Orgány KUPa

Výbor Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice, předseda Klubu z titulu své funkce dle stanov Klubu
(rektor@upce.cz, telefon 466 036 553)

zvolení členové výboru:
Ing. Valerie Wágnerová - mluvčí univerzity
(promotion@upce.cz, telefon 466 036 555)

Ing. Iva Ulbrichová, CSc. - za Fakultu chemicko-technologickou
(iva.ulbrichova@upce.cz, telefon 466 037 514)

Ivana Veselá - za Fakultu ekonomicko-správní
(ivana.vesela@upce.cz, telefon 466 036 454)

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. - za Dopravní fakultu Jana Pernera
(tatiana.molkova@upce.cz, telefon 466 036 092)

Ing. Zora Führerová - za Fakultu filozofickou
(zora.fuhrerova@upce.cz, telefon 466 036 227)

V souladu se Stanovami KUPa byli zvoleni tři náhradníci:

doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc. (FChT),

Ing. Gabriela Svobodová, CSc. (FES),

PhDr. Miloš Charbuský, CSc. (FES).

 

Dozorčí rada Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice:

prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (FES),

Mgr. Bohdan Dvořák

prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DFJP),

a náhradník

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. (FChT).