Ing. Ondřej Míča | Univerzita Pardubice

Ing. Ondřej Míča

Kontakty

466 036 428
ondrej.mica@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8851-8282

Pracoviště

Studia

Název programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Název oboru: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KID/AKSEK (2020) G - - -
KID/AKSEP (2020) G - - -
KID/AMOAK (2020) G - - -
KID/AMOAP (2020) G - - -
KID/ATOSK (2020) G - - -
KID/ATOSP (2020) G - - -
KID/PIRSK (2020) G - - -
KID/PIRSP (2020) G - - -
KID/PISDK (2020) G - - -
KID/PISDP (2020) G - - -
KID/PSOVK (2020) G - - -
KID/PSOVP (2020) G - - -
KID/PXISK (2020) G - - -
KID/PXISP (2020) G - - -
KID/PXMAK (2020) G - - -
KID/PXMAP (2020) G - - -
KID/PXOSK (2020) G - - -
KID/PXOSP (2020) G - - -
KID/XASMO (2020) G - - -
KID/YASMO (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÍČA, O. IMPACT OF PARAMETERS α, β AND ρ ON QUALITY OF SOLUTION TO TRAVELLING SALESMAN PROBLEM BY ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM. In Proceedings of the 10th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. Londýn: Sciemcee Publishing, 2018. s. 94-97 s. ISBN 978-0-9935191-9-2.
MÍČA, O. Modelování optimalizačních úloh. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 1149-1152 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
MÍČA, O. Využití hudební teorie při řešení optimalizačních problémů. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 1153 - 1156 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
MÍČA, O. Vliv velikosti populace na kvalitu řešení úlohy obchodního cestujícího genetickým algoritmem. In MMK 2016 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1520-1528 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
MÍČA, O. Solving Travelling salesman problem using Harmony search algorithm and other metaheuristics. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 640-648 s. ISBN 978-80-87952-15-3.
MÍČA, O. Vliv nastavení parametrů na řešení úlohy obchodního cestujícího metodou mravenčí kolonie. In Informační technologie v dopravě - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 24-31 s. ISBN 978-80-7560-038-7.
MÍČA, O. Impact of evaporation parameter on quality of solution to travelling salesman problem by ant colony optimization algorithm Perner´s Contacts, 2015, vol. X, no. 4, s. 86-92. ISSN: 1801-674X.
MÍČA, O. Možné využití systému APRS při zvládání krizových situací. In Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 105-110 s. ISBN 978-80-554-1103-3.
MÍČA, O. Comparison of metaheuristic methods by solving travelling salesman problem. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM: Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. s. 116-120 s. ISBN 978-80-7394-536-7.
MÍČA, O. Metoda harmony search při řešení úlohy obchodního cestujícího a její porovnání s dalšími metaheuristickými metodami. In Optimalizační úlohy v dopravních a logistických systémech a SW podpora rozhodování v inteligentních dopravních systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 64-70 s. ISBN 978-80-01-05853-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Technology development for intelligent traffic flow Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2018 31.10.2020
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018