Informace k místu konání

Vzhledem k velkému zájmu firem o veletrh Kontakt v loňském roce, jsme přistoupili i v letošním roce k rozšíření prostor. Proto kromě již tradičních prostor v Univerzitní aule (foyre přízemí a 1.patro),  využijeme i prostory Fakulty chemicko-technologické, jejíž budova se nachází v těsné blízkosti Univerzitní auly. Předpokládáme, že se zde budou prezentovat především firmy se zaměsřením na studenty Fakulty chemicko-technologické. Necháme na zvážení všech firem, kde budou chtít mít umístěné své stanoviště. Případně je možné za příplatek objednat i jedno hlavní stanoviště (např. na FCHT) + jedno menší stanoviště (v Aule) a opačně.

Vybavení stanoviště

Každá fir­ma bude mít k dispozici:

  • plochu cca 2x2 m,
  • stůl (v=72cm,š=80cm, d=140cm),
  • židle podle počtu zúčastněných osob,
  • paravan (rozměr v=140cm, š.=100cm). Paravan má látkový povrch, špendlíky pro připevnění letáků budou k dispozici.
  • elektrickou přípojku

 

Firmy mohou použít vlastní paravany, rolety a postery, jejich rozměr však nesmí být větší než je vymezená plocha pro 1 firmu. Prosíme firmy, aby o použití vlastních rozměrnějších paravanů nebo stolků předem informovali pořadatele akce.

 

 

 

 

 

 

false