doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.

Kontakty

466 038 003
zdenek.jalovy@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8721-8018

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav energetických materiálů (30480)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UENM/CA126 (2020) G - - -
UENM/CA174 (2020) G - - -
UENM/CD126 (2020) G - - -
UENM/CD174 (2020) G - - -
UENM/C095 (2020) G - - -
UENM/C095A (2020) G - - -
UENM/C096 (2020) G PR - SE
UENM/C097 (2020) G - CV -
UENM/C203 (2020) - - CV -
UENM/C204 (2020) G - - -
UENM/C204A (2020) G - - -
UENM/C205 (2020) G - - -
UENM/C205A (2020) G - - -
UENM/C687 (2020) G - CV -
UENM/C690 (2020) G PR - SE
UENM/C894A (2020) G PR - -
UENM/C965A (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JANČÍK, M. - JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - SKÁCEL, R. - HONCOVÁ, P. Evaluation of lithium salts as propellant components Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 127-139. ISSN: 1211-5541.
VODOCHODSKÝ, O. - JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - NOVOTNÁ, M. Determination of Triacetone Triperoxide and Hexamethylene Triperoxide Diamine in Various Matrices Using Infrared Spectroscopy Applied Spectroscopy, 2019, vol. 73, no. 2, s. 195-202. ISSN: 0003-7028.
DESAI, N. - FERJENČÍK, M. - BROŽEK, J. - JALOVÝ, Z. - KUBÍK, J. Don't Worry!! Laboratory Safety Is Fun Do, Let's Play a Mobile Game :). In Process Safety Spotlights 2019. New York: AIChE, 2019. s. "144b-1"-"144b-10" s. ISBN 978-1-5108-8691-9.
JANČÍK, M. - JALOVÝ, Z. Analýza reakční směsi nitrolátky, extrakce odpadní směsi. 0839/19, VÚPCH/9008/2019. 10 s.
JALOVÝ, Z. - DUBSKÁ, L. - MORAVEC, J. Příprava a vlastnosti esterů diethylenglykolu s vybranými kyselinami. 0840/19, VÚPCH/9009/2019. 7 s.
JALOVÝ, Z. - JANČÍK, M. - MAŠÍN, J. - HUSSEIN, A. - LIŠKA, F. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - DUDEK, K. Synthesis of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine from 2 methylpyrimidine-4,6-diol and treatment of the dinitromethane produced. In Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 703-712 s. ISBN 978-80-7560-136-0.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. Prepartion of 15N-labelled nitrate esters. 1. 12 s.
KÜNZEL, M. - VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - PACHMAN, J. - MAIXNER, J. Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V) Central European Journal of Energetic Materials, 2017, vol. 14, no. 1, s. 169-183. ISSN: 1733-7178.
JALOVÝ, Z. - DUBSKÁ, L. - MATYÁŠ, R. Příprava málo rozpustných dusičnanů. 2. 17 s.
JALOVÝ, Z. - MAŠÍN, J. - CHÝLKOVÁ, J. - ŠUBRTOVÁ, M. Ověření nitrolýzy a možnosti analýzy odpadní směsi. 2. 18 s.
JALOVÝ, Z. - RŮŽIČKA, A. - MATYÁŠ, R. - SÁDOVSKÁ, G. - RYŠAVÝ, J. - JAROSLAV, M. Structure of tetrazene. 7. 15 s.
MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. Výzkum možností přípravy necitlivé trhaviny. 1. 18 s.
VODOCHODSKÝ, O. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. Homemade plastic explosives based on TATP and HMTD – properties and analysis. 2017.
MATYÁŠ, R. - VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - JALOVÝ, Z. Improvizované výbušiny TACN a TACP. 2017.
MATYÁŠ, R. - LYČKA, A. - JIRÁSKO, R. - JALOVÝ, Z. - MAIXNER, J. - MIŠKOVÁ, L. - KÜNZEL, M. Analytical Characterization of Erythritol Tetranitrate, an Improvised Explosive Journal of Forensic Sciences, 2016, vol. 61, no. 3, s. 759-764. ISSN: 0022-1198.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. Náhrady třaskavin nevyhovujících z aplikačního hlediska. 1. 23 s.
JALOVÝ, Z. - VODOCHODSKÝ, O. Mikroreaktory pro přípravu energetických materiálů. 1. 25 s.
VODOCHODSKÝ, O. - KÜNZEL, M. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - PEDDIE, R. Safety aspects regarding tetraaminecopper dinitrate. 2015.
ZABKA, J. - SIMKOVA, L. - JALOVÝ, Z. - POLASEK, M. The unimolecular chemistry of protonated and deprotonated 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) studied by tandem mass spectrometry and computational chemistry European Journal of Mass Spectrometry, 2014, vol. 20, no. 3, s. 233-247. ISSN: 1469-0667.
JALOVÝ, Z. - EK, S. - OTTIS, J. - DUDEK, K. - RŮŽIČKA, A. - LYCKA, A. - LATYPOV, N. Scalable Synthesis of 1,1-Diamino-2,2-dinitroethene Without Hazardous Intermediates or by-Products Journal of Energetic Materials, 2013, vol. 31, no. 2, s. 87-99. ISSN: 0737-0652.
KÜNZEL, M. - JALOVÝ, Z. Synthesis and characterization of butyl(2-azidoethyl)nitramine. In Proceedings of the 16th Seminar New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 216-221 s. ISBN 978-80-7395-605-9.
JALOVÝ, Z. - ŠUBRTOVÁ, M. Vývoj katalyzátorů TPH. N. 17 s.
JALOVÝ, Z. - PADĚLKOVÁ, Z. - JIRÁSKO, R. - MATYÁŠ, R. - HOLČAPEK, M. - NĚMEC, O. - NOVOTNÁ, M. - MIŠKOVÁ, L. Syntheses, crystal structures and properties of copper(II) complexes of 1-amidinoisourea and biguanide nitrates Polyhedron, 2012, vol. 44, no. 1, s. 88-100. ISSN: 0277-5387.
MATYÁŠ, R. - ŠELEŠOVSKÝ, J. - JALOVÝ, Z. - ROHÁČOVÁ, J. Synthesis and Characterization of Polyethylene Glycol Dinitrates Central European Journal of Energetic Materials, 2011, vol. 8, no. 3, s. 145-155. ISSN: 1733-7178.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - OTTIS, J. - RŮŽIČKA, A. - ŠIMŮNEK, P. - POLÁŠEK, M. Synthesis and properties of acetamidinium salts Chemistry Central Journal, 2011, vol. 5, no. 1, s. 84-84. ISSN: 1752-153X.
KÜNZEL, M. - JALOVÝ, Z. - ZIGMUND, J. Organic azido compounds as energetic materials Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 167-201. ISSN: 1211-5541.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - LORENC, S. Pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 22613,
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - ZIGMUND, J. - LORENC, S. Palivo do pyrotechnické slože a pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 22614,
JALOVÝ, Z. - RŮŽIČKA, A. Diacetamidinium sulfate Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online, 2010, vol. E66, no. 11, s. 3346-3347. ISSN: 1600-5368.
FERJENČÍK, M. - JALOVÝ, Z. What can be learned from incidents in chemistry labs Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2010, vol. 23, no. 5, s. 630-636. ISSN: 0950-4230.
JALOVÝ, Z. - MATYÁŠ, R. - KLASOVITÝ, D. - ZEMAN, S. Contribution to the Synthesis of 4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclo[5.5.0.05,903,11]dodecane (TEX) Central European Journal of Energetic Materials, 2010, vol. 7, no. 3, s. 189-196. ISSN: 1733-7178.
JALOVÝ, Z. - OTTIS, J. - RŮŽIČKA, A. - LYČKA, A. - LATYPOV, N. Organic salts of dinitromethane Tetrahedron, 2009, vol. 65, no. 34, s. 7163-7170. ISSN: 0040-4020.
LATYPOV, N. - JALOVÝ, Z. Recent achievements in the development of FOX-7. In IVth international Dinitramide&FOX-7 conference. Karlskoga: KCEM (kompetenscenter för energetiska material), 2009. s. 14-14 s. ISBN N.
FERJENČÍK, M. - JALOVÝ, Z. Učit se učit z vlastních chyb - použití nežádoucích událostí z laboratoří jako příkladů k výuce bezpečnostních kompetencí. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2348-2355 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
JALOVÝ, Z. - FOUD, J. Reaction of methylnitramine and ethylenedinitramine with dihalogenmethanes. In Proceedings of the 12th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 563-566 s. ISBN 978-80-7395-156-6.
ZIGMUND, J. - MATYÁŠ, R. - JALOVÝ, Z. - ŠELEŠOVSKÝ, J. Pyrotechnické slože pro předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů na bázi dusičnanů bis(1-amidino-O-alkylmočovina) měďnatých. Pardubice. Univerzita Pardubice 19514,
RŮŽIČKA, A. - OTTIS, J. - JALOVÝ, Z. 2-Methoxy-2-methylimidazolidine-4,5-dione Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online, 2007, vol. 63, no. N, s. 4704-4705. ISSN: 1600-5368.
RŮŽIČKA, A. - OTTIS, J. - JALOVÝ, Z. 2-Methoxy-2-methylimidazolidine-4,5-dione Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online, 2007, vol. 63, no. 63, s. O4704. ISSN: 1600-5368.
DUDEK, K. - JALOVÝ, Z. - LIŠKA, F. - MAREČEK, P. - OTTIS, J. - ŠILHÁNKOVÁ, A. 2,2-Dinitroethen-1,1-diamin (FOX-7) ? dynamit 21. století?. 2007.
JALOVÝ, Z. - DUDEK, K. - MAREČEK, P. - MATÚŠ, O. - LIŠKA, F. Synthesis of 2,4-dinitro-2,4-diazapentane from methylnitramine and dihalogenmethanes. In Proceedings of the 9th International Seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 608-612 s. ISBN 80-7194-849-7.
JALOVÝ, Z. - MAREČEK, P. - DUDEK, K. - FOHL, O. - LATYPOV, N. - EK, S. - JOHANSSON, M. Improved synthesis of 2-(dinitromethylene)-4,5-imidazolidinedione. In Proceedings of the 8th seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2005. s. 579-583 s. ISBN 80-7194-758-X.
JALOVÝ, Z. - MAREČEK, P. - DUDEK, K. - FOHL, O. Original: Acetamidine Sulphate ? A Starting Material for FOX-7 Synthesis. In CD verze sborníku konference. Karlskoga (Švédsko): Dinitramide & FOX 7 Seminars, 2005. s. 0 s. ISBN 0.
DUDEK, K. - MAREČEK, P. - SKLÁDAL, J. - JALOVÝ, Z. Synthesis and some Properties of Bu-NENA. In Proceeding of the 7th Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 464-471 s. ISBN 80-7194-652-4.
NEPOVÍM, A. - PODLIPNÁ, R. - JALOVÝ, Z. - ZEMAN, S. - GERTH, A. - VANĚK, T. Study of TNT Metabolism in Plants and its practical Application for Environment Decontamination. In Proceeding of the 7th Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 225-227 s. ISBN 80-7194-651-6.
JALOVÝ, Z. - VÁVRA, P. New Energetic Materials of N-heterocyclic Group Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. 0, no. 9, s. 187-196. ISSN: 1211-5541.
SUĆESKA, M. - RAJIĆ, M. - MATEČIĆ-MUŠANIĆ, S. - ZEMAN, S. - JALOVÝ, Z. Kinetics and Heats of Sublimation and Evaporation of 1,1,3-Trinitroazetidine (TNAZ) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, vol. 74, no. 3, s. 853-866. ISSN: 1388-6150.
VÁVRA, P. - JALOVÝ, Z. - ZEMAN, S. Energetické materiály, požiadavky a trendy. In Zborník prednášok z odborného seminára "Nové trendy v technológii laborácie munície a súčasné aspekty delaborácie a utilizácie munície". Trenčín: Konštrukta, 2003. s. 127-134 s. ISBN 80-88914-96-5.
VÁVRA, P. - ZEMAN, S. - JALOVÝ, Z. Energetic Materials, Trends and Requirements. In Proceedings of the 6th Conerence on Weapon System. Brno: Military Academy, 2003. s. 12-18 s. ISBN 0.
JALOVÝ, Z. - MAREČEK, P. - DUDEK, K. Crystallization of Hexantrostilbene. In Proceedings of 6th international Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 160-165 s. ISBN 80-7194-543-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Příprava a vlastnosti esterů diethylenglykolu s vybranými kyselinami Smluvní výzkum 01.04.2020
Návrh látek upravující vlastnosti pyrotechnického výrobku Smluvní výzkum 01.01.2020 30.04.2020
Research and Development of New Organic Materials ? From Synthesis and Characterization to their Potential Application and Safe Handling with them. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Příprava a vlastnosti esterů Smluvní výzkum 01.07.2019 31.12.2019
Vliv teploty na odpadní reakční směs Smluvní výzkum 01.07.2019 31.12.2019
Chemistry and advanced technology of new organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, functional characteristics and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Advanced organic chemistry and technology of new and perspective compounds ? synthesis, characterization, reactivity, utility properties and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Metoda analýzy odpadní nitrační směsi po přípravě nitrolátky Smluvní výzkum 01.01.2018 31.01.2019
Metoda analýzy reakční směsi při přípravě nitraminu Smluvní výzkum 01.01.2018 31.12.2018
Příprava a FTIR charakterizace značených esterů kyseliny dusičné. Smluvní výzkum 01.01.2018 31.07.2018
Propellants with increased a specific impulse EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2018 31.12.2021
Ověření nitrolýzy a možnosti analýzy odpadní směsi Smluvní výzkum 01.01.2017 31.12.2017
Perspective organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, properties, new technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Příprava a charakterizace málo rozpůstných dusičňanů Smluvní výzkum 01.01.2017 31.12.2017
Advanced chemical gas generators, not only for the automotive industry. P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 2016-09-01 2019-12-31
Přehled mikroreaktorů vhodných pro energetické materiály Smluvní výzkum 01.01.2016 31.01.2017
Chemistry and technology of advanced organic compounds - synthesis, characterization, reactivity, properties, promising technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Výzkum metod přípravy vhodných kandidátů pro náhradu KNBF Smluvní výzkum 01.01.2016 31.07.2016
Advanced Organic Compounds ? Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value, Promising Technology and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Advanced Chemistry and Technology of Promising Organic Compounds - Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Environmentally acceptable precursors and components of the initiators Progressive technology, materials and systems (starting in 2013) Technologická agentura České republiky 2013-01-01 2015-12-31
Vývoj katalyzátorů do TPH Smluvní výzkum 01.01.2013 31.12.2013
Nové organické sloučeniny: syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Research of improvised explosives detection by dogs Departmental research and development Ministerstvo vnitra 01.10.2010 31.12.2014
Syntéza, charakterizace, reaktivita a aplikace nových organických sloučenin: užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Preparation and use of the new compounds for propellants TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009-07-01 2012-12-31
New propellants for special fillings TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009-03-01 2012-12-31
New propellants for special fillings TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009-03-01 2012-12-31
Malotonážní výroba energetických, řízeně granulovaných produktů s rizikovou technologií. IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 2005-06-01 2007-12-31
SYNTÉZA - Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech-česká účast** Scheme of the defence research for the establishment of NATO forces support (2001-2007). Ministerstvo obrany 2003-05-01 2007-12-31
Hnací náplně pro záchranné systémy. Project consortia Ministerstvo průmyslu a obchodu 2003-04-01 2005-12-31