Univerzitní časopis

K informování o činnosti a dění na Univerzitě Pardubice slouží akademické obci i veřejnosti univerzitní časopis vydávaný pod názvem ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE. V roce 2017 bylo Zpravodaji UPa přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 2570-5644 a byl zapsán Ministerstvem kultury ČR do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22928.

Univerzitní zpravodaj

K informování o činnosti a dění na Univerzitě Pardubice slouží akademické obci i veřejnosti univerzitní časopis vydávaný pod názvem ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE. V roce 2017 bylo Zpravodaji UPa přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 2570-5644 a byl zapsán Ministerstvem kultury ČR do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22928.

Redaktorka: Mgr. Věra Přibylová

Redakční okruh: Mgr. Lenka Čermáková, doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., Mgr. Lucie Kašková, Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., Mgr. Martina Macková, Mgr. Věra Přibylová, Adrián Zeiner

Grafické zpracování: Ing. Alena Komárková
Fotodokumentace: Centrum informačních technologií a služeb, archiv autorů článků

Tiskne: Vydavatelství a polygrafické středisko Univerzity Pardubice

Kontaktní adresa: Univerzita Pardubice, Rektorát – kancelář rektora, Studentská 95, 532 10 Pardubice, telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz

true

Vážení čtenáři a kolegové – spolupracovníci a studenti,

i nadále chceme přinášet čtenářům informace z činností univerzity a jejích jednotlivých pracovišť a zajímavosti z akademického života, v podobě tištěného, ale nově i elektronického univerzitního časopisu – Zpravodaje Univerzity Pardubice, který by měl naše zprávy a novinky, případně vaše autorské příspěvky, dostávat k očím čtenářů rychleji.

Tvořte Zpravodaj UPa s námi – pošlete nám náměty na články, rozhovory, reportáže.

Napište nám do redakce tip na událost či odbornou akci, kterou organizujete či spolupořádáte.

Pošlete nám váš vlastní příspěvek.

Podělte se o zajímavosti ze své vědecké práce a výzkumu či z dění na vašem pracovišti s celou akademickou obcí a čtenáři Zpravodaje UPa.

Při zaslání vašeho autorského příspěvku, prosím postupujte takto:

  1. Příspěvky zasílejte na elektronickou adresu: zpravodaj@upce.cz
  2. Do přílohy e-mailové zprávy přiložte samostatný soubor s textem článku/vašeho příspěvku.
  3. Text, který si přejete zveřejnit, by měl obsahovat max. 3,5 – 4000 znaků (vč. mezer) = cca 1 strana PC textu (Times New Roman, vel. 12).
  4. Pokud se jedná o texty/příspěvky, vztahující se k univerzitním projektům, vložte prosím do „těla“ textu také příslušný logolink.
  5. Do přílohy zprávy můžete připojit 1 – 4 fotografie.
  6. Na konec textu vašeho článku uveďte popisky k jednotlivým přiloženým fotografiím a uveďte jméno autora fotografie. Pokud využijete fotoarchiv pořizovaný Univerzitním konferenčním centrem, stačí uvést pozn. UKC.
  7. Fotografie posílejte v dobré kvalitě, které si dále sami dle potřeb upravíme.
  8. Do článku nebo do zprávy e-mailu napište celé jméno autora zasílaného článku včetně titulů, pracoviště-katedru, oddělení apod. a fakultu či vyšší organizační útvar, jehož je vaše pracoviště součástí.

Děkujeme vám za přízeň i spolupráci a těšíme se na další setkávání na stránkách našeho zpravodaje, tištěného či elektronického.

Ing. Valerie Wágnerová, šéfredaktorka, kancléřka – mluvčí UPa
Bc. Věra Přibylová, redaktorka - za redakční tým Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
 

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zpravodaj číslo 1 září 199529.53 MB
true
false
true