Proběhlé akce

ONLINE CONFERENCE: Looking Forward in Hope and Despair
The biggest event of this millennium, after corona, will take place this week in the Centre for Ethics. Be online, discuss, share, watch the movie Ticket to the Moon and have wonderful time with...
Semináře pro učitele
Zveme na 16. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie". V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními...
Zasedání Akademického senátu FZS UPa
Předsednictvo Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity si Vás dovoluje pozvat na zasedání, které se uskuteční ve středu dne 14. dubna 2021 od 11:00 hodin prostředníctvím MS Teams...
Workshop: Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra
Jste srdečně zváni na online workshop "Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra", který se uskuteční v úterý dne 13. 4. 2021 v 14:30...
Finanční instituce EU
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné webináře ÚSSV FES Společnost a její správa – tentokrát s přesahem do oblastí řízení. Webinářem vás provede Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D., Česká spořitelna...
Diskriminace spotřebitele
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné webináře ÚSSV FES Společnost a její správa – tentokrát s přesahem do oblastí řízení. Webinářem vás provede Mgr. Iva Fellerová Palkovská, Ph.D., Mgr. Eva...
Co se stalo se Spojenými státy americkými?
Kavárna Universitas ve speciálním kabátu - hvězdy a pruhy a na stole panelová diskuze. Akce proběhne on-line ve čtvrtek 8. dubna od 17.00 hodin. Připojte se zde....
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah No.2
Přihlášky do bakalářského studia přijímáme do 20. dubna 2021. Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice máš stále na dosah! Nevíš, který studijní program si vybrat? Pojď si s námi popovídat on-...