Ing. Ondřej Vodochodský, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Ondřej Vodochodský, Ph.D.

Ing. Ondřej Vodochodský, Ph.D.

Kontakty

ondrej.vodochodsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1150-1452

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav energetických materiálů (30480)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
VODOCHODSKÝ, O. - JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - NOVOTNÁ, M. Determination of Triacetone Triperoxide and Hexamethylene Triperoxide Diamine in Various Matrices Using Infrared Spectroscopy Applied Spectroscopy, 2019, vol. 73, no. 2, s. 195-202. ISSN: 0003-7028.
KÜNZEL, M. - VODOCHODSKÝ, O. - KUČERA, J. - PACHMAN, J. Simultaneous measurement of detonation velocity and detonation front curvature using fiber optic probe. In Proceedings of the 22nd Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 503-508 s. ISBN 978-80-7560-210-7.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - KÜNZEL, M. - KUČERA, J. Netradiční nitroestery jako improvizované výbušiny. In International Meeting of Pyrotechnicians (INMEP2019) : elektronický sborník příspěvků. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2019. ISBN nemá.
MARADEN, A. - STOJAN, P. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. APPROPRIATENESS OF BURNING RATE MEASURING TECHNIQUE WITH THE MEASURING CONDITIONS AND REQUESTED DATA International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, 2018, vol. 17, no. 4, s. 287-302. ISSN: 2150-766X.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. Prepartion of 15N-labelled nitrate esters. 1. 12 s.
MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. Improvizovaná výbušina ETN. 2018.
KÜNZEL, M. - VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - PACHMAN, J. - MAIXNER, J. Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V) Central European Journal of Energetic Materials, 2017, vol. 14, no. 1, s. 169-183. ISSN: 1733-7178.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. Homemade plastic explosives based on TATP and HMTD – properties and analysis. 2017.
MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - JALOVÝ, Z. Improvizované výbušiny TACN a TACP. 2017.
JALOVÝ, Z. - VODOCHODSKÝ, O. Mikroreaktory pro přípravu energetických materiálů. 1. 25 s.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. Improvizované výbušiny na bázi TATP a HMTD. 2016. s. 1 s.
MATYÁŠ, R. - KÜNZEL, M. - RŮŽIČKA, A. - KNOTEK, P. - VODOCHODSKÝ, O. Characterization of Erythritol Tetranitrate Physical Properties Propellants Explosives Pyrotechnics, 2015, vol. 40, no. 2, s. 185-188. ISSN: 0721-3115.
PACHMÁŇ, J. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - PINC, L. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Výcvikový materiál, zejména vhodný pro výcvik psů k detekci výbušin. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 28306,
VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - PEDDIE, R. Safety aspects regarding tetraaminecopper dinitrate. 2015.
PACHMÁŇ, J. - KÜNZEL, M. - NĚMEC, O. - KUBÁT, K. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - VODOCHODSKÝ, O. - KRUPKA, M. - MARŠÁLEK, R. - POSPÍŠIL, M. - KUBÍČEK, M. Lessons learned during development of standalone passive optical system for determination of explosive´s performance. 2015.
VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. - VODOCHODSKÝ, O. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. - AKŠTEIN, Z. Rubber-modified epoxy-cyanate ester composites as matrixes for tagging of explosives Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2014, vol. 53, no. 12, s. 1205-1214. ISSN: 0360-2559.
VODOCHODSKÝ, O. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Modifikované pryskyřice kyanitového typu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 81-82 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - VODOCHODSKÝ, O. - MACHOTOVÁ, J. Modifications of Epoxy-Cyanate Resins. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 145-150 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Propellants with increased a specific impulse EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2018 31.12.2021