Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa vedoucích kateder a na další místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuj rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 18. 6. 2020:

 

 • ustanovuji na místo vedoucího KDMML paní Ing. Pavlu Lejskovou, Ph.D., a to       od  1. 9. 2020 do 31. 8. 2023,

 

 • ustanovuji na místo vedoucího KEEZ pana Ing. Dušana Čermáka, Ph.D., a to       od  1. 9. 2020 do 31. 8. 2023,

 

 • ustanovuji na místo vedoucího KDPD pana Ing. Jakuba Vágnera, Ph.D., a to       od  1. 9. 2020 do 31. 8. 2023,

 

 • zařazuji na místo docenta na KDS pana Ing. Ladislava Řoutila, Ph.D., a to od prvního dne následujícího měsíce po jmenování docentem,

 

 • zařazuji na místo docenta na KDMML na Oddělení letecké dopravy pana doc. Ing. Jiřího Křupku, Ph.D., a to od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou s plným pracovním úvazkem,

 

 • zařazuji na místo odborného asistenta  pro KDMML na Oddělení letecké dopravy pana Ing. Libora Hadáčka, Ph.D., a to od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 s částečným pracovním úvazkem,

 

 • zařazuji na místo odborného asistenta  pro KDS pana Ing. Pavla Jiříčka, Ph.D.,     a to od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023 s částečným pracovním úvazkem,

 

 • zařazuji na místo odborného asistenta  pro KEEZ pana Ing. Vítězslava Krčmáře, Ph.D., a to od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 s částečným pracovním úvazkem,

 

 • zařazuji na místo odborného asistenta  pro KTŘD na Oddělení technologie dopravy pana Ing. Martina Vojtka, a to od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023, za podmínky úspěšné obhajoby disertační práce, která se uskuteční nejpozději do 31. 8. 2020,

 

 • zařazuji na místo asistenta pro KDS pana Ing. Filipa Ševčíka, a to od 1. 9. 2020   na dobu neurčitou s plným pracovním úvazkem,

 

 • zařazuji na místo asistenta pro KDMML na Oddělení logistiky pana MSc. Ing. Stefana Jovčiće, a to od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 s plným pracovním úvazkem.

 

 

V Pardubicích dne 26. 6. 2020         

 

                                                                               

                                                                                   doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

                                                                                                   děkan fakulty

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení