doc. ThDr. Ivan Štampach | Univerzita Pardubice

doc. ThDr. Ivan Štampach

Obrázek uživatele ivst0227

Kontakty

ivan.stampach@upce.cz

Pracoviště

Fakulta filozofická
Katedra religionistiky (10150)

Externista - VŠ učitel
External university lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pátek: 
11.30-12.00, 13.30-14.00
Konzultace:
Pátek: 
11.30-12.00, 13.30-14.00
KRE/DSMR1 Doktorský seminář z metodologie religionostiky I 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/DSMR2 Doktorský seminář z metodologie religionostiky II 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/FINA Filozofie náboženství II 2018/2019 G    Cv  Se  
KRE/ISPB Individuální studentský projekt 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/KRE1 Křesťanství I 2018/2019 G    Cv  Se  
KRE/NAFU Náboženský fundamentalismus 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/OZR Oborová zkouška z religionistiky 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/PRJA Pramenný jazyk 2018/2019 G   Cv  Se  
KRE/SRE1 Současná religiozita I 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠTAMPACH, I. Nenáboženská spiritualita jako téma na pomezí religionistiky a jiných humanitních oborů Pantheon, 2018, vol. XII, no. 2, s. 45-58. ISSN: 1803-2443.
ŠTAMPACH, I. Motivace islamofobních (antiislamistických) postojů zejména v České republice a přínos religionistiky k jejich analýze. In Islamofobie po česku : český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o. - nakladatelství, 2017. 22 s. ISBN: 978-80-7429-903-2.
ŠTAMPACH, I. Andělé mezi monoteismem a polyteismem z religionistického pohledu Theologická revue, 2016, vol. 87, no. 3, s. 213-224. ISSN: 1211-7617.
ŠTAMPACH, I. Je popularizace kabaly profanací mystéria? Theologická revue, 2015, vol. 86, no. 3, s. 240-254. ISSN: 1211-7617.
ŠTAMPACH, I. Uchopitelnost hermetismu v religionistice Theologická revue, 2014, vol. 85, no. 3, s. 370 – 384. ISSN: 1211-7617.
ŠTAMPACH, I. Náboženský extremismus a sekty. In Extremismus. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 24 s. ISBN: 978-80-7380-376-6.
ŠTAMPACH, I. Mystika jako báze mezináboženského dialogu Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2011, vol. 34, no. 17, s. 3-14. ISSN: 1802-6818.
ŠTAMPACH, I. Na nových stezkách ducha. Přehled a analýza současné religiozity. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o. - nakladatelství, 2010. 261 s. ISBN: 978-80-7429-060-2.
TITZ, P. - BUBÍK, T. - FÁREK, M. - ŠTAMPACH, I. Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Studijní texty pro pedagogy. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje.
ŠTAMPACH, I. Typologie atheismu Dingir, 2009, vol. 2009, no. 3, s. 46-49. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Náboženství a násilí Dingir, 2009, vol. 12, no. 1, s. 10-11. ISSN: 1212-1371.
FLOSS, K. - HÄRING, H. - HOŠEK, P. - ŠTAMPACH, I. Hans Küng, teolog na hraně. 1. vyd. Praha: Dingir, 2008. 150 s. ISBN: 978-80-86779-07-2.
FLOSS, K. - VOJTÍŠEK, Z. - HOŠEK, P. - ŠTAMPACH, I. Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. 1. vyd. Praha: Dingir, 2008. 166 s. ISBN: 978-80-86779-08-9.
ŠTAMPACH, I. Základy religionistiky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 34 s. ISBN: 978-80-7395-090-3.
ŠTAMPACH, I. Přehled religionistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 237 s. ISBN: 978-80-7367-384-0.
ŠTAMPACH, I. Mezináboženské vztahy v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe ve srovnání s jinými koncepcemi. In Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. 1. vyd. Praha: Dingir, 2008. 40 s. ISBN: 978-80-86779-08-9.
ŠTAMPACH, I. Religionistika. In Základy religionistiky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 34 s. ISBN: 978-80-7395-090-3.
ŠTAMPACH, I. Křesťanství. In Základy religionistiky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 35 s. ISBN: 978-80-7395-090-3.
ŠTAMPACH, I. Küngova koncepce mezináboženských vztahů ve srovnání s jinými pojetími. In Hans Küng, teolog na hraně. 1. vyd. Praha: Dingir, 2008. 26 s. ISBN: 978-80-86779-07-2.
ŠTAMPACH, I. Je sdílená náboženská identita synkretismem? 2007,
ŠTAMPACH, I. Nahradila spiritualita náboženství?. Masarykova univerzita, 2007. s. 7 s. ISBN 80-210-4206-0.
ŠTAMPACH, I. Spiritualita, víra, pochybnosti. 2007. ISBN 978-80-903773-4-9.
ŠTAMPACH, I. Náboženská pluralita a její (ne)zvládání Teologie & společnost, 2006, vol. 2006, no. 4, s. 3-8. ISSN: 1214-0740.
ŠTAMPACH, I. Islám a evropská kultura Dingir, 2006, vol. 2006, no. 1, s. 13-14. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Specifikum metodologie humanitních věd na příkladu religionistiky. In Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 118-125 s. ISBN 80-7194-876-4.
ŠTAMPACH, I. Náboženství a jídlo Dingir, 2005, vol. 8, no. 1, s. 9-10. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Náboženství a jevy podobné Dingir, 2005, vol. 8, no. 4, s. 128-129. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Ostrovy vitality v katolické církvi Dingir, 2005, vol. 8, no. 2, s. 62-63. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Doslov k českému vydání. In Příchod kosmického Krista. Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance. . vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie kultury, 2004. 4 s. ISBN: 80-7325-028-4.
ŠTAMPACH, I. Předmluva. In Sám chléb tě neživí. . vyd. Hranice: Fabula, 2004. 7 s. ISBN: 80-86600-17-3.
ŠTAMPACH, I. Komplementární vědecká metodologie v religionistice a jiných humanitních vědách. In Acta historica posoniensa III. Bratislava: Filozofická fakulta univerzity Komenského, 2004. s. 71-74 s. ISBN 80-88982-79-0.
ŠTAMPACH, I. Mezináboženské vztahy Dingir, 2003, vol. 6, no. 4, s. 106-150. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Abrahámovská ekuména Dingir, 2003, vol. 6, no. 4, s. 76-77. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Předchozí a další životy v jednotlivých duchovních směrech Dingir, 2003, vol. 6, no. 2, s. 64. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Časopis pro nový věk Dingir, 2003, vol. 6, no. 2, s. 53-54. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Uzavření, ale nikoli tajní. Svobodní zednáři a jiné uzavřené společnosti Dingir, 2003, vol. 6, no. 1, s. 16-19. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Potřebná příručka s chybami, recenze na publikaci Michael Keena: Světová náboženství Dingir, 2003, vol. 6, no. 4, s. 103. ISSN: 1212-1371.
ŠTAMPACH, I. Buddhistická meditace pro křesťany Okruh a střed, 2003, vol. neuveden, no. 1, s. 29-35. ISSN: 1212-1037.
ŠTAMPACH, I. Deviace náboženské autority Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. C, 2003, vol. 2003, no. 9, s. 303-317.
ŠTAMPACH, I. Blíží se bod obratu v pohledu na zdraví a nemoc? Revue Prostor, 2003, vol. neuveden, no. 58-59, s. 66-71. ISSN: 0862-7045.
ŠTAMPACH, I. Existuje nový věk? Revue Prostor, 2003, vol. neuveden, no. 60, s. 7-11. ISSN: 0862-7045.
ŠTAMPACH, I. Bratrstva růžového kříže Dingir, 2003, vol. 6, no. 1, s. 8-9. ISSN: 1212-1371.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Příprava jednoobornvého bakalářského studia filozofie výchovy Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006

Výzkumné zaměření

Předseda Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů

Místopředseda správní rady Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios

Člen expertního panelu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace

Člen vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Člen oborové rady doktorského studia religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Člen redakční rady ročenky Pantheon

Člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae - Studia religionis

Člen redakční rady časopisu Spirituality Studies (Trnavská univerzita)

Člen redakční rady čtvrtletníku Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně

Člen ediční rady nakladatelství Vyšehrad v Praze

Místopředseda Společnosti pro mezináboženský dialog