Proběhlé akce

13. 06. - 14. 06. 2019 Farmakokinetický seminář VI.
Seminář pro studenty i odbornou veřejnost se zaměřením na disoluci a disoluční testování.
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v...
13. 06. 2019 NÁŠ TIP Vědecko-technický jarmark 2019
Přijďte objevovat záhady každodenního světa s Univerzitou Pardubice. Zveme vás na VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK, který pořádá spolu s partnery v rámci městských slavností. Zájemci bez...
Centrum pro etiku a Iris Murdoch society pořádají ve dnech 6. a 7. 6. mezinárodní konferenci u příležitosti stého výročí narození Iris Murdoch (1919-1999). Konference se koná v historické budově...
Zástupci tří technologických spin-off společností, DIANA Biotechnologies, Tesla Medical a XENO Cell Innovation, představí cestu od založení společnosti až po současnost a podělí se s Vámi o rady...
Předseda senátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice svolává SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE. Shromáždění se bude konat 6. 6. v 10:00 v DBB4. Program: 1) Zpráva o činnosti AS DFJP v...
04. 06. 2019 S Esperantem do světa
Český esperantský železničářský svaz zve na neformální setkání S Esperantem do světa. Setkání se uskuteční v úterý 4. června 2019 od 15:00 h,zahrádka restaurace Na Rychtě. Zváni jsou...