFNEROVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. The Symptoms of estrogen deficiency and quality of life. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 4-12 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Adnátní sepse u novorozenců. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 91-97 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
SKOKANOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 9-9 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Vliv sterilizačního procesu na kvalitu chirurgického instrumentária. In IX. Mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 131-138 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
URBÁNKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 110 - 118 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. - URBÁNKOVÁ, M. Menopause Rating Scale v dosavadních výzkumech. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale - nástroj hodnocení kvality života. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
ZBOŘILOVÁ, M. - GÖBEL, J. - KOŠŤÁL, M. - HANOUSEK, L. - MORAVCOVÁ, M. - HENSEL, G. Neúspěšná laparoskopická detekce retroperitoneální gravidity. In XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015 : programový sborník. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-260-8631-4.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - JEŽEK, S. Menopause Rating Scale – validation Czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women Ošetřovatelství a porodní asistence, 2014, vol. 5, no. 1, s. 36-45. ISSN: 1804-2740.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
MORAVCOVÁ, M. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - VACHKOVÁ, E. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice Kontakt, 2014, vol. XVI, no. 2, s. 114-122. ISSN: 1212-4117.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Laktační poradenství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 41-45. ISSN: 1339-5920.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - ZOUNKOVÁ, B. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 73 s. ISBN: 978-80-263-0862-1.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale – metoda hodnocení kvality života u žen menopauze. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 301-307 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
JANÁKOVÁ, B. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob s mentální disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
KUBÍČKOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob se sluchovou disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 96-102 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Motivace studentek ke studiu studijního oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 445-451 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. - ZOUNKOVÁ, B. Připravenost českých nemocnic na pacienty s disabilitou. In Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, 2014. s. 35-36 s. ISBN 978-80-02-02561-0.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
VACHKOVÁ, E. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - MORAVCOVÁ, M. The evaluation of the psychometric properties of a specific quality of life questionnaire for physiological pregnancy. Health and Quality of Life Outcomes, 2013, vol. 11, no. 214, s. 1-7. ISSN: 1477-7525.
TALIÁNOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, vol. 3, no. 1, s. 25-30. ISSN: 1338-6263.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Víme o problémech žen v období menopauzy?. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2013. s. nestránkováno s. ISBN 978-80-7308-417-2.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ „METODIKY SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A PORADCE RANÉ PÉČE V PÉČI O OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINU“ Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1804-9095.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 907-914 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Menopause Rating Scale (MRS) - hodnocení kvality života žen po menopauze. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 10-10 s. ISBN 978-80-7308-417-2.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života ženy. In Královéhradecké ošetřovatelské dny: sborník přednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2012. s. 49 - 49 s. ISBN 978-80-905115-1-4.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života Profese on-line, 2011, vol. IV, no. 2, s. 6-10. ISSN: 1803-4330.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Nový studijní obor zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu Florence, 2011, vol. VII, no. 4, s. 8-9. ISSN: 1801-464X.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Nástroje pro hodnocení kvality života žen po menopauze Kontakt, 2011, vol. 11, no. 4, s. 434-442. ISSN: 1212-4117.
ERBENOVÁ, V. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 148-150 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - DONÁT, J. Metody hodnocení kvality života žen po menopauze Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 82-83. ISSN: 1802-6281.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. Ošetřovatelský management bolesti při porodu. In Sekce perinatální medicíny české gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Pardubice: Sekce perinatální medicíny české gyn.-por. společnosti, 2007. s. neuvedeno s.
BOČKAYOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o rodičku s HELLP syndromem. In Sborník abstrakt II. Pardubických ošetřovatelských dnů. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií, 2007. s. 63-64 s.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života a klimakterium Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, vol. 2, no. 8, s. 315-316. ISSN: 1801-1349.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - PELLANT, A. I. Pardubické ošetřovatelské dny a I. Celostátní studentská vědecká konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství Multidisciplinární péče, 2006, vol. 2, no. 2, s. . ISSN: 1801-0199.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - HANOUSEK, L. Péče o matku se zdravotním handicapem Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 28. ISSN: 1210-0404.
BERÁNKOVÁ, S. - MORAVCOVÁ, M. Otec dítěte - partner u porodu Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 33. ISSN: 1210-0404.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života žen po menopauze Klimakterická medicína, 2005, vol. 10, no. 3, s. 16. ISSN: 1211-4278.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelové situace v systému kvalifikačního a celoživotního vzdělávání v porodní asistenci Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 28.02.23
Implementace aplikace Manažer kompetencí pro ostatní nelékařské profese Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Modelové situace jako metoda výuky a jejich začlenění do celoživotního vzdělávání v porodní asistenci Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
Příprava modelových situací pro porodní asistentky Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.21
Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Inovace předmětů zaměřených na psychologii, komunikaci, arteterapii, pedagogiku, ucelenou rehabilitaci a alternativní metody tišení bolesti Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 30.11.20
Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Technologická agentura České republiky 01.04.18 31.03.21
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.13 30.09.15
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.14
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14
Inovace studijního předmětu: Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Příprava a realizace II. Celostátní studentské vědecké konference bakalářských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.07 30.11.07

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2014 Hygiena a preventivní lékařství Univerzita Karlova v Praze Hodnocení kvality života žen po menopauze

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2015 - dosud Česká komora porodních asistentek, z. s.
2014 - dosud Pracovní skupina MZ ČR k problematice vzdělávání porodních asistentek
2019 - dosud Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky
2022 - dosud Komise pro porodnictví MZ ČR
2016 - dosud hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ČR