Přihláška

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ KLUBU ABSOLVENTŮ
A PŘÁTEL UNIVERZITY PARDUBICE

“Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství.“
(HOMO)SOCIALE ANIMAL ET IN COMMUNE GENITUS MUNDUM
Seneca (Be. VII, 1, 7)

Vážená paní, vážený pane,
těší nás, že jste se rozhodl/a být ve spojení s Vaší vysokou školou.
Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění formuláře, který nám poslouží pro další komunikaci
s Vámi a obratem Vás budeme informovat o dalších aktivitách.

Absolventi UPa

Osobní údaje

Absolvování Univerzity Pardubice případně VŠCHT

Současné zaměstnání

Kontaktní adresa

Formy spolupráce

Před odesláním přihlášky na kurz si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.

false

 

Vyplněním tohoto formuláře se dobrovolně registruji v databázi Klubu absolventů a přátel UPa a souhlasím s využitím uvedených osobních údajů pro interní účely správce dat Univerzity Pardubice, a to pro účely úzce související s výše uvedenými činnostmi. Správce dat (UPa) smí poskytnout uvedená osobní data bez písemného souhlasu subjektu uvedeného v databázi jedině dalšímu subjektu této databáze, nesmí je však bez písemného souhlasu poskytnout externímu subjektu. Tyto zásady je povinen ze zákona dodržet i případný smluvně pověřený technický zpracovatel dat (agentura).

Vítejte v Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice.

false
true