Co se mění od 1.9.2021 ...

  • mění se ceníky ubytování a služeb, nové ceníky naleznete zde Ceníky | Univerzita Pardubice (upce.cz)
  • mění – přesouvá se termín platby za ubytování – z 15. dne aktuálního měsíce na 5. den měsíce následujícího
  • protože časově přesouváme termín plateb za ubytování, zvyšujeme ubytovací kauci
  • výši ubytovací kauce naleznete v novém ceníku ubytování
true