Specialista/specialistka na výzkum metod detekce v systémech určování polohy- POSTDOK

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

přijme 1 vědecko-výzkumného pracovníka na pozici

 

SPECIALISTA/SPECIALISTKA NA VÝZKUM METOD DETEKCE V SYSTÉMECH URČOVÁNÍ POLOHY - POSTDOK

 

Obor výzkumu:

Komunikační a lokalizační technologie

 

Popis náplně práce:

Pozice bude zaměřena na spolupráci ve výzkumu a vývoji v oborech komunikačních a lokalizačních technologií, s důrazem na zvýšení přesnosti a bezpečnosti určení polohy objektů. Postdok se bude zabývat výzkumem metod detekce, klasifikací detekovaných objektů a spolehlivostí testovaných metod. Postdok bude rozvíjet současné VaV aktivity pracoviště a zapojí se i do spolupráce s dalšími partnery fakulty.

 

Postdok bude mít za povinnost zorganizovat seminář/workshop pro své spolupracovníky a případné další zájemce z řad odborné veřejnosti týkající se výzkumu, zkušeností ze zahraničí, možností spolupráce apod.

 

Cíle a očekávané přínosy:

Zkušenosti získané při využívání principiálně obdobných, avšak svými technickými parametry odlišných komunikačních a lokačních systémů, které jsou vyvíjeny pro odlišné podmínky provozu.

 

Požadavky na uchazeče:

 • je postdokem, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) k 29. 7. 2019 a
 • v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k 29. 7. 2019) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50% úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a
 • prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k 29. 7. 2019),
 • výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem.

 

Úspěšní uchazeči by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

 

Místo výkonu práce:

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Pardubice, Česká republika

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou 8 měsíců
 • předpokládaný nástup 1. 10. 2019
 • práce na plný úvazek (8 hodin/den, pracovní doba 8:00 – 16:30)
 • hrubá měsíční mzda: 63.151,-- Kč
 • zaměstnanecké benefity – dovolená, příspěvek na stravování
 • příjemné prostředí, zaškolení

 

K vyplněné přihlášce (formulář naleznete v příloze) doložte:

 • Profesní životopis
 • Diplom, popř. nostrifikaci
 • Doklad o absolvování jazykové zkoušky v rámci studia nebo certifikát, ev. prohlášení instituce, kde ukončil doktorské studium – u anglického jazyka
 • Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR
 • Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech (k 29. 7. 2019)
 • Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech (vč. pozice, na které v rámci projektu působil, a počtu člověkoměsíců), a to k 29. 7. 2019
 • Seznam stáží (zahraničních, v aplikační sféře) absolvovaných v posledních 3 letech (k 29. 7. 2019) a jejich stručný popis
 • Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště
 • Stručný popis dosavadního výzkumu vč. zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru
 • Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil

 

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy v anglickém jazyce. Diplom, popř. jeho nostrifikaci, a Doklad o absolvování jazykové zkoušky je možné předložit v českém a slovenském jazyce. U dokumentů, jejichž originál nebyl vyhotoven v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, požadujeme úředně ověřený překlad do jednoho z těchto jazyků. Pro účely výběrového řízení postačí prostá kopie (elektronická nebo tištěná).

 

Přihlášky včetně příloh zasílejte nejpozději do 29. 7. 2019 elektronicky na adresu libuse.cermanova@upce.cz nebo na adresu:

Ing. Libuše Cermanová

Univerzita Pardubice

Studentská 95

532 10  Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“)

 

Proces výběru, kritéria výběru a způsob jejich hodnocení:

V příloze

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UPa (https://www.upce.cz/deska/upa-prijme.html). O výsledku budete rovněž písemně informováni (e-mailem a poštou) a obdržíte Váš osobní protokol. Součástí protokolu bude i popis procesu odvolání vč. časového harmonogramu.

 

Časový harmonogram výběru:

Zveřejnění: do 15. července 2019

Předkládání požadovaných dokumentů: 29. července

Hodnocení: do 12. srpna 2019

Vyrozumění o výsledku a zveřejnění výsledku na webových stránkách UPa: dne 19. srpna 2019

 

Tato pozice je vyhlašována pro projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice předkládaný do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 02_16_027.

 

 


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.

[2] Nedokládá se u mateřského jazyka.

Soubory ke staženíVelikost
Soubor Přihláška203.43 KB
Soubor Výběrový proces16.92 KB
false
Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení