Nabídka kurzů realizovaných společností IRER

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (dceřiná společnost Univerzity Pardubice) přichází s nabídkou kurzů:

  • Statistika
  • Pravděpodobnost
  • Obchodní angličtina
  • Digitální fotografie
  • Architektonická kresba
  • Příprava projektu a žádosti o dotaci – OP VK
  • Základy práce s tabulkovým procesorem

Bližší informace:

Ing. arch. Iva Svobodová

telefon 466 036 482
e-mail:   iva.svobodova@upce.cz  

false