Ing. Miloslav Slezák, CSc. | Univerzita Pardubice

Ing. Miloslav Slezák, CSc.

Kontakty

466 038 048
miloslav.slezak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0581-6845

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav enviromentálního a chemického inženýrství (30350)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - STANOVÁ, I. - TROUSIL, V. Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu. 1. 34 s.
SLEZÁK, M. Získání využitelných látek z výluhů aglomeračních odprašků. 1. 36 s.
PEROUTKOVÁ, P. - ŘEHÁK, Z. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. ALTERNATIVNÍ MIKROORGANISMY PRO PRVNÍ STUPEŇ KOLONOVÉHO SYSTÉMU LITHIM. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2018. s. 5-12 s. ISBN 978-80-88238-09-6.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Influence of Fe3 Ions on Nitrate Removal by Autotrophic Denitrification Using Thiobacillus denitrificans Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2017, vol. 31, no. 2, s. 167-172. ISSN: 0352-9568.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrophic denitrification using bacteria Thiobacillus denitrificans in flow-through system - pilot experiments Innovative remediation technologies - research and experience, 2017, vol. 9, no. 1, s. 1-4. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - STANOVÁ, I. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrophic Denitrification Using Bacteria Thiobacillus denitrificans and Elemental Sulfur in Flow-through System. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. ISBN 978-80-86238-65-4.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - STANOVÁ, I. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. REMOVAL OF METALS FROM WATER USING SULFUR-OXIDIZE AND SULFATE-REDUCING BACTERIA. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans imobilizovaných na síře v průtočném systému. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017 : sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-046-2.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removal of nitrates from wastewater using pond bottom soil Environment Protection Engineering, 2016, vol. 42, no. 2, s. 145-154. ISSN: 0324-8828.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Optimalizace nutričních podmínek autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans ve vsádkovém uspořádání. In Sanační technologie XIX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 122-124 s. ISBN 978-80-86832-92-0.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení - pilotní testy. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 105-108 s. ISBN 978-80-86832-94-4.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Optimizing of phosphorus dosage in autotrophic denitrification of Thiobacillus denitrificans in batch reactors. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 401-406 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29821,
SLEZÁK, M. - HŮLA, M. - SAMEK, J. - PROKEŠ, J. Technická pomoc zlepšení filtrovatelnosti škváry z paliva Mibrag. 1. 44 s.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí 3. 1. 24 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Měření velikosti bakterií. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-985-2.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. THE EFFECT OF SELECTED FACTORS ON THE DENITRIFICATION USING BIOPELET Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 7, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. AUTOTROPHIC DENITRIFICATION OF BACTERIA THIOBACILLUS DENITRIFICANS IN THE PRESENCE OF PHOSPHORUS AND MOLYBDENUM Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Influence of phosphorus to denitrification with Thiobacillus denitrificans. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 345-348 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Vliv vybraných organických látek na denitrifikační procesy bakterie Thiobacillus denitrificans. In Sanační technologie XVIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 122-124 s. ISBN 978-80-86832-85-2.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Technické aspekty metabolismu TLM. 1. 21 s.
SLEZÁK, M. - KREJČOVÁ, A. - CUHORKA, J. Zjištění příčin snížení účinnosti absorbéru. 0115. 61 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans podporovaná fosforem a molybdenem. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 104 s.
SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. Vliv vybraných těžkých kovů na růst Acidithiobacillus ferrooxidans. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 103 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenu. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - ERBANOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Vliv organického substrátu na autotrofní denitrifikaci činností bakterií Thiobacillus denitrificans. In Vodárenská biologie 2015. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 155 s. ISBN 978-80-86832-83-8.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. DENITRIFICATION MINE WASTE WATER. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P101-1"-"P101-3" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DENITRIFIKACI POMOCÍ BIOPELET. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 32-37 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
ERBANOVÁ, E. - VLAČIHOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. VLIV ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU NA PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Innovative remediation technologies - research and experience, 2013, vol. 6, no. listopad, s. 1-5. ISSN: 1805-0182.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod pomocí čistírenských kalů. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 301-306 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. Smluvní výzkum v oboru denitrifikace vod. 1. 46 s.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removing of Nitrates from Waste Water by Using Pond Culture Procedia Engineering, 2012, vol. 42, no. 2012, s. 1552–1560. ISSN: 1877-7058.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. - CHÝLKOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. Možnosti denitrifikace organicky chudých odpadních vod.. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. Odstraňování dusičnanů pomocí biofiltru a sírového denitrifikátoru. In Sanační technologie XV. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 110-114 s. ISBN 978-80-86832-66-1.
PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removing of nitrates from waste water by using pond culture. In CHISA 2012: CD-ROM of Full Texts. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. s. 1-8 s. ISBN 978-80-905035-1-9.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD POMOCÍ KALŮ Z BIOLOGICKÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 46-51 s. ISBN 978-80-86832-68-5.
ERBANOVÁ, E. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. - PALARČÍK, J. Využití rybniční kultury k denitrifikaci odpadních vod. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 1-6 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. Smluvní výzkum v oboru denitrifikace vod. 1. 94 s.
SLEZÁK, M. - DOMAŽLICKÁ, M. - HAVELKA, P. Biodegradabilita superabsorbentů. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 1. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2335-2341 s. ISBN 978-80-02-02212-1.
SLEZÁK, M. - VÍŠEK, L. - TRUHLÁŘ, P. - HAVELKA, P. Technologie pro separaci biobutanolu z fermentační zápary. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 1. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 1382-1387 s. ISBN 978-80-02-02212-1.
SLEZÁK, M. - SUCHÁNKOVÁ, P. - HAVELKA, P. Kompostovatelnost celulózových materiálů s obsahem Cd a Cr. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2264-2268 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
SLEZÁK, M. - LEHKÝ, L. - SKLÁDAL, J. Výroba nitrocelulózových prachů a zpracování odpadů z jejich výroby. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1193-1199 s. ISBN 978-80-02-02107-0.
SLEZÁK, M. - LEHKÝ, L. - SKLÁDAL, J. Metody čištění odpadních vod z výroby výbušnin. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2318-2323 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
SLEZÁK, M. Metody regenerace rozpouštědel s aplikací na výrobu bezdýmných nitrocelulózových prachů. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1252-1258 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
SLEZÁK, M. - LEHKÝ, L. - VANĚK, T. Chemické a biodegradační metody čištění odpadních vod z výroby výbušnin. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2414-2418 s. ISBN 80-02-01791-9.
SKLÁDAL, J. - KOUBA, M. - MUDRUŇKOVÁ, M. - SLEZÁK, M. Treatment of waste waters containing nitrate esters. In Sborník plných textů odborných příspěvků 9. semináře NTREM New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2006. s. 723?729 s. ISBN 80-7194-849-7.
SLEZÁK, M. Zařízení k odstranění nitroesterů v odpadní vodě nulavalentním železem. Explosia a.s., Pardubice - Semtín.
SLEZÁK, M. - HAMPL, M. Snížení obsahu amoniaku v odpadních vodách z výrobny anorganických solí ? technickoekonomická studie.. In Sborník příspěvků sympozia Nové trendy v anorganické technologii. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 77-87 s. ISBN 80-7080-565-X.
SLEZÁK, M. - LEHKÝ, L. - VANĚK, T. Čištění odpadních vod s obsahem nitroesterů. In Aprochem 2005. Praha: PetroCHemEng, 2005. s. 192-197 s. ISBN 80-02-01755-2.
SLEZÁK, M. - WASSERBAUER, R. - FRÖMMER, R. Regenerace odpadních kyselin z chemicko-technologických procesů. In Sborník přednášek z 13. konference s mezinárodní účastí Aprochem 2004. Praha: PetroChemProgress, 2004. s. 465-470 s. ISBN 80-02-01576-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Návrh činnosti na odstranění bobtnání stabilizátoru v EOP Smluvní výzkum 01.01.2020
Návrh technologického postupu a příprava vzorku KCL Smluvní výzkum 01.01.2019 31.12.2019
Biocomposite component for slow release of active minerals in soil for plant nutrition EPSILON Technologická agentura České republiky 2018-01-01 2021-12-31
Support of practical trainings for students of the ÚEnviChI Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Development of metodic-technical procedures, minimizing the impacts of forest management on the quality of groundwater as a result of the migration of excess reactive nitrogen and phosphorus EPSILON Technologická agentura České republiky 2017-01-01 2020-12-31
Support to acquire practical experience for students IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Support for student internships IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Providing practical trainings of students ÚEnviChI Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Advanced technology of lithotrophic immobilization and anaerobic bioremediation for the remediation and prevention of environmental damage Programme of applied research and experimental development ALFA - 4th call Technologická agentura České republiky 2014-07-01 2017-12-31
Suistanability of the project INCHIZIP Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Realizace projektu -Výzkumné a a vývojové centrum Smluvní výzkum 01.01.2014 31.12.2014
Výzkum na čištění vod z lagun v areálu Pustý Smluvní výzkum 01.02.2013 31.12.2013
Innovation of Study Programmes "Chemical and Process Engineering" and "Ecology and Environment Protection" at Univerzity of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-10-01 2013-09-30
Moderní filtrační a intoměničové materiály TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007-04-01 2010-12-31
Moderní filtrační a iontoměničové materiály na bázi obnovitelných zdrojů TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007-04-01 2010-12-31
Moderní metody čištění odpadních vod z výroby výbušnin TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006-01-17 2008-12-31