Ing. Marie Bednaříková, CSc. | Univerzita Pardubice

Ing. Marie Bednaříková, CSc.

Kontakty

466 036 297
marie.bednarikova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7168-9912

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (30390)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEMCH/C029 (2020) - - - SE
KEMCH/C127 (2020) G - - -
KEMCH/C129 (2020) - - CV -
KEMCH/C135 (2020) G PR - SE
KEMCH/C232 (2020) - PR - -
KEMCH/C234 (2020) G PR - SE
KEMCH/C238 (2020) G - - -
KEMCH/C310 (2020) G PR - -
KEMCH/C462 (2020) - - - SE
KEMCH/C463 (2020) - - CV -
KEMCH/C464 (2020) - - - SE
KEMCH/C507 (2020) - PR - SE
KEMCH/C773 (2020) G PR - SE
KEMCH/C823 (2020) G PR - SE
KEMCH/C832 (2020) - PR - -
KEMCH/MANA (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - GLAZAROVÁ, M. Modern trends in human resource management in the czech chemical companies Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 141-156. ISSN: 1211-5541.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Analýza pracovního trhu chemického průmyslu České republiky Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 11, s. 691-696. ISSN: 0009-2770.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Implementace integrovaných nástrojů územní dimenze v programovém období 2014 – 2020. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 256-263 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - PATÁK, M. Project management education in metallurgical companies in the Czech Republic Business, Management and Education, 2018, vol. 16, no. 1, s. 54-64. ISSN: 2029-7491.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - PATÁK, M. The required competencies of project managers in metallurgical companies in the Czech Republic Metalurgija, 2018, vol. 57, no. 1-2, s. 131-134. ISSN: 0543-5846.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - HALAMOVÁ, D. Diversity management in the Context of Corporate Social Responsibility. In Business and Management 2018. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2018. s. 245-252 s. ISBN 978-609-476-119-5.
TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2017. 224 s. ISBN: 978-80-271-0285-3.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Use of Ecodesign Principles in Chemical Product Innovations. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 155-160 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - PROCHÁZKOVÁ, K. Social, Philanthropic and Ethical Reporting of the Chemical Companies. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. V : Business and Management. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 863-870 s. ISBN 978-619-7408-17-1.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - PROCHÁZKOVÁ, K. CSR Activities of the Chemical Company – a Case Study from Plastic Industry. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 179-184 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - ZVOLÁNKOVÁ, V. The Social Area of Corporate Social Responsibility and its Concept in Chemical Enterprises as a Part of their Social Welfare. In Science & Society Conference Proceedings. Book 3. Vol. 3. Sociology & Healthcare. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 889-896 s. ISBN 978-619-7408-20-1.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VOSTŘEZOVÁ, M. Trends in Human Resource Information Systems and their Impact in Practice. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 549-557 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - NESLÁDKOVÁ, T. Reasons for Social Impacts Assessment of Chemical Production and Products. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 819-826 s. ISBN 978-619-7105-71-1.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Project Management Education in Chemical Companies in the Czech Republic. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, Vol. 1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 999-1006 s. ISBN 978-619-7105-70-4.
MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KURTULÍKOVÁ, N. CODE OF ETHICS IN THE REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES, THE EVIDENCE FROM THE CZECH CHEMICAL COMPANIES. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 761-768 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Využití S-LCA v kontextu CSR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 35-42 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - KOHOUTKOVÁ, M. The Assessment of Social Impacts along the Product Life Cycle in Value Chain Actors not including Consumers as a part of Social Welfare in the Companies. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 955-962 s. ISBN 978-619-7105-71-1.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Relevant CSR Activities for Strenghtening Social Profile of Metallurgical Company. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 2061-2068 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Assessment of Social Impacts of Chemical and Food Products in the Czech Republic. In Social Life Cycle Assessment. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2015. 38 s. ISBN: 978-981-287-295-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. - BUREŠOVÁ, K. Indicators of S-LCA in Employees Category, their Measurement and Reporting in the Company. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 1. Vol.1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 613-620 s. ISBN 978-619-7105-44-5.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - BRANSKÁ, L. - JIRKŮ, P. Social Impacts of Chemical Company on Local Communities. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 1. Vol.1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 847-854 s. ISBN 978-619-7105-44-5.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. - RITSCHELOVÁ, A. Cost Management and Product Costing, Evidence from the Practice of Medium-sized Brewery in the Czech Republic. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 645-652 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - PATÁK, M. - SOUČKOVÁ, L. Satisfaction of Company Employees Human Resources Management and Ergonomics, 2014, vol. 1, no. 1/2014, s. 33-45. ISSN: 1337-0871.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - ŠIMONÍKOVÁ, K. Social Impacts on Consumers and its Measurement in Metallurgy. In METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 1925-1931 s. ISBN 978-80-87294-54-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - ŠPAČKOVÁ, A. Social welfare aspects of a company. In Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare; Education. Volume II "Sociology and Healthcare". Sofia: SGEM, 2014. s. 847-854 s. ISBN 978-619-7105-23-0.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MOKRENOVÁ, Z. Social Impacts of Chemical Products on Local Communities and their Measurement. In Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare; Education. Volume II "Sociology and Healthcare". Sofia: SGEM, 2014. s. 823-830 s. ISBN 978-619-7105-23-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. - FILIP, T. Personnel controlling instruments and their use in management of human resources in the company Fatra, a.s. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 319-333. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. Assessment of Environmental and Social Impacts by Social LCA Method along the Whole Supply Chain. In CCL 2013: Carpathian Logistics Congress 2013 - Congress Proceedings.. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 652-658 s. ISBN 978-80-87294-50-5.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Application of Social Life Cycle Assessment in Metallurgy. In Conference METAL 2013 Proceedings 22nd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2013. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 1679-1684 s. ISBN 978-80-87294-41-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - NOŽIČKOVÁ, I. - VÁVRA, J. Staffing methods for positions of sales representatives in selected companies Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 175-191. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. Assessment of sustainability aspects in a company. In Business and Management. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2012. s. 775 – 782 s. ISBN 978-609-457-116-9.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MIKOLAJKOVÁ, M. DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL ASPECTS IN METALLURGICAL INDUSTRY. In Conference METAL 2012 Proceedings 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2012. s. 1715-1721 s. ISBN 978-80-87294-31-4.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. - KERLESOVÁ, V. - VÁVRA, J. - PRAŽÁKOVÁ, T. Importance of Employees Recruitment and Selection for a Sales Representative Position with Emphasis on Their Characteristics Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 347-354. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. SUSTAINABLE ASPECTS OF INNOVATIONS Economics and Management, 2011, vol. 16, no. 1, s. 621-627. ISSN: 1822-6515.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Environment Protection as Part of Corporate Management Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 355-367. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. ENVIRONMENTÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY INOVACÍ V PODNIKU. In Podnik a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství, s.r.o., 2011. 8 s. ISBN: 978-80-7201-839-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Pracovní stimulace v podniku chemického průmyslu. In Podnik a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství, s.r.o., 2011. 4 s. ISBN: 978-80-7201-839-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - LINHARTOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. Aspects Concerning Attractiveness of a Company as an Employer Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 167-177. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - TESNEROVÁ, P. Quality Costs Monitoring - Pilot Project in Lasselsberger´s Production Plant Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 203-217. ISSN: 1211-5541.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. Zaměstnanec - významný stakeholder v podniku chemického průmyslu MANEKO: Manažment a ekonomika podniku: Journal of Corporate Management and Economics, 2009, vol. 1, no. 2, s. 109-117. ISSN: 1337-9488.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁGNER, M. - PALÁSEK, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Material Flow Cost Accounting (MFCA) - Application in a Company Manufacturing Ceramic Tiles Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 1, s. 199-211. ISSN: 1211-5541.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - BRANSKÁ, L. - DĚDKOVÁ, J. - JANOUCH, V. - JELÍNKOVÁ, M. - NOŽIČKA, J. - PECINOVÁ, Z. - SIMOVÁ, J. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: Moderní strategie růstu výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 272 s. ISBN: 978-80-247-3155-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Kultura vztahů se zaměstnanci jako významnými stakeholdery v podniku chemického průmyslu. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství, s.r.o., 2009. 5 s. ISBN: 978-80-86131-82-5.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Culture of Relationships with Employees as Important Stakeholders in a Chemical Industry Company. In Sustainability Accounting and Reporting on Microeconomical and Macroeconomical Level. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství, s.r.o., 2009. 5 s. ISBN: 978-80-86131-83-2.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - HÁJEK, M. Material Flow Cost Accounting - "only" a tool of environmental management or a tool for the optimization of corporate production processes? Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2008, vol. 14, no. Neuveden, s. 131-145. ISSN: 1211-5541.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. The importance and management of occupational health and safety in chemical industry interprises Human Resources Management and Ergonomics, 2008, vol. 2, no. 2, s. 6-16. ISSN: 1337-0871.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - DĚDKOVÁ, J. - JANOUCH, V. - JELÍNKOVÁ, M. - NOŽIČKA, J. - PECINOVÁ, Z. - SIMOVÁ, J. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. Řízení vztahů se zákazníky (CRM) prostřednictvím diferencovaného hodnotového managementu. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 275 s. ISBN: 978-80-7395-140-5.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - DOBIŠOVÁ, Z. Vybrané sociální aspekty udržitelného rozvoje v malém a velkém podniku chemického průmyslu. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-15 s. ISBN 978-80-7194-970-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Sociální aspekty udržitelného rozvoje a jejich vazba na fluktuaci zaměstnanců. In Sborník příspěvků 5. mezinárodní konference Manažment ludského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. s. 93-99 s. ISBN 978-80-228-1871-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - DOBIŠOVÁ, Z. Selected social aspects of sustainable development in small and large businesses in the chemical industry. In Sustainability Accounting and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-15 s. ISBN 978-80-7194-971-8.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a jejich vliv na ekonomickou výkonnost podniku Human Resources Management and Ergonomics, 2007, no. 3, s. 5-14. ISSN: 1337-0871.
VLČKOVÁ, V. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Influence of CRM Strategy Usage on the Human Resources Development . Management, 2007, vol. 15, no. 2, s. 83-89. ISSN: 1822-3133.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Proč odcházejí kvalitní pracovníci a jak si je udržet Personál, 2007, vol. 13, no. 7, s. 9-10. ISSN: 1213-8878.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. Corporate Social Responsibility and its Social Aspects Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 147-156. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Social Aspects of Sustainable Development and a Corporation. In Sustainability Accounting and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 43-51 s. ISBN 978-80-7194-971-8.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Sociální aspekty udržitelného rozvoje a podnik. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 54-61 s. ISBN 978-80-7194-970-1.
VLČKOVÁ, V. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. CRM and Requirements for Personnel Development. In Proceedings of the International Scientific Conference "Business Development Possibilities in the New European Area", Part II. Vilnius: University of Vilnius, 2006. s. 570-577 s. ISBN 9986-19-938-7.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Manager Shadowing v podniku chemického průmyslu. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2006. s. 9-15 s. ISBN 80-228-1585-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Hodnocení pracovníků z pohledu kategorie "mistr" ve firmě "X". In Mezinárodní vědecká konference Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 315-318 s. ISBN 80-8070-360-4.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Importance of stimulators for business development. In Mezinárodní konference "Business-Studies-Science 2005". Rietavas, Litva: Spausdino spaustuvé DRUKA, 2005. s. 122-124 s. ISBN 9986-848-62-8.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Managerial Communication. In Mezinárodní vědecká konference "ECOMA 2005". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 37-40 s. ISBN 80-7194-806-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Hodnocení pracovníků v českých firmách Personál, 2004, vol. 10, no. 3, s. 6-8. ISSN: 1213-8878.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Řízení lidských zdrojů v malých a středních firmách. In Mezinárodní věd. konf. Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. s. 57-60 s. ISBN 80-228-1330-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. The importance of personal management for small and medium companies progress. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 48-51 s. ISBN 80-969189-0-7.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Spolupráce škol a firem Personál, 2003, vol. 9, no. 6, s. 30. ISSN: 1213-8878.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Přístup manažerů k hodnocení pracovníků ve vybraných firmách v ČR. In Sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 18-21 s. ISBN 80-7194-623-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Hodnocení pracovníků jako konkurenční výhoda. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 31-35 s. ISBN 80-7157-698-0.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Výchova manažerů k ochraně životního prostředí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 2-4 s. ISBN 80-7194-586-2.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Training of Managers for Environmental Protection. In Proceedings from International Scientific Conference Economic Aspects of Environmental Protection. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 2-4 s. ISBN 80-7194-585-4.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. Hodnocení pracovníků jako součást podnikové kultury. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Mladý ekonóm 2003". Bratislava: Vydavateľstvo NETRI Hronský Beňadik, 2003. s. 8-10 s. ISBN 80-968904-3-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. The Level of the Staff Appraisal System in Some Czech Companies. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Science, Education and Society. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 19-21 s. ISBN 80-8070-120-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Programme for exchange of best practices in social responsibility Bilaterální iniciativa z Fondu pro bilaterální vztahy (Fondy EHP a Norska 2014-2021) Ministerstvo financí 29.07.2020 31.08.2021
Multi-disciplinary innovation for social change from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 15.07.2020 02.10.2023
Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP Institucionální projekty spolupráce Dům zahraničních služeb 01.08.2019 31.10.2020
Economic, social and environmental aspects of collaborative economy from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 01.01.2019 23.03.2021
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace předmětu Psychologie pro manažery HEDF - F5 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Multimediální podpora výuky managementu HEDF - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-01-01 2006-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1987 Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT Pardubice Využití počítačové grafiky v projektovém podniku
CSc. 1993 Odvětvové a průřezové ekonomiky Univerzita Pardubice Podmínky pro uplatnění cíleného marketingu v podniku chemického průmyslu

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1987 - 1989 studijní pobyt VŠCHT Pardubice
1998 - 2001 referent controllingu, vedoucí referent personálního oddělení, vedoucí referátu Vzdělávání ALIACHEM, a.s., o.z. Synthesia Pardubice
1989 - 1992 interní vědecká aspirantura VŠCHT Pardubice
Nyní odborná asistentka Univerzita Pardubice
1992 - 1996 odborná asistentka Univerzita Pardubice
2001 - 2002 učitelka ekonomických předmětů a práva SSOŠPP Delta, s.r.o.

Výzkumné zaměření - Partnerství veřejné správy, univerzit a podniků v kontextu společenské odpovědnosti.