Univerzita Pardubice otvírá zájmové kurzy pro veřejnost

9. 8. 2019

V novém akademickém roce nabízí Univerzita Pardubice opět specializované přednášky pro veřejnost. Na Dopravní fakultě Jana Pernera se od září kromě technického a humanitního bloku Univerzity třetího věku otevřou i nové kurzy zaměřené na fotografování, sportovní aktivity nebo třeba čínskou medicínu. Zájemci se mohou hlásit už dnes.

„Obliba našich kurzů je velká, zvláště u seniorů. Každý rok se nám hlásí stovky lidí, kteří se chtějí něco nového dozvědět a rozšířit si znalosti v různých oblastech a vědních oborech,“ říká

doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Už na konci září odstartují první kurzy fotografování pro začátečníky, ve kterých se účastníci naučí ovládat svůj přístroj a seznámí se základy fotografování. Na ně naváže během listopadu kurz Úprava fotografií na počítači.

V dalším kurzu se posluchači například seznámí se současnou legislativou v ochraně přírody a krajiny a s přednášející se vydají prostřednictvím jednotlivých prezentací do českých národních parků. Sílu přírody ocení všichni, kteří navštíví její druhý kurz Lékárna v přírodě – přírodní antibiotika. Lektoři si připravili i přednášky zaměřené na sebeléčebné schopnosti těla či na fungování čínské medicíny.

„Snažíme se vybírat taková témata, která svou pestrostí zaujmou lidi všech zájmů. Naše kurzy vždy vedou zkušení lektoři v daném oboru,“ říká Zlatuše Sojková z Oddělení pro vzdělávací činnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Senioři se mohou také přihlásit do sportovního kurzu, který pro ně spoluorganizuje Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Stále více pozornosti si mezi lidmi získává i lukostřelba. Podrobné informace najdete na stránce

Zájmové kurzy pro širokou veřejnost

Pardubice 9. srpna 2019

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 

Přehled kurzů

Cena za kurz/semestr

Krásy národních parků ČR

600 Kč

Lékárna v přírodě – Přírodní antibiotika

650 Kč

Sebeléčebné schopnosti těla

700 Kč

Tradiční čínská medicína

700 Kč

Sportovní kurz

400 Kč

Lukostřelba

senioři 600 Kč/veřejnost 1100 Kč

Úprava fotografií na PC

1600 Kč

Fotografický kurz pro začátečníky - dopoledne

senioři 1200/veřejnost 1600 Kč

Fotografický kurz pro začátečníky - odpoledne

1600 Kč

Zážitkový kurz osobního rozvoje - Cesta k sobě, cesta k druhým lidem

600 Kč

 

Informace ke kurzům:
Zlatuše Sojková, Oddělení pro vzdělávací činnost DFJP
telefon 466 036 409, mobil 601 082 714
e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy