Rozhodnutí rektora o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků Jazykového centra Univerzity Pardubice,

které se konalo dne 5. června 2019

 

 

 

        Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice               své rozhodnutí:

 

  • přijímám Mgr. Michala Šašmu, Ph.D. na místo odborného asistenta pro obor anglický jazyk pro Jazykové centrum, a to od 1. 9. 2019, na dobu 1 roku, tj. do  31. 8. 2020, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

       V Pardubicích dne 12. 6. 2019

 

 

 

                                                                                                prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

                                                                                               rektor Univerzity Pardubice

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false