doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Kontakty

jaroslava.hyrslova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7535-0601

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
15:00 - 16:00 -
po předchozí dohodě
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - MACHALÍK, S. - HRUŠKA, R. Freight transport emissions calculators as a tool of sustainable logistic planning Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 4, s. 43-50. ISSN: 1335-4205.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. Service quality of the urban public transport companies and sustainable city logistics Open Engineering, 2019, vol. 10, no. 1, s. 86-97. ISSN: 2391-5439.
HRUŠKA, R. - KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. - MACHALÍK, S. - CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. Smart City Concept of Selected Cities in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 279-284 s.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. The development of collective transport modes share in total inland passenger transport performance of selected European countries from the perspective of sustainable city logistics. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 77-82 s.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Metodika výcviku na simulátoru obsahující sestavené postupy výcviku.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Metodika stanovující postup pro budoucí implementaci změn do výcviku/tréninku hasičů týkajících se leteckých nehod.
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Software zajišťující podporu výcviku hasičů na připravovaných simulátorech. 2019,
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. E-learningový software pro výuku hasičů pro hasící a záchranářské práce při leteckých nehodách. 2019,
ŠVADLENKA, L. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - SKALSKÁ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - MRÁZEK, P. - ŘEHA, D. - HŮLEK, D. - ŠUSTÍK, M. - SOUŠEK, R. - ŠUSTR, M. - STRÁDAL, O. - KŘUPKA, J. - HERALOVÁ, D. - MÜLLEROVÁ, J. - PISAŘÍKOVÁ, M. - NĚMEC, V. - SZABO, S. - BLAŠKO, D. - TOBISOVÁ, A. - JENČOVÁ, E. - VAJDOVÁ, I. - SZABO, S. - KOPECKÝ, M. - CHMELÍK, J. - KYBIC, P. - STOČESOVÁ, S. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Simulace zásahů u leteckých nehod. Neuveden. 537 s.
SEJKOROVÁ, M. - ŠARKAN, B. - MADLEŇÁK, R. - CABAN, J. - MARCZUK, A. - VERNER, J. - HYRŠLOVÁ, J. Wpływ dodatku ferrocenu do oleju napędowego na zadymienie spalin i hałaśliwość silnika Przemysl chemiczny, 2018, vol. 97, no. 8, s. 1312-1315. ISSN: 0033-2496.
ENDRIZALOVÁ, E. - NOVÁK, M. - NĚMEC, V. - HYRŠLOVÁ, J. - MRÁZEK, P. OPERATING LEASE AS A SPECIFIC FORM OF AIRLINES OUTSOURCING. In Business Logistics in Modern Management. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. s. 641-655 s.
NĚMEC, V. - HYRŠLOVÁ, J. - MRÁZEK, P. - NOVÁK, M. - ENDRIZALOVÁ, E. - ZHARKOVA, V. The quality system of air transport pilots training at the University of Pardubice. In WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : proceedings, vol. 3. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systemics, 2018. s. 144-148 s. ISBN 978-1-941763-91-9.
HYRŠLOVÁ, J. - ENDRIZALOVÁ, E. - BECKOVÁ, H. - KAMMELOVÁ, M. Financial analysis of transportation and storage sector. In The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2018. s. 621-630 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. - NEDĚLNÍK, J. Balanced Scorecard as a tool for research and development performance management – a case study in an agriculture company. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2018. Praha: Oeconomica, 2018. s. 591-601 s. ISBN 978-80-245-2274-6.
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Multimodal transport as a sustainable transport for the chemical industry: primary qualitative research. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2018. Praha: Oeconomica, 2018. s. 143-153 s. ISBN 978-80-245-2274-6.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Sustainable development indicators of selected European countries in the field of transport sector. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 645-650 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of companies producing passenger cars in the Czech Republic. In The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2018. s. 1677-1686 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
HYRŠLOVÁ, J. - TOMŠÍK, P. - VNOUČKOVÁ, L. Relation between sustainability-related communication and competitiveness in the chemical industry Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 1, s. 283-292. ISSN: 1211-8516.
KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. METODY KALKULACÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ U POSKYTOVATELŮ LOGISTICKÝCH SLUŽEB Perner´s Contacts, 2017, vol. 12, no. 1, s. 107-122. ISSN: 1801-674X.
SOMMERAUEROVÁ, D. - KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of companies providing express courier services in the Czech Republic. In Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica, 2017. s. 906-915 s. ISBN 978-80-245-2216-6.
HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - BERANOVÁ, K. Financial analysis of urban transport companies. In International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2017. s. 548-556 s. ISBN 978-80-87990-12-4.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. - NEDĚLNÍK, J. Research and development performance management and managerial tools. In Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica, 2017. s. 473-481 s. ISBN 978-80-245-2216-6.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Analysis of Combined Transport in the Czech Republic in relation with CSR. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 424-429 s.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. - NEDĚLNÍK, J. - RUSÍN, J. - CHAMRÁDOVÁ, K. Economic and environmental evaluation of municipal waste – new fermentation technology of small-scale biogas stations. In International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2017. s. 792-800 s. ISBN 978-80-87990-12-4.
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. - HRUŠKA, R. - PRŮŠA, P. - MACHALÍK, S. - KOMÁRKOVÁ, J. - KŘUPKA, J. Kalkulátor logistických emisí "KALEMIS" - etapa I.. 1. 13 s.
CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Peer review of planning tools. 0.1. 21 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of retail food chains in the Czech Republic Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 4, s. 99-112. ISSN: 1801-674X.
ŠPAČEK, M. - SOUČEK, I. - HYRŠLOVÁ, J. Strategické přístupy v managementu podniků chemického průmyslu. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství NAVA, 2016. 306 s. ISBN: 978-80-7211-519-8.
HYRŠLOVÁ, J. - TOMŠÍK, P. - VNOUČKOVÁ, L. - HÁJEK, M. Sustainability-related communication and its influence on competitiveness of companies in the chemical industry. In 6th International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 138-141 s. ISBN 978-80-7509-451-3.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. - DITL, P. Economic and environmental appraisal of research and development project: new digestate treatment technology. In The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2016. s. 975-984 s. ISBN 978-80-87990-10-0.
HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - KAMMELOVÁ, M. Information about sustainable mobility in annual reports of urban transport companies. In The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2016. s. 633-642 s. ISBN 978-80-87990-10-0.
SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Dodavatelské systémy a aspekty ovlivňující jejich řízení. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 220-228 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. Innovative Approach to Inventory Management and Warehousing: A Review and Case Study. In Znalost I Razvitak Prometa (ZIRP) 2016. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, 2016. s. 77-88 s. ISBN 978-953-243-081-3.
KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. Supply Chain Collaboration as an Innovative Approach of Warehouse Management: A Case Study. In Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 374-383 s. ISBN 978-80-245-2153-4.
HYRŠLOVÁ, J. - ANTONOVÁ, B. - DRAHOTSKÝ, I. Transportation in the Czech Republic in the period 2009 to 2014 – Development of land and pipeline transportation. In SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Book 2, volume 4. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 897-904 s. ISBN 978-619-7105-75-9.
HYRŠLOVÁ, J. - CHOCHOLÁČ, J. - ŠVADLENKA, L. Report on Analysis of multimodal transport of chemical goods for the identification of modal shift. 0.1. 59 s.
SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M. - HYRŠLOVÁ, J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (23) - Vertikální/horizontální integrace v chemickém průmyslu CHEMagazín, 2015, vol. 25, no. 1, s. 34-37. ISSN: 1210-7409.
HYRŠLOVÁ, J. - ŠPAČEK, M. - SOUČEK, I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (26) - Balanced scorecard - vývoj koncepce a možnosti využití CHEMagazín, 2015, vol. 25, no. 6, s. 46-51. ISSN: 1210-7409.
ŠPAČEK, M. - HYRŠLOVÁ, J. - SOUČEK, I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (24) - Podniky chemického a farmaceutického průmyslu ČR z pohledu českých kapitálových trhů CHEMagazín, 2015, vol. 25, no. 2, s. 32-37. ISSN: 1210-7409.
HYRŠLOVÁ, J. - KUBÁŇKOVÁ, M. Reporting udržitelného rozvoje - Historie a perspektivy Ekonomika a management, 2015, vol. Neuveden, no. 3/2015, s. 1-12. ISSN: 1802-8470.
HYRŠLOVÁ, J. - VNOUČKOVÁ, L. - HÁJEK, M. Koncepce udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost podniků chemického průmyslu Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 4, s. 319-326. ISSN: 0009-2770.
ANTONOVÁ, B. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. Highway infrastructure in the Czech Republic and its influence on GDP growth rate. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 357-364 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
ANTONOVÁ, B. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - DRAHOTSKÝ, I. Greenhouse gas emissions in the context of sustainable transport in the Czech Republic. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 12-23 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
ANTONOVÁ, B. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. Employment of PPP as an innovative approach to implementation of transport infrastructure projects in the Czech Republic. In Innovation Management and Corporate Sustainability: proceedings of the 3rd International Conference. Praha: Oeconomica, 2015. s. 4-13 s. ISBN 978-80-245-2092-6.
ANTONOVÁ, B. - KUČERA, T. - LUSTIGOVÁ, K. - HYRŠLOVÁ, J. - DRAHOTSKÝ, I. CO2 emissions as an indicator of sustainable transport development in the Czech Republic. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 91-98 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. Indicator systems for measuring and monitoring sustainability of transport. In The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2015. s. 872-881 s. ISBN 978-80-87990-06-3.
HYRŠLOVÁ, J. - BECKOVÁ, H. - KUBÁŇKOVÁ, M. Sustainability accounting: brief history and perspectives. In The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2015. s. 607-616 s. ISBN 978-80-87990-06-3.
HÁJEK, M. - PETRUŽELA, L. - KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. Sustainable management and innovation in public water supply and sewerage sector on the example of the City of Prague. In 18th EMAN Conference Sustainability Accounting for Innovation Management: conference proceedings. San-Sebastián: University College of Business Studies of Donostia-San Sebastián, 2015. s. 1-7 s. ISBN 978-84-606-6348-5.
HYRŠLOVÁ, J. - ŠPAČEK, M. - SOUČEK, I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (21) - Lidský kapitál a proces učení - zdroj konkurenční výhody? CHEMagazín, 2014, vol. XXIV, no. 5, s. 52-57. ISSN: 1210-7409.
VNOUČKOVÁ, L. - HYRŠLOVÁ, J. - TOMŠÍK, P. How Does Implementation of Environmental Management System Contribute to Corporate Sustainability Management Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 6, s. 1499-1508. ISSN: 1211-8516.
ŠPAČEK, M. - HYRŠLOVÁ, J. - SOUČEK, I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (22) - Moderní nástroje řízení výkonnosti v podnicích chemického průmyslu CHEMagazín, 2014, vol. XXIV, no. 6, s. 41-45. ISSN: 1210-7409.
KUBÁŇKOVÁ, M. - HYRŠLOVÁ, J. Life Cycle Perspective of R&D Investment Management: Case Study Approach European Financial and Accounting Journal, 2014, vol. 9, no. 3, s. 4-24. ISSN: 1802-2197.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - HÁJEK, M. Environmentální komunikace podniků s externími zainteresovanými stranami v rámci EMS Planeta, 2007, vol. 15, no. 2, s. 36. ISSN: 1801-6898.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. Corporate Social Responsibility and its Social Aspects Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 147-156. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, J. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate Sustainability and Sustainability Accounting as a Tool for Sustainability Performance Measurement and Management Vedecké listy, 2007, vol. 6., no. 2, s. 112-121. ISSN: 1336-815X.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a jejich vliv na ekonomickou výkonnost podniku Human Resources Management and Ergonomics, 2007, no. 3, s. 5-14. ISSN: 1337-0871.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. Environmental Management Accounting and Resource Efficiency Accounting - Material Flow Management Instrument. In Towards Knowledge-Based Economy and Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness. Riga: Riga Technical University, 2007. s. 1000 s. ISBN N.
VÁVRA, J. - HYRŠLOVÁ, J. Costs Related to Occupational Health and Safety Management System. In Sustainability Accounting and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 203 s. ISBN 978-80-7194-971-8.
VÁVRA, J. - HYRŠLOVÁ, J. Náklady související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 220 s. ISBN 978-80-7194-970-1.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Sociální aspekty udržitelného rozvoje a podnik. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 54-61 s. ISBN 978-80-7194-970-1.
HYRŠLOVÁ, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Social Aspects of Sustainable Development and a Corporation. In Sustainability Accounting and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 43-51 s. ISBN 978-80-7194-971-8.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. Corporate Economic, Environmetal and Social Performance. In ICQME 2007. Podgorica, Montenegro: University of Montenegro, 2007. s. 313 s. ISBN 86-907877-3-9.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. Sustainability Accounting versus Environmental Accounting. In EA-SDI 2007. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 528 s. ISBN 978-80-7044-883-0.
HYRŠLOVÁ, J. Implementation of Environmental Management Systems and Company Experience in the Czech Republic Management, 2006, vol. , no. 1, s. 48-58. ISSN: 1822-3133.
ŠPAČEK, L. - HYRŠLOVÁ, J. Matice dobrovolných nástrojů Environmentální aspekty podnikání, 2006, vol. , no. 2/2006, s. 4-8. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Využití environmentálního manažerského účetnictví (EMA) v rámci hodnocení investičních projektů Planeta, 2006, vol. N, no. 2, s. 19-21. ISSN: 1801-6898.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. - VÁVRA, J. Environmental Communication of Companies with External Interested Parties within the Framework of EMS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. N, no. 12, s. 145-156. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - BRANSKÁ, L. - ŠPAČEK, L. Transformation of Company Management Systems in Czech Chemical Industry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, no. 1, s. 157-170. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - BRANSKÁ, L. - ŠPAČEK, L. Současný stav implementace manažerských systémů v českých podnicích chemického průmyslu Scientific Papers, 2006, vol. II, no. 4, s. 37-48. ISSN: 1336-815X.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. Environmentální účetnictví - nástroj prosazování koncepce eko-účinnosti. In Politika životního prostředí, vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 26 s. ISBN: 80-7044-779-6.
HYRŠLOVÁ, J. - PULKRAB, K. Vybrané aplikace politiky životního prostředí v ČR. In Politika životního prostředí, vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 28 s. ISBN: 80-7044-779-6.
HYRŠLOVÁ, J. Podnik a životní prostředí. In Politika životního prostředí, vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 10 s. ISBN: 80-7044-779-6.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. Ochrana životního prostředí jako součást podnikového managementu. In Politika životního prostředí, vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 8 s. ISBN: 80-7044-779-6.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems. In Sustainability Accounting and Reporting. . vyd. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006. 24 s. ISBN: 1-4020-4079-2.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - HÁJEK, M. External Environmental Communication as a Part of EMS. In Proceedings of the Abstract of the 14 International Scientific Conference "CO-MAT-TECH 2006". Trnava: STU Bratislava, MTF Trnava, 2006. s. 63 s. ISBN 80-227-2472-6.
HYRŠLOVÁ, J. - MÍSAŘOVÁ, P. Environmentální účetnictví ? stávající stav a perspektivy využívání v českých podnicích. In Sborník z celostátní konference "ENVIRO 2006". Kladno: CERT Kladno, 2006. s. 1-5 s. ISBN N.
HYRŠLOVÁ, J. Systémy environmentálního managementu v českých podnicích. In Zborník príspevkou z 16.mezinárodnej vedeckej konferencie "Moderné prístupy k manažmentu podniku". Bratislava: STU Bratislava, FCHPT, 2006. s. 174-182 s. ISBN 80-227-2509-9.
HYRŠLOVÁ, J. - MÍSAŘOVÁ, P. - VÁVRA, J. Environmental Management Systems and Sustainable Development in the Practice of Czech Companies. In Proceedings of Brno International Conference on Applied Business Research "BICABR 2006". Brno: MZLU Brno, 2006. s. 61-62 s. ISBN 80-7157-983-1.
HYRŠLOVÁ, J. - VÁVRA, J. - HÁJEK, M. From Environmental Accounting to Sustainability Accounting. In Proceedings of the International Scientific Conference "Business Development Possibilities in the New European Area", Part 1. Vilnius: Vilnius University, 2006. s. 189-196 s. ISBN 9986-19-938-7.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Importance of Environmental Management Accounting to Company Management. In Proceedings of the International Scientific Conference "Business Development Possibilities in the New European Area", Part 1. Vilnius: Vilnius University, 2006. s. 182-188 s. ISBN 9986-19-938-7.
HYRŠLOVÁ, J. - BRANSKÁ, L. - ŠPAČEK, L. Environmental Management Systems and Responsible Care Programme in Chemical Industry Enterprises in the Czech Republic. In Proceedings of International Scientific Conference "The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 58-64 s. ISBN 80-7194-867-5.
HYRŠLOVÁ, J. - MÍSAŘOVÁ, P. Application of Environmental Accounting in the Czech Republic. In Proceedings of International Scientific Conference "The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 65-71 s. ISBN 80-7194-867-5.
HYRŠLOVÁ, J. Využití environmentálního manažerského účetnictví na podporu rozhodovacích procesů v podniku Planeta, 2005, vol. XII, no. 7/2005, s. 1-64. ISSN: 1213-3393.
HYRŠLOVÁ, J. Stav a perspektivy využívání EMA v českých podnicích Environmentální aspekty podnikání, 2005, vol. , no. 2/2005, s. 19-23. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. - ŠPAČEK, L. - HÁJEK, M. Environmental Management Accounting: Information Support of Company Management Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, vol. 11, no. 1, s. 251-259. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - RŮŽIČKA, P. Zavádění systémů environmentálního managementu v České republice. In Environmentální manažerské účetnictví (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví). první. vyd. Pardubice: Ministerstvo životního prostředí, Univerzita Pardubice, 2005. 6 s. ISBN: 80-7194-751-2.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Republic. In Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenges. první. vyd. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2005. 17 s. ISBN: 1-4020-3371-0.
HYRŠLOVÁ, J. Environmentální manažerské účetnictví. In Udržitelný rozvoj a podnikání (environmentální reporting, hodnocení udržitelného rozvoje a environmentální účetnictví). první. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2005. 34 s. ISBN: 80-85990-09-1.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Using Environmental Managerial Accounting (EMA) within the Framework of Investment Projects. In Proceedings of International Conference EA - SDI. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Charles University in Prague, 2005. s. 341-347 s. ISBN 80-7044-676-5.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Flow Cost Accounting - an Important Tool for Promotion of the Win-Win Strategy. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2005. s. 78-81 s. ISBN 9986-19-783-X.
HYRŠLOVÁ, J. Methods of Environmental Cost Accounting. In Proceedings of International Workshop "Economic and Social Aspects of Sustainable Development". Pardubice: Ministry of the Environment, Masaryk University in Brno, University of Pardubice, Czech Environment Center Prague, 2005. s. 29-36 s. ISBN 80-7194-791-1.
HYRŠLOVÁ, J. Implementation of Environmental Management Systems and a Global Company Experience. In Zbornik Radova XXXII SYM-OP-IS 2005. Beograd, Serbia and Montenegro: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomskog Fakulteta u Beogradu, 2005. s. 47-50 s. ISBN 86-403-0685-0.
HYRŠLOVÁ, J. Implementation of Environmental Management Systems and Company Experience in the Czech Republic. In Proceedings of 5 th International Scientific Conference "Research and Development in Mechanical Industry". Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro: High Technical Mechanical School of Trstenik, 2005. s. 59-67 s. ISBN 86-83803-20-1.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. Investment into Environmental Protection. In Proceedings of The International Conference "BUSINESS-STUDIES-SCIENCE 2005". Rietavas, Lithuania: Zemaitija College, 2005. s. 125-128 s. ISBN 9986-848-62-8.
HYRŠLOVÁ, J. - HÁJEK, M. The Current Situation and Perspectives of Use of EMA in Czech Companies. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, 2005. s. 156-159 s. ISBN 80-7194-806-3.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Podnikové environmentální účetnictví: Těžiště práce není u účetních, nýbrž u techniků Odpady, 2004, vol. XIV., no. 7-8/2004, s. 9-10. ISSN: 1210-4922.
HYRŠLOVÁ, J. - FEDOROVÁ, A. Účetnictví a ochrana životního prostředí Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2004, vol. , no. 23/2004, s. 11-19. ISSN: 1213-6522.
ŠPAČEK, L. - HYRŠLOVÁ, J. Integrated Pollution Prevention and Control and Enterprises in the Chemical Industry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, vol. , no. 10, s. 369-378. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. Využití nástrojů environmentální politiky na úrovni obcí Marketingová panoráma, 2004, vol. II., no. 1/2004, s. 16-20. ISSN: 1336-1864.
HYRŠLOVÁ, J. Umweltmanagementsysteme in der Tschechischen Republic Umwelt Wirtschafts Forum, 2004, vol. 12, no. 4/04, s. 78-80. ISSN: 0943-3481.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Využití environmentálního účetnictví při řešení rozhodovacích úloh v podniku s cílem ochrany životního prostředí Planeta, 2004, vol. XII, no. 5/2004, s. 1-52. ISSN: 1213-3393.
PODSKL´AN, A. - ŠALGOVIČOVÁ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Marketingová stratégia podniku orientujúceho sa na TQEM. první. vyd. Trnava: AP Solution Hnúšťa, ve vydavatelství TRIPSOFT Trnava, 2004. 215 s. ISBN: 80-968734-5-8.
FEDOROVÁ, A. - HÁJEK, M. - HYRŠLOVÁ, J. - KOCMANOVÁ, A. Environmentální management podniku: Environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy. první. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2004. 143 s. ISBN: 80-7204 -374-9.
HYRŠLOVÁ, J. Environmentální manažerské účetnictví a investiční rozhodování. In Environmentální manažerské účetnictví (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví). první. vyd. Pardubice: Ministerstvo životního prostředí, Univerzita Pardubice, 2004. 8 s. ISBN: 80-7194-643-5.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Využití environmentálního účetnictví při řešení rozhodovacích úloh v podniku s cílem ochrany životního prostředí. In Environmentální manažerské účetnictví (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví). první. vyd. Pardubice: Ministerstvo životního prostředí, Univerzita Pardubice, 2004. 5 s. ISBN: 80-7194-643-5.
HYRŠLOVÁ, J. Introduction of Environmental Management Systems and Company Experiences in the Czech Republic. In Development of Economy: Theory and Practice. Kaunas, Lithuania: Vilnius University, 2004. s. 39-42 s. ISBN 9955-634-04-9.
HYRŠLOVÁ, J. Information Support for Environmentally Oriented Strategic Management. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 1-9 s. ISBN 80-214-2661-6.
HYRŠLOVÁ, J. Benefits of Environmental Management Systems in the Czech Republic. In Sborník z 10. národní vědecké konference s mezinárodní účastí "Akademická Dubnica 2004". Dubnica nad Váhom: Slovenská technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2004. s. 163-166 s. ISBN 80-227-2076-3.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Výsledky výzkumu sledování environmentálních nákladů v podnicích Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 2, s. 10-12. ISSN: 1211-8052.
SAKÁL, P. - HYRŠLOVÁ, J. Vliv environmentálního chování podniku na výsledky hospodaření Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 2003, vol. , no. 15, s. 139-144. ISSN: 1336-1589.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Případové studie podnikového environmentálního účetnictví Planeta, 2003, vol. 11, no. 5, s. 1-32. ISSN: 1213-3393.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Environmentální účetnictví a typy rozhodovacích úloh Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Přínosy systémů environmentálního managementu a náklady na jejich implementaci Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 4, s. 5-6. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. Účtování o základním kapitálu ve společnosti s ručením omezeným Účetnictví v praxi, 2003, vol. 7, no. 8, s. 31-35. ISSN: 1211-7307.
HYRŠLOVÁ, J. Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným Účetnictví v praxi, 2003, vol. 7, no. 9, s. 27-29. ISSN: 1211-7307.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Implementation of Environmental Management Systems in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. , no. 9, s. 225-234. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. Co je environmentální manažerské účetnictví? Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 4, s. 2-5. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. - VANĚČEK, V. Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (Environmentální manažerské účetnictví). první. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 103 s. s. ISBN: 80-7212-227-4.
VANĚČEK, V. - HYRŠLOVÁ, J. Případová studie podnikového environmentálního účetnictví. In Sborník z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 46-47 s. ISBN 80-7194-542-0.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Struktura environmentálních nákladů v podnicích. In Sborník z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 55-60 s. ISBN 80-7194-542-0.
HYRŠLOVÁ, J. Systém environmentálního účetnictví v rámci EMAS II. In Sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 131-134 s. ISBN 80-7194-623-0.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Informace o environmentálních nákladech pro environmentálně orientovaný management. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 182-190 s. ISBN 80-7157-698-0.
BÖHMOVÁ, S. - HYRŠLOVÁ, J. Dopady environmentálního profilu podniku na jeho finanční zdraví. In Sborník referátů z mezinárodní konference Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2003. s. 63-67 s. ISBN 80-239-0860-X.
HYRŠLOVÁ, J. Šetrný přístup podniku k životnímu prostředí - faktor ovlivňující úspěšnost malých a středních podniků. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Výkonnosť malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v Českej republike. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2003. s. 78-82 s. ISBN 80-8055-840-X.
HYRŠLOVÁ, J. Připravenost českých podniků na implementaci systému environmentálního účetnictví v rámci EMAS II. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 31-37 s. ISBN 80-7194-586-2.
HYRŠLOVÁ, J. Začlenění environmentálního účetnictví do EMAS II v České republice. In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´03. Žilina: Žilinská univerzita, vydavatel'stvo EDIS, 2003. s. 95-100 s. ISBN 80-8070-134-2.
HYRŠLOVÁ, J. Pojetí environmentálního účetnictví ve světě. In Sborník z vědecké konference Podnikové environmentální účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 129-135 s. ISBN 80-7194-572-2.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Výzkum sledování environmentálních nákladů v podnicích. In Sborník z vědecké konference Podnikové environmentální účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 122-128 s. ISBN 80-7194-572-2.
HYRŠLOVÁ, J. - SAKÁL, P. Economic Effects of Company´s Approach to Environmental Protection. In Economy Management: Methods, Models and Technologies. Ufa: University of Ufa, 2003. s. 137-139 s. ISBN 5-86911-428-4.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Environmental Costs Tracking - Support for Decision-Making Processes in the Framework of Environmentally Oriented Management. In Conference Proceedings Business Development and European Community. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 122-128 s. ISBN 80-214-2408-7.
HYRŠLOVÁ, J. Environmental Managerial Accounting - Support for Company Decision-Making. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Science, Education and Society. Žilina: University of Zilina, 2003. s. 73-76 s. ISBN 80-8070-120-2.
HYRŠLOVÁ, J. The State of Preparedness of Czech Enterprises for Environmental Accounting System Implementation in the Framework of EMAS II. In Proceedings from International Scientific Conference Economic Aspects of Environmental Protection. Pardubice: University of Pardubice, 2003. s. 44-49 s. ISBN 80-7194-585-4.
HYRŠLOVÁ, J. - SAKÁL, P. Influence of Company Environmental Performance on Economic Results. In Proceedings of the 11 International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2003. Trnava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 2003. s. 118 s. ISBN 80-227-1949-8.
HYRŠLOVÁ, J. Poznámky k Metodickému pokynu pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví v rámci EMAS II. In Sborník z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 61-64 s. ISBN 80-7194-542-0.
HYRŠLOVÁ, J. Deficiencies of the Existing Systems of Managerial Accounting for Needs of Environmentally-Oriented Management and their Prospects Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2002, vol. 2002, no. 8, s. 225-231. ISSN: 1211-5541.
SAKÁL, P. - HYRŠLOVÁ, J. Nedostatky a perspektivy stávajících systémů manažerského účetnictví pro potřeby environmentálně orientovaného managementu Research Papers of Faculty of Materials and Technology, Slovak University of Technology in Trnava, 2002, vol. , no. 13, s. 75-80. ISSN: 1336-1589.
BUCHTA, M. - HYRŠLOVÁ, J. Možnosti využití metody activity based costing v podnicích Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 1999, vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Implementation of the managerial simulation game UNISIM in the teaching of the Department of Transport Management, Marketing and Logistics Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Kalkulátor logistických emisí CO2 Smluvní výzkum 01.10.2019 31.01.2020
Kalkulace logistických emisí Smluvní výzkum 01.03.2019 31.05.2020
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Simulation of interventions in air accidents Security Research Ministerstvo vnitra 01.10.2017 30.09.2019
Contract research - Proposal of a complex system of capacity allocation Contract Research Smluvní výzkum 01.05.2017 31.10.2017
Analýza využívaných kalkulátorů emisí CO2 Smluvní výzkum 01.01.2017 31.12.2017
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Smluvní výzkum v rámci projektu CE 36 Smluvní výzkum 01.01.2016 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016

Výzkumné zaměření

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2004 University of Michigan University of Michigan Spojené státy 4

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj