Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků Jazykového centra Univerzity Pardubice,

které se konalo dne 16. listopadu 2021

 

 

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

 

  • ustanovuji paní Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D. na místo vedoucí Jazykového centra a to od 1. 2. 2022 na dobu 3 let.

 

 

 

 

V Pardubicích dne 19. 11. 2021

 

 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

rektor Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false