Rozhodnutí rektora o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků KTS

Rozhodnutí rektora  

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, které se konalo dne 12. ledna 2018:

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

  • ustanovuji pana Mgr. Tomáše Macase, Ph.D. na místo vedoucího Katedry tělovýchovy a sportu, a to od 1. 2. 2018 na dobu 3 let.
  • zařazuji paní Mgr. Lenku Doležalovou, Ph.D. na místo odborné asistentky na Katedře tělovýchovy a sportu, a to od 1. 2. 2018.

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

rektor Univerzity Pardubice

V Pardubicích dne 15. 1. 2018

Výběrové řízení