Časopis Univerzity Pardubice My UPCE

Univerzita Pardubice vydává čtyřikrát ročně vlastní časopis MY UPCE. Exkluzivní obsah přináší rozhovory s akademiky, excelentními vědci, najdete v něm příběhy našich studentů i nejzajímavější životní cesty našich úspěšných absolventů.

Celý obsah nejnovějšího čísla, ale i všech dalších časopisů MY UPCE najdete rovněž v angličtině - v online verzi na webu www.upce.cz/en/bulletin.

 

 

 

My UPCE Zpravodaj Univerzity Pardubice

Vydává Univerzita Pardubice, Rektorát, Oddělení propagace a vnějších vztahů, IČ: 00216275
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, telefon 466 036 413, 466 036 406, e-mail: zpravodaj@upce.cz

Odpovědná redaktorka: Věra Přibylová. Redakční okruh: Lenka Čermáková, Tomáš Jiránek, Lucie Košťálová, Andrea Koblížková, Martina Macková, Adrián Zeiner.
Překlady: Jazykové centrum Univerzity Pardubice, Yveta Linhartová.
Fotodokumentace: CITS – Adrián Zeiner, Petr Špaček, Radek Plžík, Milan Reinberk a archiv UPa.
Grafická úprava a sazba: CITS – Alena Komárková.


Redakce si vyhrazuje práva krátit a editorsky upravovat texty.
Tisk: Vydavatelství a polygrafické středisko Univerzity Pardubice.

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zpravodaj číslo 1 září 199529.53 MB
true
false

V roce 2017 bylo Zpravodaji UPa přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 2570-5644 a byl zapsán Ministerstvem kultury ČR do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22928.

false
true