Možnosti studia v zahraničí

Univerzita rozvíjí mezinárodní spolupráci v řadě oblastí. Jednou z priorit je umožnit studentům strávit alespoň část studia na zahraniční vysoké škole.

Studovat v zahraničí s finanční podporou univerzity umožňují různé programy, fondy a nadace. Stěžejním programem podporujícím mobility vysokoškolských studentů je program Evropské unie – Lifelong Learning Programme/Erasmus, který vám umožní strávit 3 až 12 měsíců vysokoškolského studia na jiné evropské univerzitě. Stačí řádně ukončit první ročník a aktivně ovládat jednu z cizích řečí. Výběrové řízení probíhá každoročně na jaře (v březnu). Od roku 1997, tj. od zapojení univerzity do tohoto programu, studovalo takto v zahraničí přibližně 1000 studentů, v akademickém roce 2009/2010 to bude výjezd zhruba 200 studentů.

Program stáží Erasmus je orientován prakticky, studentům nabízí za velice příznivých podmínek možnost odborných 3 až 12 měsíčních stáží v zahraničí u různých firem a institucí.

Z prostředků dalších programů (např. Rozvojových programů MŠMT ČR), fondů (International Visegrád Fund, Fulbright Commission, CEEPUS apod.), nadací a velvyslanectví můžete získat stipendium na další studijní pobyt na zahraniční univerzitě buď dle vlastního výběru, nebo dle podmínek programu nebo zahraniční univerzity, se kterou má univerzita uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci.

Všechny výše uvedené aktivity a mnoho dalších, zde sice nejmenovaných, ale neméně zajímavých, je určeno studentům všech úrovní vysokoškolského studia, tj. studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Podrobnější informace o různých možnostech studia v zahraničí, kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a nabídku finančního krytí vám ochotně poskytnou pracovníci Oddělení pro vzdělávání a výzkum – Centra mezinárodních mobilt v přízemí budovy rektorátu. Tyto a řadu dalších aktuálních informací pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách, na studentském intranetu a prostřednictvím jednotlivých fakult, kateder a ústavů.

 

kontakty:

Bc. Michal Rolčík
institucionální koordinátor programu Erasmus,
koordinátor praktických stáží Erasmus
e-mail: michal.rolcik@upce.cz, telefon: 466 036 496

Ing. Jana Balcarová
koordinátorka výukových pobytů Erasmus
e-mail: jana.balcarova@upce.cz, telefon: 466 036 350

Eva Petráňová
koordinátorka studijních pobytů Erasmus
e-mail: eva.petranova@upce.cz, telefon: 466 036 725

Oddělení pro vzdělávání a výzkum – Centrum mezinárodních mobilit
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, e-mail: mobility@upce.cz