Úprava závěrečných a jiných prací

Vazba bakalářských a diplomových prací na počkání.

Vazba je možná pouze v případě, že si zadáte předem přípravu desek.

 

Na to je třeba přijít osobně do knihárny (suterén budovy FES, Stavařov, Studentská 84) a:
  1. Přinést návrh potisku na desky.
  2. Nahlásit počet listů práce (+,- 5 listů) - včetně úvodních listů a příloh (kvůli velikosti hřbetu).
  3. Zvolit barvu desek (černá, modrá, zelená, vínová) a barvu písma na desky (stříbrná, zlatá)
    Doporučení (černé desky, stříbrný tisk).
  4. Vědět, kolik pevných desek potřebujete připravit.
  5. Přinést zálohu, alespoň 150,- Kč za kus.

Pro mimopardubické nabízíme možnost zaslat tyto informace na e-mail: diplomka@upce.cz
Příjem e-mailu je dobré si ověřit telefonem: 466 036 053

Cena vazby se pohybuje podle počtu listů práce od 235,- Kč do 299,- Kč
cena vazby je včetně 4 řádků ražby na desky.

Každá třetí, čtvrtá a další vazba se stejným textem je za jednotnou cenu 190,- Kč (včetně DPH).
Toto je cena včetně 4 řádků ražby na desky + 20,- Kč za každý řádek nad 4 řádky.

Provozní doba pro vazbu:  
9:00
- 11:00 hodin
12:00
- 13:30 hodin

Desky na závěrečné práce, bakalářské, diplomové a disertační práce, závěrečné práce z doplňujícího pedagogického studia a habilitačních práce, jsou upravovány při kompletaci na Tiskařském středisku univerzity podle pravidel, daných jednotnou formální úpravou v souladu se Směrnicí č. 9/2005.

Desky jsou černé s vyraženým stříbrným písmem předepsané velikosti a typu.

Neobsahují logo univerzity.

Desky na diplomy, vysvědčení a dodatek diplomu při ukončení akreditovaných studijních programů jsou zajišťovány jednotlivými studijními odděleními, příp. OVV rektorátu.

Jsou modré, šedé, případně červené.

Dodané od externího dodavatele nově obsahují logo univerzity provedení slepotiskovou ražbou (podle předepsaného vzoru).

Pro vlastní tisk oficiálních dokladů univerzity platí Směrnice č. 18/2005.

Desky na další diplomy a osvědčení, které vydávají účastníkům různých kurzů, případně jako ocenění představitelé univerzity a fakult, případně jednotlivá pracoviště univerzity, zajistí Tiskařské středisko, které podle objednávky zadavatele může na desky zhotovit i logo a název univerzity (podle schváleného vzoru) SLEPOTISKOVOU RAŽBOU.

U všech desek je doporučovaná plátěná úprava povrchu (nikoliv umělohmotná). Objednávky na desky a event. slepotiskovou ražbu loga a názvu univerzity je třeba předložit Tiskařskému středisku nebo externímu dodavateli s dostatečným časovým předstihem.